Raport: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2019r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  8. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  9. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518553 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097026 000,0018 262,650,0018 262,6518 262,650,000,000,000,000,000,000,00
600600166158626 000,0018 262,650,0018 262,6518 262,650,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,00915,840,00915,84915,840,000,000,000,000,000,000,00
700700050750120 000,0022 012,570,0022 012,5722 012,570,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,008 479,590,008 479,598 479,590,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,001 606,900,001 606,901 606,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875641 300,0033 014,900,0033 014,9033 014,900,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 039,0010 007,760,0010 007,7610 007,760,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 049,0010 012,410,0010 012,4110 012,410,000,000,000,000,000,000,00
7507502306300,003 917,000,003 917,003 917,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 491,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,001 593,770,001 593,771 593,770,000,000,000,000,000,000,00
750750237833352 491,005 510,770,005 510,775 510,770,000,000,000,000,000,000,00
7507509562571 327 956,00354 431,880,00354 431,88354 431,880,000,000,000,000,000,000,00
75075095821021 327 956,00354 431,880,00354 431,88354 431,880,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
751751092010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510977870200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,004 088,280,001 737,481 737,482 350,80306,800,000,000,000,000,00
7567560109100,009,000,009,009,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 000,004 097,280,001 746,481 746,482 350,80306,800,000,000,000,000,00
7567561503101 100 000,00909 522,260,00258 278,36258 420,36668 483,4097 810,0817 239,5025 409,0067 393,000,000,00
7567561503209 000,006 980,080,001 272,001 272,006 938,353 578,351 230,27402,000,000,000,00
75675615033028 000,0028 076,000,007 130,007 130,0021 151,00127,00205,000,000,000,000,00
7567561503405 000,004 817,000,002 450,002 450,002 600,000,00233,00905,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509103 000,0019 770,330,00490,19490,1919 280,140,000,000,000,000,000,00
75675615792211 145 500,00969 188,870,00269 643,75269 785,75718 452,89101 515,4318 907,7726 716,0067 393,000,000,00
7567561603101 150 000,001 233 698,700,00452 029,39457 047,69823 191,93288 168,4941 522,6278 561,0015 793,79544,000,00
756756160320540 000,00563 266,690,00223 698,31228 485,40360 838,2372 973,2121 269,8534 134,000,00202,000,00
75675616033030 000,0031 959,980,0015 366,1715 616,1719 549,896 296,892 956,080,000,0027,000,00
756756160340105 000,0091 808,200,0029 468,4031 368,4063 881,6024 331,601 541,8011 083,002 975,000,000,00
75675616036011 000,0021 373,000,0019 829,0019 829,001 544,0011,600,000,000,000,000,00
756756160430500,0020,000,0020,0020,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0064 823,000,0059 322,3359 482,335 500,679,090,000,000,000,000,00
7567561606405 000,002 422,000,002 422,002 549,600,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0069 196,950,001 119,021 119,0268 077,930,000,000,000,000,000,00
75675616805122 001 500,002 078 568,520,00803 274,62815 517,611 342 584,25391 790,8867 290,35123 778,0018 768,79773,000,00
75675618041020 000,005 911,000,005 911,005 911,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460500 000,00157 356,010,00157 356,01157 356,010,000,000,000,000,000,000,00
75675618048062 000,0030 310,340,0030 310,3430 310,340,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,0017,000,0017,0017,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634583 000,00193 594,350,00193 594,35193 594,350,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 994 625,00641 185,000,00641 185,00567 352,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,002 410,300,002 062,822 501,78347,480,000,000,000,000,000,00
75675621764073 005 625,00643 595,300,00643 247,82569 853,78347,480,000,000,000,000,000,00
7587580129204 099 656,001 273 754,000,001 576 790,001 273 754,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 099 656,001 273 754,000,001 576 790,001 273 754,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 291 856,00572 964,000,00572 964,00381 976,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 291 856,00572 964,000,00572 964,00381 976,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,0037,780,0037,7837,780,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,0013 303,200,0013 303,204 140,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,0013 340,980,0013 340,984 177,780,000,000,000,000,000,000,00
75875831292012 841,003 210,000,003 210,003 210,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950912 841,003 210,000,003 210,003 210,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010106900,009,900,009,909,900,000,000,000,000,000,000,00
801801010830180 000,0045 557,600,0045 557,6045 557,600,000,000,000,000,000,000,00
8018010182422180 000,0045 567,500,0045 567,5045 567,500,000,000,000,000,000,000,00
8018010406608 000,003 867,000,003 867,003 867,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067040 000,0011 959,230,0011 959,2311 959,230,000,000,000,000,000,000,00
801801048223548 000,0015 826,230,0015 826,2315 826,230,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 000,002 714,000,002 714,002 714,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880957 000,002 714,000,002 714,002 714,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 000,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 000,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203059 000,0030 151,000,0030 151,0030 151,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809859 000,0030 151,000,0030 151,0030 151,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203080 800,0035 764,000,0035 764,0035 764,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810180 800,0035 764,000,0035 764,0035 764,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201014 040,003 510,000,003 510,003 510,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809014 040,003 510,000,003 510,003 510,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030124 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112124 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120603 918 000,001 043 416,000,001 043 416,001 043 416,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884163 918 000,001 043 416,000,001 043 416,001 043 416,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220101 968 000,00505 307,000,00505 307,00505 307,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223600,001 041,540,001 041,541 041,540,000,000,000,000,000,000,00
85585502907271 968 000,00506 348,540,00506 348,54506 348,540,000,000,000,000,000,000,00
855855032010138,00123,000,00123,00123,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368138,00123,000,00123,00123,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010161 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369161 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201030 000,009 024,000,009 024,009 024,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837830 000,009 024,000,009 024,009 024,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,009 654,280,009 654,289 654,280,000,000,000,000,000,000,00
9009000162571 000 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001979881 050 000,009 654,280,009 654,289 654,280,000,000,000,000,000,000,00
900900020490459 848,00656 948,450,00152 209,88154 884,54543 976,07193 834,7939 237,500,000,000,000,00
9009000206400,00318,800,00340,40340,400,000,0021,600,000,000,000,00
9009000209100,001 841,520,001 841,521 865,520,000,000,000,000,000,000,00
9009000292942459 848,00659 108,770,00154 391,80157 090,46543 976,07193 834,7939 259,100,000,000,000,00
900900056299570 000,00604 200,000,00604 200,00604 200,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000597204570 000,00604 200,000,00604 200,00604 200,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002609104 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090026924766 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0103 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60026 000,0018 262,650,0018 262,6518 262,650,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700641 300,0033 014,900,0033 014,9033 014,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 421 496,00369 955,060,00369 955,06369 955,060,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 220,00455,000,00455,00455,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 752 625,003 889 044,320,001 911 507,021 850 497,972 063 735,42493 613,1186 198,12150 494,0086 161,79773,000,00
Razem dział7586 419 853,001 863 268,980,002 166 304,981 663 117,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801228 000,0061 393,730,0061 393,7361 393,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852302 640,0074 539,000,0074 539,0074 539,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 077 138,001 558 911,540,001 558 911,541 558 911,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 091 348,001 272 963,050,00768 246,08770 944,74543 976,07193 834,7939 259,100,000,000,000,00
RAZEM23 965 020,009 141 808,230,006 962 589,966 401 092,372 607 711,49687 447,90125 457,22150 494,0086 161,79773,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
W pozycjach: rozdział 75616 paragraf 0360, rozdział 75616 paragraf 0500, rozdział 75621 paragraf 0020 w sprawozdaniu wykazano dane zgodne z ewidencją jednostki oraz otrzymanymi wpływami (niezgodność z danymi kontrolnymi wykazywanymi z US)
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518553 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097026 000,0018 262,650,0018 262,6518 262,650,000,000,000,000,000,000,00
600600166158626 000,0018 262,650,0018 262,6518 262,650,000,000,000,000,000,000,00
700700050470300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 000,00915,840,00915,84915,840,000,000,000,000,000,000,00
700700050750120 000,0022 012,570,0022 012,5722 012,570,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,008 479,590,008 479,598 479,590,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087010 000,001 606,900,001 606,901 606,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000574875641 300,0033 014,900,0033 014,9033 014,900,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 039,0010 007,760,0010 007,7610 007,760,000,000,000,000,000,000,00
75075011236010,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 049,0010 012,410,0010 012,4110 012,410,000,000,000,000,000,000,00
7507502306300,003 917,000,003 917,003 917,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 491,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,001 593,770,001 593,771 593,770,000,000,000,000,000,000,00
750750237833352 491,005 510,770,005 510,775 510,770,000,000,000,000,000,000,00
7507509562571 327 956,00354 431,880,00354 431,88354 431,880,000,000,000,000,000,000,00
75075095821021 327 956,00354 431,880,00354 431,88354 431,880,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 020,00255,000,00255,00255,000,000,000,000,000,000,000,00
751751092010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510977870200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035017 000,004 088,280,001 737,481 737,482 350,80306,800,000,000,000,000,00
7567560109100,009,000,009,009,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017761717 000,004 097,280,001 746,481 746,482 350,80306,800,000,000,000,000,00
7567561503101 100 000,00909 522,260,00258 278,36258 420,36668 483,4097 810,0817 239,5025 409,0067 393,000,000,00
7567561503209 000,006 980,080,001 272,001 272,006 938,353 578,351 230,27402,000,000,000,00
75675615033028 000,0028 076,000,007 130,007 130,0021 151,00127,00205,000,000,000,000,00
7567561503405 000,004 817,000,002 450,002 450,002 600,000,00233,00905,000,000,000,00
756756150640500,0023,200,0023,2023,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561509103 000,0019 770,330,00490,19490,1919 280,140,000,000,000,000,000,00
75675615792211 145 500,00969 188,870,00269 643,75269 785,75718 452,89101 515,4318 907,7726 716,0067 393,000,000,00
7567561603101 150 000,001 233 698,700,00452 029,39457 047,69823 191,93288 168,4941 522,6278 561,0015 793,79544,000,00
756756160320540 000,00563 266,690,00223 698,31228 485,40360 838,2372 973,2121 269,8534 134,000,00202,000,00
75675616033030 000,0031 959,980,0015 366,1715 616,1719 549,896 296,892 956,080,000,0027,000,00
756756160340105 000,0091 808,200,0029 468,4031 368,4063 881,6024 331,601 541,8011 083,002 975,000,000,00
75675616036011 000,0021 373,000,0019 829,0019 829,001 544,0011,600,000,000,000,000,00
756756160430500,0020,000,0020,0020,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0064 823,000,0059 322,3359 482,335 500,679,090,000,000,000,000,00
7567561606405 000,002 422,000,002 422,002 549,600,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0069 196,950,001 119,021 119,0268 077,930,000,000,000,000,000,00
75675616805122 001 500,002 078 568,520,00803 274,62815 517,611 342 584,25391 790,8867 290,35123 778,0018 768,79773,000,00
75675618041020 000,005 911,000,005 911,005 911,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460500 000,00157 356,010,00157 356,01157 356,010,000,000,000,000,000,000,00
75675618048062 000,0030 310,340,0030 310,3430 310,340,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,0017,000,0017,0017,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634583 000,00193 594,350,00193 594,35193 594,350,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 994 625,00641 185,000,00641 185,00567 352,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002011 000,002 410,300,002 062,822 501,78347,480,000,000,000,000,000,00
75675621764073 005 625,00643 595,300,00643 247,82569 853,78347,480,000,000,000,000,000,00
7587580129204 099 656,001 576 790,000,001 576 790,001 576 790,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794794 099 656,001 576 790,000,001 576 790,001 576 790,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 291 856,00572 964,000,00572 964,00572 964,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 291 856,00572 964,000,00572 964,00572 964,000,000,000,000,000,000,000,00
758758140920500,0037,780,0037,7837,780,000,000,000,000,000,000,00
75875814097015 000,0013 303,200,0013 303,204 140,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846215 500,0013 340,980,0013 340,984 177,780,000,000,000,000,000,000,00
75875831292012 841,003 210,000,003 210,003 210,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950912 841,003 210,000,003 210,003 210,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010106900,009,900,009,909,900,000,000,000,000,000,000,00
801801010830180 000,0045 557,600,0045 557,6045 557,600,000,000,000,000,000,000,00
8018010182422180 000,0045 567,500,0045 567,5045 567,500,000,000,000,000,000,000,00
8018010406608 000,003 867,000,003 867,003 867,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104067040 000,0011 959,230,0011 959,2311 959,230,000,000,000,000,000,000,00
801801048223548 000,0015 826,230,0015 826,2315 826,230,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 000,002 714,000,002 714,002 714,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880957 000,002 714,000,002 714,002 714,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203017 000,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809617 000,002 400,000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203059 000,0030 151,000,0030 151,0030 151,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809859 000,0030 151,000,0030 151,0030 151,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203080 800,0035 764,000,0035 764,0035 764,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810180 800,0035 764,000,0035 764,0035 764,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201014 040,003 510,000,003 510,003 510,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809014 040,003 510,000,003 510,003 510,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030124 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112124 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120603 918 000,001 043 416,000,001 043 416,001 043 416,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884163 918 000,001 043 416,000,001 043 416,001 043 416,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220101 968 000,00505 307,000,00505 307,00505 307,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223600,001 041,540,001 041,541 041,540,000,000,000,000,000,000,00
85585502907271 968 000,00506 348,540,00506 348,54506 348,540,000,000,000,000,000,000,00
855855032010138,00123,000,00123,00123,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550388368138,00123,000,00123,00123,000,000,000,000,000,000,000,00
855855042010161 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550488369161 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585513201030 000,009 024,000,009 024,009 024,000,000,000,000,000,000,000,00
855855138837830 000,009 024,000,009 024,009 024,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083050 000,009 654,280,009 654,289 654,280,000,000,000,000,000,000,00
9009000162571 000 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001979881 050 000,009 654,280,009 654,289 654,280,000,000,000,000,000,000,00
900900020490459 848,00656 948,450,00152 209,88154 884,54543 976,07193 834,7939 237,500,000,000,000,00
9009000206400,00318,800,00340,40340,400,000,0021,600,000,000,000,00
9009000209100,001 841,520,001 841,521 865,520,000,000,000,000,000,000,00
9009000292942459 848,00659 108,770,00154 391,80157 090,46543 976,07193 834,7939 259,100,000,000,000,00
900900056299570 000,00604 200,000,00604 200,00604 200,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000597204570 000,00604 200,000,00604 200,00604 200,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002606402 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009002609104 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090026924766 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0103 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60026 000,0018 262,650,0018 262,6518 262,650,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700641 300,0033 014,900,0033 014,9033 014,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7501 421 496,00369 955,060,00369 955,06369 955,060,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 220,00455,000,00455,00455,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 752 625,003 889 044,320,001 911 507,021 850 497,972 063 735,42493 613,1186 198,12150 494,0086 161,79773,000,00
Razem dział7586 419 853,002 166 304,980,002 166 304,982 157 141,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801228 000,0061 393,730,0061 393,7361 393,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852302 640,0074 539,000,0074 539,0074 539,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 077 138,001 558 911,540,001 558 911,541 558 911,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 091 348,001 272 963,050,00768 246,08770 944,74543 976,07193 834,7939 259,100,000,000,000,00
RAZEM23 965 020,009 444 844,230,006 962 589,966 895 116,372 607 711,49687 447,90125 457,22150 494,0086 161,79773,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
W pozycjach: rozdział 75616 paragraf 0360, rozdział 75616 paragraf 0500, rozdział 75621 paragraf 0020 w sprawozdaniu wykazano dane zgodne z ewidencją jednostki oraz otrzymanymi wpływami (niezgodność z danymi kontrolnymi wykazywanymi z US)
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2018

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
600600166050215 000,0025 830,00
6006001666666215 000,0025 830,00
Razem dział600215 000,0025 830,00
RAZEM215 000,0025 830,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010707050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030285012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210215 000,0024 532,4924 532,4925 118,770,000,000,000,00
60060016427055 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016430080 000,009 863,589 863,580,000,000,000,000,00
600600166050550 000,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
60060016605950 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001685505950 000,0038 896,0738 896,0725 118,770,000,000,000,00
70070005430010 000,00354,24354,241 200,000,000,000,000,00
70070005605026 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058105536 000,00354,24354,241 200,000,000,000,000,00
71071004430030 000,00497,50497,5034 530,450,000,000,000,00
710710046050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100482064130 000,00497,50497,5034 530,450,000,000,000,00
72072095401716 059,002 676,722 676,720,000,000,000,000,00
7207209541172 746,00457,70457,700,000,000,000,000,00
720720954127393,0065,6065,600,000,000,000,000,00
72072095421780 224,0062 788,8262 788,820,000,000,000,000,00
72072095430743 536,001 424,001 424,000,000,000,000,000,00
7207209593600142 958,0067 412,8467 412,840,000,000,000,000,00
75075011401031 000,004 954,294 954,29929,710,000,000,000,00
7507501140402 635,002 635,002 635,000,000,000,000,000,00
7507501141105 400,00540,00540,001 000,000,000,000,000,00
750750114120850,0085,0085,00160,000,000,000,000,00
7507501142101 154,000,000,000,000,000,000,000,00
750750119625141 039,008 214,298 214,292 089,710,000,000,000,00
75075022303060 000,0011 380,0011 380,000,000,000,000,000,00
7507502242105 000,00212,98212,980,000,000,000,000,00
7507502242205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228723270 000,0011 592,9811 592,980,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 850 000,00448 361,06448 361,0642 738,190,000,000,000,00
750750234040159 000,00153 433,98153 433,98190,880,000,000,000,00
75075023410045 000,0013 107,0013 107,002 205,000,000,000,000,00
750750234110330 000,00101 401,79101 401,7919 797,630,000,000,000,00
75075023412050 500,0013 165,5513 165,553 171,760,000,000,000,00
7507502341406 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341707 000,0079,5079,500,000,000,000,000,00
750750234210312 295,0090 771,2090 771,2045,480,000,000,000,00
75075023422010 000,001 884,661 884,660,000,000,000,000,00
750750234260128 000,0017 925,8217 925,820,000,000,000,000,00
75075023427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023428010 000,001 845,001 845,000,000,000,000,000,00
750750234300210 000,0069 767,4369 767,439 226,910,000,000,000,00
75075023436020 000,006 345,176 345,17170,050,000,000,000,00
75075023441012 000,002 013,022 013,020,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0024 542,9924 542,990,000,000,000,000,00
75075023444062 500,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,002 749,002 749,00710,000,000,000,000,00
75075023605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231614133 339 295,00948 393,17948 393,1778 255,900,000,000,000,00
75075075421025 000,0014 871,3414 871,340,000,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758433550 000,0014 871,3414 871,340,000,000,000,000,00
75075095303020 000,005 220,005 220,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
7507509560671 327 956,00354 431,88354 431,88883 382,280,000,000,000,00
750750956069326 044,0088 607,9788 607,97220 845,570,000,000,000,00
75075095663025 332,0025 329,4825 329,480,000,000,000,000,00
750750951020411 704 332,00474 789,33474 789,331 104 227,850,000,000,000,00
751751014110152,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101412028,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014170840,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101882521 020,000,000,000,000,000,000,000,00
751751094210200,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510980070200,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412303020 000,002 936,642 936,640,000,000,000,000,00
7547541241107 200,00463,79463,7994,190,000,000,000,00
7547541241201 100,0022,2322,2313,490,000,000,000,00
75475412417025 000,005 125,935 125,93289,690,000,000,000,00
75475412421049 700,006 433,086 433,081 015,650,000,000,000,00
75475412426020 000,008 118,468 118,460,000,000,000,000,00
75475412427015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412430015 000,002 391,462 391,46346,230,000,000,000,00
7547541243602 000,00336,14336,140,000,000,000,000,00
75475412443010 000,00669,00669,000,000,000,000,000,00
75475412117426165 000,0026 496,7326 496,731 759,250,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110200 000,0052 928,3052 928,300,000,000,000,000,00
7577570284569200 000,0052 928,3052 928,300,000,000,000,000,00
7577570480301 763,001 763,001 763,000,000,000,000,000,00
75775704844911 763,001 763,001 763,000,000,000,000,000,00
758758184810300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020158 000,0038 299,5238 299,524 499,380,000,000,000,00
8018010140102 681 939,00785 064,11785 064,1181 637,400,000,000,000,00
801801014040235 730,00158 472,57158 472,5775 490,600,000,000,000,00
801801014110445 000,00130 779,98130 779,9892 464,780,000,000,000,00
80180101412050 000,0011 464,2311 464,239 865,840,000,000,000,00
80180101414012 000,002 979,002 979,000,000,000,000,000,00
801801014210385 000,00141 828,85141 828,853 198,000,000,000,000,00
8018010142409 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426051 000,0025 636,7525 636,750,000,000,000,000,00
80180101427025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430047 000,0010 420,3110 420,310,000,000,000,000,00
80180101436012 000,003 243,573 243,570,000,000,000,000,00
8018010144105 800,001 148,131 148,130,000,000,000,000,00
8018010144304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014440164 305,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011493124 385 774,001 309 337,021 309 337,02267 156,000,000,000,000,00
80180103302016 000,002 797,762 797,76399,490,000,000,000,00
801801034010170 000,0038 492,4938 492,494 496,170,000,000,000,00
80180103404012 015,008 155,588 155,583 549,850,000,000,000,00
80180103411032 000,006 383,226 383,224 554,700,000,000,000,00
8018010341207 000,00913,23913,23651,420,000,000,000,00
8018010344408 970,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644245 985,0056 742,2856 742,2813 651,630,000,000,000,00
80180104302026 000,007 387,187 387,18887,280,000,000,000,00
801801044010390 000,00143 706,02143 706,0216 173,720,000,000,000,00
80180104404032 400,0021 659,4221 659,4210 730,300,000,000,000,00
80180104411073 000,0024 660,5824 660,5816 231,220,000,000,000,00
80180104412011 000,002 732,762 732,762 033,180,000,000,000,00
80180104421072 000,009 144,809 144,800,000,000,000,000,00
80180104426011 000,003 263,793 263,790,000,000,000,000,00
8018010442702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300120 000,0012 134,0912 134,095 032,060,000,000,000,00
8018010443603 000,00793,34793,340,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00208,95208,950,000,000,000,000,00
8018010444301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104444031 720,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104134885774 620,00225 690,93225 690,9351 087,760,000,000,000,00
801801134010120 000,0035 814,7035 814,703 470,920,000,000,000,00
80180113404013 000,0010 435,3610 435,360,000,000,000,000,00
80180113411026 000,009 333,099 333,092 473,530,000,000,000,00
8018011341204 212,00567,65567,6599,130,000,000,000,00
80180113417020 000,008 117,578 117,57623,320,000,000,000,00
80180113421030 000,0018 323,6518 323,653 417,950,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300160 000,0041 264,9141 264,9115 551,550,000,000,000,00
8018011344304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344406 150,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113123014388 362,00123 856,93123 856,9325 636,400,000,000,000,00
80180146430024 300,005 579,105 579,10269,100,000,000,000,00
801801468524724 300,005 579,105 579,10269,100,000,000,000,00
801801484010120 000,0034 740,0234 740,023 240,920,000,000,000,00
8018014840409 855,006 867,436 867,432 987,470,000,000,000,00
80180148411019 000,005 940,545 940,543 665,360,000,000,000,00
8018014841203 000,00604,17604,17329,950,000,000,000,00
8018014842102 000,00164,97164,970,000,000,000,000,00
801801484220150 000,0049 663,2949 663,290,000,000,000,000,00
8018014842602 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018014843003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844404 918,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659313 773,0098 030,4298 030,4210 223,700,000,000,000,00
8018014930204 140,001 035,001 035,000,000,000,000,000,00
80180149401071 160,0017 760,0017 760,000,000,000,000,000,00
8018014940406 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
80180149411012 400,003 095,003 095,000,000,000,000,000,00
8018014941202 327,00580,00580,000,000,000,000,000,00
8018014942601 477,00360,00360,000,000,000,000,000,00
8018014943002 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
8018014944402 990,000,000,000,000,000,000,000,00
80180149113250102 494,0029 330,0029 330,000,000,000,000,000,00
8018015030207 800,001 800,001 800,000,000,000,000,000,00
801801504010150 010,0035 163,0035 163,000,000,000,000,000,00
80180150404012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180150411031 005,007 670,007 670,000,000,000,000,000,00
80180150412011 237,002 808,002 808,000,000,000,000,000,00
801801504260688,00160,00160,000,000,000,000,000,00
8018015044408 970,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150108951221 710,0059 601,0059 601,000,000,000,000,000,00
80180195401018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444017 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510188641 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
851851544110850,0050,2150,2125,100,000,000,000,00
851851544120150,006,866,863,430,000,000,000,00
85185154417011 000,003 017,333 017,33122,660,000,000,000,00
85185154421011 150,003 604,373 604,375 214,800,000,000,000,00
85185154422015 350,00201,13201,130,000,000,000,000,00
85185154427020 000,006 150,006 150,000,000,000,000,000,00
8518515443005 000,002 270,002 270,001 500,000,000,000,000,00
851851544700500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515412010564 000,0015 299,9015 299,906 865,990,000,000,000,00
852852024330110 000,0023 165,9723 165,972 862,230,000,000,000,00
8528520290384110 000,0023 165,9723 165,972 862,230,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,002 200,002 200,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 200,002 200,000,000,000,000,000,00
8528521341307 000,002 713,572 713,570,000,000,000,000,00
85285213901957 000,002 713,572 713,570,000,000,000,000,00
85285214311024 000,007 617,757 617,750,000,000,000,000,00
852852148917624 000,007 617,757 617,750,000,000,000,000,00
85285216311059 000,0030 150,8030 150,800,000,000,000,000,00
852852168917859 000,0030 150,8030 150,800,000,000,000,000,00
852852194010162 000,0047 136,3847 136,383 566,120,000,000,000,00
85285219404018 000,0017 852,9617 852,960,000,000,000,000,00
85285219411034 500,0026 118,1926 118,191 964,210,000,000,000,00
8528521941204 257,001 233,111 233,11229,090,000,000,000,00
8528521941701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521942107 350,002 520,002 520,000,000,000,000,000,00
8528521943005 000,003 227,783 227,780,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00149,29149,290,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944405 393,002 700,002 700,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219133011242 500,00100 937,71100 937,715 759,420,000,000,000,00
852852284110500,0093,2393,23186,470,000,000,000,00
85285228417014 040,003 045,843 045,84464,160,000,000,000,00
852852289436014 540,003 139,073 139,07650,630,000,000,000,00
852852303110180 000,0034 939,8034 939,801 171,500,000,000,000,00
8528523089192180 000,0034 939,8034 939,801 171,500,000,000,000,00
85285295311010 000,00664,00664,000,000,000,000,000,00
852852958925710 000,00664,00664,000,000,000,000,000,00
85485416324040 000,0017 050,0017 050,000,000,000,000,000,00
854854168951040 000,0017 050,0017 050,000,000,000,000,000,00
8558550131103 860 100,001 029 789,601 029 789,600,000,000,000,000,00
85585501401034 900,005 901,115 901,11385,160,000,000,000,00
8558550140403 000,002 936,212 936,210,000,000,000,000,00
8558550141104 800,00512,86512,86328,040,000,000,000,00
8558550141201 026,00238,24238,2476,170,000,000,000,00
8558550141707 000,002 274,002 274,00126,000,000,000,000,00
8558550142102 788,001 072,061 072,060,000,000,000,000,00
8558550143002 600,00691,77691,7773,860,000,000,000,00
8558550144401 186,000,000,000,000,000,000,000,00
855855014700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275663 918 000,001 043 415,851 043 415,85989,230,000,000,000,00
8558550231101 844 020,00475 698,88475 698,880,000,000,000,000,00
85585502401029 000,005 969,215 969,21628,320,000,000,000,00
8558550240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85585502411087 282,0018 063,8718 063,87450,000,000,000,000,00
855855024120900,00140,00140,0050,000,000,000,000,00
8558550242101 898,001 598,561 598,560,000,000,000,000,00
8558550243001 500,001 237,421 237,4273,860,000,000,000,00
855855024440800,00500,00500,000,000,000,000,000,00
855855024700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855021233971 968 000,00505 207,94505 207,941 202,180,000,000,000,00
855855034210138,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550390568138,000,000,000,000,000,000,000,00
855855043110156 255,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504401044 710,006 973,996 973,99717,380,000,000,000,00
8558550440403 500,002 615,172 615,170,000,000,000,000,00
8558550441108 385,001 323,571 323,57466,180,000,000,000,00
8558550441201 650,00180,86180,8663,700,000,000,000,00
855855044300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504110049215 000,0011 093,5911 093,591 247,260,000,000,000,00
8558550843307 000,002 082,002 082,000,000,000,000,000,00
85585508906937 000,002 082,002 082,000,000,000,000,000,00
85585513413030 000,009 023,509 023,500,000,000,000,000,00
855855139049830 000,009 023,509 023,500,000,000,000,000,00
90090001426075 000,006 854,896 854,890,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0022 140,0022 140,000,000,000,000,000,00
9009000160571 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011055181 150 000,0028 994,8928 994,890,000,000,000,000,00
900900024300520 000,00135 540,00135 540,0044 172,000,000,000,000,00
9009000295202520 000,00135 540,00135 540,0044 172,000,000,000,000,00
9009000442102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951142 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056059620 000,00648,00648,000,000,000,000,000,00
9009000596964620 000,00648,00648,000,000,000,000,000,00
90090013430040 000,006 568,506 568,501 328,400,000,000,000,00
900900139521340 000,006 568,506 568,501 328,400,000,000,000,00
900900154260160 000,0046 883,4746 883,470,000,000,000,000,00
90090015427080 000,0025 481,1825 481,180,000,000,000,000,00
900900156050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495390 000,0072 364,6572 364,650,000,000,000,000,00
9009001942105 675,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 675,000,000,000,000,000,000,000,00
900900954210119 842,008 949,728 949,724 906,090,000,000,000,00
90090095427027 200,002 170,002 170,000,000,000,000,000,00
90090095430030 000,004 725,174 725,170,000,000,000,000,00
90090095605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109825227 042,0015 844,8915 844,894 906,090,000,000,000,00
921921162480220 000,0076 000,0076 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517220 000,0076 000,0076 000,000,000,000,000,000,00
92192195421026 830,005 258,105 258,100,000,000,000,000,00
9219219543003 170,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510162630 000,005 258,105 258,100,000,000,000,000,00
926926016050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199577100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01082 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600950 000,0038 896,0738 896,0725 118,770,000,000,000,00
Razem dział70036 000,00354,24354,241 200,000,000,000,000,00
Razem dział710130 000,00497,50497,5034 530,450,000,000,000,00
Razem dział720142 958,0067 412,8467 412,840,000,000,000,000,00
Razem dział7505 204 666,001 457 861,111 457 861,111 184 573,460,000,000,000,00
Razem dział7511 220,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754170 000,0026 496,7326 496,731 759,250,000,000,000,00
Razem dział757201 763,0054 691,3054 691,300,000,000,000,000,00
Razem dział758300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 498 018,001 908 167,681 908 167,68368 024,590,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0015 799,9015 799,906 865,990,000,000,000,00
Razem dział852650 040,00205 528,67205 528,6710 443,780,000,000,000,00
Razem dział85440 000,0017 050,0017 050,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 138 138,001 570 822,881 570 822,883 438,670,000,000,000,00
Razem dział9002 955 217,00259 960,93259 960,9350 406,490,000,000,000,00
Razem dział921250 000,0081 258,1081 258,100,000,000,000,000,00
Razem dział926150 000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM23 965 020,005 729 797,955 729 797,951 686 361,450,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G80180101083033 000,0011 143,71
HRAZEM 8173233 000,0011 143,71
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0011 143,71
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M80180101421012 000,001 866,30
M8018010142202 000,000,00
M80180101426010 000,000,00
M8018010143009 000,004,08
NRAZEM 34059833 000,001 870,38
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,009 273,33
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0011 143,71
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)1 617 211,541 617 211,540,000,000,000,000,000,001 617 211,540,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie1 617 211,541 617 211,540,000,000,000,000,000,001 617 211,540,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)1 163 358,421 163 358,420,000,000,000,000,000,000,000,00101 515,431 061 842,990,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe1 163 358,421 163 358,420,000,000,000,000,000,000,000,00101 515,431 061 842,990,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)2 364 019,612 364 019,61144 419,00144 419,000,000,000,000,000,000,001 074 849,341 144 751,270,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 707 100,821 707 100,820,000,000,000,000,000,000,000,00578 749,551 128 351,270,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.656 918,79656 918,79144 419,00144 419,000,000,000,000,000,000,00496 099,7916 400,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)23 965 020,006 962 589,96
A1. Dochody bieżące20 547 064,005 993 871,59
A2. Dochody majątkowe3 417 956,00968 718,37
B. WYDATKI (B1+B2)23 965 020,005 729 797,95
B1. Wydatki bieżące19 439 688,005 256 280,62
B2. Wydatki majątkowe4 525 332,00473 517,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)0,001 232 792,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
770 000,00664 058,11
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
770 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,00664 058,11
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
770 000,0050 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
770 000,0050 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)7 645 000,007 645 000,000,000,000,000,000,000,007 645 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)7 645 000,007 645 000,000,000,000,000,000,000,007 645 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe7 645 000,007 645 000,000,000,000,000,000,000,007 645 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego1 763,000,000,000,000,000,001 763,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
W pozycji E2.2 mieszczą się obligacje komunalne w kwocie 600.000 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki