Raport: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2021r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507504 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095663046 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095848550 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097035 000,0027 630,850,0027 630,8527 630,850,000,000,000,000,000,000,00
600600166158635 000,0027 630,850,0027 630,8527 630,850,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0029 945,990,0029 945,9929 945,990,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,002 310,940,002 310,942 310,940,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875621 300,0032 256,930,0032 256,9332 256,930,000,000,000,000,000,000,00
75075011201053 258,0013 335,950,0013 335,9513 335,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013153 268,0013 335,950,0013 335,9513 335,950,000,000,000,000,000,000,00
7507502306304 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069015 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096035 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,0027 696,930,0027 696,9327 696,930,000,000,000,000,000,000,00
750750237902394 000,0027 696,930,0027 696,9327 696,930,000,000,000,000,000,000,00
7507505620108 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778168 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095205756 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957790256 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771362 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,005 433,340,001 687,941 499,943 745,403 745,400,000,000,000,000,00
7567560109109,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,005 433,340,001 687,941 499,943 745,403 745,400,000,000,000,000,00
756756150310950 000,00941 058,120,00295 321,90295 321,90681 608,46104 304,4635 872,2443 839,0069 557,000,000,00
75675615032015 000,006 376,580,001 882,501 882,505 296,731 509,32802,65329,000,000,000,00
75675615033032 000,0028 981,530,007 248,007 248,0021 836,00256,00102,470,000,000,000,00
7567561503408 000,001 167,000,00700,00700,00700,000,00233,00491,000,000,000,00
7567561505001 000,001,750,000,000,001,751,750,000,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,0023 698,160,00768,14768,1422 930,020,000,000,000,000,000,00
7567561526800,00155,000,00155,00155,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824011 011 500,001 001 461,340,00306 098,74306 098,74732 372,96106 071,5337 010,3644 659,0069 557,000,000,00
7567561603101 263 000,001 549 999,090,00591 830,67592 636,671 005 196,41314 933,1947 027,990,000,000,00456,00
756756160320600 000,00650 230,460,00266 039,43267 676,43408 160,0778 278,5823 969,040,000,000,000,00
75675616033032 000,0031 167,510,0017 544,3417 560,3419 048,286 536,485 425,110,000,000,000,00
756756160340100 000,00102 294,760,0052 987,3152 987,3157 556,4214 506,428 248,9713 860,002 550,000,000,00
75675616036025 000,00442,000,00442,00221,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500300 000,00156 170,460,00156 029,80157 679,80140,66140,660,000,000,000,000,00
7567561606405 000,00833,800,00845,40845,400,000,0011,600,000,000,000,00
75675616091010 000,0053 722,230,001 603,831 603,8352 118,400,000,000,000,000,00107,00
75675616805122 335 500,002 544 860,310,001 087 322,781 091 210,781 542 220,24414 395,3384 682,7113 860,002 550,000,00563,00
75675618041028 000,007 417,000,007 417,007 417,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460280 000,00101 346,740,00101 346,74101 346,740,000,000,000,000,000,000,00
756756180480105 000,0054 633,730,0054 633,7354 633,730,000,000,000,000,000,000,00
7567561809108 000,0039,070,0039,0739,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634421 000,00163 436,540,00163 436,54163 436,540,000,000,000,000,000,000,00
7567562100103 116 253,00697 182,000,00697 182,00647 284,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,002 142,160,002 142,162 156,390,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 127 253,00699 324,160,00699 324,16649 440,390,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 533 883,001 397 879,000,001 397 879,001 051 958,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 533 883,001 397 879,000,001 397 879,001 051 958,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729203 076 880,00769 221,000,00769 221,00769 221,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794853 076 880,00769 221,000,00769 221,00769 221,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00102,980,00102,98102,980,000,000,000,000,000,000,00
75875814097025 000,0020 488,000,0020 488,0020 488,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846225 500,0020 590,980,0020 590,9820 590,980,000,000,000,000,000,000,00
7587583129208 291,002 073,000,002 073,002 073,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795098 291,002 073,000,002 073,002 073,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830272 868,0034 299,000,0034 299,0034 299,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,800,000,800,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010184312276 468,0034 299,800,0034 299,8034 299,800,000,000,000,000,000,000,00
80180103203050 014,0012 511,000,0012 511,0012 511,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293450 014,0012 511,000,0012 511,0012 511,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066020 000,004 791,000,004 791,004 791,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067076 000,0032 702,000,0032 702,0032 702,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104083010 000,001 424,120,001 424,121 424,120,000,000,000,000,000,000,00
801801042030125 035,0031 264,000,0031 264,0031 264,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485095231 035,0070 181,120,0070 181,1270 181,120,000,000,000,000,000,000,00
85285213203013 000,002 984,000,002 984,002 984,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809513 000,002 984,000,002 984,002 984,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203015 000,008 551,000,008 551,008 551,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809615 000,008 551,000,008 551,008 551,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030141 000,0035 085,000,0035 085,0035 085,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098141 000,0035 085,000,0035 085,0035 085,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203068 700,0037 989,000,0037 989,0037 989,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810168 700,0037 989,000,0037 989,0037 989,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820107 800,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228880907 800,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230203084 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852308811284 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529527000,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295888470,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203015 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829915 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120606 114 000,001 557 167,000,001 557 167,001 557 167,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884166 114 000,001 557 167,000,001 557 167,001 557 167,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 064 000,00522 887,000,00522 887,00522 887,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223603 000,001 391,670,001 391,671 391,670,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 067 000,00524 278,670,00524 278,67524 278,670,000,000,000,000,000,000,00
855855032010135,0057,000,0057,0057,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368135,0057,000,0057,0057,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201024 000,0010 863,000,0010 863,0010 863,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837824 000,0010 863,000,0010 863,0010 863,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0017 661,200,0017 661,2017 661,200,000,000,000,000,000,000,00
900900016257415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197988495 000,0017 661,200,0017 661,2017 661,200,000,000,000,000,000,000,00
9009000204901 100 000,00935 078,780,00249 836,68252 628,34718 611,95288 908,0433 369,850,00909,000,000,00
90090002913921 100 000,00935 078,780,00249 836,68252 628,34718 611,95288 908,0433 369,850,00909,000,000,00
900900052710151 000,00150 798,000,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000562572 368 000,00903 761,740,00903 761,74903 761,740,000,000,000,000,000,000,00
900900056299223 000,0030 206,370,0030 206,3730 206,370,000,000,000,000,000,000,00
900900051061712 742 000,001 084 766,110,001 084 766,111 084 766,110,000,000,000,000,000,000,00
9009001906902 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916092 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 500,00639,600,00661,20661,200,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609106 000,001 828,440,001 828,441 852,440,000,000,000,000,000,000,00
90090026246021 500,0021 312,720,0021 312,7221 312,720,000,000,000,000,000,000,00
900900269493630 000,0023 780,760,0023 802,3623 826,360,000,0021,600,000,000,000,00
Razem dział01050 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 000,0027 630,850,0027 630,8527 630,850,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700621 300,0032 256,930,0032 256,9332 256,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750212 589,0049 422,880,0049 422,8849 422,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7542 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 912 262,004 414 515,690,002 257 870,162 211 686,392 278 338,60524 212,26121 693,0758 519,0072 107,000,00563,00
Razem dział7587 644 554,002 189 763,980,002 189 763,981 843 842,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801557 517,00116 991,920,00116 991,92116 991,920,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852329 500,0092 256,000,0092 256,0092 256,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8558 411 135,002 092 675,670,002 092 675,672 092 675,670,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 369 000,002 061 286,850,001 376 066,351 378 882,01718 611,95288 908,0433 391,450,00909,000,000,00
RAZEM29 160 877,0011 123 055,770,008 281 189,747 891 900,632 996 950,55813 120,30155 084,5258 519,0073 016,000,00563,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507504 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095663046 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095848550 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097035 000,0027 630,850,0027 630,8527 630,850,000,000,000,000,000,000,00
600600166158635 000,0027 630,850,0027 630,8527 630,850,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750100 000,0029 945,990,0029 945,9929 945,990,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,002 310,940,002 310,942 310,940,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875621 300,0032 256,930,0032 256,9332 256,930,000,000,000,000,000,000,00
75075011201053 258,0013 335,950,0013 335,9513 335,950,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013153 268,0013 335,950,0013 335,9513 335,950,000,000,000,000,000,000,00
7507502306304 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069015 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023096035 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,0027 696,930,0027 696,9327 696,930,000,000,000,000,000,000,00
750750237902394 000,0027 696,930,0027 696,9327 696,930,000,000,000,000,000,000,00
7507505620108 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056778168 390,008 390,000,008 390,008 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095205756 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957790256 931,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209702 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771362 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,005 433,340,001 687,941 499,943 745,403 745,400,000,000,000,000,00
7567560109109,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 009,005 433,340,001 687,941 499,943 745,403 745,400,000,000,000,000,00
756756150310950 000,00941 058,120,00295 321,90295 321,90681 608,46104 304,4635 872,2443 839,0069 557,000,000,00
75675615032015 000,006 376,580,001 882,501 882,505 296,731 509,32802,65329,000,000,000,00
75675615033032 000,0028 981,530,007 248,007 248,0021 836,00256,00102,470,000,000,000,00
7567561503408 000,001 167,000,00700,00700,00700,000,00233,00491,000,000,000,00
7567561505001 000,001,750,000,000,001,751,750,000,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,0023 698,160,00768,14768,1422 930,020,000,000,000,000,000,00
7567561526800,00155,000,00155,00155,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824011 011 500,001 001 461,340,00306 098,74306 098,74732 372,96106 071,5337 010,3644 659,0069 557,000,000,00
7567561603101 263 000,001 549 999,090,00591 830,67592 636,671 005 196,41314 933,1947 027,990,000,000,00456,00
756756160320600 000,00650 230,460,00266 039,43267 676,43408 160,0778 278,5823 969,040,000,000,000,00
75675616033032 000,0031 167,510,0017 544,3417 560,3419 048,286 536,485 425,110,000,000,000,00
756756160340100 000,00102 294,760,0052 987,3152 987,3157 556,4214 506,428 248,9713 860,002 550,000,000,00
75675616036025 000,00442,000,00442,00221,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500300 000,00156 170,460,00156 029,80157 679,80140,66140,660,000,000,000,000,00
7567561606405 000,00833,800,00845,40845,400,000,0011,600,000,000,000,00
75675616091010 000,0053 722,230,001 603,831 603,8352 118,400,000,000,000,000,00107,00
75675616805122 335 500,002 544 860,310,001 087 322,781 091 210,781 542 220,24414 395,3384 682,7113 860,002 550,000,00563,00
75675618041028 000,007 417,000,007 417,007 417,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460280 000,00101 346,740,00101 346,74101 346,740,000,000,000,000,000,000,00
756756180480105 000,0054 633,730,0054 633,7354 633,730,000,000,000,000,000,000,00
7567561809108 000,0039,070,0039,0739,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634421 000,00163 436,540,00163 436,54163 436,540,000,000,000,000,000,000,00
7567562100103 116 253,00697 182,000,00697 182,00647 284,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,002 142,160,002 142,162 156,390,000,000,000,000,000,000,00
75675621764073 127 253,00699 324,160,00699 324,16649 440,390,000,000,000,000,000,000,00
7587580129204 533 883,001 743 800,000,001 743 800,001 397 879,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 533 883,001 743 800,000,001 743 800,001 397 879,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729203 076 880,00769 221,000,00769 221,00769 221,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794853 076 880,00769 221,000,00769 221,00769 221,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,00102,980,00102,98102,980,000,000,000,000,000,000,00
75875814097025 000,0020 488,000,0020 488,0020 488,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846225 500,0020 590,980,0020 590,9820 590,980,000,000,000,000,000,000,00
7587583129208 291,002 073,000,002 073,002 073,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795098 291,002 073,000,002 073,002 073,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010690100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830272 868,0034 299,000,0034 299,0034 299,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,800,000,800,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010184312276 468,0034 299,800,0034 299,8034 299,800,000,000,000,000,000,000,00
80180103203050 014,0012 511,000,0012 511,0012 511,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293450 014,0012 511,000,0012 511,0012 511,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066020 000,004 791,000,004 791,004 791,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067076 000,0032 702,000,0032 702,0032 702,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104083010 000,001 424,120,001 424,121 424,120,000,000,000,000,000,000,00
801801042030125 035,0031 264,000,0031 264,0031 264,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010485095231 035,0070 181,120,0070 181,1270 181,120,000,000,000,000,000,000,00
85285213203013 000,002 984,000,002 984,002 984,000,000,000,000,000,000,000,00
852852138809513 000,002 984,000,002 984,002 984,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203015 000,008 551,000,008 551,008 551,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809615 000,008 551,000,008 551,008 551,000,000,000,000,000,000,000,00
852852162030141 000,0035 085,000,0035 085,0035 085,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098141 000,0035 085,000,0035 085,0035 085,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203068 700,0037 989,000,0037 989,0037 989,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810168 700,0037 989,000,0037 989,0037 989,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820107 800,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228880907 800,001 950,000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285230203084 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852308811284 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529527000,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295888470,005 697,000,005 697,005 697,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203015 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829915 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120606 114 000,001 557 167,000,001 557 167,001 557 167,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884166 114 000,001 557 167,000,001 557 167,001 557 167,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 064 000,00522 887,000,00522 887,00522 887,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223603 000,001 391,670,001 391,671 391,670,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 067 000,00524 278,670,00524 278,67524 278,670,000,000,000,000,000,000,00
855855032010135,0057,000,0057,0057,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368135,0057,000,0057,0057,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369206 000,00310,000,00310,00310,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201024 000,0010 863,000,0010 863,0010 863,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837824 000,0010 863,000,0010 863,0010 863,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0017 661,200,0017 661,2017 661,200,000,000,000,000,000,000,00
900900016257415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197988495 000,0017 661,200,0017 661,2017 661,200,000,000,000,000,000,000,00
9009000204901 100 000,00935 078,780,00249 836,68252 628,34718 611,95288 908,0433 369,850,00909,000,000,00
90090002913921 100 000,00935 078,780,00249 836,68252 628,34718 611,95288 908,0433 369,850,00909,000,000,00
900900052710151 000,00150 798,000,00150 798,00150 798,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000562572 368 000,00903 761,740,00903 761,74903 761,740,000,000,000,000,000,000,00
900900056299223 000,0030 206,370,0030 206,3730 206,370,000,000,000,000,000,000,00
900900051061712 742 000,001 084 766,110,001 084 766,111 084 766,110,000,000,000,000,000,000,00
9009001906902 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916092 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 500,00639,600,00661,20661,200,000,0021,600,000,000,000,00
9009002609106 000,001 828,440,001 828,441 852,440,000,000,000,000,000,000,00
90090026246021 500,0021 312,720,0021 312,7221 312,720,000,000,000,000,000,000,00
900900269493630 000,0023 780,760,0023 802,3623 826,360,000,0021,600,000,000,000,00
Razem dział01050 000,0046 000,000,0046 000,0046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60035 000,0027 630,850,0027 630,8527 630,850,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700621 300,0032 256,930,0032 256,9332 256,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750212 589,0049 422,880,0049 422,8849 422,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7542 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 912 262,004 414 515,690,002 257 870,162 211 686,392 278 338,60524 212,26121 693,0758 519,0072 107,000,00563,00
Razem dział7587 644 554,002 535 684,980,002 535 684,982 189 763,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801557 517,00116 991,920,00116 991,92116 991,920,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852329 500,0092 256,000,0092 256,0092 256,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85415 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8558 411 135,002 092 675,670,002 092 675,672 092 675,670,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 369 000,002 061 286,850,001 376 066,351 378 882,01718 611,95288 908,0433 391,450,00909,000,000,00
RAZEM29 160 877,0011 468 976,770,008 627 110,748 237 821,632 996 950,55813 120,30155 084,5258 519,0073 016,000,00563,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta nr 1 dotyczy kwot w rdz 75801 paragraf 2920
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2020

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
900900056059401 000,00391 164,14
9009000596964401 000,00391 164,14
Razem dział900401 000,00391 164,14
RAZEM401 000,00391 164,14
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100101060507 800,005 535,005 535,000,000,000,000,000,00
0100101070707 800,005 535,005 535,000,000,000,000,000,00
01001030285012 300,00649,20649,200,000,000,000,000,00
01001030389012 300,00649,20649,200,000,000,000,000,00
01001095430019 700,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095605059 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010951145578 700,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210220 000,003 974,823 974,8229 790,600,000,000,000,00
60060016430030 000,0018 435,7018 435,700,000,000,000,000,00
600600166050500 000,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
6006001675176750 000,0023 810,5223 810,5229 790,600,000,000,000,00
60060095661010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600956730510 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700057500520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
71071004430080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710047601480 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401039 990,1111 532,0611 532,061,000,000,000,000,00
7507501140402 861,890,000,000,000,000,000,000,00
7507501141107 112,001 575,251 575,250,000,000,000,000,00
7507501141202 172,00225,70225,700,000,000,000,000,00
7507501142101 122,000,000,000,000,000,000,000,00
750750119625153 258,0013 333,0113 333,011,000,000,000,000,00
75075022303080 000,0014 480,0014 480,000,000,000,000,000,00
7507502242101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502242201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502243002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750224360300,0059,9759,970,000,000,000,000,00
750750229589284 300,0014 539,9714 539,970,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 883 753,00408 686,53408 686,538 601,880,000,000,000,00
750750234040151 000,00137 236,37137 236,370,000,000,000,000,00
75075023410066 000,0017 506,0017 506,002 753,000,000,000,000,00
750750234110360 000,00113 125,14113 125,140,000,000,000,000,00
75075023412052 000,0014 133,4014 133,400,000,000,000,000,00
7507502341402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750234210225 559,0082 909,6582 909,65479,550,000,000,000,00
7507502342206 000,001 161,301 161,300,000,000,000,000,00
75075023426060 000,007 439,757 439,750,000,000,000,000,00
75075023427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342808 000,003 840,003 840,000,000,000,000,000,00
750750234300260 000,0099 074,0799 074,0711 624,330,000,000,000,00
75075023436030 000,003 449,333 449,330,000,000,000,000,00
75075023441012 000,00241,54241,540,000,000,000,000,00
75075023443070 000,0016 904,9116 904,910,000,000,000,000,00
75075023444038 502,0023 425,0023 425,000,000,000,000,000,00
75075023470011 000,002 240,772 240,77399,000,000,000,000,00
75075023471028 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023606011 500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231661333 298 314,00931 373,76931 373,7623 857,760,000,000,000,00
7507505640107 825,001 487,001 487,00303,000,000,000,000,00
750750564300565,000,000,000,000,000,000,000,00
75075056841168 390,001 487,001 487,00303,000,000,000,000,00
75075075421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433530 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303040 000,009 300,009 300,000,000,000,000,000,00
7507509541772 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541791 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542174 300,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542192 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430749 941,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430930 019,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443790,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095443950,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566302 200,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095124189138 200,009 300,009 300,000,000,000,000,000,00
751751014110153,2136,4836,480,000,000,000,000,00
75175101412028,335,225,220,000,000,000,000,00
751751014170838,46213,30213,300,000,000,000,000,00
75175101882521 020,00255,00255,000,000,000,000,000,00
75475412303025 000,001 815,801 815,800,000,000,000,000,00
7547541241103 500,00858,94858,940,000,000,000,000,00
754754124120800,0062,2762,270,000,000,000,000,00
75475412417024 000,007 840,687 840,68123,000,000,000,000,00
75475412421025 000,002 015,042 015,040,000,000,000,000,00
75475412426025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430010 000,002 487,662 487,66689,400,000,000,000,00
7547541243602 000,00304,80304,800,000,000,000,000,00
75475412443020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754126050120 000,0050 627,1150 627,110,000,000,000,000,00
75475412123476260 300,0066 012,3066 012,30812,400,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110200 000,0017 838,1817 838,180,000,000,000,000,00
7577570284569200 000,0017 838,1817 838,180,000,000,000,000,00
758758184810300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020181 700,0042 771,2642 771,264 581,410,000,000,000,00
8018010140103 320 601,00824 168,65824 168,6575 728,280,000,000,000,00
801801014040279 100,00182 852,67182 852,6785 098,490,000,000,000,00
801801014110582 000,00139 621,46139 621,4698 325,650,000,000,000,00
80180101412099 370,0014 568,8014 568,8010 356,520,000,000,000,00
8018010141407 500,001 128,001 128,000,000,000,000,000,00
801801014210285 000,00134 106,45134 106,450,000,000,000,000,00
8018010142202 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142404 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426091 000,0033 859,9933 859,990,000,000,000,000,00
8018010142707 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430058 000,0013 681,5313 681,530,000,000,000,000,00
80180101436014 500,001 295,551 295,550,000,000,000,000,00
8018010144104 000,00100,30100,300,000,000,000,000,00
8018010144305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014440154 146,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101471049 980,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016050110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011582425 254 897,001 388 154,661 388 154,66274 090,350,000,000,000,00
80180103302019 700,005 429,985 429,98428,460,000,000,000,00
801801034010286 979,0067 765,8967 765,895 121,190,000,000,000,00
80180103404014 700,0010 284,5110 284,513 799,780,000,000,000,00
80180103411046 600,0012 539,0712 539,076 018,400,000,000,000,00
8018010341206 900,001 708,121 708,12862,280,000,000,000,00
80180103444015 143,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010347103 535,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103109354393 557,0097 727,5797 727,5716 230,110,000,000,000,00
80180104302031 000,008 462,058 462,05938,340,000,000,000,00
801801044010738 484,00182 586,08182 586,0817 260,910,000,000,000,00
80180104404057 000,0037 578,0437 578,0416 528,470,000,000,000,00
801801044110130 000,0032 402,5832 402,5820 583,590,000,000,000,00
80180104412019 400,003 869,723 869,722 594,330,000,000,000,00
80180104421030 000,006 357,616 357,610,000,000,000,000,00
801801044220500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104426013 000,00362,51362,510,000,000,000,000,00
8018010442701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300142 812,0026 319,8926 319,8984,300,000,000,000,00
8018010443603 500,00915,12915,120,000,000,000,000,00
8018010444101 000,0083,5883,580,000,000,000,000,00
8018010444301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104444027 972,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010447108 600,000,000,000,000,000,000,000,00
801801041438151 205 268,00298 937,18298 937,1857 989,940,000,000,000,00
801801134010123 200,0037 833,4937 833,49764,000,000,000,000,00
80180113404012 000,009 670,249 670,240,000,000,000,000,00
80180113411037 000,0012 014,9412 014,940,000,000,000,000,00
8018011341205 200,00956,55956,550,000,000,000,000,00
80180113417075 000,0011 106,2411 106,24179,000,000,000,000,00
80180113421090 000,004 334,564 334,560,000,000,000,000,00
8018011342701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113430015 000,004 656,294 656,290,000,000,000,000,00
80180113443010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344405 039,001 575,001 575,000,000,000,000,000,00
8018011347101 800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113127724375 239,0082 147,3182 147,31943,000,000,000,000,00
80180146430040 000,00964,00964,000,000,000,000,000,00
801801468524740 000,00964,00964,000,000,000,000,000,00
801801484010162 500,0045 112,8245 112,823 608,360,000,000,000,00
80180148404015 000,007 230,787 230,783 019,330,000,000,000,00
80180148411031 000,002 520,282 520,283 180,300,000,000,000,00
8018014841204 500,00936,09936,09489,970,000,000,000,00
8018014842101 000,00622,70622,700,000,000,000,000,00
801801484220200 000,0048 824,7548 824,750,000,000,000,000,00
8018014842602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 500,00455,10455,100,000,000,000,000,00
8018014844406 201,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014847102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148123369426 201,00105 702,52105 702,5210 297,960,000,000,000,00
8018014930204 000,00820,00820,000,000,000,000,000,00
80180149401055 000,0010 320,0010 320,000,000,000,000,000,00
8018014940402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180149411010 000,00380,00380,000,000,000,000,000,00
8018014941201 600,00290,00290,000,000,000,000,000,00
8018014944402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014910469074 600,0013 810,0013 810,000,000,000,000,000,00
80180150302022 000,005 640,005 640,000,000,000,000,000,00
801801504010338 080,0059 100,0059 100,000,000,000,000,000,00
80180150404021 000,0021 000,0021 000,000,000,000,000,000,00
801801504110138 000,0010 280,0010 280,000,000,000,000,000,00
8018015041205 130,001 140,001 140,000,000,000,000,000,00
80180150444018 590,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150104691542 800,0097 160,0097 160,000,000,000,000,000,00
80180195401018 000,00107,38107,380,000,000,000,000,00
8018019541103 100,0085,5085,500,000,000,000,000,00
801801954120500,0012,2512,250,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510188641 100,00205,13205,130,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,0064,5564,55121,930,000,000,000,00
851851544120250,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154417020 500,004 309,064 309,06595,140,000,000,000,00
85185154421072 400,009 623,959 623,95201,760,000,000,000,00
8518515442204 850,00484,34484,340,000,000,000,000,00
8518515443009 000,001 163,011 163,01257,540,000,000,000,00
8518515447001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154115835109 000,0015 644,9115 644,911 176,370,000,000,000,00
8518519540101 000,00352,62352,62147,380,000,000,000,00
851851954110400,000,000,0085,500,000,000,000,00
851851954120100,000,000,0012,250,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851951024963 000,00352,62352,62245,130,000,000,000,00
852852024330140 000,0037 804,6837 804,680,000,000,000,000,00
8528520290384140 000,0037 804,6837 804,680,000,000,000,000,00
852852054170600,00105,91105,910,000,000,000,000,00
852852054210500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852054220500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205986571 600,00105,91105,910,000,000,000,000,00
85285213413013 000,002 925,372 925,370,000,000,000,000,00
852852139019513 000,002 925,372 925,370,000,000,000,000,00
85285214311081 400,0016 516,3116 516,312 790,000,000,000,000,00
852852148917681 400,0016 516,3116 516,312 790,000,000,000,000,00
852852163110141 000,0034 439,2234 439,220,000,000,000,000,00
8528521689178141 000,0034 439,2234 439,220,000,000,000,000,00
852852194010190 100,0041 343,6341 343,633 942,580,000,000,000,00
85285219404018 000,0017 976,8117 976,810,000,000,000,000,00
85285219411036 300,0013 600,4813 600,482 546,050,000,000,000,00
8528521941205 500,00971,75971,75104,620,000,000,000,00
8528521942103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943004 196,00424,24424,240,000,000,000,000,00
8528521944101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944409 302,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
8528521947001 000,00450,00450,000,000,000,000,000,00
8528521947102 900,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219129121271 298,0078 366,9178 366,916 593,250,000,000,000,00
8528522841101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841707 800,001 757,001 757,00193,000,000,000,000,00
85285228943608 800,001 757,001 757,00193,000,000,000,000,00
852852303110151 600,0028 020,8028 020,80203,500,000,000,000,00
8528523089192151 600,0028 020,8028 020,80203,500,000,000,000,00
8528529531101 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295892571 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415324030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158950930 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485416324050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854168951050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550131106 062 000,001 535 494,301 535 494,300,000,000,000,000,00
85585501401028 551,005 692,325 692,32606,620,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141105 000,00759,87759,87369,520,000,000,000,00
855855014120700,0042,6842,6819,920,000,000,000,00
85585501417012 000,002 852,002 852,00148,000,000,000,000,00
8558550142101 549,0081,1881,180,000,000,000,000,00
8558550143001 700,00443,32443,320,000,000,000,000,00
855855011184266 114 000,001 547 865,671 547 865,671 144,060,000,000,000,00
8558550231101 878 000,00471 154,02471 154,020,000,000,000,000,00
85585502401038 251,0010 529,0110 529,011 018,400,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
855855024110130 000,0037 309,3237 309,32644,710,000,000,000,00
855855024120900,00188,77188,7788,090,000,000,000,00
85585502421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550243004 849,001 035,051 035,05738,000,000,000,000,00
855855021142572 064 000,00522 216,17522 216,172 489,200,000,000,000,00
855855034210135,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550390568135,000,000,000,000,000,000,000,00
855855043110199 800,00300,00300,000,000,000,000,000,00
85585504401028 840,0010 508,0010 508,003 172,810,000,000,000,00
8558550440402 620,002 620,002 620,000,000,000,000,000,00
8558550441106 000,001 884,271 884,27628,090,000,000,000,00
8558550441201 500,00257,47257,4785,820,000,000,000,00
855855044210740,000,000,000,000,000,000,000,00
855855044300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504114259240 000,0015 569,7415 569,743 886,720,000,000,000,00
8558550843307 000,002 397,602 397,600,000,000,000,000,00
85585508906937 000,002 397,602 397,600,000,000,000,000,00
85585513413024 000,0010 859,3310 859,330,000,000,000,000,00
855855139049824 000,0010 859,3310 859,330,000,000,000,000,00
90090001426040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900014300100 000,0024 600,0024 600,000,000,000,000,000,00
900900016057415 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059408 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001111577963 000,0024 600,0024 600,000,000,000,000,000,00
90090002401046 800,0012 568,7212 568,72227,000,000,000,000,00
9009000240403 900,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000241108 700,002 674,442 674,440,000,000,000,000,00
9009000241201 300,00383,18383,180,000,000,000,000,00
9009000243001 100 000,00250 093,20250 093,2086 449,570,000,000,000,00
900900021114821 160 700,00265 719,54265 719,5486 676,570,000,000,000,00
9009000442102 500,00133,00133,000,000,000,000,000,00
90090004951142 500,00133,00133,000,000,000,000,000,00
900900054300151 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056050450 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000560572 368 000,00951 531,52951 531,520,000,000,000,000,00
900900056059502 000,0041 205,0041 205,000,000,000,000,000,00
900900051133713 471 000,00992 736,52992 736,520,000,000,000,000,00
90090013430040 000,004 210,004 210,000,000,000,000,000,00
900900139521340 000,004 210,004 210,000,000,000,000,000,00
900900154260140 000,0069 690,3769 690,374 823,550,000,000,000,00
900900154270120 000,0028 549,7128 549,710,000,000,000,000,00
900900156050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495410 000,0098 240,0898 240,084 823,550,000,000,000,00
90090095421020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095430015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009510555585 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921162480305 000,00105 000,00105 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517305 000,00105 000,00105 000,000,000,000,000,000,00
9219219542105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219542205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510154610 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016050300 000,0098,4098,400,000,000,000,000,00
9269260199577300 000,0098,4098,400,000,000,000,000,00
92692605282070 000,0023 500,0023 500,000,000,000,000,000,00
926926059635170 000,0023 500,0023 500,000,000,000,000,000,00
Razem dział01098 800,006 184,206 184,200,000,000,000,000,00
Razem dział600760 000,0023 810,5223 810,5229 790,600,000,000,000,00
Razem dział70020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział71080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7503 612 462,00970 033,74970 033,7424 161,760,000,000,000,00
Razem dział7511 020,00255,00255,000,000,000,000,000,00
Razem dział754265 300,0066 012,3066 012,30812,400,000,000,000,00
Razem dział757200 000,0017 838,1817 838,180,000,000,000,000,00
Razem dział758300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8018 353 662,002 084 808,372 084 808,37359 551,360,000,000,000,00
Razem dział851113 000,0015 997,5315 997,531 421,500,000,000,000,00
Razem dział852810 298,00199 936,20199 936,209 779,750,000,000,000,00
Razem dział85480 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8558 449 135,002 098 908,512 098 908,517 519,980,000,000,000,00
Razem dział9006 132 200,001 385 639,141 385 639,1491 500,120,000,000,000,00
Razem dział921315 000,00105 000,00105 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926370 000,0023 598,4023 598,400,000,000,000,000,00
RAZEM29 960 877,006 998 022,096 998 022,09524 537,470,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083013 000,000,00
HRAZEM 8173213 000,000,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)13 000,000,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421010 000,000,00
M801801014220500,000,00
M801801014260500,000,00
M8018010143002 000,000,00
NRAZEM 34059813 000,000,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)13 000,000,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)3 933 091,163 933 091,160,000,000,000,000,000,003 933 091,160,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie3 933 091,163 933 091,160,000,000,000,000,000,003 933 091,160,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 387 243,281 387 243,280,000,000,000,000,000,000,000,00106 071,531 281 171,750,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 387 243,281 387 243,280,000,000,000,000,000,000,000,00106 071,531 281 171,750,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)2 707 107,852 707 107,85138 113,00138 113,000,000,000,000,000,000,001 168 287,901 400 706,950,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 953 718,911 953 718,910,000,000,000,000,000,000,000,00566 361,051 387 357,860,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.753 388,94753 388,94138 113,00138 113,000,000,000,000,000,000,00601 926,8513 349,090,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)29 160 877,008 281 189,74
A1. Dochody bieżące25 588 877,007 298 910,69
A2. Dochody majątkowe3 572 000,00982 279,05
B. WYDATKI (B1+B2)29 960 877,006 998 022,09
B1. Wydatki bieżące24 497 377,005 947 625,06
B2. Wydatki majątkowe5 463 500,001 050 397,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-800 000,001 283 167,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 830 000,002 460 524,92
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 830 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,002 460 524,92
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 030 000,0080 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 030 000,0080 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
800 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki800 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektu realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)29 160 877,008 627 110,74
A1. Dochody bieżące25 588 877,007 644 831,69
A2. Dochody majątkowe3 572 000,00982 279,05
B. WYDATKI (B1+B2)29 960 877,006 998 022,09
B1. Wydatki bieżące24 497 377,005 947 625,06
B2. Wydatki majątkowe5 463 500,001 050 397,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-800 000,001 629 088,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 830 000,002 460 524,92
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 830 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,002 460 524,92
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 030 000,0080 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 030 000,0080 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
800 000,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki800 000,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Róznica między pozycją F.2. a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektu realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Korekta nr 1 dotyczy kwoty w poz A1 wykonanie
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)8 890 000,008 890 000,000,000,000,000,000,000,008 890 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)8 890 000,008 890 000,000,000,000,000,000,000,008 890 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe8 890 000,008 890 000,000,000,000,000,000,000,008 890 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,001 232 013,001 232 013,00
2na współfinansowanie (udział własny)XX1 232 013,001 232 013,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 200.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki