Raport: Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2021r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010426630120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010427682120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507504 000,003 803,850,003 803,853 803,850,000,000,000,000,000,000,00
010010952010285 119,14285 119,140,00285 119,14285 119,140,000,000,000,000,000,000,00
01001095663046 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109510495335 119,14334 922,990,00334 922,99334 922,990,000,000,000,000,000,000,00
60060016097035 000,0030 347,810,0030 347,8130 347,810,000,000,000,000,000,000,00
600600166158635 000,0030 347,810,0030 347,8130 347,810,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0070 087,000,0070 087,0070 028,630,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,007 365,940,007 365,947 365,940,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00985 021,000,00985 021,00985 021,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,00722,760,00722,76722,760,000,000,000,000,000,000,00
70070005748751 121 300,001 066 214,660,001 066 214,661 066 156,290,000,000,000,000,000,000,00
75075011201053 258,0041 155,950,0041 155,9541 155,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,003,100,003,103,100,000,000,000,000,000,000,00
750750118013153 268,0041 159,050,0041 159,0541 159,050,000,000,000,000,000,000,00
7507502306304 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306907 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0040 473,980,0040 473,9840 532,350,000,000,000,000,000,000,00
750750237902366 000,0040 473,980,0040 473,9840 532,350,000,000,000,000,000,000,00
7507505620108 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778168 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095205756 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957790256 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227102 750,002 750,000,002 750,002 750,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412630025 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754128614629 750,0027 750,000,0027 750,0027 750,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,0011 630,340,006 346,746 346,745 283,603 189,600,000,000,000,000,00
7567560109109,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,0011 630,340,006 346,746 346,745 283,603 189,600,000,000,000,000,00
7567561503101 000 000,001 078 861,530,00733 120,53734 418,53373 296,97139 077,9727 555,9779 047,00208 669,0010 173,000,00
75675615032015 000,008 576,580,006 276,506 626,503 511,532 020,731 211,45926,000,000,000,00
75675615033032 000,0029 185,530,0021 750,0021 839,007 487,00293,0051,470,000,000,000,00
7567561503408 000,006 367,000,006 600,006 600,000,000,00233,004 511,000,000,000,00
7567561505001 000,00301,750,00300,00300,001,751,750,000,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,0024 689,920,001 092,141 220,1423 597,780,000,000,000,00812,400,00
756756152680155,00155,000,00155,00155,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824011 061 655,001 148 160,510,00769 317,37771 182,37407 895,03141 393,4529 051,8984 484,00208 669,0010 985,400,00
7567561603101 263 000,001 607 575,820,001 113 926,401 121 203,40493 649,42336 107,3248 634,81131 779,000,001 445,661 019,37
756756160320600 000,00645 906,150,00491 757,77496 375,99181 211,3482 101,5727 062,9676 443,000,000,000,00
75675616033032 000,0031 220,510,0027 496,4127 713,4110 282,016 556,016 557,910,000,000,000,00
756756160340100 000,00135 317,680,00120 224,95120 224,9527 083,0027 083,0011 990,2756 081,007 650,000,000,00
75675616036025 000,004 159,000,003 998,003 998,00161,00161,000,000,000,000,000,00
756756160500450 000,00433 042,460,00432 703,93433 316,93338,53158,530,000,000,000,000,00
7567561606405 345,002 913,600,002 948,402 960,000,000,0034,800,000,000,000,00
75675616091010 000,0050 271,360,006 023,616 043,6144 247,750,000,000,000,00136,6149,85
75675616800822 485 345,002 910 406,580,002 199 079,472 211 836,29756 973,05452 167,4394 280,75264 303,007 650,001 582,271 069,22
7567561802700,0010 356,360,0010 356,3610 356,360,000,000,000,000,000,000,00
75675618041038 000,0032 925,000,0032 925,0032 935,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460200 000,00227 735,870,00227 735,87227 735,870,000,000,000,000,000,000,00
756756180480105 000,0090 248,980,0090 248,9890 248,980,000,000,000,000,000,000,00
7567561809108 000,0059,070,0059,0759,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561878904351 000,00361 325,280,00361 325,28361 335,280,000,000,000,000,000,000,00
7567562100103 116 253,002 360 865,000,002 360 865,002 163 276,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,0018 856,680,0018 856,6818 859,252,570,002,570,000,000,000,00
75675621764073 127 253,002 379 721,680,002 379 721,682 182 135,252,570,002,570,000,000,000,00
7587580129204 533 883,003 852 110,000,003 852 110,003 506 189,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 533 883,003 852 110,000,003 852 110,003 506 189,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729203 076 880,002 307 663,000,002 307 663,002 307 663,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794853 076 880,002 307 663,000,002 307 663,002 307 663,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00306,410,00306,41306,410,000,000,000,000,000,000,00
75875814097095 000,00122 959,000,00122 959,00122 959,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814668010 000,009 835,860,009 835,869 835,860,000,000,000,000,000,000,00
7587581485142105 500,00133 101,270,00133 101,27133 101,270,000,000,000,000,000,000,00
7587583129208 291,006 219,000,006 219,006 219,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795098 291,006 219,000,006 219,006 219,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830172 868,0083 917,000,0083 917,0083 917,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101092050,000,800,000,800,800,000,000,000,000,000,000,00
80180101095016 700,0023 194,760,0023 194,7623 194,760,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010185262193 218,00107 112,560,00107 112,56107 112,560,000,000,000,000,000,000,00
80180103203050 014,0037 513,000,0037 513,0037 513,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293450 014,0037 513,000,0037 513,0037 513,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066020 000,0011 714,000,0011 714,0011 714,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040670126 000,0082 288,500,0082 288,5082 288,500,000,000,000,000,000,000,00
8018010408305 000,007 781,720,007 781,727 781,720,000,000,000,000,000,000,00
801801042030125 035,0093 778,000,0093 778,0093 778,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485095276 035,00195 562,220,00195 562,22195 562,220,000,000,000,000,000,000,00
80180153201061 066,4861 066,480,0061 066,4861 066,480,000,000,000,000,000,000,00
801801538296461 066,4861 066,480,0061 066,4861 066,480,000,000,000,000,000,000,00
85185195097013 000,0010 119,410,0010 119,4110 119,410,000,000,000,000,000,000,00
851851958701613 000,0010 119,410,0010 119,4110 119,410,000,000,000,000,000,000,00
85285213203013 000,008 501,000,008 501,008 501,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809513 000,008 501,000,008 501,008 501,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 600,0014 600,000,0014 600,0014 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 600,0014 600,000,0014 600,0014 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030135 631,00100 257,000,00100 257,00100 257,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098135 631,00100 257,000,00100 257,00100 257,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203070 675,0060 437,190,0060 437,1960 437,190,000,000,000,000,000,000,00
852852198810170 675,0060 437,190,0060 437,1960 437,190,000,000,000,000,000,000,00
8528522820107 800,005 850,000,005 850,005 850,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228880907 800,005 850,000,005 850,005 850,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230203084 000,0063 000,000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852308811284 000,0063 000,000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529527005 697,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295888475 697,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203035 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829935 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120606 114 000,004 651 973,000,004 651 973,004 651 973,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884166 114 000,004 651 973,000,004 651 973,004 651 973,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 064 000,001 566 213,000,001 566 213,001 566 213,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223603 000,005 193,420,005 193,425 193,420,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 067 000,001 571 406,420,001 571 406,421 571 406,420,000,000,000,000,000,000,00
855855032010228,00176,000,00176,00176,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368228,00176,000,00176,00176,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010310,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369310,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201040 966,0033 949,000,0033 949,0033 949,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837840 966,0033 949,000,0033 949,0033 949,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0062 224,400,0062 224,4062 224,400,000,000,000,000,000,000,00
900900016257415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197988495 000,0062 224,400,0062 224,4062 224,400,000,000,000,000,000,000,00
9009000204901 100 000,001 274 004,510,00715 013,93722 787,19600 908,45346 282,7541 917,870,000,000,000,00
90090002913921 100 000,001 274 004,510,00715 013,93722 787,19600 908,45346 282,7541 917,870,000,000,000,00
9009000524609 000,009 000,000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900052710151 000,00150 798,000,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000562573 950 200,00939 087,340,00939 087,34939 087,340,000,000,000,000,000,000,00
900900056299182 100,00228 461,620,00228 461,62228 461,620,000,000,000,000,000,000,00
900900051086314 292 300,001 327 346,960,001 327 346,961 327 346,960,000,000,000,000,000,000,00
90090015630030 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900159721530 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906902 000,001 359,760,001 359,761 359,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916092 000,001 359,760,001 359,761 359,760,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 500,00943,200,00964,80964,800,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609106 000,006 828,740,006 828,746 874,740,000,000,000,000,000,000,00
90090026246051 500,0021 312,720,0021 312,7221 312,720,000,000,000,000,000,000,00
900900269493660 000,0029 084,660,0029 106,2629 152,260,000,0021,600,000,000,000,00
90090095630030 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900959729530 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016300200 000,00200 000,000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199827200 000,00200 000,000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010455 119,14334 922,990,00334 922,99334 922,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 000,0030 347,810,0030 347,8130 347,810,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 121 300,001 066 214,660,001 066 214,661 066 156,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750184 589,0090 023,030,0090 023,0390 081,400,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00765,000,00765,00765,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75429 750,0027 750,000,0027 750,0027 750,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7567 042 262,006 811 244,390,005 715 790,545 532 835,931 170 154,25596 750,48123 335,21348 787,00216 319,0012 567,671 069,22
Razem dział7587 724 554,006 299 093,270,006 299 093,275 953 172,270,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801580 333,48401 254,260,00401 254,26401 254,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85113 000,0010 119,410,0010 119,4110 119,410,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852334 403,00258 342,190,00258 342,19258 342,190,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85435 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8558 222 504,006 257 814,420,006 257 814,426 257 814,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9006 009 300,002 694 020,290,002 135 051,312 142 870,57600 908,45346 282,7541 939,470,000,000,000,00
Razem dział926200 000,00200 000,000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM31 988 134,6224 496 911,720,0022 842 488,8922 321 432,541 771 062,70943 033,23165 274,68348 787,00216 319,0012 567,671 069,22
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Różnica w planie między sprawozdaniem a danymi kontrolnymi w wysokości 15.750 zł wystepująca w rozdziale 75801 paragraf 2920 wynika z faktu iż kwotę powyższą wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy w IV kwartale 2021 roku.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050104 800,0058 304,5458 304,540,000,000,000,000,00
010010107070104 800,0058 304,5458 304,540,000,000,000,000,00
01001030285012 300,007 741,207 741,200,000,000,000,000,00
01001030389012 300,007 741,207 741,200,000,000,000,000,00
01001095430025 290,578 665,578 665,570,000,000,000,000,00
010010954430279 528,57279 528,57279 528,570,000,000,000,000,00
01001095605059 000,0058 490,0058 490,000,000,000,000,000,00
0100109515885363 819,14346 684,14346 684,140,000,000,000,000,00
600600146300200 000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,00
6006001466914200 000,00200 000,00200 000,000,000,000,000,000,00
600600164210220 000,00131 305,86131 305,8645 714,820,000,000,000,00
60060016430040 000,0023 546,3323 546,330,000,000,000,000,00
600600166050829 100,0018 005,0018 005,000,000,000,000,000,00
60060016751761 089 100,00172 857,19172 857,1945 714,820,000,000,000,00
60060095661010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
600600956730510 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
70070005430015 000,007 900,007 900,000,000,000,000,000,00
70070005459030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005606014 000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,00
700700058565559 000,0020 400,0020 400,000,000,000,000,000,00
71071004430080 000,0012 470,0012 470,0017 453,700,000,000,000,00
710710047601480 000,0012 470,0012 470,0017 453,700,000,000,000,00
75075011401039 990,1131 758,5831 758,58153,370,000,000,000,00
7507501140402 861,892 861,892 861,890,000,000,000,000,00
7507501141107 112,004 751,734 751,730,000,000,000,000,00
7507501141202 172,00680,81680,810,000,000,000,000,00
7507501142101 122,00949,57949,570,000,000,000,000,00
750750119625153 258,0041 002,5841 002,58153,370,000,000,000,00
75075022303080 000,0044 530,0044 530,000,000,000,000,000,00
7507502242101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502242201 000,00302,58302,580,000,000,000,000,00
7507502243007 000,00613,77613,771 353,000,000,000,000,00
750750224360300,00179,91179,910,000,000,000,000,00
750750229589289 300,0045 626,2645 626,261 353,000,000,000,000,00
75075023302011 000,007 816,007 816,000,000,000,000,000,00
7507502340101 778 803,001 183 651,881 183 651,8830 193,000,000,000,000,00
750750234040134 000,00133 336,37133 336,370,000,000,000,000,00
75075023410066 000,0044 859,0044 859,001 878,000,000,000,000,00
750750234110350 000,00220 784,59220 784,5922 420,020,000,000,000,00
75075023412042 000,0026 537,0726 537,072 726,790,000,000,000,00
7507502341402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210244 559,00206 150,28206 150,283 991,610,000,000,000,00
7507502342207 000,005 552,465 552,460,000,000,000,000,00
75075023426070 000,0057 248,5157 248,510,000,000,000,000,00
75075023427015 000,005 330,005 330,000,000,000,000,000,00
7507502342803 000,00990,00990,000,000,000,000,000,00
750750234300324 000,00260 535,41260 535,417 177,700,000,000,000,00
75075023436020 000,0012 287,2212 287,220,000,000,000,000,00
75075023441012 000,002 387,872 387,870,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0067 776,1767 776,170,000,000,000,000,00
75075023444038 502,0038 502,0038 502,000,000,000,000,000,00
75075023470011 000,006 166,776 166,770,000,000,000,000,00
7507502347108 000,002 400,962 400,960,000,000,000,000,00
75075023606011 500,0010 578,0010 578,000,000,000,000,000,00
750750231661333 220 364,002 292 890,562 292 890,5668 387,120,000,000,000,00
7507505640107 825,007 825,007 825,000,000,000,000,000,00
750750564300565,00565,00565,000,000,000,000,000,00
75075056841168 390,008 390,008 390,000,000,000,000,000,00
75075075421017 000,0015 643,8715 643,870,000,000,000,000,00
75075075430020 000,001 550,001 550,000,000,000,000,000,00
750750758433537 000,0017 193,8717 193,870,000,000,000,000,00
75075095303040 000,0028 735,4828 735,480,000,000,000,000,00
7507509541772 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541791 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542174 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542192 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430749 941,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430930 019,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443790,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443950,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566302 200,002 122,672 122,670,000,000,000,000,00
75075095124189138 200,0030 858,1530 858,150,000,000,000,000,00
751751014110153,21109,42109,420,000,000,000,000,00
75175101412028,3315,6715,670,000,000,000,000,00
751751014170838,46639,90639,900,000,000,000,000,00
75175101882521 020,00764,99764,990,000,000,000,000,00
75475412303020 000,0014 141,1714 141,170,000,000,000,000,00
7547541241103 500,001 778,941 778,94291,020,000,000,000,00
754754124120800,00142,97142,9716,140,000,000,000,00
75475412417026 000,0020 370,5820 370,58714,200,000,000,000,00
75475412421030 750,009 193,899 193,890,000,000,000,000,00
75475412426018 000,001 716,031 716,030,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430015 000,0010 022,6710 022,671 019,060,000,000,000,00
7547541243602 000,00978,60978,600,000,000,000,000,00
75475412443020 000,007 217,007 217,00542,200,000,000,000,00
754754126050120 000,0083 968,0183 968,010,000,000,000,000,00
75475412606035 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412129536296 050,00149 529,86149 529,862 582,620,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110153 000,0089 183,7289 183,720,000,000,000,000,00
7577570284569153 000,0089 183,7289 183,720,000,000,000,000,00
758758184810298 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386298 600,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020176 700,00127 152,73127 152,734 805,350,000,000,000,00
8018010140103 269 601,002 438 324,152 438 324,1578 992,520,000,000,000,00
801801014040268 600,00267 951,16267 951,160,000,000,000,000,00
801801014110552 000,00419 475,36419 475,3648 127,050,000,000,000,00
80180101412076 370,0048 451,8048 451,805 229,140,000,000,000,00
8018010141407 500,003 498,003 498,000,000,000,000,000,00
801801014210336 300,00243 779,60243 779,600,000,000,000,000,00
8018010142202 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142404 000,00291,22291,220,000,000,000,000,00
80180101426086 900,0059 257,1259 257,120,000,000,000,000,00
80180101427039 500,0019 400,0019 400,000,000,000,000,000,00
801801014300100 080,0065 140,5665 140,560,000,000,000,000,00
8018010143608 500,003 896,113 896,110,000,000,000,000,00
8018010144104 000,00300,90300,900,000,000,000,000,00
8018010144304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014440154 146,00154 146,00154 146,000,000,000,000,000,00
80180101471012 400,002 563,082 563,080,000,000,000,000,00
801801016050130 000,00128 000,00128 000,000,000,000,000,000,00
801801011582425 232 597,003 981 627,793 981 627,79137 154,060,000,000,000,00
80180103302023 800,0017 178,5517 178,55486,490,000,000,000,00
801801034010260 779,00190 647,40190 647,405 715,190,000,000,000,00
80180103404014 300,0014 084,2914 084,290,000,000,000,000,00
80180103411048 600,0034 724,7934 724,793 859,820,000,000,000,00
8018010341207 400,005 048,045 048,04551,430,000,000,000,00
80180103421030 000,0018 583,4518 583,450,000,000,000,000,00
80180103426010 000,006 967,246 967,240,000,000,000,000,00
80180103444015 143,0015 143,0015 143,000,000,000,000,000,00
8018010347102 035,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103117824412 057,00302 376,76302 376,7610 612,930,000,000,000,00
80180104302035 000,0025 440,4125 440,41991,980,000,000,000,00
801801044010724 084,00535 114,23535 114,2319 499,320,000,000,000,00
80180104404054 200,0054 106,5154 106,510,000,000,000,000,00
801801044110139 000,00103 236,83103 236,8312 809,260,000,000,000,00
80180104412019 400,0013 294,6113 294,611 584,140,000,000,000,00
80180104421045 000,0030 790,8330 790,830,000,000,000,000,00
801801044220500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104426013 000,009 249,419 249,410,000,000,000,000,00
8018010442701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300152 612,00102 115,09102 115,090,000,000,000,000,00
8018010443603 500,002 579,062 579,060,000,000,000,000,00
801801044410500,0083,5883,580,000,000,000,000,00
801801044430500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104444027 972,0027 972,0027 972,000,000,000,000,000,00
8018010447101 100,000,000,000,000,000,000,000,00
801801041438151 217 368,00903 982,56903 982,5634 884,700,000,000,000,00
801801134010133 200,0090 844,9190 844,913 565,760,000,000,000,00
80180113404010 000,009 670,249 670,240,000,000,000,000,00
80180113411037 000,0021 578,9421 578,942 175,120,000,000,000,00
8018011341205 200,001 726,551 726,55105,840,000,000,000,00
80180113417055 000,0024 121,8824 121,880,000,000,000,000,00
80180113421070 000,006 184,976 184,97739,310,000,000,000,00
8018011342701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113430030 000,0020 639,8720 639,870,000,000,000,000,00
80180113443010 000,001 609,491 609,490,000,000,000,000,00
8018011344405 039,005 039,005 039,000,000,000,000,000,00
8018011347101 800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113127724358 239,00181 415,85181 415,856 586,030,000,000,000,00
80180146430040 000,0021 227,5821 227,580,000,000,000,000,00
801801468524740 000,0021 227,5821 227,580,000,000,000,000,00
801801484010184 500,00136 159,14136 159,144 052,890,000,000,000,00
80180148404010 300,0010 250,1110 250,110,000,000,000,000,00
80180148411013 000,008 056,958 056,95422,220,000,000,000,00
8018014841204 500,002 954,352 954,35351,010,000,000,000,00
8018014842103 700,001 038,681 038,680,000,000,000,000,00
801801484220180 000,00131 039,50131 039,500,000,000,000,000,00
8018014842602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 500,001 005,101 005,100,000,000,000,000,00
8018014844406 201,006 201,006 201,000,000,000,000,000,00
8018014847101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148123369407 201,00296 704,83296 704,834 826,120,000,000,000,00
8018014930204 000,003 100,003 100,000,000,000,000,000,00
80180149401076 400,0043 717,0043 717,000,000,000,000,000,00
8018014940402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180149411010 000,006 270,006 270,000,000,000,000,000,00
8018014941201 600,001 317,001 317,000,000,000,000,000,00
8018014944402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8018014910469096 000,0058 404,0058 404,000,000,000,000,000,00
80180150302022 000,0016 738,0016 738,000,000,000,000,000,00
801801504010356 080,00251 219,00251 219,000,000,000,000,000,00
80180150404021 000,0021 000,0021 000,000,000,000,000,000,00
801801504110138 000,0083 084,0083 084,000,000,000,000,000,00
8018015041205 130,003 935,003 935,000,000,000,000,000,00
80180150444018 590,0018 590,0018 590,000,000,000,000,000,00
80180150104691560 800,00394 566,00394 566,000,000,000,000,000,00
801801534010505,730,000,000,000,000,000,000,00
80180153411086,480,000,000,000,000,000,000,00
80180153412012,390,000,000,000,000,000,000,00
80180153424060 461,8860 372,0560 372,050,000,000,000,000,00
801801539743461 066,4860 372,0560 372,050,000,000,000,000,00
80180195401018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541103 100,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
8018019510188641 100,0017 500,0017 500,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00546,85546,85112,960,000,000,000,00
851851544120250,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154417020 500,0015 054,2815 054,28291,910,000,000,000,00
85185154421052 400,0028 528,1228 528,12425,780,000,000,000,00
85185154422014 850,004 415,574 415,570,000,000,000,000,00
85185154430019 000,0011 261,3511 261,35175,300,000,000,000,00
8518515447001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154115835109 000,0059 806,1759 806,171 005,950,000,000,000,00
8518519540101 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
851851954110400,0085,5085,500,000,000,000,000,00
851851954120100,0012,2512,250,000,000,000,000,00
8518519542108 500,006 993,006 993,000,000,000,000,000,00
8518519542203 000,002 376,412 376,410,000,000,000,000,00
8518519510671613 000,009 967,169 967,160,000,000,000,000,00
852852024330145 000,00119 547,70119 547,700,000,000,000,000,00
8528520290384145 000,00119 547,70119 547,700,000,000,000,000,00
852852054170600,00105,91105,910,000,000,000,000,00
852852054210500,00399,00399,000,000,000,000,000,00
852852054220500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205986571 600,00504,91504,910,000,000,000,000,00
85285213413013 000,008 326,498 326,490,000,000,000,000,00
852852139019513 000,008 326,498 326,490,000,000,000,000,00
852852143110101 497,0036 782,0736 782,072 120,000,000,000,000,00
8528521489176101 497,0036 782,0736 782,072 120,000,000,000,000,00
852852163110135 631,0098 322,0298 322,020,000,000,000,000,00
8528521689178135 631,0098 322,0298 322,020,000,000,000,000,00
8528521930204 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852194010199 075,00126 320,53126 320,535 476,830,000,000,000,00
85285219404018 000,0017 976,8117 976,810,000,000,000,000,00
85285219411040 300,0027 066,0127 066,013 511,380,000,000,000,00
8528521941202 500,001 599,471 599,47122,400,000,000,000,00
8528521942101 000,00553,77553,770,000,000,000,000,00
8528521943001 696,00978,25978,25252,560,000,000,000,00
8528521944101 000,00411,20411,200,000,000,000,000,00
8528521944409 302,009 302,009 302,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,001 902,671 902,670,000,000,000,000,00
8528521947101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219132141279 873,00186 110,71186 110,719 363,170,000,000,000,00
8528522841101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841707 800,005 657,005 657,00193,000,000,000,000,00
85285228943608 800,005 657,005 657,00193,000,000,000,000,00
852852303110105 000,0063 407,7063 407,706 588,870,000,000,000,00
8528523089192105 000,0063 407,7063 407,706 588,870,000,000,000,00
8528529531101 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529540104 700,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
852852954110840,00840,00840,000,000,000,000,000,00
852852954120115,0056,5256,520,000,000,000,000,00
8528529542101 545,001 545,001 545,000,000,000,000,000,00
852852951057078 800,007 141,527 141,520,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0018 864,1218 864,120,000,000,000,000,00
854854158950950 000,0018 864,1218 864,120,000,000,000,000,00
85485416324050 000,0032 500,0032 500,000,000,000,000,000,00
854854168951050 000,0032 500,0032 500,000,000,000,000,000,00
8558550131106 062 000,004 582 872,144 582 872,140,000,000,000,000,00
85585501401029 298,8229 298,8229 298,820,000,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141105 352,435 352,435 352,430,000,000,000,000,00
855855014120347,57236,14236,140,000,000,000,000,00
85585501417012 000,008 852,008 852,00148,000,000,000,000,00
85585501421081,1881,1881,180,000,000,000,000,00
8558550143002 420,002 065,832 065,830,000,000,000,000,00
855855011184266 114 000,004 631 258,544 631 258,54148,000,000,000,000,00
8558550231101 878 000,001 408 673,321 408 673,320,000,000,000,000,00
85585502401044 251,0033 724,4633 724,46981,620,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
855855024110130 000,00110 971,55110 971,55580,640,000,000,000,00
855855024120900,00749,63749,6379,340,000,000,000,00
8558550242101 000,00354,36354,360,000,000,000,000,00
8558550243007 849,004 364,554 364,550,000,000,000,000,00
855855021142572 064 000,001 560 837,871 560 837,871 641,600,000,000,000,00
855855034210228,0062,0062,000,000,000,000,000,00
8558550390568228,0062,0062,000,000,000,000,000,00
855855043110300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
85585504401040 388,0031 712,3531 712,35945,960,000,000,000,00
8558550440402 620,002 620,002 620,000,000,000,000,000,00
8558550441106 000,005 680,615 680,61633,650,000,000,000,00
8558550441201 000,00776,19776,1986,580,000,000,000,00
8558550443002,002,002,000,000,000,000,000,00
8558550411004950 310,0041 091,1541 091,151 666,190,000,000,000,00
8558550843307 000,006 960,046 960,040,000,000,000,000,00
85585508906937 000,006 960,046 960,040,000,000,000,000,00
85585513413040 966,0033 910,8033 910,800,000,000,000,000,00
855855139049840 966,0033 910,8033 910,800,000,000,000,000,00
90090001426050 000,0033 576,0033 576,000,000,000,000,000,00
900900014300100 000,0078 802,0078 802,000,000,000,000,000,00
900900016057415 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059441 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011115771 006 000,00112 378,00112 378,000,000,000,000,000,00
90090002401046 800,0032 803,5232 803,523 682,200,000,000,000,00
9009000240403 900,003 900,003 900,000,000,000,000,000,00
9009000241108 700,006 135,776 135,77688,280,000,000,000,00
9009000241201 300,00864,99864,9998,610,000,000,000,00
9009000243001 200 000,001 065 644,201 065 644,20113 830,160,000,000,000,00
900900021114821 260 700,001 109 348,481 109 348,48118 299,250,000,000,000,00
9009000442102 500,002 491,202 491,200,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 491,202 491,200,000,000,000,000,00
9009000540101 422,001 003,611 003,61418,390,000,000,000,00
900900054110243,160,000,00243,160,000,000,000,00
90090005412034,840,000,0034,840,000,000,000,00
9009000542106 710,006 709,706 709,700,000,000,000,000,00
900900054220500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
900900054300151 090,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,00
9009000560573 950 200,001 454 323,851 454 323,850,000,000,000,000,00
9009000560591 433 000,00296 835,21296 835,210,000,000,000,000,00
900900051279915 543 200,001 910 170,371 910 170,37696,390,000,000,000,00
90090013430040 000,0016 387,0016 387,000,000,000,000,000,00
900900139521340 000,0016 387,0016 387,000,000,000,000,000,00
900900154260165 000,00135 067,37135 067,37870,700,000,000,000,00
900900154270110 000,0081 334,3481 334,3416,900,000,000,000,00
900900156050180 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495455 000,00216 401,71216 401,71887,600,000,000,000,00
90090026430031 400,000,000,000,000,000,000,000,00
900900269522631 400,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421015 000,007 872,007 872,000,000,000,000,000,00
90090095430010 000,005 276,005 276,000,000,000,000,000,00
900900956050326 000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
90090095105555351 000,0014 648,0014 648,000,000,000,000,000,00
921921162480305 000,00255 000,00255 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517305 000,00255 000,00255 000,000,000,000,000,000,00
9219219542105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219542205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510154610 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016050800 000,004 681,404 681,400,000,000,000,000,00
9269260199577800 000,004 681,404 681,400,000,000,000,000,00
92692605282070 000,0054 500,0054 500,000,000,000,000,000,00
926926059635170 000,0054 500,0054 500,000,000,000,000,000,00
Razem dział010480 919,14412 729,88412 729,880,000,000,000,000,00
Razem dział6001 299 100,00382 857,19382 857,1945 714,820,000,000,000,00
Razem dział70059 000,0020 400,0020 400,000,000,000,000,000,00
Razem dział71080 000,0012 470,0012 470,0017 453,700,000,000,000,00
Razem dział7503 546 512,002 435 961,422 435 961,4269 893,490,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00764,99764,990,000,000,000,000,00
Razem dział754301 050,00149 529,86149 529,862 582,620,000,000,000,00
Razem dział757153 000,0089 183,7289 183,720,000,000,000,000,00
Razem dział758298 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8018 426 428,486 218 177,426 218 177,42194 063,840,000,000,000,00
Razem dział851123 000,0069 773,3369 773,331 005,950,000,000,000,00
Razem dział852799 201,00525 800,12525 800,1218 265,040,000,000,000,00
Razem dział854100 000,0051 364,1251 364,120,000,000,000,000,00
Razem dział8558 276 504,006 274 120,406 274 120,403 455,790,000,000,000,00
Razem dział9008 689 800,003 381 824,763 381 824,76119 883,240,000,000,000,00
Razem dział921315 000,00255 000,00255 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926870 000,0059 181,4059 181,400,000,000,000,000,00
RAZEM33 819 134,6220 339 138,6120 339 138,61472 318,490,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083013 000,000,00
HRAZEM 8173213 000,000,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)13 000,000,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421010 000,000,00
M801801014220500,000,00
M801801014260500,000,00
M8018010143001 000,000,00
M8018010143901 000,000,00
NRAZEM 42589013 000,000,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)13 000,000,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)4 015 919,404 015 919,400,000,000,000,000,000,004 015 919,400,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie4 015 919,404 015 919,400,000,000,000,000,000,004 015 919,400,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 539 310,821 539 310,820,000,000,000,000,000,000,000,00141 393,451 397 917,370,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 539 310,821 539 310,820,000,000,000,000,000,000,000,00141 393,451 397 917,370,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 546 606,601 546 606,60285 804,00285 804,000,000,000,000,000,000,00867 076,26393 726,340,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.594 930,86594 930,860,000,000,000,000,000,000,000,00213 851,91381 078,950,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.951 675,74951 675,74285 804,00285 804,000,000,000,000,000,000,00653 224,3512 647,390,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)31 988 134,6222 842 488,89
A1. Dochody bieżące25 959 834,6220 400 994,37
A2. Dochody majątkowe6 028 300,002 441 494,52
B. WYDATKI (B1+B2)33 819 134,6220 339 138,61
B1. Wydatki bieżące24 758 334,6217 999 829,93
B2. Wydatki majątkowe9 060 800,002 339 308,68
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 831 000,002 503 350,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 861 000,002 460 524,92
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
800 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst2 061 000,001 824 066,29
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 030 000,00665 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 030 000,00665 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 831 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki800 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych1 031 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
W pozycji D13a wykonanie wykazano kwotę przychodów pochodzących z niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (właściwy paragraf 905). Środki te zostały w budzecie roku 2021 zaplanowane w paragrafie 950 (wolne środki). Aby umożliwić skorygowanie i zaplanowanie we właściwym paragrafie powyższych przychodów konieczne jest w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał pomniejszenie wykonania przychodów w paragrafie 950 a wykazanie ich w paragrafie 905. W związku z powyższym w sprawozdaniu w pozycji D15 plan jest wyższy niz wykonanie gdyż wykonanie wykazano w pozycji D13a. Plan zostanie skorygonany na najbliższej sesji Rady Gminy.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)8 305 000,008 305 000,000,000,000,000,000,000,008 305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)8 305 000,008 305 000,000,000,000,000,000,000,008 305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe8 305 000,008 305 000,000,000,000,000,000,000,008 305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,001 177 003,001 177 003,00
2na współfinansowanie (udział własny)XX1 177 003,001 177 003,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki