Raport: Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2017
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
II kwartał 2017r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,003 201,730,003 201,733 201,730,000,000,000,000,000,000,00
010010952010244 344,33244 344,330,00244 344,33244 344,330,000,000,000,000,000,000,00
010010953865246 344,33247 546,060,00247 546,06247 546,060,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 000,0012 748,640,0012 748,6412 748,640,000,000,000,000,000,000,00
600600166158612 000,0012 748,640,0012 748,6412 748,640,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 500,00300,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,001 017,960,001 017,961 017,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050750105 000,0056 654,980,0056 654,9856 654,980,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,0011 109,770,0011 109,7711 109,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,009 821,350,009 821,359 821,350,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,290,0090,2990,290,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785623 100,0078 994,350,0078 994,3578 994,350,000,000,000,000,000,000,00
75075011201046 820,0025 212,000,0025 212,0025 212,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013146 870,0025 212,000,0025 212,0025 212,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306403 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069010 010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097027 000,0033 985,820,0033 985,8233 985,820,000,000,000,000,000,000,00
750750237903341 010,0033 985,820,0033 985,8233 985,820,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,0011 750,900,005 892,906 108,905 858,002 510,000,000,000,000,000,00
756756017670715 000,0011 750,900,005 892,906 108,905 858,002 510,000,000,000,000,000,00
7567561503101 350 000,00952 705,170,00472 546,57472 546,57480 382,0282 732,02223,4257 289,00133 096,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,006 359,506 359,503 554,352 693,35761,10862,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 961,000,0014 050,0014 050,0013 953,00181,0042,000,000,000,000,00
7567561503409 500,002 517,000,002 500,002 500,00250,000,00233,00633,000,000,000,00
7567561506401 000,00150,800,00150,80174,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,0012 961,420,00932,58932,5812 028,840,000,000,000,000,000,00
75675615792211 404 300,001 005 448,140,00496 539,45496 562,65510 168,2185 606,371 259,5258 784,00133 096,000,000,00
7567561603101 150 000,001 198 277,630,00661 408,91662 906,51560 188,24211 808,1523 319,52144 544,0029 448,001 645,002 522,90
756756160320552 000,00548 172,590,00313 793,52314 389,52249 275,1253 822,8714 896,0556 751,000,001 182,200,00
75675616033030 000,0031 460,850,0020 817,9420 829,9412 353,563 671,961 710,650,000,000,000,00
756756160340104 000,00122 372,600,0059 481,5359 481,5365 891,0715 191,473 000,0025 787,009 050,000,000,00
75675616036037 000,0042 259,000,0039 833,0039 833,002 426,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0082 680,880,0082 631,9082 912,9048,980,980,000,000,000,000,00
7567561606401 000,003 481,230,003 481,233 481,230,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0055 695,580,004 491,544 491,5451 204,040,000,000,000,00260,0085,00
75675616805122 034 500,002 084 450,360,001 185 989,571 188 376,17941 387,01284 495,4342 926,22227 082,0038 498,003 087,202 607,90
75675618041020 000,0010 979,300,0010 979,3010 996,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460465 000,00344 817,200,00344 817,20344 817,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0040 044,790,0040 044,7940 044,790,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00582,630,00582,63582,630,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634546 000,00396 423,920,00396 423,92396 440,920,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,00996 946,000,00996 946,00904 748,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100206 000,00582,070,00582,072 083,670,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 190 589,00997 528,070,00997 528,07906 831,670,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 584 502,002 313 728,000,002 313 728,002 585 885,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 584 502,002 313 728,000,002 313 728,002 585 885,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,001 074 780,000,001 074 780,001 074 780,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,001 074 780,000,001 074 780,001 074 780,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,0058,630,0058,6358,630,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409708 000,009 333,000,009 333,0011 547,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147940214 000,0012 126,630,0012 126,6314 340,630,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,0012 042,000,0012 042,0012 042,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,0012 042,000,0012 042,0012 042,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,004 570,200,004 570,204 570,200,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0023 114,060,0023 114,0623 114,060,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,0053 520,000,0053 520,0053 520,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484265167 040,0081 204,260,0081 204,2681 204,260,000,000,000,000,000,000,00
801801100830140 000,00105 377,010,00105 377,01105 377,010,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741140 000,00105 377,010,00105 377,01105 377,010,000,000,000,000,000,000,00
85285202083020 000,0013 660,330,0013 660,3313 660,330,000,000,000,000,000,000,00
852852028688420 000,0013 660,330,0013 660,3313 660,330,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 100,0013 307,000,0013 307,0013 307,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 200,003 044,000,003 044,003 044,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010526 300,0016 351,000,0016 351,0016 351,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203021 500,009 105,000,009 105,009 105,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809621 500,009 105,000,009 105,009 105,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203032 606,0032 606,000,0032 606,0032 606,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809832 606,0032 606,000,0032 606,0032 606,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0042 600,000,0042 600,0042 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0042 600,000,0042 600,0042 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,006 240,000,006 240,006 240,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,006 240,000,006 240,006 240,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030160 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112160 000,0060 000,000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203027 118,0027 118,000,0027 118,0027 118,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829927 118,0027 118,000,0027 118,0027 118,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 206 000,002 288 534,000,002 288 534,002 288 534,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 206 000,002 288 534,000,002 288 534,002 288 534,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 010 000,001 036 335,000,001 036 335,001 036 335,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236010 000,001 485,030,001 485,031 485,030,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 020 000,001 037 820,030,001 037 820,031 037 820,030,000,000,000,000,000,000,00
85585503201024,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836824,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000105800,004 709,880,004 709,884 709,880,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,0020 286,090,0020 286,0920 286,090,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019327182 000,0025 745,970,0025 745,9725 745,970,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00619 992,830,00228 864,03229 634,03425 775,39223 483,1634 646,590,000,001 496,530,00
9009000206401 000,00855,600,00855,60855,600,000,000,000,000,000,000,00
9009000209100,001 935,870,001 715,171 715,17220,700,000,000,000,00185,980,00
9009000292942466 000,00622 784,300,00231 434,80232 204,80425 996,09223 483,1634 646,590,000,001 682,510,00
9009001906906 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,004 332,220,004 332,224 332,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010246 344,33247 546,060,00247 546,06247 546,060,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 000,0012 748,640,0012 748,6412 748,640,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700623 100,0078 994,350,0078 994,3578 994,350,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75087 880,0059 197,820,0059 197,8259 197,820,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00504,000,00504,00504,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 190 389,004 495 601,390,003 082 373,912 994 320,311 457 413,22372 611,8044 185,74285 866,00171 594,003 087,202 607,90
Razem dział7585 748 065,003 400 634,630,003 400 634,633 675 005,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801331 124,00198 623,270,00198 623,27198 623,270,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852346 306,00180 562,330,00180 562,33180 562,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85427 118,0027 118,000,0027 118,0027 118,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 226 024,003 326 354,030,003 326 354,033 326 354,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900554 000,00652 862,490,00261 512,99262 282,99425 996,09223 483,1634 646,590,000,001 682,510,00
RAZEM20 393 353,3312 680 747,010,0010 876 170,0311 063 257,431 883 409,31596 094,9678 832,33285 866,00171 594,004 769,712 607,90
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Plan subwencji ogólnej części oświatowej tj. Dz 758 R-dz.75801 paragraf 2920 został zwiększony o kwotę 107880 zł Uchwałą Nr XXV/196/2017 Rady Gminy Pokrzywnica w dniu 06.07.2017 roku.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2016

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
RAZEM0,000,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050150 000,007 380,007 380,000,000,000,000,000,00
010010107070150 000,007 380,007 380,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,006 460,006 460,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,006 460,006 460,000,000,000,000,000,00
01001095430024 791,074 791,074 791,070,000,000,000,000,00
010010954430239 553,26239 553,26239 553,260,000,000,000,000,00
010010959835264 344,33244 344,33244 344,330,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210150 000,0045 847,3345 847,3345 884,590,000,000,000,00
60060016427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300130 000,0020 470,7520 470,7539 734,310,000,000,000,00
6006001660501 455 000,00717 653,44717 653,44427 551,400,000,000,000,00
60060016794461 755 000,00783 971,52783 971,52513 170,300,000,000,000,00
70070005430015 000,008 441,848 441,840,000,000,000,000,00
700700057500515 000,008 441,848 441,840,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0013 466,1013 466,100,000,000,000,000,00
71071004605065 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
710710048206495 000,0022 322,1022 322,100,000,000,000,000,00
750750112950502,00502,00502,000,000,000,000,000,00
75075011401033 600,0016 800,0016 800,000,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141109 528,004 335,004 335,00867,000,000,000,000,00
750750114120892,00410,00410,0082,000,000,000,000,00
750750119499147 322,0024 847,0024 847,00949,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0035 450,0035 450,00200,000,000,000,000,00
75075022421010 000,00946,31946,310,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0036 396,3136 396,31200,000,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 800 000,00827 600,09827 600,0940 526,720,000,000,000,00
750750234040140 000,00129 144,66129 144,660,000,000,000,000,00
75075023410050 000,0024 545,6624 545,66312,000,000,000,000,00
750750234110290 000,00146 791,84146 791,8419 088,470,000,000,000,00
75075023412048 000,0016 990,3516 990,352 618,270,000,000,000,00
75075023414024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341706 500,00383,52383,520,000,000,000,000,00
750750234210259 588,00173 170,28173 170,283 911,490,000,000,000,00
750750234260105 000,0033 745,9433 745,9410 026,760,000,000,000,00
75075023427035 000,0018 942,0018 942,000,000,000,000,000,00
75075023428015 000,004 479,004 479,000,000,000,000,000,00
750750234300206 041,00150 184,21150 184,2110 699,940,000,000,000,00
75075023436042 000,0018 402,0318 402,032 805,630,000,000,000,00
75075023441010 000,004 351,044 351,040,000,000,000,000,00
75075023443031 000,0024 953,3624 953,360,000,000,000,000,00
75075023444040 478,0031 000,0031 000,000,000,000,000,000,00
75075023470020 000,0013 217,6213 217,62165,000,000,000,000,00
75075023605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750236060100 000,0078 504,0078 504,000,000,000,000,000,00
750750231632533 253 607,001 696 405,601 696 405,6090 154,280,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303018 000,006 400,006 400,000,000,000,000,000,00
7507509544007 000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,00
75075095605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095663012 862,003 602,003 602,000,000,000,000,000,00
750750959595587 862,0014 602,0014 602,000,000,000,000,000,00
751751014110143,0035,8735,8735,860,000,000,000,00
75175101412020,005,145,145,140,000,000,000,00
751751014170840,00362,47362,4757,050,000,000,000,00
75175101882521 003,00403,48403,4898,050,000,000,000,00
75475412303024 500,009 839,369 839,360,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00930,98930,98100,040,000,000,000,00
754754124120500,0053,9553,958,280,000,000,000,00
75475412417016 000,0010 943,2110 943,21245,790,000,000,000,00
75475412421083 000,0014 584,2414 584,242 279,090,000,000,000,00
75475412426020 000,009 249,929 249,921 780,490,000,000,000,00
75475412430015 000,0010 802,2010 802,20282,900,000,000,000,00
7547541243603 000,00446,22446,220,000,000,000,000,00
75475412443010 000,003 263,003 263,000,000,000,000,000,00
75475412113156174 000,0060 113,0860 113,084 696,590,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475495630022 964,000,000,000,000,000,000,000,00
754754958254922 964,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110250 000,0080 223,3780 223,370,000,000,000,000,00
7577570284569250 000,0080 223,3780 223,370,000,000,000,000,00
758758184810250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101302098 700,0056 589,9956 589,993 111,610,000,000,000,00
8018010140101 366 760,00806 172,89806 172,8943 598,550,000,000,000,00
801801014040118 400,00117 748,60117 748,600,000,000,000,000,00
801801014110258 500,00162 028,43162 028,4327 977,310,000,000,000,00
80180101412037 475,0016 210,5116 210,512 757,090,000,000,000,00
801801014210151 928,0089 855,1489 855,14356,000,000,000,000,00
80180101426026 400,0015 238,4015 238,400,000,000,000,000,00
80180101427037 000,00615,00615,000,000,000,000,000,00
80180101430019 700,0010 551,0610 551,0698,400,000,000,000,00
8018010143609 600,003 901,873 901,870,000,000,000,000,00
8018010144102 900,001 878,831 878,830,000,000,000,000,00
8018010144303 300,001 216,091 216,090,000,000,000,000,00
80180101444097 357,0073 017,5073 017,500,000,000,000,000,00
801801016050815 000,003 075,003 075,000,000,000,000,000,00
801801011409323 043 020,001 358 099,311 358 099,3177 898,960,000,000,000,00
8018010330207 510,003 639,643 639,64203,450,000,000,000,00
801801034010122 184,0042 575,5742 575,572 336,750,000,000,000,00
8018010340408 700,008 531,448 531,440,000,000,000,000,00
80180103411022 000,008 943,948 943,941 514,200,000,000,000,00
8018010341203 000,001 357,421 357,42216,430,000,000,000,00
8018010344405 780,004 335,004 335,000,000,000,000,000,00
80180103104644169 174,0069 383,0169 383,014 270,830,000,000,000,00
80180104302028 000,0010 116,3510 116,35538,940,000,000,000,00
801801044010415 000,00175 181,02175 181,028 812,260,000,000,000,00
80180104404029 000,008 833,958 833,950,000,000,000,000,00
80180104411079 380,0032 452,2832 452,285 594,200,000,000,000,00
80180104412028 000,004 025,384 025,38658,290,000,000,000,00
80180104421060 000,0022 065,1722 065,170,000,000,000,000,00
80180104426010 000,004 459,884 459,880,000,000,000,000,00
8018010442704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300133 040,0052 490,7452 490,749 416,740,000,000,000,00
8018010443602 000,001 043,901 043,900,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00455,32455,320,000,000,000,000,00
8018010444305 000,00335,58335,580,000,000,000,000,00
80180104444022 620,0016 965,0016 965,000,000,000,000,000,00
80180104134885817 040,00328 424,57328 424,5725 020,430,000,000,000,00
80180110302045 000,0024 210,0524 210,051 355,830,000,000,000,00
801801104010786 500,00402 382,52402 382,5222 372,380,000,000,000,00
80180110404072 000,0061 916,0161 916,010,000,000,000,000,00
801801104110152 000,0081 864,5181 864,5111 956,290,000,000,000,00
80180110412020 000,009 002,709 002,701 530,450,000,000,000,00
8018011041406 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210150 000,0091 654,0991 654,09183,400,000,000,000,00
80180110426042 000,0022 746,3322 746,330,000,000,000,000,00
80180110430010 000,004 161,764 161,76147,600,000,000,000,00
8018011043606 000,001 614,001 614,000,000,000,000,000,00
8018011044102 000,001 313,501 313,500,000,000,000,000,00
8018011044304 000,00483,64483,640,000,000,000,000,00
80180110444052 000,0039 000,0039 000,000,000,000,000,000,00
801801101347611 347 500,00740 349,11740 349,1137 545,950,000,000,000,00
801801134010100 000,0057 227,4857 227,482 684,140,000,000,000,00
8018011340409 000,007 201,037 201,030,000,000,000,000,00
80180113411018 000,0011 015,5711 015,571 631,600,000,000,000,00
8018011341203 000,00803,43803,4386,000,000,000,000,00
80180113421028 718,0016 165,8216 165,820,000,000,000,000,00
8018011342705 000,00553,50553,500,000,000,000,000,00
801801134300150 000,00112 870,56112 870,560,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 282,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
80180113118844320 000,00208 337,39208 337,394 401,740,000,000,000,00
80180146430025 896,000,000,000,000,000,000,000,00
801801468524725 896,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148401098 000,0048 385,3148 385,312 219,970,000,000,000,00
8018014840407 000,006 754,736 754,730,000,000,000,000,00
80180148411018 000,009 610,979 610,971 367,100,000,000,000,00
8018014841201 000,00462,66462,6663,440,000,000,000,00
8018014842101 100,0061,1561,150,000,000,000,000,00
801801484220105 218,0092 099,7392 099,730,000,000,000,000,00
8018014842604 400,00242,90242,900,000,000,000,000,00
8018014843002 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
8018014844403 282,002 461,502 461,500,000,000,000,000,00
80180148118659240 000,00160 324,95160 324,953 650,510,000,000,000,00
8018014930204 300,00200,00200,000,000,000,000,000,00
80180149401063 404,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
8018014940405 500,005 500,005 500,000,000,000,000,000,00
8018014941109 500,00902,30902,300,000,000,000,000,00
8018014941202 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018014910025084 704,0010 652,3010 652,300,000,000,000,000,00
80180150302010 650,005 262,505 262,500,000,000,000,000,00
801801504010171 150,0084 887,7084 887,700,000,000,000,000,00
80180150404017 150,0017 150,0017 150,000,000,000,000,000,00
80180150411039 440,0020 778,5420 778,540,000,000,000,000,00
8018015041205 670,002 818,002 818,000,000,000,000,000,00
80180150421036 184,0015 247,0015 247,000,000,000,000,000,00
8018015042601 450,00763,00763,000,000,000,000,000,00
8018015043004 360,002 090,002 090,000,000,000,000,000,00
80180150444010 200,007 650,007 650,000,000,000,000,000,00
80180150117461296 254,00156 646,74156 646,740,000,000,000,000,00
80180195401012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 500,0012 375,0012 375,000,000,000,000,000,00
8018019510188633 000,0012 375,0012 375,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441102 100,00807,29807,29146,290,000,000,000,00
851851544120150,0027,4527,455,150,000,000,000,00
85185154417015 000,009 553,119 553,11296,890,000,000,000,00
85185154421027 250,0026 091,9726 091,97320,020,000,000,000,00
85185154430014 500,0011 112,0011 112,000,000,000,000,000,00
8518515410691559 000,0047 591,8247 591,82768,350,000,000,000,00
852852024330120 000,0057 943,2657 943,260,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,0057 943,2657 943,260,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213413026 300,0016 241,5216 241,52136,620,000,000,000,00
852852139019526 300,0016 241,5216 241,52136,620,000,000,000,00
85285214311033 200,0011 607,1411 607,140,000,000,000,000,00
852852148917633 200,0011 607,1411 607,140,000,000,000,000,00
85285216311032 606,0032 605,7532 605,750,000,000,000,000,00
852852168917832 606,0032 605,7532 605,750,000,000,000,000,00
852852194010127 165,0074 643,0674 643,066 174,140,000,000,000,00
85285219404014 000,0013 701,9613 701,960,000,000,000,000,00
85285219411030 841,0014 154,1414 154,142 706,330,000,000,000,00
8528521941203 353,001 454,741 454,74277,340,000,000,000,00
8528521941701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219421026 000,0012 380,0212 380,020,000,000,000,000,00
85285219430012 000,003 482,223 482,220,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00647,66647,660,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944404 376,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00160,00160,00390,000,000,000,000,00
85285219133011223 235,00123 923,80123 923,809 547,810,000,000,000,00
85285228417015 900,005 864,525 864,52375,480,000,000,000,00
852852289025015 900,005 864,525 864,52375,480,000,000,000,00
852852303110215 000,00114 944,13114 944,132 075,920,000,000,000,00
8528523089192215 000,00114 944,13114 944,132 075,920,000,000,000,00
85285295311032 265,006 574,006 574,000,000,000,000,000,00
852852958925732 265,006 574,006 574,000,000,000,000,000,00
854854152950800,00796,00796,000,000,000,000,000,00
85485415324033 920,0033 910,8033 910,800,000,000,000,000,00
854854159245934 720,0034 706,8034 706,800,000,000,000,000,00
85485416324035 980,0018 050,0018 050,000,000,000,000,000,00
854854168951035 980,0018 050,0018 050,000,000,000,000,000,00
8558550131104 143 842,002 259 322,022 259 322,020,000,000,000,000,00
85585501401034 000,0014 469,8314 469,83996,560,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141106 382,002 116,442 116,44636,220,000,000,000,00
855855014120845,00347,63347,6373,710,000,000,000,00
8558550141708 000,003 214,503 214,5085,500,000,000,000,00
8558550142105 337,003 396,573 396,570,000,000,000,000,00
8558550143003 000,001 894,381 894,380,000,000,000,000,00
8558550144401 094,001 094,001 094,000,000,000,000,000,00
8558550147001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275664 206 000,002 288 355,372 288 355,371 791,990,000,000,000,00
8558550231101 891 456,00962 130,96962 130,960,000,000,000,000,00
85585502401033 600,0016 800,0016 800,000,000,000,000,000,00
8558550240402 850,002 850,002 850,000,000,000,000,000,00
85585502411066 700,0046 867,3446 867,34500,000,000,000,000,00
855855024120890,00375,00375,0075,000,000,000,000,00
8558550242106 476,003 184,193 184,1949,940,000,000,000,00
8558550243006 334,002 366,402 366,40191,630,000,000,000,00
8558550244401 094,00900,00900,000,000,000,000,000,00
855855024700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855021233972 010 000,001 035 473,891 035 473,89816,570,000,000,000,00
85585503295015,0014,3214,320,000,000,000,000,00
85585503421024,000,000,000,000,000,000,000,00
855855039351839,0014,3214,320,000,000,000,000,00
8558550440105 000,002 601,002 601,000,000,000,000,000,00
855855044110878,00469,75469,750,000,000,000,000,00
855855044120122,0063,7263,720,000,000,000,000,00
85585504985996 000,003 134,473 134,470,000,000,000,000,00
8558550843301 000,00660,00660,00264,000,000,000,000,00
85585508906931 000,00660,00660,00264,000,000,000,000,00
90090001426060 000,0014 557,6714 557,670,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0040 523,5840 523,580,000,000,000,000,00
900900016059100 000,007 693,537 693,530,000,000,000,000,00
90090001105520235 000,0062 774,7862 774,780,000,000,000,000,00
900900024300510 000,00211 675,68211 675,6835 279,280,000,000,000,00
9009000295202510 000,00211 675,68211 675,6835 279,280,000,000,000,00
9009000442102 500,002 086,162 086,1681,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 086,162 086,1681,000,000,000,000,00
900900056059420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
9009000596964420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
90090013430010 000,004 661,704 661,701 107,000,000,000,000,00
900900139521310 000,004 661,704 661,701 107,000,000,000,000,00
900900154260250 000,0075 168,7375 168,7316 533,740,000,000,000,00
90090015427080 000,0048 615,3948 615,390,000,000,000,000,00
90090015605063 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495393 000,00123 784,12123 784,1216 533,740,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421018 000,009 683,669 683,660,000,000,000,000,00
90090095430021 000,006 575,006 575,000,000,000,000,000,00
900900956050220 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009560606 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
90090095111615265 000,0022 258,6622 258,660,000,000,000,000,00
921921162480215 000,00106 000,00106 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517215 000,00106 000,00106 000,000,000,000,000,000,00
92192195421028 000,004 331,024 331,022 055,940,000,000,000,00
9219219543002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510162630 000,004 331,024 331,022 055,940,000,000,000,00
9259250343008 218,000,000,000,000,000,000,000,00
92592503977288 218,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605282040 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
926926059635140 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010425 844,33258 184,33258 184,330,000,000,000,000,00
Razem dział6001 760 000,00783 971,52783 971,52513 170,300,000,000,000,00
Razem dział70015 000,008 441,848 441,840,000,000,000,000,00
Razem dział71095 000,0022 322,1022 322,100,000,000,000,000,00
Razem dział7503 493 791,001 772 250,911 772 250,9191 303,280,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00403,48403,4898,050,000,000,000,00
Razem dział754201 964,0060 113,0860 113,084 696,590,000,000,000,00
Razem dział757250 000,0080 223,3780 223,370,000,000,000,000,00
Razem dział758250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 376 588,003 044 592,383 044 592,38152 788,420,000,000,000,00
Razem dział85160 000,0047 591,8247 591,82768,350,000,000,000,00
Razem dział852701 506,00369 704,12369 704,1212 135,830,000,000,000,00
Razem dział85470 700,0052 756,8052 756,800,000,000,000,000,00
Razem dział8556 223 039,003 327 638,053 327 638,052 872,560,000,000,000,00
Razem dział9001 840 500,00428 471,10428 471,1053 001,020,000,000,000,00
Razem dział921245 000,00110 331,02110 331,022 055,940,000,000,000,00
Razem dział9258 218,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92640 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM22 058 153,3310 384 995,9210 384 995,92832 890,340,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010106900,00400,00
G8018010108303 000,001 400,00
G80180110083030 000,0018 540,00
G8018011009600,00169,12
HRAZEM 32693633 000,0020 509,12
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0020 509,12
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142102 000,00878,75
M8018010143001 000,003,50
M80180110421010 000,00352,43
M8018011042202 000,00871,47
M80180110426010 000,000,00
M8018011043008 000,002 217,39
NRAZEM 51094833 000,004 323,54
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0016 185,58
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0020 509,12
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)1 883 898,241 883 898,240,000,000,000,000,000,001 883 898,240,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie1 883 898,241 883 898,240,000,000,000,000,000,001 883 898,240,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)965 937,53965 937,530,000,000,000,000,000,000,000,0085 606,37880 331,160,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe965 937,53965 937,530,000,000,000,000,000,000,000,0085 606,37880 331,160,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 784 585,691 784 585,69152 157,00152 157,000,000,000,000,000,000,00830 856,99801 571,700,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 205 134,021 205 134,020,000,000,000,000,000,000,000,00423 302,32781 831,700,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.579 451,67579 451,67152 157,00152 157,000,000,000,000,000,000,00407 554,6719 740,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)20 393 353,3310 876 170,03
A1. Dochody bieżące19 878 353,3310 855 238,91
A2. Dochody majątkowe515 000,0020 931,12
B. WYDATKI (B1+B2)22 058 153,3310 384 995,92
B1. Wydatki bieżące18 543 327,339 551 001,95
B2. Wydatki majątkowe3 514 826,00833 993,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 664 800,00491 174,11
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 600 000,001 861 044,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
2 600 000,001 664 800,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,00196 244,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
935 200,00320 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
935 200,00320 200,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 664 800,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki1 664 800,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 474 800,006 474 800,000,000,000,000,000,000,006 474 800,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 474 800,006 474 800,000,000,000,000,000,000,006 474 800,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 474 800,006 474 800,000,000,000,000,000,000,006 474 800,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki