Raport: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
IV kwartał 2017r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 2
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-ST, korekta nr 1
 11. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 13. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 14. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,003 346,730,003 346,733 346,730,000,000,000,000,000,000,00
010010952010397 622,17397 622,170,00397 622,17397 622,170,000,000,000,000,000,000,00
010010953865401 022,17400 968,900,00400 968,90400 968,900,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 900,0020 341,260,0020 341,2620 341,260,000,000,000,000,000,000,00
600600166630150 000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001668216162 900,00170 341,260,00170 341,26170 341,260,000,000,000,000,000,000,00
700700050470500,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750122 000,00119 863,620,00119 863,62119 863,620,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0012 131,390,0011 109,7711 109,771 021,621 021,620,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087027 000,0018 360,420,0018 360,4218 360,420,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,290,0090,2990,290,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785661 100,00151 763,680,00150 742,06150 742,061 021,621 021,620,000,000,000,000,00
75075011201055 866,0055 866,000,0055 866,0055 866,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013155 916,0055 870,650,0055 870,6555 870,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0064 714,130,0064 714,1364 714,130,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0065 714,130,0065 714,1365 714,130,000,000,000,000,000,000,00
75075095205760 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095625764 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509584159124 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,0019 563,900,0013 340,1013 340,106 223,806 223,800,000,000,000,000,00
756756017670715 000,0019 563,900,0013 340,1013 340,106 223,806 223,800,000,000,000,000,00
7567561503101 242 000,00952 909,170,00887 994,50887 994,5067 304,1167 304,112 389,44114 083,00263 405,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,006 573,506 573,503 387,353 387,35808,101 756,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 974,000,0027 915,0027 915,00154,00154,0095,000,000,000,000,00
7567561503409 500,002 750,000,002 983,002 983,000,000,00233,001 386,000,000,000,00
7567561505001 000,00980,000,00980,00980,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561506401 000,00266,800,00266,80290,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0015 870,580,003 869,003 869,0012 001,580,000,000,000,000,000,00
75675615797211 297 300,001 009 903,300,00930 581,80930 605,0082 847,0470 845,463 525,54117 225,00263 405,000,000,00
7567561603101 150 000,001 194 108,630,001 006 758,731 010 221,82222 488,12222 488,1235 138,22289 216,0059 604,002 980,000,00
756756160320552 000,00547 288,590,00511 857,58514 171,1854 240,0954 240,0918 869,08113 467,000,002 657,200,00
75675616033030 000,0031 591,850,0029 730,2629 890,263 519,403 519,401 657,810,000,0020,000,00
756756160340116 000,00124 604,600,00117 422,56117 422,567 800,007 800,00617,9651 721,0018 200,000,000,00
75675616036050 000,0053 594,000,0049 990,004 984,003 604,003 500,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00110,000,00110,00110,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00163 518,880,00162 200,96162 350,961 317,921 317,920,000,000,000,000,00
7567561606406 000,007 130,920,007 130,927 188,920,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0064 372,760,008 830,898 830,8955 541,870,000,000,000,00294,080,00
75675616805122 064 500,002 186 320,230,001 894 031,901 855 170,59348 511,40292 865,5356 283,07454 404,0077 804,005 951,280,00
75675618041021 000,0023 200,300,0023 200,3023 261,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460573 000,00573 065,000,00573 065,00573 065,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0054 395,530,0054 395,5354 395,530,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 712,390,001 712,391 712,390,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634655 000,00652 373,220,00652 373,22652 434,220,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,002 234 170,000,002 234 170,002 242 655,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 500,0014 386,120,0014 386,1214 028,270,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 195 089,002 248 556,120,002 248 556,122 256 683,270,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 757 336,003 757 336,000,003 757 336,003 775 234,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 757 336,003 757 336,000,003 757 336,003 775 234,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,002 149 563,000,002 149 563,002 149 563,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,002 149 563,000,002 149 563,002 149 563,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 501,160,001 501,161 501,160,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814097018 000,0018 182,000,0018 182,0018 182,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814203071 825,5371 825,530,0071 825,5371 825,530,000,000,000,000,000,000,00
75875814633024 953,5924 953,590,0024 953,5924 953,590,000,000,000,000,000,000,00
7587581487762120 779,12119 197,280,00119 197,28119 197,280,000,000,000,000,000,000,00
80180101201043 694,0043 257,270,0043 257,2743 257,270,000,000,000,000,000,000,00
80180101203025 560,0025 560,000,0025 560,0025 560,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018494269 254,0068 817,270,0068 817,2768 817,270,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,0024 084,000,0024 084,0024 084,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,0024 084,000,0024 084,0024 084,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,009 811,220,009 811,229 811,220,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0049 207,010,0049 207,0149 207,010,000,000,000,000,000,000,00
8018010406903 000,004 608,780,004 608,784 608,780,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,00107 040,000,00107 040,00107 040,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484955170 040,00170 667,010,00170 667,01170 667,010,000,000,000,000,000,000,00
801801100830180 000,00196 788,480,00196 788,48196 788,480,000,000,000,000,000,000,00
80180110201012 014,0011 509,150,0011 509,1511 509,150,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751192 014,00208 297,630,00208 297,63208 297,630,000,000,000,000,000,000,00
8018015020104 021,003 165,760,003 165,763 165,760,000,000,000,000,000,000,00
80180150829614 021,003 165,760,003 165,763 165,760,000,000,000,000,000,000,00
85285202083026 500,0027 678,430,0027 678,4327 678,430,000,000,000,000,000,000,00
852852028688426 500,0027 678,430,0027 678,4327 678,430,000,000,000,000,000,000,00
85285213201027 420,0027 420,000,0027 420,0027 420,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 285,006 284,070,006 284,076 284,070,000,000,000,000,000,000,00
852852139010533 705,0033 704,070,0033 704,0733 704,070,000,000,000,000,000,000,00
85285214203025 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809625 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203069 821,0069 820,110,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,000,000,00
852852168809869 821,0069 820,110,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,000,000,00
85285219203079 184,0079 184,000,0079 184,0079 184,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810179 184,0079 184,000,0079 184,0079 184,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030192 000,00192 000,000,00192 000,00192 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112192 000,00192 000,000,00192 000,00192 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205721 812,2321 812,190,0021 812,1921 812,190,000,000,000,000,000,000,00
852852958820421 812,2321 812,190,0021 812,1921 812,190,000,000,000,000,000,000,00
85485415203043 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829943 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 525 013,004 525 013,000,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 525 013,004 525 013,000,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 079 259,002 079 259,000,002 079 259,002 079 259,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223605 000,002 948,570,002 948,572 948,570,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 084 259,002 082 207,570,002 082 207,572 082 207,570,000,000,000,000,000,000,00
85585503201070,0070,000,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836870,0070,000,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550420304 604,004 604,000,004 604,004 604,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504883894 604,004 604,000,004 604,004 604,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0054 721,560,0054 721,5654 721,560,000,000,000,000,000,000,00
900900010910300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019360182 300,0055 471,560,0055 471,5655 471,560,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00605 501,150,00443 006,93444 916,93201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
9009000205805 000,004 709,880,004 709,884 709,880,000,000,000,000,000,000,00
9009000206402 000,002 339,500,002 339,502 339,500,000,000,000,000,000,000,00
9009000209104 000,004 643,530,004 643,534 643,530,000,000,000,000,000,000,00
90090002244019 054,0016 628,000,0016 628,0016 628,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000295962495 054,00633 822,060,00471 327,84473 237,84201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
9009001906906 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
9219211620205 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950575 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92592503244038 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
925925039586838 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010401 022,17400 968,900,00400 968,90400 968,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600162 900,00170 341,260,00170 341,26170 341,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700661 100,00151 763,680,00150 742,06150 742,061 021,621 021,620,000,000,000,000,00
Razem dział750230 916,00121 584,780,00121 584,78121 584,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 226 889,006 116 716,770,005 738 883,145 708 233,18437 582,24369 934,7959 808,61571 629,00341 209,005 951,280,00
Razem dział7586 027 678,126 026 096,280,006 026 096,286 043 994,280,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801459 413,00475 031,670,00475 031,67475 031,670,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852460 522,23461 698,800,00461 698,80461 698,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85443 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 613 946,006 611 894,570,006 611 894,576 611 894,570,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900583 354,00693 625,840,00531 131,62533 041,62201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
Razem dział9215 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92538 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM21 916 899,5221 302 251,550,0020 760 902,0820 750 060,12640 588,92571 773,9599 299,45571 629,00341 209,009 992,812 335,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,003 346,730,003 346,733 346,730,000,000,000,000,000,000,00
010010952010397 622,17397 622,170,00397 622,17397 622,170,000,000,000,000,000,000,00
010010953865401 022,17400 968,900,00400 968,90400 968,900,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 900,0020 341,260,0020 341,2620 341,260,000,000,000,000,000,000,00
600600166630150 000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001668216162 900,00170 341,260,00170 341,26170 341,260,000,000,000,000,000,000,00
700700050470500,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750122 000,00119 863,620,00119 863,62119 863,620,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0012 131,390,0011 109,7711 109,771 021,621 021,620,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087027 000,0018 360,420,0018 360,4218 360,420,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,290,0090,2990,290,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785661 100,00151 763,680,00150 742,06150 742,061 021,621 021,620,000,000,000,000,00
75075011201055 866,0055 866,000,0055 866,0055 866,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013155 916,0055 870,650,0055 870,6555 870,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0063 703,900,0063 703,9063 703,900,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0064 703,900,0064 703,9064 703,900,000,000,000,000,000,000,00
75075095205760 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095625764 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509584159124 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,0019 563,900,0013 340,1013 340,106 223,806 223,800,000,000,000,000,00
756756017670715 000,0019 563,900,0013 340,1013 340,106 223,806 223,800,000,000,000,000,00
7567561503101 242 000,00952 909,170,00887 994,50887 994,5067 304,1167 304,112 389,44114 083,00263 405,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,006 573,506 573,503 387,353 387,35808,101 756,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 974,000,0027 915,0027 915,00154,00154,0095,000,000,000,000,00
7567561503409 500,002 750,000,002 983,002 983,000,000,00233,001 386,000,000,000,00
7567561505001 000,00980,000,00980,00980,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561506401 000,00266,800,00266,80290,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0015 870,580,003 869,003 869,0012 001,580,000,000,000,000,000,00
75675615797211 297 300,001 009 903,300,00930 581,80930 605,0082 847,0470 845,463 525,54117 225,00263 405,000,000,00
7567561603101 150 000,001 194 108,630,001 006 758,731 010 221,82222 488,12222 488,1235 138,22289 216,0059 604,002 980,000,00
756756160320552 000,00547 288,590,00511 857,58514 171,1854 240,0954 240,0918 869,08113 467,000,002 657,200,00
75675616033030 000,0031 591,850,0029 730,2629 890,263 519,403 519,401 657,810,000,0020,000,00
756756160340116 000,00124 604,600,00117 422,56117 422,567 800,007 800,00617,9651 721,0018 200,000,000,00
75675616036050 000,0053 594,000,0049 990,004 984,003 604,003 500,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00110,000,00110,00110,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00163 518,880,00162 200,96162 350,961 317,921 317,920,000,000,000,000,00
7567561606406 000,007 130,920,007 130,927 188,920,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0064 372,760,008 830,898 830,8955 541,870,000,000,000,00294,080,00
75675616805122 064 500,002 186 320,230,001 894 031,901 855 170,59348 511,40292 865,5356 283,07454 404,0077 804,005 951,280,00
75675618041021 000,0023 200,300,0023 200,3023 261,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460573 000,00573 065,000,00573 065,00573 065,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0054 395,530,0054 395,5354 395,530,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 712,390,001 712,391 712,390,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634655 000,00652 373,220,00652 373,22652 434,220,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,002 234 170,000,002 234 170,002 242 655,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 500,0014 386,120,0014 386,1214 028,270,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 195 089,002 248 556,120,002 248 556,122 256 683,270,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 757 336,003 757 336,000,003 757 336,003 775 234,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 757 336,003 757 336,000,003 757 336,003 775 234,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,002 149 563,000,002 149 563,002 149 563,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,002 149 563,000,002 149 563,002 149 563,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 501,160,001 501,161 501,160,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814097018 000,0018 182,000,0018 182,0018 182,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814203071 825,5371 825,530,0071 825,5371 825,530,000,000,000,000,000,000,00
75875814633024 953,5924 953,590,0024 953,5924 953,590,000,000,000,000,000,000,00
7587581487762120 779,12119 197,280,00119 197,28119 197,280,000,000,000,000,000,000,00
80180101201043 694,0043 257,270,0043 257,2743 257,270,000,000,000,000,000,000,00
80180101203025 560,0025 560,000,0025 560,0025 560,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010124000,001 010,230,001 010,231 010,230,000,000,000,000,000,000,00
801801018734269 254,0069 827,500,0069 827,5069 827,500,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,0024 084,000,0024 084,0024 084,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,0024 084,000,0024 084,0024 084,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,009 811,220,009 811,229 811,220,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0049 207,010,0049 207,0149 207,010,000,000,000,000,000,000,00
8018010406903 000,004 608,780,004 608,784 608,780,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,00107 040,000,00107 040,00107 040,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484955170 040,00170 667,010,00170 667,01170 667,010,000,000,000,000,000,000,00
801801100830180 000,00196 788,480,00196 788,48196 788,480,000,000,000,000,000,000,00
80180110201012 014,0011 509,150,0011 509,1511 509,150,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751192 014,00208 297,630,00208 297,63208 297,630,000,000,000,000,000,000,00
8018015020104 021,003 165,760,003 165,763 165,760,000,000,000,000,000,000,00
80180150829614 021,003 165,760,003 165,763 165,760,000,000,000,000,000,000,00
85285202083026 500,0027 678,430,0027 678,4327 678,430,000,000,000,000,000,000,00
852852028688426 500,0027 678,430,0027 678,4327 678,430,000,000,000,000,000,000,00
85285213201027 420,0027 420,000,0027 420,0027 420,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 285,006 284,070,006 284,076 284,070,000,000,000,000,000,000,00
852852139010533 705,0033 704,070,0033 704,0733 704,070,000,000,000,000,000,000,00
85285214203025 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809625 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203069 821,0069 820,110,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,000,000,00
852852168809869 821,0069 820,110,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,000,000,00
85285219203079 184,0079 184,000,0079 184,0079 184,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810179 184,0079 184,000,0079 184,0079 184,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030192 000,00192 000,000,00192 000,00192 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112192 000,00192 000,000,00192 000,00192 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205721 812,2321 812,190,0021 812,1921 812,190,000,000,000,000,000,000,00
852852958820421 812,2321 812,190,0021 812,1921 812,190,000,000,000,000,000,000,00
85485415203043 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829943 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 525 013,004 525 013,000,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 525 013,004 525 013,000,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 079 259,002 079 259,000,002 079 259,002 079 259,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223605 000,002 948,570,002 948,572 948,570,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 084 259,002 082 207,570,002 082 207,572 082 207,570,000,000,000,000,000,000,00
85585503201070,0070,000,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836870,0070,000,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550420304 604,004 604,000,004 604,004 604,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504883894 604,004 604,000,004 604,004 604,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0054 721,560,0054 721,5654 721,560,000,000,000,000,000,000,00
900900010910300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019360182 300,0055 471,560,0055 471,5655 471,560,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00605 501,150,00443 006,93444 916,93201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
9009000205805 000,004 709,880,004 709,884 709,880,000,000,000,000,000,000,00
9009000206402 000,002 339,500,002 339,502 339,500,000,000,000,000,000,000,00
9009000209104 000,004 643,530,004 643,534 643,530,000,000,000,000,000,000,00
90090002244019 054,0016 628,000,0016 628,0016 628,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000295962495 054,00633 822,060,00471 327,84473 237,84201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
9009001906906 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
9219211620205 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950575 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92592503244038 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
925925039586838 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010401 022,17400 968,900,00400 968,90400 968,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600162 900,00170 341,260,00170 341,26170 341,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700661 100,00151 763,680,00150 742,06150 742,061 021,621 021,620,000,000,000,000,00
Razem dział750230 916,00120 574,550,00120 574,55120 574,550,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 226 889,006 116 716,770,005 738 883,145 708 233,18437 582,24369 934,7959 808,61571 629,00341 209,005 951,280,00
Razem dział7586 027 678,126 026 096,280,006 026 096,286 043 994,280,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801459 413,00476 041,900,00476 041,90476 041,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852460 522,23461 698,800,00461 698,80461 698,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85443 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 613 946,006 611 894,570,006 611 894,576 611 894,570,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900583 354,00693 625,840,00531 131,62533 041,62201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
Razem dział9215 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92538 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM21 916 899,5221 302 251,550,0020 760 902,0820 750 060,12640 588,92571 773,9599 299,45571 629,00341 209,009 992,812 335,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 2
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507503 400,003 346,730,003 346,733 346,730,000,000,000,000,000,000,00
010010952010397 622,17397 622,170,00397 622,17397 622,170,000,000,000,000,000,000,00
010010953865401 022,17400 968,900,00400 968,90400 968,900,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 900,0020 341,260,0020 341,2620 341,260,000,000,000,000,000,000,00
600600166630150 000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001668216162 900,00170 341,260,00170 341,26170 341,260,000,000,000,000,000,000,00
700700050470500,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750122 000,00119 863,620,00119 863,62119 863,620,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0012 131,390,0011 109,7711 109,771 021,621 021,620,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087027 000,0018 360,420,0018 360,4218 360,420,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,290,0090,2990,290,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785661 100,00151 763,680,00150 742,06150 742,061 021,621 021,620,000,000,000,000,00
75075011201055 866,0055 866,000,0055 866,0055 866,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013155 916,0055 870,650,0055 870,6555 870,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097050 000,0063 703,900,0063 703,9063 703,900,000,000,000,000,000,000,00
750750237770351 000,0064 703,900,0064 703,9064 703,900,000,000,000,000,000,000,00
75075095205760 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095625764 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509584159124 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,0019 563,900,0013 340,1013 340,106 223,806 223,800,000,000,000,000,00
756756017670715 000,0019 563,900,0013 340,1013 340,106 223,806 223,800,000,000,000,000,00
7567561503101 242 000,00952 909,170,00887 994,50887 994,5067 304,1167 304,112 389,44114 083,00263 405,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,006 573,506 573,503 387,353 387,35808,101 756,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 974,000,0027 915,0027 915,00154,00154,0095,000,000,000,000,00
7567561503409 500,002 750,000,002 983,002 983,000,000,00233,001 386,000,000,000,00
7567561505001 000,00980,000,00980,00980,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561506401 000,00266,800,00266,80290,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0015 870,580,003 869,003 869,0012 001,580,000,000,000,000,000,00
75675615797211 297 300,001 009 903,300,00930 581,80930 605,0082 847,0470 845,463 525,54117 225,00263 405,000,000,00
7567561603101 150 000,001 194 108,630,001 006 758,731 010 221,82222 488,12222 488,1235 138,22289 216,0059 604,002 980,000,00
756756160320552 000,00547 288,590,00511 857,58514 171,1854 240,0954 240,0918 869,08113 467,000,002 657,200,00
75675616033030 000,0031 591,850,0029 730,2629 890,263 519,403 519,401 657,810,000,0020,000,00
756756160340116 000,00124 604,600,00117 422,56117 422,567 800,007 800,00617,9651 721,0018 200,000,000,00
75675616036050 000,0053 594,000,0049 990,004 984,003 604,003 500,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00110,000,00110,00110,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00163 518,880,00162 200,96162 350,961 317,921 317,920,000,000,000,000,00
7567561606406 000,007 130,920,007 130,927 188,920,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0064 372,760,008 830,898 830,8955 541,870,000,000,000,00294,080,00
75675616805122 064 500,002 186 320,230,001 894 031,901 855 170,59348 511,40292 865,5356 283,07454 404,0077 804,005 951,280,00
75675618041021 000,0023 200,300,0023 200,3023 261,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460573 000,00573 065,000,00573 065,00573 065,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0054 395,530,0054 395,5354 395,530,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 712,390,001 712,391 712,390,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634655 000,00652 373,220,00652 373,22652 434,220,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,002 234 170,000,002 234 170,002 242 655,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621002010 500,0014 386,120,0014 386,1214 028,270,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 195 089,002 248 556,120,002 248 556,122 256 683,270,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 757 336,003 757 336,000,003 757 336,003 775 234,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 757 336,003 757 336,000,003 757 336,003 775 234,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,002 149 563,000,002 149 563,002 149 563,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,002 149 563,000,002 149 563,002 149 563,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 501,160,001 501,161 501,160,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814097018 000,0018 182,000,0018 182,0018 182,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814203071 825,5371 825,530,0071 825,5371 825,530,000,000,000,000,000,000,00
75875814633024 953,5924 953,590,0024 953,5924 953,590,000,000,000,000,000,000,00
7587581487762120 779,12119 197,280,00119 197,28119 197,280,000,000,000,000,000,000,00
80180101201043 694,0043 257,270,0043 257,2743 257,270,000,000,000,000,000,000,00
80180101203025 560,0025 560,000,0025 560,0025 560,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010124000,001 010,230,001 010,231 010,230,000,000,000,000,000,000,00
801801018734269 254,0069 827,500,0069 827,5069 827,500,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,0024 084,000,0024 084,0024 084,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,0024 084,000,0024 084,0024 084,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,009 811,220,009 811,229 811,220,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0049 207,010,0049 207,0149 207,010,000,000,000,000,000,000,00
8018010406903 000,004 608,780,004 608,784 608,780,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,00107 040,000,00107 040,00107 040,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484955170 040,00170 667,010,00170 667,01170 667,010,000,000,000,000,000,000,00
801801100830180 000,00196 788,480,00196 788,48196 788,480,000,000,000,000,000,000,00
80180110201012 014,0011 509,150,0011 509,1511 509,150,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751192 014,00208 297,630,00208 297,63208 297,630,000,000,000,000,000,000,00
8018015020104 021,003 165,760,003 165,763 165,760,000,000,000,000,000,000,00
80180150829614 021,003 165,760,003 165,763 165,760,000,000,000,000,000,000,00
85285202083026 500,0027 678,430,0027 678,4327 678,430,000,000,000,000,000,000,00
852852028688426 500,0027 678,430,0027 678,4327 678,430,000,000,000,000,000,000,00
85285213201027 420,0027 420,000,0027 420,0027 420,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 285,006 284,070,006 284,076 284,070,000,000,000,000,000,000,00
852852139010533 705,0033 704,070,0033 704,0733 704,070,000,000,000,000,000,000,00
85285214203025 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809625 000,0025 000,000,0025 000,0025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203069 821,0069 820,110,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,000,000,00
852852168809869 821,0069 820,110,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,000,000,00
85285219203079 184,0079 184,000,0079 184,0079 184,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810179 184,0079 184,000,0079 184,0079 184,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,0012 500,000,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030192 000,00192 000,000,00192 000,00192 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112192 000,00192 000,000,00192 000,00192 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295205721 812,2321 812,190,0021 812,1921 812,190,000,000,000,000,000,000,00
852852958820421 812,2321 812,190,0021 812,1921 812,190,000,000,000,000,000,000,00
85485415203043 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829943 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 525 013,004 525 013,000,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 525 013,004 525 013,000,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 079 259,002 079 259,000,002 079 259,002 079 259,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550223605 000,002 948,570,002 948,572 948,570,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 084 259,002 082 207,570,002 082 207,572 082 207,570,000,000,000,000,000,000,00
85585503201070,0070,000,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836870,0070,000,0070,0070,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550420304 604,004 604,000,004 604,004 604,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504883894 604,004 604,000,004 604,004 604,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0054 721,560,0054 721,5654 721,560,000,000,000,000,000,000,00
900900010910300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019360182 300,0055 471,560,0055 471,5655 471,560,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00605 501,150,00443 006,93444 916,93201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
9009000205805 000,004 709,880,004 709,884 709,880,000,000,000,000,000,000,00
9009000206402 000,002 339,500,002 339,502 339,500,000,000,000,000,000,000,00
9009000209104 000,004 643,530,004 643,534 643,530,000,000,000,000,000,000,00
90090002244019 054,0016 628,000,0016 628,0016 628,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000295962495 054,00633 822,060,00471 327,84473 237,84201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
9009001906906 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
9219211620205 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950575 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92592503244038 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
925925039586838 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010401 022,17400 968,900,00400 968,90400 968,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600162 900,00170 341,260,00170 341,26170 341,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700661 100,00151 763,680,00150 742,06150 742,061 021,621 021,620,000,000,000,000,00
Razem dział750230 916,00120 574,550,00120 574,55120 574,550,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,001 003,000,001 003,001 003,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 226 889,006 116 716,770,005 738 883,145 708 233,18437 582,24369 934,7959 808,61571 629,00341 209,005 951,280,00
Razem dział7586 027 678,126 026 096,280,006 026 096,286 043 994,280,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801459 413,00476 041,900,00476 041,90476 041,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852460 522,23461 698,800,00461 698,80461 698,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85443 751,0043 751,000,0043 751,0043 751,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 613 946,006 611 894,570,006 611 894,576 611 894,570,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900583 354,00693 625,840,00531 131,62533 041,62201 985,06200 817,5439 490,840,000,004 041,532 335,00
Razem dział9215 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92538 905,0022 275,000,0022 275,0022 275,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM21 916 899,5221 302 251,550,0020 760 902,0820 750 060,12640 588,92571 773,9599 299,45571 629,00341 209,009 992,812 335,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050150 000,007 380,007 380,000,000,000,000,000,00
010010107070150 000,007 380,007 380,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,0010 717,0010 717,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,0010 717,0010 717,000,000,000,000,000,00
0100109542104 000,003 874,893 874,890,000,000,000,000,00
01001095430023 796,5223 796,5223 796,520,000,000,000,000,00
010010954430389 825,65389 825,65389 825,650,000,000,000,000,00
0100109514045417 622,17417 497,06417 497,060,000,000,000,000,00
600600164210281 000,00258 363,90258 363,9014 005,000,000,0092 190,890,00
600600164300120 000,00110 404,99110 404,994 428,000,000,000,000,00
6006001660501 545 000,001 145 204,841 145 204,840,000,000,000,000,00
60060016751761 946 000,001 513 973,731 513 973,7318 433,000,000,0092 190,890,00
70070005430015 000,0013 990,8813 990,880,000,000,000,000,00
700700057500515 000,0013 990,8813 990,880,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0027 857,1027 857,100,000,000,000,000,00
71071004605065 000,0029 028,0029 028,000,000,000,000,000,00
710710048206495 000,0056 885,1056 885,100,000,000,000,000,00
750750112950502,00502,00502,000,000,000,000,000,00
75075011401038 992,4138 992,4138 992,410,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141109 537,009 537,009 537,000,000,000,000,000,00
750750114120902,00902,00902,000,000,000,000,000,00
7507501142101 371,391 371,391 371,390,000,000,000,000,00
7507501143002 263,202 263,202 263,200,000,000,000,000,00
7507501110350156 368,0056 368,0056 368,000,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0064 300,0064 300,000,000,000,000,000,00
7507502242105 000,001 127,971 127,970,000,000,000,000,00
750750228301275 000,0065 427,9765 427,970,000,000,000,000,00
7507502340101 618 162,001 608 112,561 608 112,5640 776,500,000,000,000,00
750750234040130 000,00129 144,66129 144,66134 178,580,000,000,000,00
75075023410050 000,0044 951,6644 951,660,000,000,000,000,00
750750234110270 000,00263 895,50263 895,5045 168,920,000,000,000,00
75075023412042 000,0033 551,6833 551,685 546,400,000,000,000,00
7507502341408 000,007 663,007 663,000,000,000,000,000,00
7507502341706 500,003 483,523 483,520,000,000,000,000,00
750750234210346 067,12323 579,79323 579,79684,500,000,000,000,00
75075023426085 000,0074 116,7274 116,72398,590,000,000,000,00
75075023427050 000,0046 508,3646 508,360,000,000,000,000,00
75075023428010 000,006 719,006 719,000,000,000,000,000,00
750750234300286 341,00277 551,92277 551,921 518,370,000,000,000,00
75075023436044 000,0042 667,0542 667,050,000,000,000,000,00
75075023441010 000,009 445,489 445,480,000,000,000,000,00
75075023443036 000,0032 441,9332 441,930,000,000,000,000,00
75075023444056 316,0056 316,0056 316,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,0018 465,9018 465,900,000,000,000,000,00
75075023605030 000,0026 604,9026 604,900,000,000,000,000,00
750750236060100 000,0099 454,0099 454,000,000,000,000,000,00
750750231602333 198 386,123 104 673,633 104 673,63228 271,860,000,000,000,00
75075075421017 000,0016 124,0716 124,070,000,000,000,000,00
75075075430045 000,0045 000,0045 000,000,000,000,000,000,00
750750758433562 000,0061 124,0761 124,070,000,000,000,000,00
75075095303018 000,0013 300,0013 300,000,000,000,000,000,00
75075095430760 000,005 166,005 166,001 291,500,000,000,000,00
75075095430920 000,002 214,002 214,00553,500,000,000,000,00
7507509544007 000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,00
75075095606764 000,0049 200,0049 200,000,000,000,000,000,00
75075095606930 000,0012 300,0012 300,000,000,000,000,000,00
75075095663012 862,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095110657211 862,0089 180,0089 180,001 845,000,000,000,000,00
751751014110143,42143,42143,420,000,000,000,000,00
75175101412020,5420,5420,540,000,000,000,000,00
751751014170839,04839,04839,040,000,000,000,000,00
75175101882521 003,001 003,001 003,000,000,000,000,000,00
7547541228208 560,008 560,008 560,000,000,000,000,000,00
75475412303024 200,0024 128,0424 128,040,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 758,001 758,0057,800,000,000,000,00
754754124120200,00103,63103,638,280,000,000,000,00
75475412417022 200,0021 959,2121 959,21213,790,000,000,000,00
75475412421057 962,0055 677,6555 677,651 018,050,000,0027 797,500,00
75475412426020 000,0019 522,5419 522,540,000,000,000,000,00
75475412430024 000,0023 374,3523 374,35246,600,000,000,000,00
7547541243601 500,001 132,181 132,180,000,000,000,000,00
75475412443010 400,0010 257,2310 257,230,000,000,000,000,00
75475412606018 794,0018 794,0018 794,000,000,000,0018 794,000,00
754754126230565,00565,00565,000,000,000,000,000,00
75475412128266190 381,00185 831,83185 831,831 544,520,000,0046 591,500,00
7547542142101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803851 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475495271067,0066,4766,470,000,000,000,000,00
75475495630019 641,0019 641,0019 641,000,000,000,000,0019 641,00
754754958525919 708,0019 707,4719 707,470,000,000,000,0019 641,00
757757028110210 000,00189 212,83189 212,830,000,000,000,000,00
7577570284569210 000,00189 212,83189 212,830,000,000,000,000,00
75875818481088 800,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138688 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020116 690,00116 280,57116 280,573 956,980,000,000,000,00
8018010140101 866 860,001 854 174,941 854 174,94143 057,410,000,000,000,00
801801014040118 400,00117 748,60117 748,60139 379,800,000,000,000,00
801801014110338 400,00337 300,23337 300,2378 076,670,000,000,000,00
80180101412031 415,0030 898,3930 898,397 419,310,000,000,000,00
8018010141402 800,001 806,001 806,000,000,000,000,000,00
801801014210251 468,00236 342,92236 342,920,000,000,0017 409,960,00
80180101424047 802,1043 928,8243 928,820,000,000,000,000,00
80180101426046 600,0042 332,9342 332,930,000,000,000,000,00
801801014270114 320,00113 004,53113 004,530,000,000,000,000,00
80180101430029 050,0022 759,4822 759,48402,500,000,000,000,00
8018010143609 700,008 456,148 456,140,000,000,000,000,00
8018010144102 700,002 437,122 437,120,000,000,000,000,00
8018010144305 550,004 754,884 754,880,000,000,000,000,00
80180101444097 357,0097 357,0097 357,000,000,000,000,000,00
801801016050100 587,0017 035,0017 035,000,000,000,000,000,00
801801016059124 000,00124 000,00124 000,000,000,000,000,00124 000,00
801801011553713 303 699,103 170 617,553 170 617,55372 292,670,000,0017 409,96124 000,00
8018010330208 310,007 927,357 927,35268,940,000,000,000,00
801801034010101 742,00101 507,67101 507,674 228,130,000,000,000,00
8018010340408 592,008 531,448 531,448 112,310,000,000,000,00
80180103411019 850,0019 331,4719 331,473 682,440,000,000,000,00
8018010341203 100,002 842,362 842,36503,830,000,000,000,00
8018010344405 780,005 780,005 780,000,000,000,000,000,00
80180103104644147 374,00145 920,29145 920,2916 795,650,000,000,000,00
80180104302021 000,0020 684,5320 684,53548,200,000,000,000,00
801801044010367 000,00366 520,01366 520,019 509,310,000,000,000,00
8018010440409 000,008 833,958 833,9530 977,320,000,000,000,00
80180104411066 880,0066 734,2266 734,2211 348,910,000,000,000,00
8018010441208 000,007 816,887 816,881 136,000,000,000,000,00
80180104421052 600,0045 576,7545 576,750,000,000,009 375,670,00
80180104426011 900,009 313,889 313,880,000,000,000,000,00
8018010442704 000,00867,15867,150,000,000,000,000,00
801801044300149 940,00136 317,89136 317,8965,800,000,000,000,00
8018010443602 200,002 107,202 107,200,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00555,62555,620,000,000,000,000,00
8018010444305 000,00485,68485,680,000,000,000,000,00
80180104444022 620,0022 620,0022 620,000,000,000,000,000,00
80180104134885721 140,00688 433,76688 433,7653 585,540,000,009 375,670,00
80180110302037 060,0037 054,7537 054,750,000,000,000,000,00
801801104010637 500,00637 424,74637 424,740,000,000,000,000,00
80180110404062 000,0061 916,0161 916,010,000,000,000,000,00
801801104110120 400,00120 340,11120 340,110,000,000,000,000,00
80180110412013 300,0013 240,1513 240,150,000,000,000,000,00
801801104210164 500,00163 914,66163 914,660,000,000,003 986,480,00
80180110424017 005,9016 501,0516 501,050,000,000,000,000,00
80180110426030 800,0030 731,8630 731,860,000,000,000,000,00
80180110427014 380,0014 375,0114 375,010,000,000,000,000,00
80180110430012 000,0011 803,3611 803,360,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 444,192 444,190,000,000,000,000,00
8018011044102 000,001 813,821 813,820,000,000,000,000,00
801801104430700,00683,64683,640,000,000,000,000,00
80180110444052 000,0052 000,0052 000,000,000,000,000,000,00
801801101391311 166 145,901 164 243,351 164 243,350,000,000,003 986,480,00
801801134010103 000,00102 650,92102 650,922 731,470,000,000,000,00
8018011340409 000,007 201,037 201,038 730,020,000,000,000,00
80180113411019 000,0018 764,5618 764,563 150,980,000,000,000,00
8018011341203 000,001 320,891 320,89174,630,000,000,000,00
80180113421032 718,0032 462,3032 462,300,000,000,000,000,00
8018011342701 000,00553,50553,500,000,000,000,000,00
801801134300212 000,00195 583,41195 583,4115 346,960,000,000,000,00
8018011344304 000,003 894,403 894,400,000,000,000,000,00
8018011344403 282,003 282,003 282,000,000,000,000,000,00
80180113118844387 000,00365 713,01365 713,0130 134,060,000,000,000,00
80180146430013 896,0013 712,5313 712,530,000,000,000,000,00
801801468524713 896,0013 712,5313 712,530,000,000,000,000,00
80180148401098 000,0096 404,1696 404,1610 358,660,000,000,000,00
8018014840406 800,006 754,736 754,730,000,000,000,000,00
80180148411018 000,0017 820,0317 820,032 761,000,000,000,000,00
8018014841201 000,00844,22844,22127,870,000,000,000,00
8018014842101 100,00845,76845,760,000,000,000,000,00
801801484220170 218,00167 526,96167 526,960,000,000,000,000,00
8018014842602 000,00242,90242,900,000,000,000,000,00
8018014843001 400,001 383,541 383,540,000,000,000,000,00
8018014844403 282,003 282,003 282,000,000,000,000,000,00
80180148118659301 800,00295 104,30295 104,3013 247,530,000,000,000,00
8018014930204 300,004 300,004 300,000,000,000,000,000,00
80180149401063 404,0063 404,0063 404,000,000,000,000,000,00
8018014940405 500,005 500,005 500,000,000,000,000,000,00
8018014941109 500,009 500,009 500,000,000,000,000,000,00
8018014941202 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8018014910025084 704,0084 704,0084 704,000,000,000,000,000,00
80180150302010 650,0010 650,0010 650,000,000,000,000,000,00
801801504010171 150,00171 150,00171 150,000,000,000,000,000,00
80180150404017 150,0017 150,0017 150,000,000,000,000,000,00
80180150411039 440,0039 440,0039 440,000,000,000,000,000,00
8018015041205 670,005 670,005 670,000,000,000,000,000,00
80180150421036 184,0036 184,0036 184,000,000,000,000,000,00
8018015042404 021,003 165,763 165,760,000,000,000,000,00
8018015042601 450,001 450,001 450,000,000,000,000,000,00
8018015043004 360,004 360,004 360,000,000,000,000,000,00
80180150444010 200,0010 200,0010 200,000,000,000,000,000,00
80180150121701300 275,00299 419,76299 419,760,000,000,000,000,00
80180195401010 200,0010 200,0010 200,000,000,000,000,000,00
8018019541101 800,001 749,341 749,340,000,000,000,000,00
801801954120100,0095,5595,550,000,000,000,000,00
801801954210500,00450,04450,040,000,000,000,000,00
80180195444016 500,0016 500,0016 500,000,000,000,000,000,00
8018019510188629 100,0028 994,9328 994,930,000,000,000,000,00
851851534210500,00466,84466,840,000,000,000,000,00
851851534300500,00499,22499,220,000,000,000,000,00
85185153945141 000,00966,06966,060,000,000,000,000,00
8518515441101 800,001 777,121 777,120,000,000,000,000,00
851851544120100,0089,2089,200,000,000,000,000,00
85185154417019 550,0019 451,3019 451,3098,700,000,000,000,00
85185154421028 650,0028 613,3528 613,350,000,000,000,000,00
85185154430013 900,0013 802,0013 802,000,000,000,000,000,00
8518515410691564 000,0063 732,9763 732,9798,700,000,000,000,00
852852024330120 000,00115 715,28115 715,280,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,00115 715,28115 715,280,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
85285213413033 705,0033 704,0733 704,07589,590,000,000,000,00
852852139019533 705,0033 704,0733 704,07589,590,000,000,000,00
85285214311036 700,0033 369,8633 369,860,000,000,000,000,00
852852148917636 700,0033 369,8633 369,860,000,000,000,000,00
85285216311069 821,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,00
852852168917869 821,0069 820,1169 820,110,000,000,000,000,00
852852194010153 949,00152 259,42152 259,424 166,050,000,000,000,00
85285219404014 000,0013 701,9613 701,9621 635,760,000,000,000,00
85285219411028 841,0028 484,7728 484,776 554,740,000,000,000,00
8528521941203 353,002 598,562 598,56542,130,000,000,000,00
8528521941702 700,002 463,002 463,00157,000,000,000,000,00
85285219421016 775,0016 442,9716 442,97311,270,000,000,000,00
8528521943004 000,003 744,143 744,14784,810,000,000,000,00
8528521944102 300,002 033,382 033,380,000,000,000,000,00
8528521944404 376,004 376,004 376,000,000,000,000,000,00
8528521947001 000,00940,00940,000,000,000,000,000,00
85285219128581231 294,00227 044,20227 044,2034 151,760,000,000,000,00
852852284110500,00379,25379,250,000,000,000,000,00
85285228417015 400,0012 500,0012 500,000,000,000,000,000,00
852852289436015 900,0012 879,2512 879,250,000,000,000,000,00
852852303110257 000,00253 645,99253 645,99910,420,000,000,000,00
8528523089192257 000,00253 645,99253 645,99910,420,000,000,000,00
85285295311013 000,0012 017,2012 017,200,000,000,000,000,00
85285295311917 265,0017 261,1617 261,160,000,000,000,000,00
85285295401716 484,2616 484,2216 484,220,000,000,000,000,00
8528529541172 977,022 977,022 977,020,000,000,000,000,00
852852954127245,11245,11245,110,000,000,000,000,00
8528529541771 888,461 888,461 888,460,000,000,000,000,00
852852954307217,38217,38217,380,000,000,000,000,00
8528529511312152 077,2351 090,5551 090,550,000,000,000,000,00
854854152950800,00796,00796,000,000,000,000,000,00
85485415324054 753,0054 715,5254 715,520,000,000,000,000,00
854854159245955 553,0055 511,5255 511,520,000,000,000,000,00
85485416324044 980,0044 550,0044 550,000,000,000,000,000,00
854854168951044 980,0044 550,0044 550,000,000,000,000,000,00
8558550131104 458 274,804 458 274,804 458 274,800,000,000,000,000,00
85585501401036 801,9036 801,9036 801,900,000,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141106 587,766 587,766 587,760,000,000,000,000,00
855855014120866,06866,06866,060,000,000,000,000,00
8558550141706 600,006 600,006 600,000,000,000,000,000,00
8558550142108 413,428 413,428 413,420,000,000,000,000,00
8558550143003 875,063 875,063 875,060,000,000,000,000,00
8558550144401 094,001 094,001 094,000,000,000,000,000,00
855855011228664 525 013,004 525 013,004 525 013,000,000,000,000,000,00
8558550231101 929 055,991 929 055,991 929 055,990,000,000,000,000,00
85585502401033 600,0033 600,0033 600,000,000,000,000,000,00
8558550240402 850,002 850,002 850,000,000,000,000,000,00
85585502411098 793,8298 793,8298 793,820,000,000,000,000,00
855855024120825,00825,00825,000,000,000,000,000,00
8558550242107 244,907 244,907 244,900,000,000,000,000,00
8558550243005 495,295 495,295 495,290,000,000,000,000,00
8558550244401 094,001 094,001 094,000,000,000,000,000,00
855855024700300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
855855021233972 079 259,002 079 259,002 079 259,000,000,000,000,000,00
85585503295015,0014,3214,320,000,000,000,000,00
85585503421070,0070,0070,000,000,000,000,000,00
855855039351885,0084,3284,320,000,000,000,000,00
8558550440107 220,437 220,437 220,430,000,000,000,000,00
8558550441101 567,971 409,251 409,250,000,000,000,000,00
855855044120215,60191,16191,160,000,000,000,000,00
85585504985999 004,008 820,848 820,840,000,000,000,000,00
8558550843303 300,002 895,492 895,490,000,000,000,000,00
85585508906933 300,002 895,492 895,490,000,000,000,000,00
90090001426045 000,0023 179,2323 179,230,000,000,000,000,00
90090001430090 000,0083 113,5683 113,560,000,000,000,000,00
900900016059725 413,00725 413,00725 413,000,000,000,000,00725 413,00
90090001105520860 413,00831 705,79831 705,790,000,000,000,00725 413,00
900900024300494 054,00443 108,53443 108,5335 279,280,000,000,000,00
9009000295202494 054,00443 108,53443 108,5335 279,280,000,000,000,00
9009000442102 500,002 482,252 482,250,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 482,252 482,250,000,000,000,000,00
900900056059420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
9009000596964420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
90090013430020 000,0016 223,4716 223,472 953,800,000,000,000,00
900900139521320 000,0016 223,4716 223,472 953,800,000,000,000,00
900900154260190 250,00151 142,80151 142,80121,660,000,000,000,00
90090015427097 000,0096 407,8996 407,890,000,000,000,000,00
90090015605070 000,0066 862,8066 862,800,000,000,0065 339,000,00
90090015105495357 250,00314 413,49314 413,49121,660,000,0065 339,000,00
9009001942105 000,004 982,074 982,070,000,000,000,000,00
90090019951295 000,004 982,074 982,070,000,000,000,000,00
90090095421016 500,0015 664,7715 664,770,000,000,0013 206,990,00
90090095430021 154,0017 285,5617 285,560,000,000,0014 136,000,00
900900956050200 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095606010 870,0010 870,0010 870,000,000,000,0010 870,000,00
90090095111615248 524,0043 820,3343 820,330,000,000,0038 212,990,00
921921162480220 500,00205 591,27205 591,270,000,000,000,000,00
9219211695517220 500,00205 591,27205 591,270,000,000,000,000,00
92192195421022 640,0020 650,7120 650,710,000,000,0016 775,760,00
9219219543002 490,001 940,001 940,000,000,000,001 940,000,00
9219219510162625 130,0022 590,7122 590,710,000,000,0018 715,760,00
92592503430031 873,0031 176,0031 176,000,000,000,000,000,00
925925039772831 873,0031 176,0031 176,000,000,000,000,000,00
92692601605050 000,001 800,001 800,000,000,000,000,000,00
926926019957750 000,001 800,001 800,000,000,000,000,000,00
92692605282040 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
926926059635140 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010579 122,17435 594,06435 594,060,000,000,000,000,00
Razem dział6001 946 000,001 513 973,731 513 973,7318 433,000,000,0092 190,890,00
Razem dział70015 000,0013 990,8813 990,880,000,000,000,000,00
Razem dział71095 000,0056 885,1056 885,100,000,000,000,000,00
Razem dział7503 603 616,123 376 773,673 376 773,67230 116,860,000,000,000,00
Razem dział7511 003,001 003,001 003,000,000,000,000,000,00
Razem dział754211 089,00205 539,30205 539,301 544,520,000,0046 591,5019 641,00
Razem dział757210 000,00189 212,83189 212,830,000,000,000,000,00
Razem dział75888 800,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 455 134,006 256 863,486 256 863,48486 055,450,000,0030 772,11124 000,00
Razem dział85165 000,0064 699,0364 699,0398,700,000,000,000,00
Razem dział852819 497,23798 569,31798 569,3135 651,770,000,000,000,00
Razem dział854100 533,00100 061,52100 061,520,000,000,000,000,00
Razem dział8556 616 661,006 616 072,656 616 072,650,000,000,000,000,00
Razem dział9002 407 741,001 657 965,931 657 965,9338 354,740,000,00103 551,99725 413,00
Razem dział921245 630,00228 181,98228 181,980,000,000,0018 715,760,00
Razem dział92531 873,0031 176,0031 176,000,000,000,000,000,00
Razem dział92690 000,0041 800,0041 800,000,000,000,000,000,00
RAZEM23 581 699,5221 588 362,4721 588 362,47810 255,040,000,00291 822,25869 054,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010106903 000,003 000,00
G80180101083030 000,0023 561,12
HRAZEM 16332433 000,0026 561,12
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0026 561,12
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010124000,001 010,23
M80180101421012 000,0012 000,00
M8018010142202 000,002 000,00
M80180101426010 000,004 138,32
M8018010143009 000,007 412,57
NRAZEM 42390033 000,0026 561,12
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0026 561,12
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,00