Raport: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2015
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
IV kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 8. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-PDP, korekta nr 1
 10. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 13. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 14. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 600,002 020,720,002 020,722 020,720,000,000,000,000,000,000,00
010010952010348 788,35348 788,350,00348 788,35348 788,350,000,000,000,000,000,000,00
010010953865351 388,35350 809,070,00350 809,07350 809,070,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 000,005 670,690,005 670,695 670,690,000,000,000,000,000,000,00
60060016663063 000,0062 902,200,0062 902,2062 902,200,000,000,000,000,000,000,00
600600166821667 000,0068 572,890,0068 572,8968 572,890,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,003 057,220,002 752,342 752,34304,88304,880,000,000,000,000,00
700700050750106 876,00106 422,290,00106 422,29106 422,290,000,000,000,000,000,000,00
70070005076014 200,0017 309,890,0015 452,8915 452,891 857,001 857,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,0017 099,000,0017 099,0017 099,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00151,790,00151,79151,790,000,000,000,000,000,000,00
7007000575235629 176,00144 040,190,00141 878,31141 878,312 161,882 161,880,000,000,000,000,00
720720952007160 786,0084 130,970,0084 130,9784 130,970,000,000,000,000,000,000,00
72072095200928 374,0014 846,640,0014 846,6414 846,640,000,000,000,000,000,000,00
7207209576831189 160,0098 977,610,0098 977,6198 977,610,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 546,0047 546,000,0047 546,0047 546,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,007,750,007,757,750,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 596,0047 553,750,0047 553,7547 553,750,000,000,000,000,000,000,00
7507502306909 000,0012 300,330,0012 300,3312 300,330,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097033 000,0034 176,460,0034 176,4635 016,460,000,000,000,000,000,000,00
750750237839344 000,0047 176,790,0047 176,7948 016,790,000,000,000,000,000,000,00
75075095620789 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
750750958205289 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
751751012010831,00831,000,00831,00831,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862831,00831,000,00831,00831,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201017 641,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
751751077786817 641,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
75175108201012 940,0011 879,930,0011 879,9311 879,930,000,000,000,000,000,000,00
751751087786912 940,0011 879,930,0011 879,9311 879,930,000,000,000,000,000,000,00
7517511020109 481,007 473,080,007 473,087 473,080,000,000,000,000,000,000,00
75175110778719 481,007 473,080,007 473,087 473,080,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,0011 569,130,0011 569,1311 062,130,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,0011 569,130,0011 569,1311 062,130,000,000,000,000,000,000,00
756756150310720 000,00744 035,760,00709 107,41709 107,4136 671,3136 671,311 742,9689 762,00262 498,000,000,00
7567561503205 400,008 764,500,007 059,557 059,551 996,501 996,50291,552 995,000,000,000,00
75675615033024 000,0023 199,300,0023 188,3023 188,3033,0033,0022,004 033,490,000,000,00
75675615034011 080,008 383,000,008 383,008 383,000,000,000,003 788,000,000,000,00
7567561505005 000,00120,000,00120,00120,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,007 721,580,001 375,681 375,686 345,900,000,000,000,000,000,00
7567561526804 800,004 800,000,004 800,004 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561581761777 280,00797 024,140,00754 033,94754 033,9445 046,7138 700,812 056,51100 578,49262 498,000,000,00
7567561603101 155 000,001 164 298,470,00996 035,63996 035,63192 933,74192 933,7424 670,90211 587,0042 000,0013 914,202 887,00
756756160320552 000,00555 540,700,00512 908,33512 908,3352 539,5352 539,539 907,16220 709,000,004 763,0091,20
75675616033031 000,0031 067,570,0028 861,5128 861,513 146,353 146,35940,290,000,00338,000,00
75675616034086 000,0087 010,900,0084 308,9084 308,903 036,003 036,00334,0044 712,0019 792,000,000,00
75675616036025 000,0010 853,390,0010 853,3918 575,390,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00770,000,00770,00770,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616049029 084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,00233 062,160,00233 062,16233 656,160,000,000,000,000,000,000,00
75675616091030 000,0051 129,540,008 276,848 276,8442 852,700,000,000,000,00205,7075,00
75675616803622 108 584,002 133 732,730,001 875 076,761 883 392,76294 508,32251 655,6235 852,35477 008,0061 792,0019 220,903 053,20
75675618041020 000,0017 306,000,0017 306,0017 306,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460269 000,00271 677,360,00271 677,36271 677,360,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0060 323,650,0060 323,6560 323,650,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 378,460,001 378,461 378,460,000,000,000,000,00231,230,00
7567561878634350 000,00350 685,470,00350 685,47350 685,470,000,000,000,000,00231,230,00
7567562100101 811 791,001 827 493,000,001 827 493,001 826 080,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 500,002 136,500,002 136,504 392,470,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 815 291,001 829 629,500,001 829 629,501 830 472,470,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 406 245,003 406 245,000,003 406 245,003 425 569,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 406 245,003 406 245,000,003 406 245,003 425 569,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 077 280,002 077 280,000,002 077 280,002 077 280,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 077 280,002 077 280,000,002 077 280,002 077 280,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00192,340,00192,34192,340,000,000,000,000,000,000,00
75875814203068 409,3268 409,320,0068 409,3268 409,320,000,000,000,000,000,000,00
75875814633013 292,9013 292,900,0013 292,9013 292,900,000,000,000,000,000,000,00
758758148585282 702,2281 894,560,0081 894,5681 894,560,000,000,000,000,000,000,00
80180101201018 274,0017 645,410,0017 645,4117 645,410,000,000,000,000,000,000,00
8018010120304 900,004 900,000,004 900,004 900,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018494223 174,0022 545,410,0022 545,4122 545,410,000,000,000,000,000,000,00
801801032030143 849,00143 849,000,00143 849,00143 849,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934143 849,00143 849,000,00143 849,00143 849,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406902 000,002 193,500,002 193,502 193,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104815952 000,002 193,500,002 193,502 193,500,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 000,00148 082,250,00148 082,25148 082,250,000,000,000,000,000,000,00
80180110201013 613,009 972,280,009 972,289 972,280,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751113 613,00158 054,530,00158 054,53158 054,530,000,000,000,000,000,000,00
85285206203015 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808815 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 833 682,001 833 682,000,001 833 682,001 833 682,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,009 039,260,009 039,269 039,260,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 848 682,001 842 721,260,001 842 721,261 842 721,260,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 695,0022 260,090,0022 260,0922 260,090,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 833,004 754,310,004 754,314 754,310,000,000,000,000,000,000,00
852852139010527 528,0027 014,400,0027 014,4027 014,400,000,000,000,000,000,000,00
85285214203037 834,0037 834,000,0037 834,0037 834,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809637 834,0037 834,000,0037 834,0037 834,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203052 826,0052 826,000,0052 826,0052 826,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809852 826,0052 826,000,0052 826,0052 826,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190960100,0098,000,0098,0098,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203078 507,0078 507,000,0078 507,0078 507,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198906178 607,0078 605,000,0078 605,0078 605,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201017 200,0017 200,000,0017 200,0017 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809017 200,0017 200,000,0017 200,0017 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010362,00243,880,00243,88243,880,000,000,000,000,000,000,00
852852952030188 000,00188 000,000,00188 000,00188 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187188 362,00188 243,880,00188 243,88188 243,880,000,000,000,000,000,000,00
85385395200751 850,0021 385,760,0021 385,7621 385,760,000,000,000,000,000,000,00
8538539520091 150,001 135,250,001 135,251 135,250,000,000,000,000,000,000,00
853853959026453 000,0022 521,010,0022 521,0122 521,010,000,000,000,000,000,000,00
85485415203041 847,0041 847,000,0041 847,0041 847,000,000,000,000,000,000,000,00
8548541520406 071,006 070,700,006 070,706 070,700,000,000,000,000,000,000,00
854854159033947 918,0047 917,700,0047 917,7047 917,700,000,000,000,000,000,000,00
9009000108306 000,0012 962,870,0012 962,8712 962,870,000,000,000,000,000,000,00
900900010960744 000,00359 708,070,00359 708,07359 708,070,000,000,000,000,000,000,00
9009000162072 406 494,002 406 494,000,002 406 494,002 406 494,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001988983 156 494,002 779 164,940,002 779 164,942 779 164,940,000,000,000,000,000,000,00
900900020490520 000,00572 615,350,00346 216,57346 216,57244 926,06172 509,5318 527,280,000,0010 966,600,00
90090002244032 413,0021 805,000,0021 805,0021 805,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000293832552 413,00594 420,350,00368 021,57368 021,57244 926,06172 509,5318 527,280,000,0010 966,600,00
90090005244034 000,0029 520,000,0029 520,0029 520,000,000,000,000,000,000,000,00
900900059334534 000,0029 520,000,0029 520,0029 520,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906906 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
9009009509608 200,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
900900956207656 144,00552 169,790,00552 169,79552 169,790,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162664 344,00557 812,110,00557 812,11557 812,110,000,000,000,000,000,000,00
9219211620206 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950576 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010351 388,35350 809,070,00350 809,07350 809,070,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60067 000,0068 572,890,0068 572,8968 572,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700629 176,00144 040,190,00141 878,31141 878,312 161,882 161,880,000,000,000,000,00
Razem dział720189 160,0098 977,610,0098 977,6198 977,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750180 685,00176 464,760,00176 464,76177 304,760,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75140 893,0037 824,430,0037 824,4337 824,430,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 565,001 565,000,001 565,001 565,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7565 061 155,005 122 640,970,004 820 994,804 829 646,77339 555,03290 356,4337 908,86577 586,49324 290,0019 452,133 053,20
Razem dział7585 566 227,225 565 419,560,005 565 419,565 584 743,560,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801282 636,00326 642,440,00326 642,44326 642,440,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8522 266 789,002 260 194,540,002 260 194,542 260 194,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85353 000,0022 521,010,0022 521,0122 521,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85447 918,0047 917,700,0047 917,7047 917,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 413 251,003 964 797,810,003 738 399,033 738 399,03244 926,06172 509,5318 527,280,000,0010 966,600,00
Razem dział9216 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM19 157 343,5718 194 887,980,0017 664 681,1517 693 497,12586 642,97465 027,8456 436,14577 586,49324 290,0030 418,733 053,20
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 600,002 020,720,002 020,722 020,720,000,000,000,000,000,000,00
010010952010348 788,35348 788,350,00348 788,35348 788,350,000,000,000,000,000,000,00
010010953865351 388,35350 809,070,00350 809,07350 809,070,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 000,005 670,690,005 670,695 670,690,000,000,000,000,000,000,00
60060016663063 000,0062 902,200,0062 902,2062 902,200,000,000,000,000,000,000,00
600600166821667 000,0068 572,890,0068 572,8968 572,890,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,003 057,220,002 752,342 752,34304,88304,880,000,000,000,000,00
700700050750106 876,00106 422,290,00106 422,29106 422,290,000,000,000,000,000,000,00
70070005076014 200,0017 309,890,0015 452,8915 452,891 857,001 857,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,0017 099,000,0017 099,0017 099,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00151,790,00151,79151,790,000,000,000,000,000,000,00
7007000575235629 176,00144 040,190,00141 878,31141 878,312 161,882 161,880,000,000,000,000,00
720720952007160 786,0084 130,970,0084 130,9784 130,970,000,000,000,000,000,000,00
72072095200928 374,0014 846,640,0014 846,6414 846,640,000,000,000,000,000,000,00
7207209576831189 160,0098 977,610,0098 977,6198 977,610,000,000,000,000,000,000,00
75075011201047 546,0047 546,000,0047 546,0047 546,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,007,750,007,757,750,000,000,000,000,000,000,00
750750118013147 596,0047 553,750,0047 553,7547 553,750,000,000,000,000,000,000,00
7507502306909 000,0012 300,330,0012 300,3312 300,330,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097033 000,0034 176,460,0034 176,4635 016,460,000,000,000,000,000,000,00
750750237839344 000,0047 176,790,0047 176,7948 016,790,000,000,000,000,000,000,00
75075095620789 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
750750958205289 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
751751012010831,00831,000,00831,00831,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862831,00831,000,00831,00831,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201017 641,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
751751077786817 641,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
75175108201012 940,0011 879,930,0011 879,9311 879,930,000,000,000,000,000,000,00
751751087786912 940,0011 879,930,0011 879,9311 879,930,000,000,000,000,000,000,00
7517511020109 481,007 473,080,007 473,087 473,080,000,000,000,000,000,000,00
75175110778719 481,007 473,080,007 473,087 473,080,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,0011 569,130,0011 569,1311 062,130,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,0011 569,130,0011 569,1311 062,130,000,000,000,000,000,000,00
756756150310720 000,00744 035,760,00709 107,41709 107,4136 671,3136 671,311 742,9689 762,00262 498,000,000,00
7567561503205 400,008 764,500,007 059,557 059,551 996,501 996,50291,552 995,000,000,000,00
75675615033024 000,0023 199,300,0023 188,3023 188,3033,0033,0022,004 033,490,000,000,00
75675615034011 080,008 383,000,008 383,008 383,000,000,000,003 788,000,000,000,00
7567561505005 000,00120,000,00120,00120,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,007 721,580,001 375,681 375,686 345,900,000,000,000,000,000,00
7567561526804 800,004 800,000,004 800,004 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561581761777 280,00797 024,140,00754 033,94754 033,9445 046,7138 700,812 056,51100 578,49262 498,000,000,00
7567561603101 155 000,001 164 298,470,00996 035,63996 035,63192 933,74192 933,7424 670,90211 587,0042 000,0013 914,202 887,00
756756160320552 000,00555 540,700,00512 908,33512 908,3352 539,5352 539,539 907,16220 709,000,004 763,0091,20
75675616033031 000,0031 067,570,0028 861,5128 861,513 146,353 146,35940,290,000,00338,000,00
75675616034086 000,0087 010,900,0084 308,9084 308,903 036,003 036,00334,0044 712,0019 792,000,000,00
75675616036025 000,0010 853,390,0010 853,3918 575,390,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00770,000,00770,00770,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616049029 084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,00233 062,160,00233 062,16233 656,160,000,000,000,000,000,000,00
75675616091030 000,0051 129,540,008 276,848 276,8442 852,700,000,000,000,00205,7075,00
75675616803622 108 584,002 133 732,730,001 875 076,761 883 392,76294 508,32251 655,6235 852,35477 008,0061 792,0019 220,903 053,20
75675618041020 000,0017 306,000,0017 306,0017 306,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460269 000,00271 677,360,00271 677,36271 677,360,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0060 323,650,0060 323,6560 323,650,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 378,460,001 378,461 378,460,000,000,000,000,00231,230,00
7567561878634350 000,00350 685,470,00350 685,47350 685,470,000,000,000,000,00231,230,00
7567562100101 811 791,001 827 493,000,001 827 493,001 826 080,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 500,002 923,450,002 923,454 915,350,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 815 291,001 830 416,450,001 830 416,451 830 995,350,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 406 245,003 406 245,000,003 406 245,003 425 569,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 406 245,003 406 245,000,003 406 245,003 425 569,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 077 280,002 077 280,000,002 077 280,002 077 280,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 077 280,002 077 280,000,002 077 280,002 077 280,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00192,340,00192,34192,340,000,000,000,000,000,000,00
75875814203068 409,3268 409,320,0068 409,3268 409,320,000,000,000,000,000,000,00
75875814633013 292,9013 292,900,0013 292,9013 292,900,000,000,000,000,000,000,00
758758148585282 702,2281 894,560,0081 894,5681 894,560,000,000,000,000,000,000,00
80180101201018 274,0017 645,410,0017 645,4117 645,410,000,000,000,000,000,000,00
8018010120304 900,004 900,000,004 900,004 900,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018494223 174,0022 545,410,0022 545,4122 545,410,000,000,000,000,000,000,00
801801032030143 849,00143 849,000,00143 849,00143 849,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934143 849,00143 849,000,00143 849,00143 849,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406902 000,002 193,500,002 193,502 193,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104815952 000,002 193,500,002 193,502 193,500,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 000,00148 082,250,00148 082,25148 082,250,000,000,000,000,000,000,00
80180110201013 613,009 972,280,009 972,289 972,280,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751113 613,00158 054,530,00158 054,53158 054,530,000,000,000,000,000,000,00
85285206203015 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808815 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 833 682,001 833 682,000,001 833 682,001 833 682,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,009 039,260,009 039,269 039,260,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 848 682,001 842 721,260,001 842 721,261 842 721,260,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 695,0022 260,090,0022 260,0922 260,090,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 833,004 754,310,004 754,314 754,310,000,000,000,000,000,000,00
852852139010527 528,0027 014,400,0027 014,4027 014,400,000,000,000,000,000,000,00
85285214203037 834,0037 834,000,0037 834,0037 834,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809637 834,0037 834,000,0037 834,0037 834,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203052 826,0052 826,000,0052 826,0052 826,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809852 826,0052 826,000,0052 826,0052 826,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190960100,0098,000,0098,0098,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203078 507,0078 507,000,0078 507,0078 507,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198906178 607,0078 605,000,0078 605,0078 605,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201017 200,0017 200,000,0017 200,0017 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809017 200,0017 200,000,0017 200,0017 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010362,00243,880,00243,88243,880,000,000,000,000,000,000,00
852852952030188 000,00188 000,000,00188 000,00188 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187188 362,00188 243,880,00188 243,88188 243,880,000,000,000,000,000,000,00
85385395200751 850,0021 385,760,0021 385,7621 385,760,000,000,000,000,000,000,00
8538539520091 150,001 135,250,001 135,251 135,250,000,000,000,000,000,000,00
853853959026453 000,0022 521,010,0022 521,0122 521,010,000,000,000,000,000,000,00
85485415203041 847,0041 847,000,0041 847,0041 847,000,000,000,000,000,000,000,00
8548541520406 071,006 070,700,006 070,706 070,700,000,000,000,000,000,000,00
854854159033947 918,0047 917,700,0047 917,7047 917,700,000,000,000,000,000,000,00
9009000108306 000,0012 962,870,0012 962,8712 962,870,000,000,000,000,000,000,00
900900010960744 000,00359 708,070,00359 708,07359 708,070,000,000,000,000,000,000,00
9009000162072 406 494,002 406 494,000,002 406 494,002 406 494,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001988983 156 494,002 779 164,940,002 779 164,942 779 164,940,000,000,000,000,000,000,00
900900020490520 000,00572 615,350,00346 216,57346 216,57244 926,06172 509,5318 527,280,000,0010 966,600,00
90090002244032 413,0021 805,000,0021 805,0021 805,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000293832552 413,00594 420,350,00368 021,57368 021,57244 926,06172 509,5318 527,280,000,0010 966,600,00
90090005244034 000,0029 520,000,0029 520,0029 520,000,000,000,000,000,000,000,00
900900059334534 000,0029 520,000,0029 520,0029 520,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906906 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
9009009509608 200,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
900900956207656 144,00552 169,790,00552 169,79552 169,790,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162664 344,00557 812,110,00557 812,11557 812,110,000,000,000,000,000,000,00
9219211620206 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950576 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010351 388,35350 809,070,00350 809,07350 809,070,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60067 000,0068 572,890,0068 572,8968 572,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700629 176,00144 040,190,00141 878,31141 878,312 161,882 161,880,000,000,000,000,00
Razem dział720189 160,0098 977,610,0098 977,6198 977,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750180 685,00176 464,760,00176 464,76177 304,760,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75140 893,0037 824,430,0037 824,4337 824,430,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 565,001 565,000,001 565,001 565,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7565 061 155,005 123 427,920,004 821 781,754 830 169,65339 555,03290 356,4337 908,86577 586,49324 290,0019 452,133 053,20
Razem dział7585 566 227,225 565 419,560,005 565 419,565 584 743,560,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801282 636,00326 642,440,00326 642,44326 642,440,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8522 266 789,002 260 194,540,002 260 194,542 260 194,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85353 000,0022 521,010,0022 521,0122 521,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85447 918,0047 917,700,0047 917,7047 917,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 413 251,003 964 797,810,003 738 399,033 738 399,03244 926,06172 509,5318 527,280,000,0010 966,600,00
Razem dział9216 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM19 157 343,5718 195 674,930,0017 665 468,1017 694 020,00586 642,97465 027,8456 436,14577 586,49324 290,0030 418,733 053,20
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta sprawozdania spowodowana opublikowaniem sprawozdań z Urzędów Skarbowych
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605020 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001010707020 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,0010 386,7210 386,720,000,000,000,000,00
01001030389011 500,0010 386,7210 386,720,000,000,000,000,00
01001095430026 838,9926 411,3426 411,340,000,000,000,000,00
010010954430341 949,36341 949,36341 949,360,000,000,000,000,00
010010959835368 788,35368 360,70368 360,700,000,000,000,000,00
1501501166397 648,006 712,896 712,890,000,000,000,000,00
15015011218007 648,006 712,896 712,890,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300340 000,00340 000,00340 000,000,000,000,000,000,00
6006001466914340 000,00340 000,00340 000,000,000,000,000,000,00
600600164210150 000,00134 184,13133 470,33713,800,000,0061 129,130,00
6006001642702 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
600600164300130 000,00112 836,31111 212,711 623,600,000,0030 343,440,00
600600166050226 000,00218 229,60218 229,600,000,000,000,000,00
6006001679446508 000,00465 496,04463 158,642 337,400,000,0091 472,570,00
7007000543005 000,003 487,923 487,920,000,000,000,000,00
70070005605026 000,0026 000,0026 000,000,000,000,000,000,00
700700058105531 000,0029 487,9229 487,920,000,000,000,000,00
71071004430027 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
710710047601427 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
72072095401744 000,0030 120,4030 120,400,000,000,000,000,00
7207209541177 800,005 150,565 150,560,000,000,000,000,00
7207209541271 200,00737,90737,900,000,000,000,000,00
72072095430794 786,0092 487,5092 487,500,000,000,000,000,00
72072095430928 374,0017 721,9717 721,970,000,000,000,000,00
72072095436713 000,0013 000,0013 000,000,000,000,000,000,00
7207209598059189 160,00159 218,33159 218,330,000,000,000,000,00
75075011401034 233,0034 233,0034 233,000,000,000,000,000,00
7507501140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
7507501141106 751,006 751,006 751,000,000,000,000,000,00
750750114120904,00904,00904,000,000,000,000,000,00
7507501142103 158,003 158,003 158,000,000,000,000,000,00
750750119625147 546,0047 546,0047 546,000,000,000,000,000,00
75075022303059 000,0053 900,0053 900,000,000,000,000,000,00
7507502242104 000,003 229,483 229,480,000,000,000,000,00
750750228301263 000,0057 129,4857 129,480,000,000,000,000,00
7507502340101 406 000,001 382 772,811 382 772,8135 205,130,000,000,000,00
75075023404099 000,0098 513,4698 513,46129 232,790,000,000,000,00
75075023410041 000,0038 827,0638 611,06216,000,000,000,000,00
750750234110246 000,00244 250,53244 250,5342 194,480,000,000,000,00
75075023412027 000,0026 249,2826 249,283 989,780,000,000,000,00
7507502341405 000,003 926,003 926,000,000,000,000,000,00
7507502341706 000,004 184,474 121,8662,610,000,000,000,00
750750234210242 157,00238 451,39219 836,9718 614,420,000,000,000,00
75075023426085 000,0063 584,1863 584,180,000,000,000,000,00
7507502342704 000,003 849,403 849,400,000,000,000,000,00
7507502342805 000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,00
750750234300191 310,22179 571,00179 571,000,000,000,000,000,00
75075023436032 000,0031 437,5828 629,932 807,650,000,000,000,00
7507502344108 000,006 225,036 225,030,000,000,000,000,00
75075023443016 000,0014 425,8414 425,840,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0038 288,0038 288,000,000,000,000,000,00
75075023470016 000,0015 801,0015 636,00165,000,000,000,000,00
75075023606058 000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,00
750750231541832 525 755,222 452 363,032 430 497,35232 487,860,000,000,000,00
75075075421017 000,0016 408,8016 408,800,000,000,000,000,00
7507507543005 000,004 541,804 541,800,000,000,000,000,00
750750758433522 000,0020 950,6020 950,600,000,000,000,000,00
75075095303015 000,0012 400,0012 400,000,000,000,000,000,00
75075095663913 675,0010 718,9210 718,920,000,000,000,000,00
750750958551428 675,0023 118,9223 118,920,000,000,000,000,00
751751014110118,84118,84118,840,000,000,000,000,00
75175101412017,0417,0417,040,000,000,000,000,00
751751014170695,12695,12695,120,000,000,000,000,00
7517510188252831,00831,00831,000,000,000,000,000,00
75175107303011 800,0011 800,0011 800,000,000,000,000,000,00
7517510741703 553,503 553,503 553,500,000,000,000,000,00
7517510742102 109,602 109,562 109,560,000,000,000,000,00
75175107430011,1011,0411,040,000,000,000,000,00
751751074410166,80166,32166,320,000,000,000,000,00
751751079597817 641,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,00
7517510830305 900,005 900,005 900,000,000,000,000,000,00
7517510841703 730,003 729,253 729,250,000,000,000,000,00
7517510842102 200,002 142,862 142,860,000,000,000,000,00
751751084300770,000,000,000,000,000,000,000,00
751751084410340,00107,82107,820,000,000,000,000,00
751751089597912 940,0011 879,9311 879,930,000,000,000,000,00
7517511030303 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
7517511041702 500,002 491,252 491,250,000,000,000,000,00
7517511042103 031,001 069,831 069,830,000,000,000,000,00
751751104410150,00112,00112,000,000,000,000,000,00
75175110916819 481,007 473,087 473,080,000,000,000,000,00
752752124210500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
7527521280174500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
75475404617018 000,0017 999,9417 999,940,000,000,000,000,00
754754048232818 000,0017 999,9417 999,940,000,000,000,000,00
75475412303018 050,0015 756,7615 756,760,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00984,96984,960,000,000,000,000,00
7547541241709 000,008 969,008 969,000,000,000,000,000,00
75475412421035 165,0032 862,7932 862,790,000,000,005 109,000,00
75475412426029 000,0024 714,5524 714,550,000,000,000,000,00
75475412427033 000,0032 595,0032 595,000,000,000,000,000,00
75475412430010 000,008 779,698 779,690,000,000,000,000,00
7547541243602 000,001 637,551 637,550,000,000,000,000,00
7547541244308 000,006 580,506 580,500,000,000,000,000,00
75475412113306146 215,00132 880,80132 880,800,000,000,005 109,000,00
754754144210400,00400,00400,000,000,000,000,000,00
7547541480378400,00400,00400,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110240 076,00239 288,21239 288,210,000,000,000,000,00
7577570284569240 076,00239 288,21239 288,210,000,000,000,000,00
75875818481089 571,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138689 571,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020128 606,00128 344,36128 344,363 485,820,000,000,000,00
8018010140102 058 391,002 048 738,532 048 738,5350 303,440,000,000,000,00
801801014040142 863,00142 577,92142 577,92164 535,370,000,000,000,00
801801014110385 026,00383 179,75383 179,7560 121,280,000,000,000,00
80180101412043 248,0042 371,0642 371,066 431,360,000,000,000,00
801801014210154 903,00134 564,03134 564,030,000,000,0022 662,000,00
80180101424051 207,0036 218,0536 218,050,000,000,000,000,00
80180101426036 812,0034 805,5334 805,530,000,000,000,000,00
80180101427017 500,0017 176,0617 176,060,000,000,000,000,00
80180101430028 569,0027 349,1327 349,130,000,000,000,000,00
80180101436010 318,008 661,278 661,270,000,000,000,000,00
8018010144102 817,002 352,032 352,030,000,000,000,000,00
8018010144304 689,003 367,003 367,000,000,000,000,000,00
801801014440103 080,00103 080,00103 080,000,000,000,000,000,00
8018010160592 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011451813 170 029,003 112 784,723 112 784,72284 877,270,000,0022 662,000,00
80180103302014 300,0014 017,4914 017,49367,270,000,000,000,00
801801034010194 400,00194 093,00194 093,004 852,280,000,000,000,00
80180103404015 400,0015 195,2915 195,2915 602,340,000,000,000,00
80180103411037 730,0037 442,4837 442,485 766,580,000,000,000,00
8018010341204 304,004 142,044 142,04656,910,000,000,000,00
80180103444011 520,0011 520,0011 520,000,000,000,000,000,00
80180103104644277 654,00276 410,30276 410,3027 245,380,000,000,000,00
801801044300162 000,00161 870,78151 738,5810 132,200,000,000,000,00
8018010485205162 000,00161 870,78151 738,5810 132,200,000,000,000,00
80180110302050 844,0050 722,3550 722,351 062,550,000,000,000,00
801801104010870 016,00870 008,26870 008,2618 236,970,000,000,000,00
80180110404061 256,0060 081,7360 081,7359 619,050,000,000,000,00
801801104110166 564,00166 564,00166 564,0018 820,290,000,000,000,00
80180110412016 959,0016 864,5716 864,572 121,910,000,000,000,00
8018011041405 951,005 468,225 468,220,000,000,000,000,00
801801104210130 323,00117 971,74117 971,740,000,000,000,000,00
80180110424015 885,0010 008,3210 008,320,000,000,000,000,00
80180110426027 139,0026 287,8326 287,830,000,000,000,000,00
801801104270254,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110430018 229,0017 217,1817 217,180,000,000,000,000,00
8018011043604 389,003 680,953 680,950,000,000,000,000,00
801801104410781,00777,81777,810,000,000,000,000,00
8018011044302 902,002 578,002 578,000,000,000,000,000,00
80180110444049 550,0049 550,0049 550,000,000,000,000,000,00
801801101432711 421 042,001 397 780,961 397 780,9699 860,770,000,000,000,00
80180113401083 000,0079 281,4779 281,472 126,250,000,000,000,00
8018011340406 500,006 375,376 375,376 649,470,000,000,000,00
80180113411016 000,0014 325,2114 325,212 413,640,000,000,000,00
8018011341202 300,001 292,371 292,37170,940,000,000,000,00
80180113421027 000,0026 909,6626 497,32412,340,000,000,000,00
801801134300157 300,00153 633,58153 633,580,000,000,000,000,00
8018011344403 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
80180113110144295 400,00285 117,66284 705,3211 772,640,000,000,000,00
8018014643006 550,006 030,006 030,000,000,000,000,000,00
80180146852476 550,006 030,006 030,000,000,000,000,000,00
80180148401073 400,0072 538,1272 538,121 612,920,000,000,000,00
8018014840405 700,005 641,765 641,765 725,540,000,000,000,00
80180148411012 700,0012 654,9012 654,902 003,770,000,000,000,00
801801484120500,00434,74434,7476,750,000,000,000,00
8018014842102 000,001 149,761 149,760,000,000,000,000,00
80180148422079 000,0078 344,1878 344,180,000,000,000,000,00
8018014842603 170,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
8018014843002 000,001 767,101 767,100,000,000,000,000,00
8018014844403 404,003 404,003 404,000,000,000,000,000,00
80180148118659181 874,00178 934,56178 934,569 418,980,000,000,000,00
8018015030208 870,008 870,008 870,000,000,000,000,000,00
801801504010130 893,00130 893,00130 893,000,000,000,000,000,00
80180150404012 031,0012 031,0012 031,000,000,000,000,000,00
80180150411026 710,0026 710,0026 710,000,000,000,000,000,00
8018015041204 213,004 213,004 213,000,000,000,000,000,00
80180150414049,0049,0049,000,000,000,000,000,00
80180150421021 560,0021 560,0021 560,000,000,000,000,000,00
801801504240750,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8018015042604 049,004 049,004 049,000,000,000,000,000,00
8018015043002 604,002 604,002 604,000,000,000,000,000,00
801801504360793,00793,00793,000,000,000,000,000,00
801801504430195,00195,00195,000,000,000,000,000,00
8018015044407 840,007 840,007 840,000,000,000,000,000,00
80180150134631220 557,00220 557,00220 557,000,000,000,000,000,00
80180195324013 500,0013 350,0013 350,000,000,000,000,000,00
80180195401010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 780,001 710,001 710,000,000,000,000,000,00
801801954120250,00222,95222,950,000,000,000,000,00
801801954210500,00310,02310,020,000,000,000,000,00
80180195444015 000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
8018019510512641 030,0040 592,9740 592,970,000,000,000,000,00
8518515342101 000,00970,00970,000,000,000,000,000,00
85185153902141 000,00970,00970,000,000,000,000,000,00
8518515441101 400,001 040,141 040,14204,080,000,000,000,00
851851544120100,0067,4067,4022,050,000,000,000,00
85185154417020 000,0019 337,7219 337,72382,280,000,000,000,00
85185154421027 500,0027 423,0527 423,050,000,000,000,000,00
85185154430014 000,0013 485,2013 485,200,000,000,000,000,00
8518515410691563 000,0061 353,5161 353,51608,410,000,000,000,00
85285202433080 000,0079 599,0079 599,000,000,000,000,000,00
852852029038480 000,0079 599,0079 599,000,000,000,000,000,00
852852042900800,00759,00759,000,000,000,000,000,00
8528520488956800,00759,00759,000,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542101 200,00927,67927,670,000,000,000,000,00
85285205944372 000,00927,67927,670,000,000,000,000,00
85285206401013 400,0013 198,9113 198,910,000,000,000,000,00
8528520641102 826,002 383,662 383,660,000,000,000,000,00
852852064120324,00323,38323,380,000,000,000,000,00
852852069829816 550,0015 905,9515 905,950,000,000,000,000,00
8528521231101 707 726,881 707 726,881 707 726,880,000,000,000,000,00
85285212401031 000,0031 000,0031 000,000,000,000,000,000,00
8528521240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85285212411081 472,0181 472,0181 472,010,000,000,000,000,00
852852124120720,00720,00720,000,000,000,000,000,00
8528521242103 866,633 866,633 866,630,000,000,000,000,00
8528521243003 618,013 618,013 618,010,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
852852124580279,47279,47279,470,000,000,000,000,00
852852124700699,00699,00699,000,000,000,000,000,00
852852121276841 833 682,001 833 682,001 833 682,000,000,000,000,000,00
85285213413027 528,0027 014,4027 014,400,000,000,000,000,00
852852139019527 528,0027 014,4027 014,400,000,000,000,000,00
85285214311050 928,0044 532,8244 532,820,000,000,000,000,00
852852148917650 928,0044 532,8244 532,820,000,000,000,000,00
85285216311052 826,0052 826,0052 826,000,000,000,000,000,00
852852168917852 826,0052 826,0052 826,000,000,000,000,000,00
852852194010143 307,00140 809,37140 809,374 149,050,000,000,000,00
85285219404013 500,0013 208,2513 208,2515 519,250,000,000,000,00
85285219411026 600,0025 970,9225 970,925 946,490,000,000,000,00
8528521941203 200,003 107,723 107,72695,380,000,000,000,00
8528521941703 700,003 647,793 647,79805,400,000,000,000,00
85285219421012 200,0011 117,8911 117,890,000,000,000,000,00
85285219430010 000,008 920,588 920,580,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00646,20646,200,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
852852194700500,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219133011218 807,00211 088,72211 088,7227 115,570,000,000,000,00
852852284110950,00325,08325,080,000,000,000,000,00
85285228412050,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417018 000,0017 200,0017 200,000,000,000,000,000,00
852852289848019 000,0017 525,0817 525,080,000,000,000,000,00
852852953110250 000,00246 834,16246 834,160,000,000,000,000,00
85285295411030,7030,7030,700,000,000,000,000,00
8528529541204,174,174,170,000,000,000,000,00
852852954170309,13191,01191,010,000,000,000,000,00
85285295421018,0018,0018,000,000,000,000,000,00
85285295105867250 362,00247 078,04247 078,040,000,000,000,000,00
8538539531194 060,003 872,773 872,770,000,000,000,000,00
85385395401712 000,008 373,478 373,470,000,000,000,000,00
8538539541172 200,001 510,801 510,800,000,000,000,000,00
853853954127294,00215,73215,730,000,000,000,000,00
8538539541773 000,002 820,002 820,000,000,000,000,000,00
85385395421717 356,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430717 000,009 604,619 604,610,000,000,000,000,00
8538539511432955 910,0026 397,3826 397,380,000,000,000,000,00
85485415324053 471,0053 466,2053 466,200,000,000,000,000,00
8548541532606 071,006 070,706 070,700,000,000,000,000,00
854854159276959 542,0059 536,9059 536,900,000,000,000,000,00
90090001430047 000,0036 391,0036 391,000,000,000,000,000,00
9009000160571 847 962,001 847 962,001 847 962,000,000,000,000,000,00
900900016059901 123,00792 067,95760 067,9532 000,000,000,000,000,00
900900011073172 796 085,002 676 420,952 644 420,9532 000,000,000,000,000,00
900900024300468 413,00467 035,20439 737,4427 297,760,000,000,000,00
9009000295202468 413,00467 035,20439 737,4427 297,760,000,000,000,00
9009000442102 500,002 475,262 475,260,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 475,262 475,260,000,000,000,000,00
90090005430040 000,0039 360,0039 360,000,000,000,000,000,00
900900059520540 000,0039 360,0039 360,000,000,000,000,000,00
90090013430013 000,0011 783,4011 783,400,000,000,000,000,00
900900139521313 000,0011 783,4011 783,400,000,000,000,000,00
900900154260174 600,00164 178,70153 659,3910 519,310,000,000,000,00
90090015427095 400,0095 215,7487 143,868 071,880,000,000,000,00
90090015605060 000,0051 155,7051 155,700,000,000,0050 679,700,00
90090015105495330 000,00310 550,14291 958,9518 591,190,000,0050 679,700,00
9009001942105 000,002 115,542 115,540,000,000,000,000,00
90090019951295 000,002 115,542 115,540,000,000,000,000,00
90090095421080 300,0079 067,6479 067,640,000,000,0069 282,850,00
9009009543009 000,002 296,462 296,460,000,000,000,000,00
90090095605010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956057519 360,00519 355,00519 355,000,000,000,000,000,00
900900956059580 000,00576 299,73576 299,730,000,000,000,000,00
9009009560609 200,009 200,009 200,000,000,000,009 200,000,00
900900951237311 207 860,001 186 218,831 186 218,830,000,000,0078 482,850,00
921921162480216 000,00209 111,50209 111,500,000,000,000,000,00
9219211695517216 000,00209 111,50209 111,500,000,000,000,000,00
92192195421013 500,009 000,169 000,160,000,000,007 583,450,00
921921959732613 500,009 000,169 000,160,000,000,007 583,450,00
92692605282050 000,0028 000,0028 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0028 000,0028 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010400 288,35393 247,42393 247,420,000,000,000,000,00
Razem dział1507 648,006 712,896 712,890,000,000,000,000,00
Razem dział600853 000,00805 496,04803 158,642 337,400,000,0091 472,570,00
Razem dział70031 000,0029 487,9229 487,920,000,000,000,000,00
Razem dział71027 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
Razem dział720189 160,00159 218,33159 218,330,000,000,000,000,00
Razem dział7502 686 976,222 601 108,032 579 242,35232 487,860,000,000,000,00
Razem dział75140 893,0037 824,4337 824,430,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
Razem dział754169 615,00151 280,74151 280,740,000,000,005 109,000,00
Razem dział757240 076,00239 288,21239 288,210,000,000,000,000,00
Razem dział75889 571,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 776 136,005 680 078,955 669 534,41443 307,240,000,0022 662,000,00
Razem dział85164 000,0062 323,5162 323,51608,410,000,000,000,00
Razem dział8522 552 483,002 530 938,682 530 938,6827 115,570,000,000,000,00
Razem dział85355 910,0026 397,3826 397,380,000,000,000,000,00
Razem dział85459 542,0059 536,9059 536,900,000,000,000,000,00
Razem dział9004 862 858,004 695 959,324 618 070,3777 888,950,000,00129 162,550,00
Razem dział921229 500,00218 111,66218 111,660,000,000,007 583,450,00
Razem dział92650 000,0028 000,0028 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM18 386 156,5717 745 897,6617 633 261,09783 745,430,000,00255 989,570,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108302 500,003 895,00
G8018010124000,000,00
G80180110083030 000,0016 920,00
HRAZEM 24677532 500,0020 815,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)32 500,0020 815,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010124000,002 615,28
M8018010142102 000,001 269,98
M801801014300500,009,74
M8018011024000,000,21
M80180110421010 000,007 662,05
M8018011042206 000,005 316,11
M80180110426010 000,000,00
M8018011043004 000,003 941,63
NRAZEM 67756132 500,0020 815,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)32 500,0020 815,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)740 386,35740 386,350,000,000,000,000,000,000,000,0040 862,69699 523,660,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe740 386,35740 386,350,000,000,000,000,000,000,000,0040 862,69699 523,660,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)288 828,31288 828,3155 069,9155 069,910,000,000,000,000,000,00161 929,1571 829,250,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.161 929,15161 929,150,000,000,000,000,000,000,000,00161 929,150,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.126 899,16126 899,1655 069,9155 069,910,000,000,000,000,000,000,0071 829,250,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)19 157 343,5717 664 681,15
A1. Dochody bieżące15 410 123,6714 515 536,15
A2. Dochody majątkowe3 747 219,903 149 145,00
B. WYDATKI (B1+B2)18 386 156,5717 633 261,09
B1. Wydatki bieżące13 742 188,5713 177 059,36
B2. Wydatki majątkowe4 643 968,004 456 201,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,0031 420,06
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,001 419 238,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,001 395 200,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,001 666 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 666 387,001 666 387,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wyjaśnienia do NDS - wyższe wykonanie przychodów wynika z zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokosci 500.000 zł. Powyzszy kredyt zostanie spłacony w I kwartale 2016r. - brak wpływu środków UE w 2015 roku jako refundacji poniesionych wydatków wynikających z umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-394/08-00 w wysokości 1.515.959,94 zł Powyzsze środki wpłyną w I kwartale 2016 roku. Środki na zbilansowanie budzetu gminy w wysokości 215.728,48 zł pochodzą z wpływu w grudniu 2015r. części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2016 r.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)19 157 343,5717 665 468,10
A1. Dochody bieżące15 410 123,6714 516 323,10
A2. Dochody majątkowe3 747 219,903 149 145,00
B. WYDATKI (B1+B2)18 386 156,5717 633 261,09
B1. Wydatki bieżące13 742 188,5713 177 059,36
B2. Wydatki majątkowe4 643 968,004 456 201,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,0032 207,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,001 419 238,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,001 395 200,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,001 666 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 666 387,001 666 387,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wyjaśnienia do NDS - korekta sprawozdania spowodowana opublikowaniem sprawozdań z Urzędów Skarbowych - wyższe wykonanie przychodów wynika z zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokosci 500.000 zł. Powyzszy kredyt zostanie spłacony w I kwartale 2016r. - brak wpływu środków UE w 2015 roku jako refundacji poniesionych wydatków wynikających z umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-394/08-00 w wysokości 1.515.959,94 zł Powyzsze środki wpłyną w I kwartale 2016 roku. Środki na zbilansowanie budzetu gminy w wysokości 214941,53 zł pochodzą z wpływu w grudniu 2015r. części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2016 r.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
4 733 216,78577 586,49324 290,0019 015,202 978,20
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
2 136,50
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
1 827 493,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
519 967,88223 704,000,004 763,0091,20
A5. podatek od nieruchomości
A5
1 705 143,04301 349,00304 498,0013 914,202 887,00
A6. podatek leśny
A6
52 049,814 033,490,00338,000,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
92 691,9048 500,0019 792,000,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
11 569,13
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
233 182,16
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
17 306,00
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
271 677,36
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
4 734 003,73577 586,49324 290,0019 015,202 978,20
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
2 923,45
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
1 827 493,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
519 967,88223 704,000,004 763,0091,20
A5. podatek od nieruchomości
A5
1 705 143,04301 349,00304 498,0013 914,202 887,00
A6. podatek leśny
A6
52 049,814 033,490,00338,000,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
92 691,9048 500,0019 792,000,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
11 569,13
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
233 182,16
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
17 306,00
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
271 677,36
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP
Korekta sprawozdania spowodowana opublikowaniem sprawozdań z Urzędów Skarbowych

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-ST: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:
na koniec 2015 r.
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
WyszczególnienieKwoty
12
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:15 352,51
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*4 901,03
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*10 451,48
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)0,00
* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST
Wyjaśnienia do Rb-ST: - wpływ dochodów z tytułu udziałów w PIT za 2015r. w m-cu styczniu 2016r. - 54.142,00 z, - brak wpływu środków UE w 2015r. jako refundacji wydatków wynikających z umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-394/08-00 "Przebudowa drogi ginnej nr 0731007 Piskornia - Obręb - Dzbanice oraz drogi powiatowej Nr 07575 na odcinku Dzbanice - Karniewek w gminie Pokrzywnica" w wysokości 1.515.959,94 zł. Powyższe środki wpłyną w 2016 roku.

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UN: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2015 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

główny księgowy
2016-01-28

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UZ: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2015 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej
WyszczególnienieWaluta
ogółem (kol.3+4+5+6+7)PLZEURUSDCHFPozostałe waluty wg średniego kursu NBPPozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
12345678
B. Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)6 413 713,006 413 713,000,000,000,000,000,00
B1. papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,00
B2. kredyty i pożyczki6 413 713,006 413 713,000,000,000,000,000,00
B3. przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,00
B4. wymagalne zobowiązania0,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Kredyty i pożyczki Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)6 413 713,00500 000,000,005 913 713,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki6 413 713,00500 000,000,005 913 713,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Kredyty i pożyczki Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)6 413 713,00545 000,002 510 000,003 358 713,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki6 413 713,00545 000,002 510 000,003 358 713,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

główny księgowy
2016-02-23

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 413 713,006 413 713,000,000,000,000,000,000,006 413 713,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 413 713,006 413 713,000,000,000,000,000,000,006 413 713,000,000,000,00