Raport: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2022r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 2
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
01001044083081 000,0018 313,620,0018 313,620,000,000,000,000,000,000,000,00
0100104462571 337 000,00415 263,000,00415 263,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100104481411 418 000,00433 576,620,00433 576,620,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507504 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518554 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097038 000,0054 492,540,0054 492,540,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001660903 491 250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016676763 529 250,0054 492,540,0054 492,540,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,00102,120,00102,120,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0021 711,120,0021 711,120,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,006 597,500,006 597,500,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050770675 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,00825,000,00825,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875799 000,0029 235,740,0029 235,740,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201052 498,0014 586,890,0014 586,890,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,004,650,004,650,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013152 508,0014 591,540,0014 591,540,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306302 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306905 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309500,002 485,040,002 485,040,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096015 000,00100,000,00100,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,007 137,660,007 137,660,000,000,000,000,000,000,000,00
750750237997372 000,009 722,700,009 722,700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750952057268 891,00211 960,000,00211 960,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509562608 724,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509584162277 615,00211 960,000,00211 960,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00255,000,00255,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00255,000,00255,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771362 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,003 075,640,002 002,000,001 073,640,000,000,000,000,000,00
7567560109109,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,003 075,640,002 002,000,001 073,640,000,000,000,000,000,00
756756150310820 000,00905 682,450,00220 989,600,00691 058,62126 561,626 365,778 693,0070 105,000,000,00
75675615032015 000,006 276,630,001 528,500,006 024,732 209,731 276,60363,000,000,000,00
75675615033032 000,0031 671,530,007 905,000,0023 822,00278,0055,470,000,000,000,00
7567561503408 000,005 667,000,005 200,000,00700,000,00233,001 442,000,000,000,00
7567561505001 000,0035,750,0034,000,001,751,750,000,000,000,000,00
756756150640500,0032,000,0032,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,0029 028,620,0087,000,0028 941,620,000,000,000,000,000,00
7567561579721881 500,00978 393,980,00235 776,100,00750 548,72129 051,107 930,8410 498,0070 105,000,000,00
7567561603101 564 276,001 788 363,450,00681 158,950,001 181 801,44331 088,9074 596,9468 357,000,000,00407,37
756756160320610 000,00641 317,230,00267 234,840,00405 595,7981 588,1531 513,4034 749,000,000,000,00
75675616033035 000,0032 405,510,0017 007,460,0022 216,308 159,216 818,250,000,000,000,00
756756160340131 000,00129 167,730,0060 189,000,0081 316,0027 599,0012 337,2725 889,002 000,000,000,00
75675616036013 000,0019 537,000,0019 476,000,0061,0061,000,000,000,000,000,00
756756160430160,0020,000,0020,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500500 000,00173 590,490,00173 272,530,00317,96317,960,000,000,000,000,00
75675616057017 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561606406 000,001 960,400,001 960,400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0057 228,600,002 778,060,0054 450,540,000,000,000,000,0022,85
75675616810822 886 436,002 843 590,410,001 223 097,240,001 745 759,03448 814,22125 265,86128 995,002 000,000,00430,22
75675618027020 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618041045 000,0010 542,000,0010 542,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460230 000,00126 897,850,00126 897,850,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618048095 000,0057 660,310,0057 660,310,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180910200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561878904390 200,00195 100,160,00195 100,160,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 945 386,00736 347,000,00736 347,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002018 716,004 677,000,004 677,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 964 102,00741 024,000,00741 024,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580129205 104 616,001 973 266,000,001 973 266,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794795 104 616,001 973 266,000,001 973 266,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729203 173 428,00793 356,000,00793 356,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794853 173 428,00793 356,000,00793 356,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00187,860,00187,860,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814097050 000,00136 988,000,00136 988,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846250 500,00137 175,860,00137 175,860,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831292035 256,008 814,000,008 814,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950935 256,008 814,000,008 814,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830180 000,0045 628,620,0045 628,620,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101092050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010184312182 550,0045 628,620,0045 628,620,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103203063 252,0015 813,000,0015 813,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293463 252,0015 813,000,0015 813,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066015 000,004 635,000,004 635,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040670130 000,0034 484,000,0034 484,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104083015 000,005 868,960,005 868,960,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010409605 000,005 000,000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042030120 480,0030 120,000,0030 120,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010486055285 480,0080 107,960,0080 107,960,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203012 000,002 760,000,002 760,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809512 000,002 760,000,002 760,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203020 000,003 000,000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809620 000,003 000,000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030123 000,0032 814,000,0032 814,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098123 000,0032 814,000,0032 814,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203070 800,0021 350,000,0021 350,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810170 800,0021 350,000,0021 350,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820108 034,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228880908 034,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230203041 406,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852308811241 406,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010338 868,00338 868,000,00338 868,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529588157338 868,00338 868,000,00338 868,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203027 000,0027 000,000,0027 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829927 000,0027 000,000,0027 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120602 540 000,001 535 399,000,001 535 399,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884162 540 000,001 535 399,000,001 535 399,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220101 983 000,00508 736,000,00508 736,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236014 800,001 609,890,001 609,890,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502907271 997 800,00510 345,890,00510 345,890,000,000,000,000,000,000,000,00
85585503201067,0051,000,0051,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836867,0051,000,0051,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201036 000,0015 822,000,0015 822,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837836 000,0015 822,000,0015 822,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000204901 460 200,001 812 948,810,00393 067,730,001 481 180,34389 084,8961 299,260,000,000,000,00
90090002913921 460 200,001 812 948,810,00393 067,730,001 481 180,34389 084,8961 299,260,000,000,000,00
90090005246014 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000562571 787 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090005996221 801 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906902 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916092 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 500,00334,600,00356,200,000,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609107 000,003 535,620,003 535,620,000,000,000,000,000,000,000,00
90090026246022 158,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900269493631 658,003 870,220,003 891,820,000,000,0021,600,000,000,000,00
900900956257172 436,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597252172 436,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 422 000,00433 576,620,00433 576,620,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6003 529 250,0054 492,540,0054 492,540,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700799 000,0029 235,740,0029 235,740,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750402 123,00236 274,240,00236 274,240,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00255,000,00255,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7542 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7567 139 247,004 761 184,190,002 396 999,500,002 497 381,39577 865,32133 196,70139 493,0072 105,000,00430,22
Razem dział7588 363 800,002 912 611,860,002 912 611,860,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801531 282,00141 549,580,00141 549,580,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852614 108,00398 792,000,00398 792,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85427 000,0027 000,000,0027 000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8554 573 867,002 061 617,890,002 061 617,890,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9003 467 594,001 816 819,030,00396 959,550,001 481 180,34389 084,8961 320,860,000,000,000,00
RAZEM30 872 291,0012 873 408,690,009 089 364,520,003 978 561,73966 950,21194 517,56139 493,0072 105,000,00430,22
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2021

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
801801014240180 000,00180 000,00
8018010185142180 000,00180 000,00
900900056059950 000,0077 400,00
9009000596964950 000,0077 400,00
Razem dział801180 000,00180 000,00
Razem dział900950 000,0077 400,00
RAZEM1 130 000,00257 400,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001030285012 700,00324,87324,870,000,000,000,000,00
01001030389012 700,00324,87324,870,000,000,000,000,00
010010436050180 000,001 678,501 678,500,000,000,000,000,00
010010437103180 000,001 678,501 678,500,000,000,000,000,00
0100104442101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001044426060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010444300119 000,0028 351,5028 351,500,000,000,000,000,00
01001044605050 000,007 465,507 465,504 551,000,000,000,000,00
010010446057921 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010446059910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001044319902 061 000,0035 817,0035 817,004 551,000,000,000,000,00
01001095430018 600,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540518 600,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210160 000,0036 160,9536 160,9526 521,870,000,000,000,00
60060016430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001660506 010 000,00116 850,00116 850,000,000,000,000,000,00
60060016751766 190 000,00153 010,95153 010,9526 521,870,000,000,000,00
600600176050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001766667150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005430015 000,006 000,006 000,00500,000,000,000,000,00
700700057500515 000,006 000,006 000,00500,000,000,000,000,00
71071004430060 000,0020 959,5520 959,550,000,000,000,000,00
710710047601460 000,0020 959,5520 959,550,000,000,000,000,00
75075011401040 950,009 054,009 054,000,000,000,000,000,00
7507501140403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
7507501141107 000,001 628,851 628,850,000,000,000,000,00
7507501141201 000,00233,09233,090,000,000,000,000,00
750750114210548,00135,00135,000,000,000,000,000,00
750750119625152 498,0014 050,9414 050,940,000,000,000,000,00
750750223030100 000,0031 600,0031 600,000,000,000,000,000,00
7507502242101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502242207 000,0078,0778,070,000,000,000,000,00
7507502243006 000,001 961,001 961,000,000,000,000,000,00
750750224360300,0059,9759,970,000,000,000,000,00
7507502295892114 300,0033 699,0433 699,040,000,000,000,000,00
75075023302010 000,004 250,004 250,000,000,000,000,000,00
7507502340102 505 500,00623 680,86623 680,8652 897,020,000,000,000,00
750750234040170 000,00144 433,20144 433,200,000,000,000,000,00
75075023410050 000,0010 406,0010 406,003 125,000,000,000,000,00
750750234110500 000,00129 803,85129 803,8534 315,310,000,000,000,00
75075023412061 000,0015 575,6915 575,693 897,610,000,000,000,00
7507502341402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023417083 000,009 047,679 047,67894,700,000,000,000,00
7507502341772 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341791 500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210226 102,00170 018,74170 018,74962,390,000,000,000,00
75075023421727 264,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023422010 000,002 687,382 687,38159,980,000,000,000,00
75075023426088 000,0053 395,6553 395,650,000,000,000,000,00
75075023427010 000,004 864,794 864,790,000,000,000,000,00
7507502342803 000,00820,00820,000,000,000,000,000,00
750750234300300 000,00182 218,73182 218,738 384,820,000,000,000,00
75075023430792 865,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023436017 000,006 365,736 365,730,000,000,000,000,00
75075023441010 000,00621,84621,840,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0029 458,3429 458,340,000,000,000,000,00
75075023444056 437,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502345004 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,001 528,001 528,000,000,000,000,000,00
7507502347105 000,001 893,991 893,990,000,000,000,000,00
750750231814534 315 768,001 395 570,461 395 570,46104 636,830,000,000,000,00
75075075421010 000,003 788,403 788,400,000,000,000,000,00
7507507542174 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507542192 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430749 941,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430930 019,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507544005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075443790,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075443950,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075114663111 900,003 788,403 788,400,000,000,000,000,00
75075095303058 000,0014 100,0014 100,000,000,000,000,000,00
75075095421761 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956050108 000,0034 580,2234 580,220,000,000,000,000,00
7507509566305 400,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509595772232 400,0048 680,2248 680,220,000,000,000,000,00
751751014110153,2136,4736,470,000,000,000,000,00
75175101412028,335,235,230,000,000,000,000,00
751751014170838,46213,30213,300,000,000,000,000,00
75175101882521 020,00255,00255,000,000,000,000,000,00
75475412303025 000,001 658,231 658,230,000,000,000,000,00
75475412421020 000,007 678,487 678,48105,000,000,000,000,00
75475412426010 000,003 947,583 947,580,000,000,000,000,00
75475412430020 000,007 915,727 915,72197,400,000,000,000,00
7547541243602 000,00369,00369,000,000,000,000,000,00
75475412443015 000,00209,00209,000,000,000,000,000,00
7547541210075692 000,0021 778,0121 778,01302,400,000,000,000,00
75475421421025 000,006 571,066 571,060,000,000,000,000,00
7547542142209 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542143001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754218890535 000,006 571,066 571,060,000,000,000,000,00
757757028110160 000,0070 743,5270 743,520,000,000,000,000,00
7577570284569160 000,0070 743,5270 743,520,000,000,000,000,00
758758184810210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020174 000,0043 042,1143 042,115 757,990,000,000,000,00
801801014010731 500,00187 510,49187 510,4916 872,170,000,000,000,00
80180101404049 000,0031 863,2331 863,2313 651,890,000,000,000,00
801801014110680 000,00140 665,53140 665,53101 763,260,000,000,000,00
80180101412090 000,0011 147,9411 147,9410 268,320,000,000,000,00
8018010141405 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014210215 000,00113 877,01113 877,010,000,000,000,000,00
8018010142203 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142407 000,00138,60138,600,000,000,000,000,00
80180101426062 000,0030 567,4630 567,460,000,000,000,000,00
8018010142709 000,001 405,151 405,150,000,000,000,000,00
80180101430088 000,0016 792,4416 792,440,000,000,000,000,00
8018010143609 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010144104 000,00100,30100,300,000,000,000,000,00
8018010144304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014440187 815,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010147109 000,00781,50781,50733,780,000,000,000,00
8018010147902 721 476,00647 216,48647 216,4874 981,260,000,000,000,00
801801014800249 000,00163 317,49163 317,4971 594,710,000,000,000,00
801801011617825 297 791,001 388 425,731 388 425,73295 623,380,000,000,000,00
80180103302028 700,005 748,695 748,69603,500,000,000,000,00
80180103401080 000,0020 756,1320 756,132 151,550,000,000,000,00
8018010340407 000,003 998,243 998,241 670,410,000,000,000,00
80180103411071 000,0014 666,4614 666,469 775,790,000,000,000,00
8018010341208 700,002 492,352 492,351 358,380,000,000,000,00
80180103421063 252,0058 553,2658 553,260,000,000,000,000,00
80180103426010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444016 750,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010347102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801034790298 000,0068 943,1168 943,115 559,630,000,000,000,00
80180103480023 400,0014 624,6014 624,605 719,000,000,000,000,00
80180103127414608 802,00189 782,84189 782,8426 838,260,000,000,000,00
80180104302036 000,008 814,798 814,791 124,730,000,000,000,00
801801044010369 580,0092 991,6192 991,618 614,210,000,000,000,00
80180104404026 000,0012 309,5612 309,566 457,180,000,000,000,00
801801044110177 000,0039 227,2939 227,2925 609,250,000,000,000,00
80180104412027 000,004 181,894 181,893 210,280,000,000,000,00
801801044170300,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104421045 050,0010 714,8810 714,880,000,000,000,000,00
8018010442201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442403 870,002 638,622 638,620,000,000,000,000,00
80180104426013 000,005 071,635 071,630,000,000,000,000,00
8018010442702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300160 000,0020 399,8520 399,850,000,000,000,000,00
8018010443604 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010444101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010444301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104444061 265,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010447101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044790610 480,00130 303,86130 303,8613 055,010,000,000,000,00
80180104480045 000,0029 566,1929 566,1913 739,330,000,000,000,00
801801041618151 584 545,00356 220,17356 220,1771 809,990,000,000,000,00
80180107411014 400,004 443,074 443,072 062,230,000,000,000,00
8018010741202 400,00482,90482,90167,000,000,000,000,00
80180107479080 000,0029 168,1029 168,103 659,090,000,000,000,00
801801079392896 800,0034 094,0734 094,075 888,320,000,000,000,00
80180113421050 000,007 796,057 796,050,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113430030 000,0017 037,3317 037,330,000,000,000,000,00
80180113443010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801139812495 000,0024 833,3824 833,380,000,000,000,000,00
80180146430034 000,001 415,001 415,0080,000,000,000,000,00
801801468524734 000,001 415,001 415,0080,000,000,000,000,00
801801484010200 000,0046 470,8946 470,894 591,380,000,000,000,00
80180148404017 000,009 309,089 309,083 604,290,000,000,000,00
80180148411038 000,003 638,613 638,613 301,160,000,000,000,00
8018014841205 500,00573,30573,30500,930,000,000,000,00
8018014842102 000,001 006,231 006,230,000,000,000,000,00
801801484220200 000,0066 913,9266 913,920,000,000,000,000,00
8018014842602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844408 315,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014847101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148123369475 815,00127 912,03127 912,0311 997,760,000,000,000,00
8018014930205 000,001 250,001 250,000,000,000,000,000,00
8018014940405 000,003 850,003 850,000,000,000,000,000,00
8018014941203 000,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8018014944405 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180149479065 000,0015 250,0015 250,000,000,000,000,000,00
80180149480013 000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,00
8018014910616096 000,0024 350,0024 350,000,000,000,000,000,00
80180150302029 000,006 870,006 870,000,000,000,000,000,00
801801504110105 000,0024 090,0024 090,000,000,000,000,000,00
80180150412022 000,004 837,004 837,000,000,000,000,000,00
80180150444024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801504790546 000,00126 420,00126 420,000,000,000,000,000,00
80180150480024 000,005 860,005 860,000,000,000,000,000,00
80180150106231750 000,00168 077,00168 077,000,000,000,000,000,00
8018019540106 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541103 100,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195479012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510667641 100,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00234,89234,89191,850,000,000,000,00
851851544120250,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154417020 500,004 521,804 521,80367,720,000,000,000,00
85185154421053 900,007 036,817 036,81827,860,000,000,000,00
85185154422017 350,003 438,763 438,760,000,000,000,000,00
85185154430025 000,002 508,502 508,501 909,210,000,000,000,00
8518515447001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154115835119 000,0017 740,7617 740,763 296,640,000,000,000,00
85285202433092 600,0026 399,3026 399,300,000,000,000,000,00
852852029038492 600,0026 399,3026 399,300,000,000,000,000,00
852852054170600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542101 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542201 700,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205986574 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213413012 000,002 744,892 744,890,000,000,000,000,00
852852139019512 000,002 744,892 744,890,000,000,000,000,00
85285214311045 000,008 371,978 371,97372,000,000,000,000,00
852852148917645 000,008 371,978 371,97372,000,000,000,000,00
852852163110123 000,0032 655,8632 655,860,000,000,000,000,00
8528521689178123 000,0032 655,8632 655,860,000,000,000,000,00
8528521930204 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194010242 100,0063 229,5863 229,585 788,930,000,000,000,00
85285219404022 000,0019 850,9519 850,950,000,000,000,000,00
85285219411045 000,0016 114,6416 114,643 295,530,000,000,000,00
8528521941206 500,00727,40727,40133,280,000,000,000,00
8528521942101 000,00127,92127,920,000,000,000,000,00
8528521943001 500,001 015,891 015,89380,000,000,000,000,00
8528521944101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944409 978,004 100,004 100,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00469,00469,000,000,000,000,000,00
8528521947101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219132141336 078,00105 635,38105 635,389 597,740,000,000,000,00
8528522841101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841708 034,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228943609 034,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230311052 406,0028 153,0028 153,00436,600,000,000,000,00
852852308919252 406,0028 153,0028 153,00436,600,000,000,000,00
852852953110334 824,00269 561,73269 561,730,000,000,000,000,00
8528529540105 519,190,000,000,000,000,000,000,00
852852954110989,590,000,000,000,000,000,000,00
852852954120135,220,000,000,000,000,000,000,00
85285295101497341 468,00269 561,73269 561,730,000,000,000,000,00
85485415324037 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158950937 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485416324050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854168951050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550131102 531 618,001 521 214,231 521 214,230,000,000,000,000,00
8558550140103 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
855855014110282,00282,00282,000,000,000,000,000,00
855855014120100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8558550141705 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
855855011058762 540 000,001 526 596,231 526 596,230,000,000,000,000,00
8558550231101 815 250,00431 561,62431 561,620,000,000,000,000,00
85585502401039 750,0012 246,3112 246,311 340,310,000,000,000,00
8558550240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
855855024110121 000,0051 709,3251 709,32873,550,000,000,000,00
8558550241201 000,00198,94198,94119,360,000,000,000,00
8558550242101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550243002 000,00804,73804,73364,730,000,000,000,00
855855021142571 983 000,00499 520,92499 520,922 697,950,000,000,000,00
85585503421067,000,000,000,000,000,000,000,00
855855039056867,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504401045 400,0012 777,6212 777,621 164,340,000,000,000,00
8558550440403 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
8558550441108 500,002 187,092 187,09776,720,000,000,000,00
8558550441201 250,00298,84298,84106,130,000,000,000,00
8558550410263958 750,0018 863,5518 863,552 047,190,000,000,000,00
85585508433010 000,001 424,601 424,600,000,000,000,000,00
855855089069310 000,001 424,601 424,600,000,000,000,000,00
85585513413036 000,0015 710,0915 710,090,000,000,000,000,00
855855139049836 000,0015 710,0915 710,090,000,000,000,000,00
90090002401066 000,0015 484,6615 484,661 555,010,000,000,000,00
9009000240405 100,004 100,004 100,000,000,000,000,000,00
90090002410034 000,009 465,009 465,000,000,000,000,000,00
90090002411012 700,002 463,552 463,55954,690,000,000,000,00
9009000241201 750,00352,97352,97136,780,000,000,000,00
9009000243001 340 650,00279 878,10279 878,100,000,000,000,000,00
900900021155821 460 200,00311 744,28311 744,282 646,480,000,000,000,00
9009000442102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951142 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000540102 844,002 006,222 006,22837,780,000,000,000,00
900900054110486,320,000,00486,320,000,000,000,00
90090005412069,680,000,0069,680,000,000,000,00
90090005421010 500,0010 500,0010 500,000,000,000,000,000,00
900900054300100,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000560571 634 300,00144 000,00144 000,00181 941,600,000,000,000,00
900900056059103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900051237711 751 300,00156 506,22156 506,22183 335,380,000,000,000,00
90090013430070 000,0012 525,0912 525,090,000,000,000,000,00
900900139521370 000,0012 525,0912 525,090,000,000,000,000,00
900900154260160 000,0063 890,2363 890,23814,680,000,000,000,00
900900154270120 000,0043 888,8643 888,860,000,000,000,000,00
90090015605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495330 000,00107 779,09107 779,09814,680,000,000,000,00
90090026430024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900269522624 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421042 113,005 907,565 907,560,000,000,000,000,00
90090095430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956057172 436,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059270 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095117671594 549,005 907,565 907,560,000,000,000,000,00
921921162480370 000,00135 000,00135 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517370 000,00135 000,00135 000,000,000,000,000,000,00
9219219542103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219542201 300,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219543003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921951058467 300,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601421010 000,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
92692601430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016050200 000,0058 425,0058 425,000,000,000,000,000,00
92692601108087230 000,0060 925,0060 925,000,000,000,000,000,00
92692605282070 000,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,00
926926059635170 000,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 272 300,0037 820,3737 820,374 551,000,000,000,000,00
Razem dział6006 340 000,00153 010,95153 010,9526 521,870,000,000,000,00
Razem dział70015 000,006 000,006 000,00500,000,000,000,000,00
Razem dział71060 000,0020 959,5520 959,550,000,000,000,000,00
Razem dział7504 826 866,001 495 789,061 495 789,06104 636,830,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00255,00255,000,000,000,000,000,00
Razem dział754127 000,0028 349,0728 349,07302,400,000,000,000,00
Razem dział757160 000,0070 743,5270 743,520,000,000,000,000,00
Razem dział758210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8019 079 853,002 315 110,222 315 110,22412 237,710,000,000,000,00
Razem dział851120 000,0017 740,7617 740,763 296,640,000,000,000,00
Razem dział8521 015 586,00473 522,13473 522,1310 406,340,000,000,000,00
Razem dział85487 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8554 627 817,002 062 115,392 062 115,394 745,140,000,000,000,00
Razem dział9004 232 549,00594 462,24594 462,24186 796,540,000,000,000,00
Razem dział921377 300,00135 000,00135 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926300 000,0084 925,0084 925,000,000,000,000,000,00
RAZEM33 852 291,007 495 803,267 495 803,26753 994,470,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010109606 000,000,00
HRAZEM 818626 000,000,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)6 000,000,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142104 000,000,00
M8018010143002 000,000,00
NRAZEM 1703146 000,000,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)6 000,000,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)7 999 951,517 999 951,510,000,000,000,000,000,007 999 951,510,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie4 999 951,514 999 951,510,000,000,000,000,000,004 999 951,510,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe3 000 000,003 000 000,000,000,000,000,000,000,003 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 581 506,861 581 506,860,000,000,000,000,000,000,000,00129 051,101 452 455,760,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 581 506,861 581 506,860,000,000,000,000,000,000,000,00129 051,101 452 455,760,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)4 139 566,104 139 566,10245 449,00245 449,000,000,000,000,000,000,001 735 837,182 158 279,920,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.2 733 723,402 733 723,400,000,000,000,000,000,000,000,00584 625,162 149 098,240,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.1 405 842,701 405 842,70245 449,00245 449,000,000,000,000,000,000,001 151 212,029 181,680,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)30 872 291,009 089 364,52
A1. Dochody bieżące23 380 581,008 666 679,02
A2. Dochody majątkowe7 491 710,00422 685,50
B. WYDATKI (B1+B2)33 852 291,007 495 803,26
B1. Wydatki bieżące22 988 155,007 132 804,04
B2. Wydatki majątkowe10 864 136,00362 999,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 980 000,001 593 561,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
3 830 000,005 649 037,83
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
3 830 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,001 899 386,83
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
850 000,003 100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
850 000,00100 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,003 000 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
2 980 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki2 980 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
- W pozycji D23 wykonanie wpisano kwotę środków finansowych na lokacie bankowej krotkoterminowej. - Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. - Róznica między pozycją F.1. a planem paragrafu 903 z uchwał wynika z faktu iż przychody te ujęto w paragrafir 952 gdyż dotyczą zaciągniętego kredytu (a nie pożyczki) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Niie dotyczy to także wyprzedajacego finansowania tych zadań.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)30 872 291,009 089 364,52
A1. Dochody bieżące23 380 581,008 666 679,02
A2. Dochody majątkowe7 491 710,00422 685,50
B. WYDATKI (B1+B2)33 852 291,007 495 803,26
B1. Wydatki bieżące22 988 155,007 132 804,04
B2. Wydatki majątkowe10 864 136,00362 999,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 980 000,001 593 561,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
3 830 000,005 649 037,83
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
3 830 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,001 899 386,83
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
850 000,00100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
850 000,00100 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
2 980 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki2 980 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
- W pozycji D23 wykonanie wpisano kwotę środków finansowych na lokacie bankowej krotkoterminowej. - Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. - Róznica między pozycją F.1. a planem paragrafu 903 z uchwał wynika z faktu iż przychody te ujęto w paragrafir 952 gdyż dotyczą zaciągniętego kredytu (a nie pożyczki) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Niie dotyczy to także wyprzedajacego finansowania tych zadań. Korekta Nr 1 dotyczy poz. D23 wykonanie - usunięcie błędnie wpisanej kwoty.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)30 872 291,009 089 364,52
A1. Dochody bieżące23 380 581,008 666 679,02
A2. Dochody majątkowe7 491 710,00422 685,50
B. WYDATKI (B1+B2)33 852 291,007 495 803,26
B1. Wydatki bieżące22 988 155,007 132 804,04
B2. Wydatki majątkowe10 864 136,00362 999,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 980 000,001 593 561,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
3 830 000,005 649 037,83
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
3 830 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,001 870 024,23
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
850 000,00100 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
850 000,00100 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
2 980 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki2 980 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
- W pozycji D23 wykonanie wpisano kwotę środków finansowych na lokacie bankowej krotkoterminowej. - Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. - Róznica między pozycją F.1. a planem paragrafu 903 z uchwał wynika z faktu iż przychody te ujęto w paragrafir 952 gdyż dotyczą zaciągniętego kredytu (a nie pożyczki) na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Niie dotyczy to także wyprzedajacego finansowania tych zadań. Korekta Nr 1 dotyczy poz. D23 wykonanie - usunięcie błędnie wpisanej kwoty. Korekta Nr 2 dotyczy uwzględnienia w poz. D13a w kolumnie wykonanie niewykorzystanych środków z RFIL z roku poprzedniego 29362,60 zł. (poprzednio uwzglednione w poz D15)
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)8 040 000,008 040 000,000,000,000,000,000,000,008 040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)8 040 000,008 040 000,000,000,000,000,000,000,008 040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe8 040 000,008 040 000,000,000,000,000,000,000,008 040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,001 370 928,001 370 928,00
2na współfinansowanie (udział własny)XX1 370 928,001 370 928,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki