Zestawienia

Raporty

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny aby grupować po tej kolumnie
Nazwa
Opis[Filtr]
Data utworzenia[Filtr]
Typ[Filtr]
 
[Warunek]
[Warunek]
[Warunek]
Realizacja dochodów Realizacja dochodów2013-09-04 09:40:33Strona z raportami dynamicznymi
Dynamika dochodów 2010-2013 Dynamika dochodów 2010-20132013-09-04 09:42:46Strona z raportami dynamicznymi
Dochody w przeliczeniu na mieszkańca Dochody w przeliczeniu na mieszkańca2013-09-04 09:43:48Strona z raportami dynamicznymi
Realizacja dochodów - wykres Realizacja dochodów - wykres2013-09-04 09:44:04Strona z raportami dynamicznymi
Realizacjia wydatków Realizacjia wydatków2013-09-04 09:44:21Strona z raportami dynamicznymi
Dynamika wydatków 2010-2013 Dynamika wydatków 2010-20132013-09-04 09:44:41Strona z raportami dynamicznymi
Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca2013-09-04 09:45:04Strona z raportami dynamicznymi
Realizacja wydatków - wykres Realizacja wydatków - wykres2013-09-04 09:45:36Strona z raportami dynamicznymi
Plan dochodów Plan dochodów2013-09-04 09:46:48Strona z raportami dynamicznymi
Plan dochodów - wykres Plan dochodów - wykres2013-09-04 09:47:34Strona z raportami dynamicznymi
Plan przychodów Plan przychodów2013-09-04 09:47:51Strona z raportami dynamicznymi
Plan rozchodów Plan rozchodów2013-09-04 09:48:04Strona z raportami dynamicznymi
Plan wydatków Plan wydatków2013-09-04 09:48:18Strona z raportami dynamicznymi
Plan wydatków - wykres Plan wydatków - wykres2013-09-04 09:48:34Strona z raportami dynamicznymi
Zmiany planu dochodów Zmiany planu dochodów2013-09-04 09:48:56Strona z raportami dynamicznymi
Zmiany planu dochodów - wykres Zmiany planu dochodów - wykres2013-09-04 09:49:08Strona z raportami dynamicznymi
Zmiany planu przychodów Zmiany planu przychodów2013-09-04 09:49:44Strona z raportami dynamicznymi
Zmiany planu rozchodów Zmiany planu rozchodów2013-09-04 09:50:00Strona z raportami dynamicznymi
Zmiany planu wydatków Zmiany planu wydatków2013-09-04 09:50:16Strona z raportami dynamicznymi
Zmiany planu wydatków - wykres Zmiany planu wydatków - wykres2013-09-04 09:50:33Strona z raportami dynamicznymi
 
Sputnik Software