Raport: Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2021r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507504 000,003 803,850,003 803,853 803,850,000,000,000,000,000,000,00
010010952010285 119,14285 119,140,00285 119,14285 119,140,000,000,000,000,000,000,00
01001095663046 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109510495335 119,14334 922,990,00334 922,99334 922,990,000,000,000,000,000,000,00
60060016097035 000,0029 963,770,0029 963,7729 963,770,000,000,000,000,000,000,00
600600166158635 000,0029 963,770,0029 963,7729 963,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0044 312,390,0044 312,3944 254,020,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,007 365,940,007 365,947 365,940,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00973 021,000,00973 021,00973 021,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,00722,760,00722,76722,760,000,000,000,000,000,000,00
70070005748751 121 300,001 026 440,050,001 026 440,051 026 381,680,000,000,000,000,000,000,00
75075011201053 258,0026 621,950,0026 621,9526 621,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,001,550,001,551,550,000,000,000,000,000,000,00
750750118013153 268,0026 623,500,0026 623,5026 623,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502306304 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069015 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096035 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,0033 179,850,0033 179,8533 238,220,000,000,000,000,000,000,00
750750237902394 000,0033 179,850,0033 179,8533 238,220,000,000,000,000,000,000,00
7507505620108 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778168 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095205756 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957790256 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771362 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,008 414,340,004 274,844 274,844 139,501 995,500,000,000,000,000,00
7567560109109,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,008 414,340,004 274,844 274,844 139,501 995,500,000,000,000,000,00
756756150310950 000,001 083 085,120,00506 903,78508 201,78595 579,31127 104,3119 397,9761 809,00139 113,003 012,000,00
75675615032015 000,008 510,580,004 521,004 871,004 751,731 772,73762,15615,000,000,000,00
75675615033032 000,0029 119,530,0014 556,0014 645,0014 668,00280,00104,470,000,000,000,00
7567561503408 000,005 667,000,005 200,005 200,00700,000,00233,002 680,000,000,000,00
7567561505001 000,001,750,000,000,001,751,750,000,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,0025 090,290,00998,141 126,1424 092,150,000,000,000,00613,400,00
756756152680155,00155,000,00155,00155,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824011 011 655,001 151 652,470,00532 357,12534 222,12639 792,94129 158,7920 497,5965 104,00139 113,003 625,400,00
7567561603101 263 000,001 558 070,430,00814 663,69816 511,69791 958,31341 480,1848 551,5788 899,000,001 445,66227,00
756756160320600 000,00648 953,460,00382 957,94385 624,94293 139,2181 008,6927 143,6950 850,000,000,000,00
75675616033032 000,0031 227,510,0021 986,5422 069,5414 932,696 738,485 691,720,000,000,000,00
756756160340100 000,00133 277,760,0065 091,3165 091,3172 768,9016 393,084 582,4537 389,005 100,000,000,00
75675616036025 000,003 618,000,003 457,003 435,00161,00161,000,000,000,000,000,00
756756160500300 000,00238 997,210,00238 135,71237 536,71861,50421,500,000,000,000,000,00
7567561606405 345,001 141,400,001 164,601 164,600,000,0023,200,000,000,000,00
75675616091010 000,0058 362,600,003 004,093 004,0955 358,510,000,000,000,000,0053,00
75675616800822 335 345,002 673 648,370,001 530 460,881 534 437,881 229 180,12446 202,9385 992,63177 138,005 100,001 445,66280,00
75675618041028 000,0020 789,000,0020 789,0020 789,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460280 000,00118 357,970,00118 357,97118 357,970,000,000,000,000,000,000,00
756756180480105 000,0072 455,440,0072 455,4472 455,440,000,000,000,000,000,000,00
7567561809108 000,0059,070,0059,0759,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634421 000,00211 661,480,00211 661,48211 661,480,000,000,000,000,000,000,00
7567562100103 116 253,001 521 296,000,001 521 296,001 374 738,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,008 566,830,008 566,835 895,670,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 127 253,001 529 862,830,001 529 862,831 380 633,670,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 533 883,002 790 080,000,002 790 080,002 444 159,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 533 883,002 790 080,000,002 790 080,002 444 159,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729203 076 880,001 538 442,000,001 538 442,001 538 442,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794853 076 880,001 538 442,000,001 538 442,001 538 442,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00205,150,00205,15205,150,000,000,000,000,000,000,00
75875814097025 000,0094 307,000,0094 307,0094 307,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846225 500,0094 512,150,0094 512,1594 512,150,000,000,000,000,000,000,00
7587583129208 291,004 146,000,004 146,004 146,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795098 291,004 146,000,004 146,004 146,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830272 868,0079 287,800,0079 287,8079 287,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,800,000,800,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010109500,007 640,000,007 640,007 640,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010185262276 468,0086 928,600,0086 928,6086 928,600,000,000,000,000,000,000,00
80180103203050 014,0025 012,000,0025 012,0025 012,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293450 014,0025 012,000,0025 012,0025 012,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066020 000,009 247,000,009 247,009 247,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067076 000,0063 486,670,0063 486,6763 486,670,000,000,000,000,000,000,00
80180104083010 000,001 424,120,001 424,121 424,120,000,000,000,000,000,000,00
801801042030125 035,0062 521,000,0062 521,0062 521,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485095231 035,00136 678,790,00136 678,79136 678,790,000,000,000,000,000,000,00
80180153201047 216,6047 216,600,0047 216,6047 216,600,000,000,000,000,000,000,00
801801538296447 216,6047 216,600,0047 216,6047 216,600,000,000,000,000,000,000,00
8518519509703 000,000,000,000,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195870163 000,000,000,000,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203013 000,005 735,000,005 735,005 735,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809513 000,005 735,000,005 735,005 735,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203015 400,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809615 400,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030141 000,0067 583,000,0067 583,0067 583,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098141 000,0067 583,000,0067 583,0067 583,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203068 700,0048 226,000,0048 226,0048 226,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810168 700,0048 226,000,0048 226,0048 226,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820107 800,003 900,000,003 900,003 900,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228880907 800,003 900,000,003 900,003 900,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230203084 000,0042 000,000,0042 000,0042 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852308811284 000,0042 000,000,0042 000,0042 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529527005 697,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295888475 697,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203015 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829915 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120606 114 000,003 087 947,000,003 087 947,003 087 947,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884166 114 000,003 087 947,000,003 087 947,003 087 947,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 064 000,001 029 983,000,001 029 983,001 029 983,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223603 000,003 845,890,003 845,893 845,890,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 067 000,001 033 828,890,001 033 828,891 033 828,890,000,000,000,000,000,000,00
855855032010135,0088,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368135,0088,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201036 820,0022 893,000,0022 893,0022 893,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837836 820,0022 893,000,0022 893,0022 893,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0038 048,400,0038 048,4038 048,400,000,000,000,000,000,000,00
900900016257415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197988495 000,0038 048,400,0038 048,4038 048,400,000,000,000,000,000,000,00
9009000204901 100 000,001 151 789,510,00446 583,82450 388,98742 114,07313 347,6936 908,380,000,000,000,00
90090002913921 100 000,001 151 789,510,00446 583,82450 388,98742 114,07313 347,6936 908,380,000,000,000,00
900900052710151 000,00150 798,000,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000562572 880 400,00903 761,740,00903 761,74903 761,740,000,000,000,000,000,000,00
900900056299182 100,0056 093,430,0056 093,4356 093,430,000,000,000,000,000,000,00
900900051061713 213 500,001 110 653,170,001 110 653,171 110 653,170,000,000,000,000,000,000,00
9009001906902 000,001 359,760,001 359,761 359,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916092 000,001 359,760,001 359,761 359,760,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 500,00883,200,00904,80904,800,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609106 000,005 460,090,005 460,095 484,090,000,000,000,000,000,000,00
90090026246021 500,0021 312,720,0021 312,7221 312,720,000,000,000,000,000,000,00
900900269493630 000,0027 656,010,0027 677,6127 701,610,000,0021,600,000,000,000,00
Razem dział010335 119,14334 922,990,00334 922,99334 922,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 000,0029 963,770,0029 963,7729 963,770,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 121 300,001 026 440,050,001 026 440,051 026 381,680,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750212 589,0068 193,350,0068 193,3568 251,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7542 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 912 262,005 575 239,490,003 808 617,153 665 229,991 873 112,56577 357,22106 490,22242 242,00144 213,005 071,06280,00
Razem dział7587 644 554,004 427 180,150,004 427 180,154 081 259,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801604 733,60295 835,990,00295 835,99295 835,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8513 000,000,000,000,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852335 597,00185 141,000,00185 141,00185 141,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85415 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8558 423 955,004 145 066,890,004 145 066,894 145 066,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 840 500,002 329 506,850,001 624 322,761 628 151,92742 114,07313 347,6936 929,980,000,000,000,00
RAZEM30 486 629,7418 433 000,530,0015 961 194,1015 476 465,102 615 226,63890 704,91143 420,20242 242,00144 213,005 071,06280,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507504 000,003 803,850,003 803,853 803,850,000,000,000,000,000,000,00
010010952010285 119,14285 119,140,00285 119,14285 119,140,000,000,000,000,000,000,00
01001095663046 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109510495335 119,14334 922,990,00334 922,99334 922,990,000,000,000,000,000,000,00
60060016097035 000,0029 963,770,0029 963,7729 963,770,000,000,000,000,000,000,00
600600166158635 000,0029 963,770,0029 963,7729 963,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0044 312,390,0044 312,3944 254,020,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,007 365,940,007 365,947 365,940,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00973 021,000,00973 021,00973 021,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,00722,760,00722,76722,760,000,000,000,000,000,000,00
70070005748751 121 300,001 026 440,050,001 026 440,051 026 381,680,000,000,000,000,000,000,00
75075011201053 258,0026 621,950,0026 621,9526 621,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,001,550,001,551,550,000,000,000,000,000,000,00
750750118013153 268,0026 623,500,0026 623,5026 623,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502306304 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069015 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096035 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,0033 179,850,0033 179,8533 238,220,000,000,000,000,000,000,00
750750237902394 000,0033 179,850,0033 179,8533 238,220,000,000,000,000,000,000,00
7507505620108 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778168 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095205756 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957790256 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771362 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,008 414,340,004 274,844 274,844 139,501 995,500,000,000,000,000,00
7567560109109,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,008 414,340,004 274,844 274,844 139,501 995,500,000,000,000,000,00
756756150310950 000,001 083 085,120,00506 903,78508 201,78595 579,31127 104,3119 397,9761 809,00139 113,003 012,000,00
75675615032015 000,008 510,580,004 521,004 871,004 751,731 772,73762,15615,000,000,000,00
75675615033032 000,0029 119,530,0014 556,0014 645,0014 668,00280,00104,470,000,000,000,00
7567561503408 000,005 667,000,005 200,005 200,00700,000,00233,002 680,000,000,000,00
7567561505001 000,001,750,000,000,001,751,750,000,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,0025 090,290,00998,141 126,1424 092,150,000,000,000,00613,400,00
756756152680155,00155,000,00155,00155,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824011 011 655,001 151 652,470,00532 357,12534 222,12639 792,94129 158,7920 497,5965 104,00139 113,003 625,400,00
7567561603101 263 000,001 558 070,430,00814 663,69816 511,69791 958,31341 480,1848 551,5788 899,000,001 445,66227,00
756756160320600 000,00648 953,460,00382 957,94385 624,94293 139,2181 008,6927 143,6950 850,000,000,000,00
75675616033032 000,0031 227,510,0021 986,5422 069,5414 932,696 738,485 691,720,000,000,000,00
756756160340100 000,00133 277,760,0065 091,3165 091,3172 768,9016 393,084 582,4537 389,005 100,000,000,00
75675616036025 000,003 618,000,003 457,003 435,00161,00161,000,000,000,000,000,00
756756160500300 000,00238 997,210,00238 135,71237 536,71861,50421,500,000,000,000,000,00
7567561606405 345,001 141,400,001 164,601 164,600,000,0023,200,000,000,000,00
75675616091010 000,0058 362,600,003 004,093 004,0955 358,510,000,000,000,000,0053,00
75675616800822 335 345,002 673 648,370,001 530 460,881 534 437,881 229 180,12446 202,9385 992,63177 138,005 100,001 445,66280,00
75675618041028 000,0020 789,000,0020 789,0020 789,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460280 000,00118 357,970,00118 357,97118 357,970,000,000,000,000,000,000,00
756756180480105 000,0072 455,440,0072 455,4472 455,440,000,000,000,000,000,000,00
7567561809108 000,0059,070,0059,0759,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634421 000,00211 661,480,00211 661,48211 661,480,000,000,000,000,000,000,00
7567562100103 116 253,001 521 296,000,001 521 296,001 374 738,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,008 566,830,008 566,835 895,670,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 127 253,001 529 862,830,001 529 862,831 380 633,670,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 533 883,002 790 080,000,002 790 080,002 444 159,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 533 883,002 790 080,000,002 790 080,002 444 159,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729203 076 880,001 538 442,000,001 538 442,001 538 442,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794853 076 880,001 538 442,000,001 538 442,001 538 442,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00205,150,00205,15205,150,000,000,000,000,000,000,00
75875814097025 000,0094 307,000,0094 307,0094 307,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846225 500,0094 512,150,0094 512,1594 512,150,000,000,000,000,000,000,00
7587583129208 291,004 146,000,004 146,004 146,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795098 291,004 146,000,004 146,004 146,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830272 868,0079 287,800,0079 287,8079 287,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,800,000,800,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010109500,007 640,000,007 640,007 640,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010185262276 468,0086 928,600,0086 928,6086 928,600,000,000,000,000,000,000,00
80180103203050 014,0025 012,000,0025 012,0025 012,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293450 014,0025 012,000,0025 012,0025 012,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066020 000,009 247,000,009 247,009 247,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067076 000,0063 486,670,0063 486,6763 486,670,000,000,000,000,000,000,00
80180104083010 000,001 424,120,001 424,121 424,120,000,000,000,000,000,000,00
801801042030125 035,0062 521,000,0062 521,0062 521,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485095231 035,00136 678,790,00136 678,79136 678,790,000,000,000,000,000,000,00
80180153201047 216,6047 216,600,0047 216,6047 216,600,000,000,000,000,000,000,00
801801538296447 216,6047 216,600,0047 216,6047 216,600,000,000,000,000,000,000,00
8518519509703 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195870163 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203013 000,005 735,000,005 735,005 735,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809513 000,005 735,000,005 735,005 735,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203015 400,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809615 400,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030141 000,0067 583,000,0067 583,0067 583,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098141 000,0067 583,000,0067 583,0067 583,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203068 700,0048 226,000,0048 226,0048 226,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810168 700,0048 226,000,0048 226,0048 226,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820107 800,003 900,000,003 900,003 900,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228880907 800,003 900,000,003 900,003 900,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230203084 000,0042 000,000,0042 000,0042 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852308811284 000,0042 000,000,0042 000,0042 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529527005 697,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295888475 697,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203015 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829915 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120606 114 000,003 087 947,000,003 087 947,003 087 947,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884166 114 000,003 087 947,000,003 087 947,003 087 947,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 064 000,001 029 983,000,001 029 983,001 029 983,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223603 000,003 845,890,003 845,893 845,890,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 067 000,001 033 828,890,001 033 828,891 033 828,890,000,000,000,000,000,000,00
855855032010135,0088,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368135,0088,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201036 820,0022 893,000,0022 893,0022 893,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837836 820,0022 893,000,0022 893,0022 893,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0038 048,400,0038 048,4038 048,400,000,000,000,000,000,000,00
900900016257415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197988495 000,0038 048,400,0038 048,4038 048,400,000,000,000,000,000,000,00
9009000204901 100 000,001 151 789,510,00446 583,82450 388,98742 114,07313 347,6936 908,380,000,000,000,00
90090002913921 100 000,001 151 789,510,00446 583,82450 388,98742 114,07313 347,6936 908,380,000,000,000,00
900900052710151 000,00150 798,000,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000562572 880 400,00939 087,340,00939 087,34939 087,340,000,000,000,000,000,000,00
900900056299182 100,0056 093,430,0056 093,4356 093,430,000,000,000,000,000,000,00
900900051061713 213 500,001 145 978,770,001 145 978,771 145 978,770,000,000,000,000,000,000,00
9009001906902 000,001 359,760,001 359,761 359,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916092 000,001 359,760,001 359,761 359,760,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 500,00883,200,00904,80904,800,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609106 000,005 460,090,005 460,095 484,090,000,000,000,000,000,000,00
90090026246021 500,0021 312,720,0021 312,7221 312,720,000,000,000,000,000,000,00
900900269493630 000,0027 656,010,0027 677,6127 701,610,000,0021,600,000,000,000,00
Razem dział010335 119,14334 922,990,00334 922,99334 922,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 000,0029 963,770,0029 963,7729 963,770,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 121 300,001 026 440,050,001 026 440,051 026 381,680,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750212 589,0068 193,350,0068 193,3568 251,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00510,000,00510,00510,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7542 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 912 262,005 575 239,490,003 808 617,153 665 229,991 873 112,56577 357,22106 490,22242 242,00144 213,005 071,06280,00
Razem dział7587 644 554,004 427 180,150,004 427 180,154 081 259,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801604 733,60295 835,990,00295 835,99295 835,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8513 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852335 597,00185 141,000,00185 141,00185 141,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85415 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8558 423 955,004 145 066,890,004 145 066,894 145 066,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 840 500,002 364 832,450,001 659 648,361 663 477,52742 114,07313 347,6936 929,980,000,000,000,00
RAZEM30 486 629,7418 469 076,130,0015 997 269,7015 511 790,702 615 226,63890 704,91143 420,20242 242,00144 213,005 071,06280,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta Nr 1 dotyczy kolumny przypis oraz dochody wykonane w rozdziale 85195 paragraf 0970 oraz w rozdziale 90005 paragraf 6057.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2020

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
900900056059401 000,00391 164,14
9009000596964401 000,00391 164,14
Razem dział900401 000,00391 164,14
RAZEM401 000,00391 164,14
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050104 800,005 535,005 535,000,000,000,000,000,00
010010107070104 800,005 535,005 535,000,000,000,000,000,00
01001030285012 300,007 741,207 741,200,000,000,000,000,00
01001030389012 300,007 741,207 741,200,000,000,000,000,00
01001095430025 290,578 665,578 665,570,000,000,000,000,00
010010954430279 528,57279 528,57279 528,570,000,000,000,000,00
01001095605059 000,0058 490,0058 490,000,000,000,000,000,00
0100109515885363 819,14346 684,14346 684,140,000,000,000,000,00
600600146300200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210220 000,00106 172,33106 172,330,000,000,000,000,00
60060016430040 000,0019 562,7019 562,700,000,000,000,000,00
600600166050709 100,0018 005,0018 005,000,000,000,000,000,00
6006001675176969 100,00143 740,03143 740,030,000,000,000,000,00
60060095661010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600956730510 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005430015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005606020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058106535 000,000,000,000,000,000,000,000,00
71071004430080 000,0012 470,0012 470,000,000,000,000,000,00
710710047601480 000,0012 470,0012 470,000,000,000,000,000,00
75075011401039 990,1119 566,4319 566,430,000,000,000,000,00
7507501140402 861,892 861,892 861,890,000,000,000,000,00
7507501141107 112,003 163,493 163,490,000,000,000,000,00
7507501141202 172,00453,26453,260,000,000,000,000,00
7507501142101 122,00576,88576,880,000,000,000,000,00
750750119625153 258,0026 621,9526 621,950,000,000,000,000,00
75075022303080 000,0036 780,0036 780,000,000,000,000,000,00
7507502242101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502242201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502243007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750224360300,00119,94119,940,000,000,000,000,00
750750229589289 300,0036 899,9436 899,940,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 863 753,00779 847,73779 847,7335 106,510,000,000,000,00
750750234040138 000,00137 236,37137 236,370,000,000,000,000,00
75075023410066 000,0032 926,0032 926,000,000,000,000,000,00
750750234110360 000,00153 642,01153 642,0122 880,620,000,000,000,00
75075023412052 000,0018 851,1818 851,182 609,880,000,000,000,00
7507502341402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210220 559,00131 011,00131 011,0017 309,260,000,000,000,00
7507502342206 000,003 568,673 568,670,000,000,000,000,00
75075023426060 000,0030 438,0230 438,020,000,000,000,000,00
75075023427015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342808 000,006 579,006 579,0070,000,000,000,000,00
750750234300260 000,00180 809,95180 809,9514 633,960,000,000,000,00
75075023436030 000,006 742,906 742,90106,050,000,000,000,00
75075023441012 000,00871,74871,740,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0029 953,3229 953,320,000,000,000,000,00
75075023444038 502,0028 925,0028 925,000,000,000,000,000,00
75075023470011 000,003 537,773 537,77360,000,000,000,000,00
75075023471018 000,001 339,161 339,160,000,000,000,000,00
75075023606011 500,0010 578,0010 578,000,000,000,000,000,00
750750231661333 245 314,001 556 857,821 556 857,8293 076,280,000,000,000,00
7507505640107 825,001 790,001 790,000,000,000,000,000,00
750750564300565,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056841168 390,001 790,001 790,000,000,000,000,000,00
75075075421017 000,0011 221,9511 221,950,000,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433537 000,0011 221,9511 221,950,000,000,000,000,00
75075095303040 000,0018 600,0018 600,000,000,000,000,000,00
7507509541772 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541791 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542174 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542192 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430749 941,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430930 019,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443790,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443950,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566302 200,002 122,672 122,670,000,000,000,000,00
75075095124189138 200,0020 722,6720 722,670,000,000,000,000,00
751751014110153,2172,9572,950,000,000,000,000,00
75175101412028,3310,4410,440,000,000,000,000,00
751751014170838,46426,60426,600,000,000,000,000,00
75175101882521 020,00509,99509,990,000,000,000,000,00
75475412303020 000,005 019,605 019,600,000,000,000,000,00
7547541241103 500,001 143,701 143,70112,650,000,000,000,00
754754124120800,0094,5594,5516,140,000,000,000,00
75475412417024 000,0012 736,1712 736,17296,610,000,000,000,00
75475412421028 000,002 237,052 237,050,000,000,000,000,00
75475412426020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430015 000,003 424,293 424,29148,830,000,000,000,00
7547541243602 000,00571,26571,260,000,000,000,000,00
75475412443020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754126050120 000,0083 417,0283 417,020,000,000,000,000,00
75475412123476258 300,00108 643,64108 643,64574,230,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110153 000,0059 856,8959 856,890,000,000,000,000,00
7577570284569153 000,0059 856,8959 856,890,000,000,000,000,00
758758184810300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020181 700,0082 756,0782 756,074 652,490,000,000,000,00
8018010140103 320 601,001 620 154,281 620 154,2883 053,180,000,000,000,00
801801014040268 600,00267 951,16267 951,160,000,000,000,000,00
801801014110582 000,00284 542,69284 542,6952 094,250,000,000,000,00
80180101412099 370,0034 080,6134 080,615 204,160,000,000,000,00
8018010141407 500,002 289,002 289,000,000,000,000,000,00
801801014210255 000,00153 071,28153 071,280,000,000,000,000,00
8018010142202 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142404 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426081 000,0046 146,2646 146,260,000,000,000,000,00
8018010142707 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430071 080,0044 690,3444 690,340,000,000,000,000,00
80180101436014 500,002 594,832 594,830,000,000,000,000,00
8018010144104 000,00200,60200,600,000,000,000,000,00
8018010144305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014440154 146,00115 611,00115 611,000,000,000,000,000,00
80180101471045 400,001 403,531 403,530,000,000,000,000,00
801801016050150 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
801801011582425 252 897,002 658 491,652 658 491,65145 004,080,000,000,000,00
80180103302019 700,0011 418,0011 418,00478,340,000,000,000,00
801801034010286 979,00127 650,46127 650,465 182,960,000,000,000,00
80180103404014 700,0014 084,2914 084,290,000,000,000,000,00
80180103411046 600,0025 743,2725 743,273 706,080,000,000,000,00
8018010341206 900,003 597,133 597,13529,490,000,000,000,00
80180103421030 000,0018 583,4518 583,450,000,000,000,000,00
80180103426010 000,006 967,246 967,240,000,000,000,000,00
80180103444015 143,0011 358,0011 358,000,000,000,000,000,00
8018010347103 535,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103117824433 557,00219 401,84219 401,849 896,870,000,000,000,00
80180104302031 000,0016 941,8016 941,80953,090,000,000,000,00
801801044010738 484,00359 111,22359 111,2218 880,050,000,000,000,00
80180104404054 200,0054 106,5154 106,510,000,000,000,000,00
801801044110130 000,0071 956,4671 956,4612 390,270,000,000,000,00
80180104412019 400,008 910,048 910,041 590,280,000,000,000,00
80180104421030 000,0013 795,6613 795,660,000,000,000,000,00
801801044220500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104426013 000,007 694,307 694,300,000,000,000,000,00
8018010442701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300145 612,0064 559,5164 559,510,000,000,000,000,00
8018010443603 500,001 830,241 830,240,000,000,000,000,00
8018010444101 000,0083,5883,580,000,000,000,000,00
8018010444301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104444027 972,0020 979,0020 979,000,000,000,000,000,00
8018010447108 600,000,000,000,000,000,000,000,00
801801041438151 205 268,00619 968,32619 968,3233 813,690,000,000,000,00
801801134010123 200,0070 058,6970 058,692 991,980,000,000,000,00
80180113404010 000,009 670,249 670,240,000,000,000,000,00
80180113411037 000,0017 064,7917 064,792 532,500,000,000,000,00
8018011341205 200,001 252,511 252,51190,120,000,000,000,00
80180113417055 000,0020 185,7520 185,75987,560,000,000,000,00
80180113421090 000,004 381,564 381,560,000,000,000,000,00
8018011342701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113430020 000,008 459,068 459,069 885,240,000,000,000,00
80180113443010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344405 039,003 875,003 875,000,000,000,000,000,00
8018011347101 800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113127724358 239,00134 947,60134 947,6016 587,400,000,000,000,00
80180146430040 000,0017 427,5817 427,580,000,000,000,000,00
801801468524740 000,0017 427,5817 427,580,000,000,000,000,00
801801484010166 500,0089 770,2089 770,203 734,120,000,000,000,00
80180148404010 300,0010 250,1110 250,110,000,000,000,000,00
80180148411031 000,007 631,627 631,62219,900,000,000,000,00
8018014841204 500,002 001,822 001,82322,180,000,000,000,00
8018014842103 700,00973,68973,680,000,000,000,000,00
801801484220180 000,0097 814,1397 814,130,000,000,000,000,00
8018014842602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 500,00755,10755,100,000,000,000,000,00
8018014844406 201,004 651,004 651,000,000,000,000,000,00
8018014847102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148123369408 201,00213 847,66213 847,664 276,200,000,000,000,00
8018014930204 000,002 050,002 050,000,000,000,000,000,00
80180149401055 000,0031 540,0031 540,000,000,000,000,000,00
8018014940402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180149411010 000,004 150,004 150,000,000,000,000,000,00
8018014941201 600,00945,00945,000,000,000,000,000,00
8018014944402 000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
8018014910469074 600,0042 185,0042 185,000,000,000,000,000,00
80180150302022 000,0013 491,0013 491,000,000,000,000,000,00
801801504010338 080,00178 099,00178 099,000,000,000,000,000,00
80180150404021 000,0021 000,0021 000,000,000,000,000,000,00
801801504110138 000,0068 542,0068 542,000,000,000,000,000,00
8018015041205 130,002 672,002 672,000,000,000,000,000,00
80180150444018 590,0013 943,0013 943,000,000,000,000,000,00
80180150104691542 800,00297 747,00297 747,000,000,000,000,000,00
80180153424047 216,60193,65193,650,000,000,000,000,00
801801538519447 216,60193,65193,650,000,000,000,000,00
80180195401018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541103 100,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,0013 125,0013 125,000,000,000,000,000,00
8018019510188641 100,0013 125,0013 125,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00362,18362,180,000,000,000,000,00
851851544120250,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154417020 500,0010 061,4210 061,42314,770,000,000,000,00
85185154421052 400,0023 637,6423 637,64282,330,000,000,000,00
85185154422014 850,003 687,923 687,920,000,000,000,000,00
85185154430019 000,009 988,569 988,560,000,000,000,000,00
8518515447001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154115835109 000,0047 737,7247 737,72597,100,000,000,000,00
8518519540101 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
851851954110400,0085,5085,500,000,000,000,000,00
851851954120100,0012,2512,250,000,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851951024963 000,00597,75597,750,000,000,000,000,00
852852024330160 000,0076 374,3676 374,360,000,000,000,000,00
8528520290384160 000,0076 374,3676 374,360,000,000,000,000,00
852852054170600,00105,91105,910,000,000,000,000,00
852852054210500,00399,00399,000,000,000,000,000,00
852852054220500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205986571 600,00504,91504,910,000,000,000,000,00
85285213413013 000,004 796,654 796,65935,900,000,000,000,00
852852139019513 000,004 796,654 796,65935,900,000,000,000,00
852852143110106 897,0027 894,5327 894,530,000,000,000,000,00
8528521489176106 897,0027 894,5327 894,530,000,000,000,000,00
852852163110141 000,0067 565,4067 565,400,000,000,000,000,00
8528521689178141 000,0067 565,4067 565,400,000,000,000,000,00
852852194010183 100,0080 480,8080 480,802 896,080,000,000,000,00
85285219404018 000,0017 976,8117 976,810,000,000,000,000,00
85285219411044 300,0020 193,4220 193,421 780,460,000,000,000,00
8528521941205 500,001 285,611 285,61104,620,000,000,000,00
8528521942102 500,003,773,770,000,000,000,000,00
8528521943004 196,00587,81587,810,000,000,000,000,00
8528521944101 000,0066,8666,860,000,000,000,000,00
8528521944409 302,007 000,007 000,000,000,000,000,000,00
8528521947001 500,00650,00650,00640,000,000,000,000,00
8528521947101 900,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219129121271 298,00128 245,08128 245,085 421,160,000,000,000,00
8528522841101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841707 800,003 803,503 803,5096,500,000,000,000,00
85285228943608 800,003 803,503 803,5096,500,000,000,000,00
852852303110105 000,0058 421,6058 421,60482,700,000,000,000,00
8528523089192105 000,0058 421,6058 421,60482,700,000,000,000,00
8528529531101 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529540104 700,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
852852954110840,00840,00840,000,000,000,000,000,00
852852954120115,0056,5256,520,000,000,000,000,00
8528529542101 545,001 545,001 545,000,000,000,000,000,00
852852951057078 800,007 141,527 141,520,000,000,000,000,00
85485415324030 000,0018 864,1218 864,120,000,000,000,000,00
854854158950930 000,0018 864,1218 864,120,000,000,000,000,00
85485416324050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854168951050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550131106 062 000,003 047 435,313 047 435,310,000,000,000,000,00
85585501401028 551,0017 216,5617 216,561 577,400,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141105 000,002 378,382 378,38991,350,000,000,000,00
855855014120700,00172,12172,1221,340,000,000,000,00
85585501417012 000,005 852,005 852,00148,000,000,000,000,00
8558550142101 549,0081,1881,180,000,000,000,000,00
8558550143001 700,001 175,221 175,22258,710,000,000,000,00
855855011184266 114 000,003 076 810,773 076 810,772 996,800,000,000,000,00
8558550231101 878 000,00935 598,03935 598,030,000,000,000,000,00
85585502401038 251,0022 055,5422 055,541 049,370,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
855855024110130 000,0062 399,7562 399,7511 648,650,000,000,000,00
855855024120900,00465,64465,6494,390,000,000,000,00
85585502421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550243004 849,002 934,292 934,290,000,000,000,000,00
855855021142572 064 000,001 025 453,251 025 453,2512 792,410,000,000,000,00
855855034210135,0062,0062,000,000,000,000,000,00
8558550390568135,0062,0062,000,000,000,000,000,00
855855043110199 800,00300,00300,000,000,000,000,000,00
85585504401028 840,0021 110,3521 110,35945,960,000,000,000,00
8558550440402 620,002 620,002 620,000,000,000,000,000,00
8558550441106 000,003 779,663 779,66633,650,000,000,000,00
8558550441201 500,00516,45516,4586,580,000,000,000,00
855855044210740,000,000,000,000,000,000,000,00
855855044300500,002,002,000,000,000,000,000,00
85585504114259240 000,0028 328,4628 328,461 666,190,000,000,000,00
8558550843307 000,004 855,104 855,100,000,000,000,000,00
85585508906937 000,004 855,104 855,100,000,000,000,000,00
85585513413036 820,0018 903,9618 903,963 583,620,000,000,000,00
855855139049836 820,0018 903,9618 903,963 583,620,000,000,000,00
90090001426050 000,0032 718,5332 718,530,000,000,000,000,00
900900014300100 000,0050 450,5050 450,500,000,000,000,000,00
900900016057415 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059441 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011115771 006 000,0083 169,0383 169,030,000,000,000,000,00
90090002401046 800,0023 460,0023 460,001 065,720,000,000,000,00
9009000240403 900,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000241108 700,004 011,664 011,66668,610,000,000,000,00
9009000241201 300,00574,78574,7895,800,000,000,000,00
9009000243001 100 000,00572 866,27572 866,27248 207,240,000,000,000,00
900900021114821 160 700,00600 912,71600 912,71250 037,370,000,000,000,00
9009000442102 500,001 803,901 803,900,000,000,000,000,00
90090004951142 500,001 803,901 803,900,000,000,000,000,00
900900054300151 000,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,00
900900056050600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000560572 880 400,001 461 612,731 461 612,730,000,000,000,000,00
900900056059833 000,00271 711,33271 711,330,000,000,000,000,00
900900051133714 464 400,001 884 122,061 884 122,060,000,000,000,000,00
90090013430040 000,008 711,808 711,801 734,300,000,000,000,00
900900139521340 000,008 711,808 711,801 734,300,000,000,000,00
900900154260150 000,00110 827,89110 827,89254,470,000,000,000,00
900900154270115 000,0057 415,4757 415,470,000,000,000,000,00
900900156050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495415 000,00168 243,36168 243,36254,470,000,000,000,00
90090095421020 000,007 872,007 872,000,000,000,000,000,00
90090095430015 000,005 276,005 276,000,000,000,000,000,00
900900956050270 000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
90090095105555305 000,0014 648,0014 648,000,000,000,000,000,00
921921162480305 000,00175 000,00175 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517305 000,00175 000,00175 000,000,000,000,000,000,00
9219219542105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219542205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510154610 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016050600 000,003 574,403 574,400,000,000,000,000,00
9269260199577600 000,003 574,403 574,400,000,000,000,000,00
92692605282070 000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,00
926926059635170 000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010480 919,14359 960,34359 960,340,000,000,000,000,00
Razem dział6001 179 100,00143 740,03143 740,030,000,000,000,000,00
Razem dział70035 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział71080 000,0012 470,0012 470,000,000,000,000,000,00
Razem dział7503 571 462,001 654 114,331 654 114,3393 076,280,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00509,99509,990,000,000,000,000,00
Razem dział754263 300,00108 643,64108 643,64574,230,000,000,000,00
Razem dział757153 000,0059 856,8959 856,890,000,000,000,000,00
Razem dział758300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8018 403 878,604 217 335,304 217 335,30209 578,240,000,000,000,00
Razem dział851113 000,0048 335,4748 335,47597,100,000,000,000,00
Razem dział852816 395,00374 747,55374 747,556 936,260,000,000,000,00
Razem dział85480 000,0018 864,1218 864,120,000,000,000,000,00
Razem dział8558 461 955,004 154 413,544 154 413,5421 039,020,000,000,000,00
Razem dział9007 393 600,002 761 610,862 761 610,86252 026,140,000,000,000,00
Razem dział921315 000,00175 000,00175 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926670 000,0039 574,4039 574,400,000,000,000,000,00
RAZEM32 317 629,7414 129 176,4614 129 176,46583 827,270,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083013 000,000,00
HRAZEM 8173213 000,000,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)13 000,000,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421010 000,000,00
M801801014220500,000,00
M801801014260500,000,00
M8018010143002 000,000,00
NRAZEM 34059813 000,000,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)13 000,000,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)3 776 297,023 776 297,020,000,000,000,000,000,003 776 297,020,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie3 776 297,023 776 297,020,000,000,000,000,000,003 776 297,020,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 475 722,761 475 722,760,000,000,000,000,000,000,000,00129 158,791 346 563,970,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 475 722,761 475 722,760,000,000,000,000,000,000,000,00129 158,791 346 563,970,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)2 401 046,472 401 046,47243 773,00243 773,000,000,000,000,000,000,001 109 059,761 048 213,710,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 501 650,861 501 650,860,000,000,000,000,000,000,000,00466 044,411 035 606,450,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.899 395,61899 395,61243 773,00243 773,000,000,000,000,000,000,00643 015,3512 607,260,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)30 486 629,7415 961 194,10
A1. Dochody bieżące25 943 129,7413 974 229,23
A2. Dochody majątkowe4 543 500,001 986 964,87
B. WYDATKI (B1+B2)32 317 629,7414 129 176,46
B1. Wydatki bieżące24 741 629,7412 209 630,31
B2. Wydatki majątkowe7 576 000,001 919 546,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 831 000,001 832 017,64
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 861 000,002 460 524,92
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
800 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst2 061 000,002 460 524,92
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 030 000,00285 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 030 000,00285 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 831 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki800 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych1 031 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Róznicę w wysokości 636.417,87 zł pomiędzy pozycją D15 wykonanie (wolne środki) a kwotą wynikajacą z bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok stanowią niewykorzystane środki pieniężne w ramach RFIL, które pozostały na wyodrebnionym rachunku bankowym jednostki. Środki powyższe zostały ujęte w bilansie jednostki Urzedu Gminy. Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektu realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)30 486 629,7415 997 269,70
A1. Dochody bieżące25 943 129,7413 974 979,23
A2. Dochody majątkowe4 543 500,002 022 290,47
B. WYDATKI (B1+B2)32 317 629,7414 129 176,46
B1. Wydatki bieżące24 741 629,7412 209 630,31
B2. Wydatki majątkowe7 576 000,001 919 546,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 831 000,001 868 093,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 861 000,002 460 524,92
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
800 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst2 061 000,002 460 524,92
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 030 000,00285 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 030 000,00285 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 831 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki800 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych1 031 000,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Róznicę w wysokości 636.417,87 zł pomiędzy pozycją D15 wykonanie (wolne środki) a kwotą wynikajacą z bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok stanowią niewykorzystane środki pieniężne w ramach RFIL, które pozostały na wyodrebnionym rachunku bankowym jednostki. Środki powyższe zostały ujęte w bilansie jednostki Urzedu Gminy. Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektu realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Korekta Nr 1 dotyczy pozycji dochody wykonanie (A, A1,A2)
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)8 685 000,008 685 000,000,000,000,000,000,000,008 685 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)8 685 000,008 685 000,000,000,000,000,000,000,008 685 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe8 685 000,008 685 000,000,000,000,000,000,000,008 685 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,001 225 938,001 225 938,00
2na współfinansowanie (udział własny)XX1 225 938,001 225 938,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 200.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki