Raport: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
I kwartał 2017r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 2
 4. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 10. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 11. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
600600166158612 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,00915,840,00915,84915,840,000,000,000,000,000,000,00
700700050750105 000,0027 305,470,0027 305,4727 305,470,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 419,770,009 419,779 419,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,005 797,860,005 797,865 797,860,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,000,0090,0090,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785623 100,0043 528,940,0043 528,9443 528,940,000,000,000,000,000,000,00
75075011201046 820,0014 406,000,0014 406,0014 406,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013146 870,0014 406,000,0014 406,0014 406,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306403 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069010 010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097027 000,0025 511,290,0025 511,2925 511,290,000,000,000,000,000,000,00
750750237903341 010,0025 511,290,0025 511,2925 511,290,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,006 728,900,002 385,302 601,304 343,60995,600,000,000,000,000,00
756756017670715 000,006 728,900,002 385,302 601,304 343,60995,600,000,000,000,000,00
7567561503101 350 000,00898 561,170,00241 619,77241 619,77672 997,7665 252,7616 056,3627 362,0066 548,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,004 467,504 467,505 007,452 725,80322,50432,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 961,000,007 037,007 037,0020 964,00277,0040,000,000,000,000,00
7567561503409 500,004 167,000,002 500,002 500,001 900,000,00233,00537,000,000,000,00
7567561506401 000,0046,400,0046,4046,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,009 614,880,00722,04722,048 892,840,000,000,000,000,000,00
75675615792211 404 300,00949 503,200,00256 392,71256 392,71709 762,0568 255,5616 651,8628 331,0066 548,000,000,00
7567561603101 150 000,001 204 051,630,00441 800,24441 800,24786 715,70236 422,1824 464,3172 484,0014 754,001 169,004 394,90
756756160320552 000,00549 432,590,00207 292,29207 292,29356 973,1858 012,2814 832,8828 367,000,001 168,200,00
75675616033030 000,0031 635,850,0015 033,7915 033,7918 043,164 511,661 441,100,000,000,000,00
756756160340104 000,00130 781,600,0052 938,5852 938,5877 843,0222 227,020,0013 491,004 525,000,000,00
75675616036015 000,0036 371,000,0036 371,0036 371,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0028 097,880,0028 097,0228 167,020,860,860,000,000,000,000,00
7567561606401 000,001 351,630,001 351,631 351,630,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0050 999,240,001 555,171 555,1749 444,070,000,000,000,00231,000,00
75675616805122 012 500,002 032 771,420,00784 489,72784 559,721 289 019,99321 174,0040 738,29114 342,0019 279,002 568,204 394,90
75675618041020 000,006 802,000,006 802,006 802,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460465 000,00344 817,200,00344 817,20344 817,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0025 825,300,0025 825,3025 825,300,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00283,740,00283,74283,740,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634546 000,00377 728,240,00377 728,24377 728,240,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,00478 587,000,00478 587,00421 900,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100206 000,001 595,190,00992,611 250,04610,30610,300,000,000,000,000,00
75675621764072 190 589,00480 182,190,00479 579,61423 150,04610,30610,300,000,000,000,000,00
7587580129203 584 502,001 378 655,000,001 378 655,001 650 812,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 584 502,001 378 655,000,001 378 655,001 650 812,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,00537 390,000,00537 390,00537 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,00537 390,000,00537 390,00537 390,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,0027,330,0027,3327,330,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409700,005 477,000,005 477,005 477,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814794026 000,008 239,330,008 239,338 239,330,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,006 021,000,006 021,006 021,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,006 021,000,006 021,006 021,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,002 477,700,002 477,702 477,700,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0011 557,830,0011 557,8311 557,830,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,0026 760,000,0026 760,0026 760,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484265167 040,0040 795,530,0040 795,5340 795,530,000,000,000,000,000,000,00
801801100830140 000,0040 697,700,0040 697,7040 697,700,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741140 000,0040 697,700,0040 697,7040 697,700,000,000,000,000,000,000,00
85285202083020 000,006 579,720,006 579,726 579,720,000,000,000,000,000,000,00
852852028688420 000,006 579,720,006 579,726 579,720,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 100,006 644,000,006 644,006 644,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 200,001 558,000,001 558,001 558,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010526 300,008 202,000,008 202,008 202,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203021 500,003 681,000,003 681,003 681,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809621 500,003 681,000,003 681,003 681,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203025 100,0017 305,000,0017 305,0017 305,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809825 100,0017 305,000,0017 305,0017 305,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0028 669,000,0028 669,0028 669,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0028 669,000,0028 669,0028 669,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203027 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829927 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 206 000,001 149 273,000,001 149 273,001 149 273,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 206 000,001 149 273,000,001 149 273,001 149 273,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 010 000,00513 765,000,00513 765,00513 765,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 020 000,00513 765,000,00513 765,00513 765,000,000,000,000,000,000,000,00
85585503201024,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836824,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,004 565,780,004 565,784 565,780,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019269182 000,005 315,780,005 315,785 315,780,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00624 028,570,00131 669,43131 669,43524 610,65218 188,2832 251,510,000,00616,790,00
9009000206401 000,00530,800,00530,80530,800,000,000,000,000,000,000,00
9009000209100,00803,200,00803,20803,200,000,000,000,000,00140,000,00
9009000292942466 000,00625 362,570,00133 003,43133 003,43524 610,65218 188,2832 251,510,000,00756,790,00
9009001906906 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700623 100,0043 528,940,0043 528,9443 528,940,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75087 880,0039 917,290,0039 917,2939 917,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 168 389,003 846 913,950,001 900 575,581 844 432,012 003 735,94391 035,4657 390,15142 673,0085 827,002 568,204 394,90
Razem dział7585 740 065,001 924 284,330,001 924 284,332 196 441,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801331 124,0087 514,230,0087 514,2387 514,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852278 800,0067 556,720,0067 556,7267 556,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85427 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 226 024,001 663 038,000,001 663 038,001 663 038,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900554 000,00630 678,350,00138 319,21138 319,21524 610,65218 188,2832 251,510,000,00756,790,00
RAZEM20 051 503,008 329 763,710,005 891 066,206 107 079,632 528 346,59609 223,7489 641,66142 673,0085 827,003 324,994 394,90
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
W dziale 756 w rozdziale 75621 paragraf 0020 wykazano faktyczne wykonanie dochodów z uwzględnieniem okresu przejściowego tj. do 15.04.2017 roku.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
600600166158612 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,00915,840,00915,84915,840,000,000,000,000,000,000,00
700700050750105 000,0027 305,470,0027 305,4727 305,470,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 419,770,009 419,779 419,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,005 797,860,005 797,865 797,860,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,000,0090,0090,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785623 100,0043 528,940,0043 528,9443 528,940,000,000,000,000,000,000,00
75075011201046 820,0014 406,000,0014 406,0014 406,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013146 870,0014 406,000,0014 406,0014 406,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306403 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069010 010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097027 000,0025 511,290,0025 511,2925 511,290,000,000,000,000,000,000,00
750750237903341 010,0025 511,290,0025 511,2925 511,290,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,006 728,900,002 385,302 601,304 343,60995,600,000,000,000,000,00
756756017670715 000,006 728,900,002 385,302 601,304 343,60995,600,000,000,000,000,00
7567561503101 350 000,00898 561,170,00241 619,77241 619,77672 997,7665 252,7616 056,3627 362,0066 548,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,004 467,504 467,505 007,452 725,80322,50432,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 961,000,007 037,007 037,0020 964,00277,0040,000,000,000,000,00
7567561503409 500,004 167,000,002 500,002 500,001 900,000,00233,00537,000,000,000,00
7567561506401 000,0046,400,0046,4046,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,009 614,880,00722,04722,048 892,840,000,000,000,000,000,00
75675615792211 404 300,00949 503,200,00256 392,71256 392,71709 762,0568 255,5616 651,8628 331,0066 548,000,000,00
7567561603101 150 000,001 204 051,630,00441 800,24441 800,24786 715,70236 422,1824 464,3172 484,0014 754,001 169,004 394,90
756756160320552 000,00549 432,590,00207 292,29207 292,29356 973,1858 012,2814 832,8828 367,000,001 168,200,00
75675616033030 000,0031 635,850,0015 033,7915 033,7918 043,164 511,661 441,100,000,000,000,00
756756160340104 000,00130 781,600,0052 938,5852 938,5877 843,0222 227,020,0013 491,004 525,000,000,00
75675616036015 000,0036 371,000,0036 371,0036 371,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0028 097,880,0028 097,0228 167,020,860,860,000,000,000,000,00
7567561606401 000,001 351,630,001 351,631 351,630,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0050 999,240,001 555,171 555,1749 444,070,000,000,000,00231,000,00
75675616805122 012 500,002 032 771,420,00784 489,72784 559,721 289 019,99321 174,0040 738,29114 342,0019 279,002 568,204 394,90
75675618041020 000,006 802,000,006 802,006 802,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460465 000,00344 817,200,00344 817,20344 817,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0025 825,300,0025 825,3025 825,300,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00283,740,00283,74283,740,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634546 000,00377 728,240,00377 728,24377 728,240,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,00478 587,000,00478 587,00421 900,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100206 000,001 595,190,001 595,191 250,04610,30610,300,000,000,000,000,00
75675621764072 190 589,00480 182,190,00480 182,19423 150,04610,30610,300,000,000,000,000,00
7587580129203 584 502,001 378 655,000,001 378 655,001 650 812,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 584 502,001 378 655,000,001 378 655,001 650 812,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,00537 390,000,00537 390,00537 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,00537 390,000,00537 390,00537 390,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,0027,330,0027,3327,330,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409700,005 477,000,005 477,005 477,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814794026 000,008 239,330,008 239,338 239,330,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,006 021,000,006 021,006 021,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,006 021,000,006 021,006 021,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,002 477,700,002 477,702 477,700,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0011 557,830,0011 557,8311 557,830,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,0026 760,000,0026 760,0026 760,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484265167 040,0040 795,530,0040 795,5340 795,530,000,000,000,000,000,000,00
801801100830140 000,0040 697,700,0040 697,7040 697,700,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741140 000,0040 697,700,0040 697,7040 697,700,000,000,000,000,000,000,00
85285202083020 000,006 579,720,006 579,726 579,720,000,000,000,000,000,000,00
852852028688420 000,006 579,720,006 579,726 579,720,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 100,006 644,000,006 644,006 644,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 200,001 558,000,001 558,001 558,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010526 300,008 202,000,008 202,008 202,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203021 500,003 681,000,003 681,003 681,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809621 500,003 681,000,003 681,003 681,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203025 100,0017 305,000,0017 305,0017 305,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809825 100,0017 305,000,0017 305,0017 305,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0028 669,000,0028 669,0028 669,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0028 669,000,0028 669,0028 669,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203027 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829927 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 206 000,001 149 273,000,001 149 273,001 149 273,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 206 000,001 149 273,000,001 149 273,001 149 273,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 010 000,00513 765,000,00513 765,00513 765,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 020 000,00513 765,000,00513 765,00513 765,000,000,000,000,000,000,000,00
85585503201024,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836824,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,004 565,780,004 565,784 565,780,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019269182 000,005 315,780,005 315,785 315,780,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00624 028,570,00131 669,43131 669,43524 610,65218 188,2832 251,510,000,00616,790,00
9009000206401 000,00530,800,00530,80530,800,000,000,000,000,000,000,00
9009000209100,00803,200,00803,20803,200,000,000,000,000,00140,000,00
9009000292942466 000,00625 362,570,00133 003,43133 003,43524 610,65218 188,2832 251,510,000,00756,790,00
9009001906906 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700623 100,0043 528,940,0043 528,9443 528,940,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75087 880,0039 917,290,0039 917,2939 917,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 168 389,003 846 913,950,001 901 178,161 844 432,012 003 735,94391 035,4657 390,15142 673,0085 827,002 568,204 394,90
Razem dział7585 740 065,001 924 284,330,001 924 284,332 196 441,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801331 124,0087 514,230,0087 514,2387 514,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852278 800,0067 556,720,0067 556,7267 556,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85427 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 226 024,001 663 038,000,001 663 038,001 663 038,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900554 000,00630 678,350,00138 319,21138 319,21524 610,65218 188,2832 251,510,000,00756,790,00
RAZEM20 051 503,008 329 763,710,005 891 668,786 107 079,632 528 346,59609 223,7489 641,66142 673,0085 827,003 324,994 394,90
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
W dziale 756 w rozdziale 75621 paragraf 0020 wykazano faktyczne wykonanie dochodów z uwzględnieniem okresu przejściowego tj. do 15.04.2017 roku. Korekta nr 1 dotyczy przedstawienia udziału CIT zgodnie z rozporządzeniem.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 2
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016097012 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
600600166158612 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
7007000504701 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000505501 500,00915,840,00915,84915,840,000,000,000,000,000,000,00
700700050750105 000,0027 305,470,0027 305,4727 305,470,000,000,000,000,000,000,00
70070005076010 000,009 419,770,009 419,779 419,770,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,005 797,860,005 797,865 797,860,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0090,000,0090,0090,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575785623 100,0043 528,940,0043 528,9443 528,940,000,000,000,000,000,000,00
75075011201046 820,0014 406,000,0014 406,0014 406,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013146 870,0014 406,000,0014 406,0014 406,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306403 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023069010 010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309601 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097027 000,0025 511,290,0025 511,2925 511,290,000,000,000,000,000,000,00
750750237903341 010,0025 511,290,0025 511,2925 511,290,000,000,000,000,000,000,00
7517510120101 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778621 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035015 000,006 728,900,002 385,302 601,304 343,60995,600,000,000,000,000,00
756756017670715 000,006 728,900,002 385,302 601,304 343,60995,600,000,000,000,000,00
7567561503101 350 000,00898 561,170,00241 619,77241 619,77672 997,7665 252,7616 056,3627 362,0066 548,000,000,00
75675615032012 800,009 152,750,004 467,504 467,505 007,752 725,80322,50432,000,000,000,00
75675615033024 000,0027 961,000,007 037,007 037,0020 964,00277,0040,000,000,000,000,00
7567561503409 500,004 167,000,002 500,002 500,001 900,000,00233,00537,000,000,000,00
7567561506401 000,0046,400,0046,4046,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,009 614,880,00722,04722,048 892,840,000,000,000,000,000,00
75675615792211 404 300,00949 503,200,00256 392,71256 392,71709 762,3568 255,5616 651,8628 331,0066 548,000,000,00
7567561603101 150 000,001 204 051,630,00441 800,24441 800,24786 715,70236 422,1824 464,3172 484,0014 754,001 169,004 394,90
756756160320552 000,00549 432,590,00207 292,29207 292,29356 973,1858 012,2814 832,8828 367,000,001 168,200,00
75675616033030 000,0031 635,850,0015 033,7915 033,7918 043,164 511,661 441,100,000,000,000,00
756756160340104 000,00130 781,600,0052 938,5852 938,5877 843,0222 227,020,0013 491,004 525,000,000,00
75675616036015 000,0036 371,000,0036 371,0036 371,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0028 097,880,0028 097,0228 167,020,860,860,000,000,000,000,00
7567561606401 000,001 351,630,001 351,631 351,630,000,000,000,000,000,000,00
75675616091010 000,0050 999,240,001 555,171 555,1749 444,070,000,000,000,00231,000,00
75675616805122 012 500,002 032 771,420,00784 489,72784 559,721 289 019,99321 174,0040 738,29114 342,0019 279,002 568,204 394,90
75675618041020 000,006 802,000,006 802,006 802,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460465 000,00344 817,200,00344 817,20344 817,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0025 825,300,0025 825,3025 825,300,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00283,740,00283,74283,740,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634546 000,00377 728,240,00377 728,24377 728,240,000,000,000,000,000,000,00
7567562100102 184 589,00478 587,000,00478 587,00421 900,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100206 000,001 595,190,001 595,191 250,040,000,000,000,000,000,000,00
75675621764072 190 589,00480 182,190,00480 182,19423 150,040,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 584 502,001 378 655,000,001 378 655,001 650 812,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 584 502,001 378 655,000,001 378 655,001 650 812,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 149 563,00537 390,000,00537 390,00537 390,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 149 563,00537 390,000,00537 390,00537 390,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,0027,330,0027,3327,330,000,000,000,000,000,000,00
7587581409405 000,002 735,000,002 735,002 735,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409700,005 477,000,005 477,005 477,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814794026 000,008 239,330,008 239,338 239,330,000,000,000,000,000,000,00
80180103203024 084,006 021,000,006 021,006 021,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293424 084,006 021,000,006 021,006 021,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104066010 000,002 477,700,002 477,702 477,700,000,000,000,000,000,000,00
80180104067050 000,0011 557,830,0011 557,8311 557,830,000,000,000,000,000,000,00
801801042030107 040,0026 760,000,0026 760,0026 760,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010484265167 040,0040 795,530,0040 795,5340 795,530,000,000,000,000,000,000,00
801801100830140 000,0040 697,700,0040 697,7040 697,700,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741140 000,0040 697,700,0040 697,7040 697,700,000,000,000,000,000,000,00
85285202083020 000,006 579,720,006 579,726 579,720,000,000,000,000,000,000,00
852852028688420 000,006 579,720,006 579,726 579,720,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 100,006 644,000,006 644,006 644,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 200,001 558,000,001 558,001 558,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010526 300,008 202,000,008 202,008 202,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203021 500,003 681,000,003 681,003 681,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809621 500,003 681,000,003 681,003 681,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203025 100,0017 305,000,0017 305,0017 305,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809825 100,0017 305,000,0017 305,0017 305,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203073 400,0028 669,000,0028 669,0028 669,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810173 400,0028 669,000,0028 669,0028 669,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201012 500,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809012 500,003 120,000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852302030100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523088112100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203027 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829927 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550120604 206 000,001 149 273,000,001 149 273,001 149 273,000,000,000,000,000,000,000,00
85585501884164 206 000,001 149 273,000,001 149 273,001 149 273,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550220102 010 000,00513 765,000,00513 765,00513 765,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502236010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85585502907272 020 000,00513 765,000,00513 765,00513 765,000,000,000,000,000,000,000,00
85585503201024,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855038836824,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001083080 000,004 565,780,004 565,784 565,780,000,000,000,000,000,000,00
9009000109602 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019269182 000,005 315,780,005 315,785 315,780,000,000,000,000,000,000,00
900900020490465 000,00624 028,570,00131 669,43131 669,43524 610,65218 188,2832 251,510,000,00616,790,00
9009000206401 000,00530,800,00530,80530,800,000,000,000,000,000,000,00
9009000209100,00803,200,00803,20803,200,000,000,000,000,00140,000,00
9009000292942466 000,00625 362,570,00133 003,43133 003,43524 610,65218 188,2832 251,510,000,00756,790,00
9009001906906 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 000,0012 520,900,0012 520,9012 520,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700623 100,0043 528,940,0043 528,9443 528,940,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75087 880,0039 917,290,0039 917,2939 917,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00252,000,00252,00252,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7566 168 389,003 846 913,950,001 901 178,161 844 432,012 003 125,94390 425,1657 390,15142 673,0085 827,002 568,204 394,90
Razem dział7585 740 065,001 924 284,330,001 924 284,332 196 441,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801331 124,0087 514,230,0087 514,2387 514,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział852278 800,0067 556,720,0067 556,7267 556,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85427 118,0013 559,000,0013 559,0013 559,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 226 024,001 663 038,000,001 663 038,001 663 038,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900554 000,00630 678,350,00138 319,21138 319,21524 610,65218 188,2832 251,510,000,00756,790,00
RAZEM20 051 503,008 329 763,710,005 891 668,786 107 079,632 527 736,59608 613,4489 641,66142 673,0085 827,003 324,994 394,90
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
W dziale 756 w rozdziale 75621 paragraf 0020 wykazano faktyczne wykonanie dochodów z uwzględnieniem okresu przejściowego tj. do 15.04.2017 roku. Korekta nr 1 dotyczy przedstawienia udziału CIT zgodnie z rozporządzeniem.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2016

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
RAZEM0,000,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010107070150 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,00260,00260,000,000,000,000,000,00
01001030389011 500,00260,00260,000,000,000,000,000,00
01001095430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210150 000,0010 252,1010 252,10742,460,000,000,000,00
60060016427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300130 000,008 562,158 562,151 537,500,000,000,000,00
6006001660501 455 000,001 826,501 826,500,000,000,000,000,00
60060016794461 755 000,0020 640,7520 640,752 279,960,000,000,000,00
70070005430015 000,001 194,241 194,242 590,000,000,000,000,00
700700057500515 000,001 194,241 194,242 590,000,000,000,000,00
71071004430030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
71071004605040 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
710710048206470 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
750750112950502,00502,00502,000,000,000,000,000,00
75075011401033 600,008 400,008 400,000,000,000,000,000,00
7507501140402 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
7507501141109 528,002 601,002 601,000,000,000,000,000,00
750750114120892,00246,00246,000,000,000,000,000,00
750750119499147 322,0014 549,0014 549,000,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0015 800,0015 800,000,000,000,000,000,00
75075022421010 000,00703,40703,40146,370,000,000,000,00
750750228301280 000,0016 503,4016 503,40146,370,000,000,000,00
7507502330201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502340101 800 000,00397 555,28397 555,2838 924,410,000,000,000,00
750750234040140 000,00129 144,66129 144,660,000,000,000,000,00
75075023410050 000,0012 756,6612 756,662 135,000,000,000,000,00
750750234110340 000,0089 711,4889 711,4816 329,090,000,000,000,00
75075023412048 000,009 668,459 668,452 347,560,000,000,000,00
75075023414024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502341706 500,00383,52383,520,000,000,000,000,00
750750234210264 588,0079 905,9379 905,9311 217,160,000,000,000,00
750750234260105 000,0031 637,2831 637,280,000,000,000,000,00
75075023427035 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023428015 000,004 031,004 031,000,000,000,000,000,00
750750234300156 041,0086 308,1586 308,1530 569,140,000,000,000,00
75075023436042 000,007 906,997 906,992 807,650,000,000,000,00
75075023441010 000,001 998,921 998,920,000,000,000,000,00
75075023443031 000,0015 782,1815 782,18200,000,000,000,000,00
75075023444040 478,0028 000,0028 000,000,000,000,000,000,00
75075023470015 000,007 830,197 830,19505,000,000,000,000,00
75075023605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023606095 000,0042 804,0042 804,0035 700,000,000,000,000,00
750750231632533 248 607,00945 424,69945 424,69140 735,010,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303020 000,002 300,002 300,000,000,000,000,000,00
7507509544005 000,002 400,002 400,000,000,000,000,000,00
75075095605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095663012 862,000,000,000,000,000,000,000,00
750750959595587 862,004 700,004 700,000,000,000,000,000,00
751751014110143,000,000,0035,870,000,000,000,00
75175101412020,000,000,005,140,000,000,000,00
751751014170840,00152,72152,7257,040,000,000,000,00
75175101882521 003,00152,72152,7298,050,000,000,000,00
75475412303024 500,001 380,961 380,960,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00517,46517,46137,840,000,000,000,00
754754124120500,0029,1129,118,280,000,000,000,00
75475412417016 000,006 515,126 515,12331,880,000,000,000,00
75475412421083 000,004 254,024 254,02130,460,000,000,000,00
75475412426020 000,007 480,227 480,220,000,000,000,000,00
75475412430015 000,00677,35677,35221,400,000,000,000,00
7547541243603 000,00221,61221,610,000,000,000,000,00
75475412443010 000,00563,00563,000,000,000,000,000,00
75475412113156174 000,0021 638,8521 638,85829,860,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475495630022 964,000,000,000,000,000,000,000,00
754754958254922 964,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110250 000,0030 973,7430 973,740,000,000,000,000,00
7577570284569250 000,0030 973,7430 973,740,000,000,000,000,00
758758184810300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020100 000,0027 932,6127 932,612 978,450,000,000,000,00
8018010140101 391 464,00411 001,04411 001,0440 742,920,000,000,000,00
801801014040115 000,0091 570,6091 570,6041 266,490,000,000,000,00
801801014110258 500,0070 662,1470 662,1447 856,730,000,000,000,00
80180101412037 475,007 088,987 088,985 245,080,000,000,000,00
801801014210151 928,0067 737,8767 737,870,000,000,000,000,00
80180101426025 000,006 148,946 148,940,000,000,000,000,00
80180101427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430021 000,003 742,553 742,5598,400,000,000,000,00
8018010143609 600,001 762,971 762,970,000,000,000,000,00
8018010144102 600,00267,46267,460,000,000,000,000,00
8018010144303 300,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101444097 357,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016050815 000,003 075,003 075,000,000,000,000,000,00
801801011409323 048 224,00690 990,16690 990,16138 188,070,000,000,000,00
8018010330207 510,001 706,801 706,80192,490,000,000,000,00
801801034010122 184,0019 417,0919 417,094 229,140,000,000,000,00
8018010340408 200,003 859,543 859,542 277,240,000,000,000,00
80180103411022 000,003 467,893 467,892 887,050,000,000,000,00
8018010341203 000,00574,70574,70383,600,000,000,000,00
8018010344405 780,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644168 674,0029 026,0229 026,029 969,520,000,000,000,00
80180104302028 000,003 857,373 857,371 676,160,000,000,000,00
801801044010415 000,0085 004,3385 004,3310 858,000,000,000,000,00
80180104404029 000,007 366,907 366,900,000,000,000,000,00
80180104411079 380,0015 309,5215 309,526 490,730,000,000,000,00
80180104412028 000,001 860,461 860,46855,760,000,000,000,00
80180104421060 000,0016 576,6316 576,630,000,000,000,000,00
80180104426010 000,002 527,792 527,790,000,000,000,000,00
8018010442704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300133 040,0011 413,4311 413,437 273,450,000,000,000,00
8018010443602 000,00457,19457,190,000,000,000,000,00
8018010444101 000,00204,66204,660,000,000,000,000,00
8018010444305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104444022 620,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104134885817 040,00144 578,28144 578,2827 154,100,000,000,000,00
80180110302045 000,0011 463,5111 463,511 211,820,000,000,000,00
801801104010786 500,00195 839,28195 839,2824 152,820,000,000,000,00
80180110404072 000,0045 823,2845 823,2820 592,730,000,000,000,00
801801104110152 000,0035 670,2135 670,2123 553,350,000,000,000,00
80180110412020 000,003 878,233 878,232 599,490,000,000,000,00
8018011041406 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210150 000,0067 020,2067 020,2013 430,920,000,000,000,00
80180110426032 000,0012 148,9412 148,940,000,000,000,000,00
80180110430020 000,002 234,412 234,410,000,000,000,000,00
8018011043606 000,00761,70761,700,000,000,000,000,00
8018011044102 000,00143,30143,300,000,000,000,000,00
8018011044304 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110444052 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101347611 347 500,00374 983,06374 983,0685 541,130,000,000,000,00
801801134010100 000,0028 603,0428 603,042 684,140,000,000,000,00
8018011340409 000,007 201,037 201,030,000,000,000,000,00
80180113411018 000,006 120,776 120,771 631,600,000,000,000,00
8018011341203 000,00545,43545,4386,000,000,000,000,00
80180113421028 718,008 191,438 191,431 379,040,000,000,000,00
8018011342705 000,00553,50553,500,000,000,000,000,00
801801134300150 000,0053 650,6653 650,660,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 282,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180113118844320 000,00106 865,86106 865,865 780,780,000,000,000,00
80180146430025 896,000,000,000,000,000,000,000,00
801801468524725 896,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148401098 000,0025 522,9125 522,912 639,950,000,000,000,00
8018014840407 000,004 707,094 707,092 047,640,000,000,000,00
80180148411018 000,004 417,654 417,652 522,140,000,000,000,00
8018014841201 000,00172,21172,21174,920,000,000,000,00
8018014842101 100,0061,1561,150,000,000,000,000,00
801801484220105 218,0042 425,8342 425,835 341,590,000,000,000,00
8018014842604 400,00242,90242,900,000,000,000,000,00
8018014843002 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
8018014844403 282,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659240 000,0077 795,7477 795,7412 726,240,000,000,000,00
8018014930204 300,00200,00200,000,000,000,000,000,00
80180149401038 700,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
8018014940405 500,001 375,001 375,000,000,000,000,000,00
8018014941109 500,00902,30902,300,000,000,000,000,00
8018014941202 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018014910025060 000,006 527,306 527,300,000,000,000,000,00
80180150302010 650,002 662,502 662,500,000,000,000,000,00
801801504010171 150,0042 787,5042 787,500,000,000,000,000,00
80180150404017 150,004 288,004 288,000,000,000,000,000,00
80180150411039 440,009 860,009 860,000,000,000,000,000,00
8018015041205 670,001 418,001 418,000,000,000,000,000,00
80180150421036 184,009 047,009 047,000,000,000,000,000,00
8018015042601 450,00363,00363,000,000,000,000,000,00
8018015043004 360,001 090,001 090,000,000,000,000,000,00
80180150444010 200,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150117461296 254,0071 516,0071 516,000,000,000,000,000,00
80180195401012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510188633 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534210500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851534300500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153945141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441102 100,00366,62366,62158,930,000,000,000,00
851851544120150,0022,3022,305,150,000,000,000,00
85185154417019 000,004 844,644 844,64345,360,000,000,000,00
85185154421023 250,003 485,303 485,305 232,300,000,000,000,00
85185154430014 500,003 452,003 452,000,000,000,000,000,00
8518515410691559 000,0012 170,8612 170,865 741,740,000,000,000,00
852852024330120 000,0028 987,5728 987,570,000,000,000,000,00
8528520290384120 000,0028 987,5728 987,570,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213413026 300,008 112,318 112,310,000,000,000,000,00
852852139019526 300,008 112,318 112,310,000,000,000,000,00
85285214311033 200,005 236,235 236,230,000,000,000,000,00
852852148917633 200,005 236,235 236,230,000,000,000,000,00
85285216311025 100,0017 304,7517 304,750,000,000,000,000,00
852852168917825 100,0017 304,7517 304,750,000,000,000,000,00
852852194010144 430,0031 341,5631 341,564 156,540,000,000,000,00
85285219404014 000,0013 701,9613 701,960,000,000,000,000,00
85285219411030 841,007 726,117 726,112 142,670,000,000,000,00
8528521941203 353,00813,88813,88213,620,000,000,000,00
8528521941701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219421026 000,00400,47400,470,000,000,000,000,00
85285219430012 000,002 587,422 587,420,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00356,79356,790,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944404 376,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00160,00160,000,000,000,000,000,00
85285219133011240 500,0058 388,1958 388,196 512,830,000,000,000,00
85285228417015 900,002 794,802 794,80325,200,000,000,000,00
852852289025015 900,002 794,802 794,80325,200,000,000,000,00
852852303110125 000,0040 275,0540 275,057 900,710,000,000,000,00
8528523089192125 000,0040 275,0540 275,057 900,710,000,000,000,00
85285295311015 000,003 936,603 936,600,000,000,000,000,00
852852958925715 000,003 936,603 936,600,000,000,000,000,00
854854152950800,00796,00796,000,000,000,000,000,00
85485415324033 900,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159245934 700,00796,00796,000,000,000,000,000,00
85485416324036 000,0018 050,0018 050,000,000,000,000,000,00
854854168951036 000,0018 050,0018 050,000,000,000,000,000,00
8558550131104 143 842,001 133 190,601 133 190,600,000,000,000,000,00
85585501401034 000,007 671,007 671,00910,220,000,000,000,00
8558550140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8558550141106 382,00940,14940,14542,000,000,000,000,00
855855014120845,00147,43147,4360,930,000,000,000,00
8558550141708 000,001 564,501 564,5085,500,000,000,000,00
8558550142104 337,001 829,001 829,0052,000,000,000,000,00
8558550143004 000,001 030,071 030,07130,810,000,000,000,00
8558550144401 094,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8558550147001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855011275664 206 000,001 149 272,741 149 272,741 781,460,000,000,000,00
8558550231101 891 456,00478 187,55478 187,550,000,000,000,000,00
85585502401033 600,008 400,008 400,000,000,000,000,000,00
8558550240402 850,002 850,002 850,000,000,000,000,000,00
85585502411066 700,0022 833,1222 833,12500,000,000,000,000,00
855855024120890,00150,00150,0075,000,000,000,000,00
8558550242106 476,0065,0065,000,000,000,000,000,00
8558550243006 334,00978,55978,55130,810,000,000,000,00
8558550244401 094,00300,00300,000,000,000,000,000,00
855855024700600,000,000,000,000,000,000,000,00
855855021233972 010 000,00513 764,22513 764,22705,810,000,000,000,00
85585503295015,0014,3214,320,000,000,000,000,00
85585503421024,000,000,000,000,000,000,000,00
855855039351839,0014,3214,320,000,000,000,000,00
8558550440105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
855855044110878,000,000,000,000,000,000,000,00
855855044120122,000,000,000,000,000,000,000,00
85585504985996 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550843301 000,00396,00396,000,000,000,000,000,00
85585508906931 000,00396,00396,000,000,000,000,000,00
90090001426060 000,008 140,488 140,480,000,000,000,000,00
90090001430075 000,0020 055,1520 055,150,000,000,000,000,00
900900016059100 000,0067,5367,530,000,000,000,000,00
90090001105520235 000,0028 263,1628 263,160,000,000,000,000,00
900900024300510 000,00105 837,84105 837,8435 279,280,000,000,000,00
9009000295202510 000,00105 837,84105 837,8435 279,280,000,000,000,00
9009000442102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951142 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900056059420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
9009000596964420 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
90090013430010 000,002 214,002 214,00762,600,000,000,000,00
900900139521310 000,002 214,002 214,00762,600,000,000,000,00
900900154260250 000,0041 626,8641 626,867 450,380,000,000,000,00
90090015427080 000,0024 307,5024 307,500,000,000,000,000,00
90090015605063 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495393 000,0065 934,3665 934,367 450,380,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421024 000,004 908,004 908,000,000,000,000,000,00
90090095430021 000,003 075,003 075,000,000,000,000,000,00
900900956050220 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095105555265 000,007 983,007 983,000,000,000,000,000,00
921921162480215 000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517215 000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,00
92192195421028 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219543002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510162630 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9259250343008 218,000,000,000,000,000,000,000,00
92592503977288 218,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605282040 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
926926059635140 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010181 500,00260,00260,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 760 000,0020 640,7520 640,752 279,960,000,000,000,00
Razem dział70015 000,001 194,241 194,242 590,000,000,000,000,00
Razem dział71070 000,008 856,008 856,000,000,000,000,000,00
Razem dział7503 488 791,00981 177,09981 177,09140 881,380,000,000,000,00
Razem dział7511 003,00152,72152,7298,050,000,000,000,00
Razem dział754201 964,0021 638,8521 638,85829,860,000,000,000,00
Razem dział757250 000,0030 973,7430 973,740,000,000,000,000,00
Razem dział758300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 356 588,001 502 282,421 502 282,42279 359,840,000,000,000,00
Razem dział85160 000,0012 170,8612 170,865 741,740,000,000,000,00
Razem dział852604 000,00165 035,50165 035,5014 738,740,000,000,000,00
Razem dział85470 700,0018 846,0018 846,000,000,000,000,000,00
Razem dział8556 223 039,001 663 447,281 663 447,282 487,270,000,000,000,00
Razem dział9001 840 500,00211 462,36211 462,3643 492,260,000,000,000,00
Razem dział921245 000,0063 000,0063 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9258 218,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92640 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM21 716 303,004 710 137,814 710 137,81492 499,100,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010106903 000,001 200,00
G80180110083030 000,0015 790,00
G8018011009600,00169,12
HRAZEM 24520433 000,0017 159,12
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)33 000,0017 159,12
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142102 000,000,00
M8018010143001 000,002,50
M80180110421010 000,00160,00
M8018011042202 000,00380,13
M80180110426010 000,000,00
M8018011043008 000,002 217,39
NRAZEM 51094833 000,002 760,02
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0014 399,10
S190 Ogółem (N+P150)33 000,0017 159,12
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)1 231 551,681 231 551,680,000,000,000,000,000,001 231 551,680,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie1 231 551,681 231 551,680,000,000,000,000,000,001 231 551,680,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)965 670,77965 670,770,000,000,000,000,000,000,000,0068 255,56897 415,210,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe965 670,77965 670,770,000,000,000,000,000,000,000,0068 255,56897 415,210,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)2 309 519,162 309 519,16116 646,00116 646,000,000,000,000,000,000,001 020 308,091 172 565,070,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 771 347,161 771 347,160,000,000,000,000,000,000,000,00615 562,091 155 785,070,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.538 172,00538 172,00116 646,00116 646,000,000,000,000,000,000,00404 746,0016 780,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)20 051 503,005 891 066,20
A1. Dochody bieżące19 536 503,005 875 848,57
A2. Dochody majątkowe515 000,0015 217,63
B. WYDATKI (B1+B2)21 716 303,004 710 137,81
B1. Wydatki bieżące18 237 477,004 652 278,78
B2. Wydatki majątkowe3 478 826,0057 859,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 664 800,001 180 928,39
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 600 000,00196 244,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
2 600 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,00196 244,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
935 200,0050 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
935 200,0050 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 664 800,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki1 664 800,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wyliczenie wolnych środków w 2016 roku: 1. brak zbilansowania roku 2015 wg Rb-NDS za 2015 r. - 214.941,53 2. wolne środki wg Rb-NDS 2016 r. + 411.185,99 faktyczne wolne środki w roku 2016 to +196.244,46
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)20 051 503,005 891 668,78
A1. Dochody bieżące19 536 503,005 876 451,15
A2. Dochody majątkowe515 000,0015 217,63
B. WYDATKI (B1+B2)21 716 303,004 710 137,81
B1. Wydatki bieżące18 237 477,004 652 278,78
B2. Wydatki majątkowe3 478 826,0057 859,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 664 800,001 181 530,97
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 600 000,00196 244,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
2 600 000,000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,00196 244,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
935 200,0050 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
935 200,0050 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
1 664 800,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki1 664 800,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wyliczenie wolnych środków w 2016 roku: 1. brak zbilansowania roku 2015 wg Rb-NDS za 2015 r. - 214.941,53 2. wolne środki wg Rb-NDS 2016 r. + 411.185,99 faktyczne wolne środki w roku 2016 to +196.244,46
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)5 080 200,005 080 200,000,000,000,000,000,000,005 080 200,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)5 080 200,005 080 200,000,000,000,000,000,000,005 080 200,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe5 080 200,005 080 200,000,000,000,000,000,000,005 080 200,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki