Raport: Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2015
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
III kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 600,002 020,720,002 020,722 020,720,000,000,000,000,000,000,00
010010952010216 322,65216 322,650,00216 322,65216 322,650,000,000,000,000,000,000,00
010010953865218 922,65218 343,370,00218 343,37218 343,370,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 000,003 884,290,003 884,293 884,290,000,000,000,000,000,000,00
60060016663063 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166821667 000,003 884,290,003 884,293 884,290,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,003 103,520,002 752,342 752,34351,18351,180,000,000,000,000,00
700700050750106 876,0086 415,690,0086 415,6986 415,690,000,000,000,000,000,000,00
70070005076014 200,0013 526,930,0013 526,9313 526,930,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,00999,000,00999,00999,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,00151,790,00151,79151,790,000,000,000,000,000,000,00
7007000575235629 176,00104 196,930,00103 845,75103 845,75351,18351,180,000,000,000,000,00
720720952007105 536,0033 326,060,0033 326,0633 326,060,000,000,000,000,000,000,00
72072095200918 624,005 881,070,005 881,075 881,070,000,000,000,000,000,000,00
72072095620755 250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209562099 750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247189 160,0039 207,130,0039 207,1339 207,130,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 655,0031 996,000,0031 996,0031 996,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,006,200,006,206,200,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 705,0032 002,200,0032 002,2032 002,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502306905 000,006 539,000,006 539,006 539,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0030 854,570,0030 854,5731 694,570,000,000,000,000,000,000,00
750750237839337 000,0038 093,570,0038 093,5738 933,570,000,000,000,000,000,000,00
75075095620789 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
750750958205289 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
751751012010831,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862831,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201017 641,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
751751077786817 641,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
7517510820107 040,007 040,000,007 040,007 040,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108778697 040,007 040,000,007 040,007 040,000,000,000,000,000,000,000,00
7517511020109 481,009 481,000,009 481,009 481,000,000,000,000,000,000,000,00
75175110778719 481,009 481,000,009 481,009 481,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,0011 236,000,007 917,367 917,363 318,643 318,640,000,000,000,000,00
756756017670710 000,0011 236,000,007 917,367 917,363 318,643 318,640,000,000,000,000,00
756756150310720 000,00726 144,760,00509 576,98509 576,98218 242,2847 442,981 674,5065 328,00196 962,000,000,00
7567561503205 400,008 764,500,006 831,556 831,552 211,501 741,50278,552 544,000,000,000,00
75675615033024 000,0023 199,300,0017 507,3017 507,305 713,0029,0021,003 025,110,000,000,00
75675615034011 080,0012 000,000,009 400,009 400,002 600,002 600,000,003 919,000,000,000,00
7567561505005 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,006 309,380,00491,92491,925 817,460,000,000,000,000,000,00
7567561526804 800,004 800,000,004 800,004 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561581761777 280,00781 217,940,00548 607,75548 607,75234 584,2451 813,481 974,0574 816,11196 962,000,000,00
7567561603101 155 000,001 168 109,470,00798 886,23798 886,23387 553,84221 049,0418 330,60157 641,0031 500,0011 291,501 414,00
756756160320552 000,00557 831,700,00395 615,22395 615,22170 491,6170 740,678 275,13165 151,000,002 466,00318,00
75675616033031 000,0031 149,570,0023 345,8023 345,808 667,064 243,93863,290,000,00270,000,00
75675616034086 000,0086 486,900,0071 655,6071 655,6014 831,3014 831,300,0033 044,0014 592,000,000,00
75675616036025 000,009 747,000,009 747,0017 469,000,000,000,000,000,006 747,000,00
756756160430500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616049029 084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,00186 157,000,00186 157,00187 051,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616091030 000,0047 612,060,006 047,206 047,2041 564,860,000,000,000,0063,700,00
75675616803622 058 584,002 087 593,700,001 491 954,051 500 570,05623 108,67310 864,9427 469,02355 836,0046 092,0020 838,201 732,00
75675618041020 000,0013 049,000,0013 049,0013 049,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460261 000,00268 928,560,00268 928,56268 928,560,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0059 354,680,0059 354,6859 354,680,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,001 265,230,00792,87792,87472,360,000,000,000,000,000,00
7567561878634342 000,00342 597,470,00342 125,11342 125,11472,360,000,000,000,000,000,00
7567562100101 811 791,001 285 907,000,001 285 907,001 174 645,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 500,002 494,800,002 015,593 605,52504,030,0024,820,000,000,000,00
75675621764071 815 291,001 288 401,800,001 287 922,591 178 250,52504,030,0024,820,000,000,000,00
7587580129203 406 245,002 884 056,000,002 884 056,002 621 020,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 406 245,002 884 056,000,002 884 056,002 621 020,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 077 280,001 557 963,000,001 557 963,001 557 963,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 077 280,001 557 963,000,001 557 963,001 557 963,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00179,760,00179,76179,760,000,000,000,000,000,000,00
75875814203068 409,3268 409,320,0068 409,3268 409,320,000,000,000,000,000,000,00
75875814633013 292,9013 292,900,0013 292,9013 292,900,000,000,000,000,000,000,00
758758148585282 702,2281 881,980,0081 881,9881 881,980,000,000,000,000,000,000,00
80180101201017 271,0017 271,000,0017 271,0017 271,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018291217 271,0017 271,000,0017 271,0017 271,000,000,000,000,000,000,000,00
801801032030143 849,00107 883,000,00107 883,00107 883,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934143 849,00107 883,000,00107 883,00107 883,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406902 000,001 275,500,001 275,501 275,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104815952 000,001 275,500,001 275,501 275,500,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 000,0072 796,550,0072 796,5572 796,550,000,000,000,000,000,000,00
80180110201013 613,0013 613,000,0013 613,0013 613,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751113 613,0086 409,550,0086 409,5586 409,550,000,000,000,000,000,000,00
85285206203015 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808815 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 817 882,001 378 719,000,001 378 719,001 378 719,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,007 513,780,007 513,787 513,780,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 832 882,001 386 232,780,001 386 232,781 386 232,780,000,000,000,000,000,000,00
85285213201022 045,0016 620,000,0016 620,0016 620,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320304 833,003 566,000,003 566,003 566,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010526 878,0020 186,000,0020 186,0020 186,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203024 549,0014 640,000,0014 640,0014 640,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809624 549,0014 640,000,0014 640,0014 640,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203042 240,0039 595,000,0039 595,0039 595,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809842 240,0039 595,000,0039 595,0039 595,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190960100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 900,0052 587,000,0052 587,0052 587,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198906173 000,0052 587,000,0052 587,0052 587,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201017 200,0013 606,000,0013 606,0013 606,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809017 200,0013 606,000,0013 606,0013 606,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010362,00175,000,00175,00175,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030188 000,00101 625,000,00101 625,00101 625,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187188 362,00101 800,000,00101 800,00101 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200751 850,0021 385,760,0021 385,7621 385,760,000,000,000,000,000,000,00
8538539520091 150,001 125,570,001 125,571 125,570,000,000,000,000,000,000,00
853853959026453 000,0022 511,330,0022 511,3322 511,330,000,000,000,000,000,000,00
85485415203021 806,0021 806,000,0021 806,0021 806,000,000,000,000,000,000,000,00
8548541520406 619,006 619,000,006 619,006 619,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159033928 425,0028 425,000,0028 425,0028 425,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000108306 000,003 191,080,003 191,083 191,080,000,000,000,000,000,000,00
900900010960744 000,00357 621,730,00357 621,73357 621,730,000,000,000,000,000,000,00
9009000162072 393 276,00545 314,000,00545 314,00545 314,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001988983 143 276,00906 126,810,00906 126,81906 126,810,000,000,000,000,000,000,00
900900020490520 000,00496 615,330,00259 546,58259 546,58251 661,17165 829,1714 592,420,000,009 276,600,00
90090002244032 413,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000293832552 413,00496 615,330,00259 546,58259 546,58251 661,17165 829,1714 592,420,000,009 276,600,00
90090005244034 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900059334534 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906906 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
9009009509608 200,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
900900956207656 144,0052 169,790,0052 169,7952 169,790,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162664 344,0057 812,110,0057 812,1157 812,110,000,000,000,000,000,000,00
9219211620206 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950576 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010218 922,65218 343,370,00218 343,37218 343,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60067 000,003 884,290,003 884,293 884,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700629 176,00104 196,930,00103 845,75103 845,75351,18351,180,000,000,000,000,00
Razem dział720189 160,0039 207,130,0039 207,1339 207,130,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750167 794,00151 829,990,00151 829,99152 669,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75134 993,0034 782,420,0034 782,4234 782,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 565,001 565,000,001 565,001 565,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7565 003 155,004 511 046,910,003 678 526,863 577 470,79861 987,94365 997,0629 467,89430 652,11243 054,0020 838,201 732,00
Razem dział7585 566 227,224 523 900,980,004 523 900,984 260 864,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801276 733,00212 839,050,00212 839,05212 839,050,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8522 220 861,001 644 396,780,001 644 396,781 644 396,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85353 000,0022 511,330,0022 511,3322 511,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85428 425,0028 425,000,0028 425,0028 425,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 400 033,001 464 434,660,001 227 365,911 227 365,91251 661,17165 829,1714 592,420,000,009 276,600,00
Razem dział9216 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM18 863 544,8712 967 863,840,0011 897 923,8611 534 671,791 114 000,29532 177,4144 060,31430 652,11243 054,0030 114,801 732,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605020 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001010707020 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,008 314,728 314,720,000,000,000,000,00
01001030389011 500,008 314,728 314,720,000,000,000,000,00
01001095430024 241,6222 810,6322 810,63864,000,000,000,000,00
010010954430212 081,03212 081,03212 081,030,000,000,000,000,00
010010959835236 322,65234 891,66234 891,66864,000,000,000,000,00
1501501166397 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
15015011218007 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300340 000,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
6006001466914340 000,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,0080 699,2680 699,260,000,000,000,000,00
60060016427020 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
600600164300150 000,0050 321,5750 321,570,000,000,000,000,00
600600166050208 000,00126 702,44126 702,44507,160,000,000,000,00
6006001679446508 000,00257 969,27257 969,27507,160,000,000,000,00
70070005430015 000,002 972,922 972,920,000,000,000,000,00
70070005605030 000,0026 000,0026 000,000,000,000,000,000,00
700700058105545 000,0028 972,9228 972,920,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
710710047601430 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
72072095401744 000,0026 286,4926 286,49821,870,000,000,000,00
7207209541177 800,004 120,474 120,47515,040,000,000,000,00
7207209541271 200,00590,34590,3473,780,000,000,000,00
72072095430739 536,0039 536,0039 536,000,000,000,000,000,00
72072095430918 624,0010 432,7510 432,750,000,000,000,000,00
72072095436713 000,0011 700,0011 700,000,000,000,000,000,00
72072095606755 250,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209560699 750,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095110195189 160,0092 666,0592 666,051 410,690,000,000,000,00
75075011401030 000,0022 500,0022 500,000,000,000,000,000,00
7507501140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
7507501141106 027,004 000,004 000,00500,000,000,000,000,00
750750114120800,00554,00554,0070,000,000,000,000,00
7507501142102 328,001 355,211 355,210,000,000,000,000,00
750750119625141 655,0030 909,2130 909,21570,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0042 000,0042 000,000,000,000,000,000,00
75075022421010 000,001 229,481 229,480,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0043 229,4843 229,480,000,000,000,000,00
7507502340101 368 000,001 031 249,461 031 249,4637 562,710,000,000,000,00
75075023404099 000,0098 513,4698 513,460,000,000,000,000,00
75075023410045 000,0029 030,8629 030,861 121,000,000,000,000,00
750750234110222 000,00185 306,39185 306,3921 127,570,000,000,000,00
75075023412030 000,0019 957,4019 957,402 106,560,000,000,000,00
7507502341403 000,001 022,001 022,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,003 953,473 953,470,000,000,000,000,00
750750234210237 157,00186 017,11186 017,110,000,000,000,000,00
75075023426050 000,0049 626,5049 626,500,000,000,000,000,00
7507502342706 000,002 988,402 988,400,000,000,000,000,00
7507502342805 000,003 916,003 916,000,000,000,000,000,00
750750234300163 092,2296 795,3496 795,340,000,000,000,000,00
75075023436027 000,0020 024,3020 024,300,000,000,000,000,00
75075023441010 000,004 585,254 585,250,000,000,000,000,00
75075023443016 000,0012 060,7212 060,720,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0038 288,0038 288,000,000,000,000,000,00
75075023470014 000,0011 470,0011 470,000,000,000,000,000,00
75075023606060 000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,00
750750231541832 403 537,221 852 804,661 852 804,6661 917,840,000,000,000,00
75075075421017 000,004 708,834 708,830,000,000,000,000,00
7507507543008 000,002 041,802 041,800,000,000,000,000,00
750750758433525 000,006 750,636 750,630,000,000,000,000,00
75075095303015 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
75075095663913 675,0011 681,5111 681,510,000,000,000,000,00
750750958551428 675,0021 681,5121 681,510,000,000,000,000,00
751751014110113,0089,1489,140,000,000,000,000,00
75175101412018,0010,5210,520,000,000,000,000,00
751751014170700,00521,34521,340,000,000,000,000,00
7517510188252831,00621,00621,000,000,000,000,000,00
75175107303011 800,0011 800,0011 800,000,000,000,000,000,00
7517510741703 553,503 553,503 553,500,000,000,000,000,00
7517510742102 109,602 109,562 109,560,000,000,000,000,00
75175107430011,1011,0411,040,000,000,000,000,00
751751074410166,80166,32166,320,000,000,000,000,00
751751079597817 641,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,00
7517510841703 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510842102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510843001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
751751084410340,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108929497 040,000,000,000,000,000,000,000,00
7517511030303 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
7517511041702 500,001 816,441 816,44674,810,000,000,000,00
7517511042103 031,001 069,831 069,830,000,000,000,000,00
751751104410150,00112,00112,000,000,000,000,000,00
75175110916819 481,006 798,276 798,27674,810,000,000,000,00
752752124210500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280174500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475404617018 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
754754048232818 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
75475412303018 050,0012 606,2012 606,200,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00656,64656,640,000,000,000,000,00
7547541241709 000,005 124,005 124,000,000,000,000,000,00
75475412421032 165,0023 038,8123 038,810,000,000,000,000,00
75475412426025 000,0022 365,8922 365,890,000,000,000,000,00
75475412427033 000,0032 595,0032 595,000,000,000,000,000,00
75475412430010 000,006 984,456 984,450,000,000,000,000,00
7547541243602 000,001 162,161 162,160,000,000,000,000,00
7547541244308 000,003 414,503 414,500,000,000,000,000,00
75475412113306139 215,00107 947,65107 947,650,000,000,000,000,00
754754144210400,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7547541480378400,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,00171 542,67171 542,670,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,00171 542,67171 542,670,000,000,000,000,00
758758184810143 271,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386143 271,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020127 486,0095 347,6595 347,653 457,330,000,000,000,00
8018010140102 037 091,001 543 558,911 543 558,9152 535,870,000,000,000,00
801801014040142 863,00142 599,92142 599,920,000,000,000,000,00
801801014110380 926,00293 221,26293 221,2630 760,620,000,000,000,00
80180101412046 328,0032 588,6932 588,693 327,490,000,000,000,00
801801014210113 678,0088 994,5388 994,530,000,000,000,000,00
80180101424044 079,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426046 812,0027 780,7227 780,720,000,000,000,000,00
80180101427035 915,0017 176,0617 176,060,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430034 369,0023 580,2723 580,270,000,000,000,000,00
80180101436010 318,006 080,336 080,330,000,000,000,000,00
8018010144102 817,001 313,731 313,730,000,000,000,000,00
8018010144304 689,002 474,002 474,000,000,000,000,000,00
801801014440103 080,00103 080,00103 080,000,000,000,000,000,00
8018010160592 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011494613 133 251,002 377 796,072 377 796,0790 081,310,000,000,000,00
80180103302014 000,0010 391,3310 391,33362,130,000,000,000,00
801801034010186 100,00142 155,80142 155,804 652,230,000,000,000,00
80180103404015 750,0015 195,2915 195,290,000,000,000,000,00
80180103411037 180,0028 100,1628 100,162 982,980,000,000,000,00
8018010341204 269,003 051,453 051,45328,760,000,000,000,00
80180103444011 520,0011 520,0011 520,000,000,000,000,000,00
80180103104644268 819,00210 414,03210 414,038 326,100,000,000,000,00
80180104290012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044300120 000,00108 069,09108 069,090,000,000,000,000,00
8018010488105132 000,00108 069,09108 069,090,000,000,000,000,00
80180110302050 844,0039 745,0939 745,09973,470,000,000,000,00
801801104010858 016,00672 578,32672 578,3218 831,010,000,000,000,00
80180110404061 256,0061 073,2361 073,230,000,000,000,000,00
801801104110169 064,00134 528,14134 528,148 952,680,000,000,000,00
80180110412018 459,0013 474,6113 474,611 167,860,000,000,000,00
8018011041405 951,004 468,224 468,220,000,000,000,000,00
801801104210167 233,00100 037,76100 037,760,000,000,000,000,00
80180110424015 885,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426034 139,0022 644,2722 644,270,000,000,000,000,00
8018011042704 754,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110430020 729,0014 518,1214 518,120,000,000,000,000,00
8018011043604 389,002 679,012 679,010,000,000,000,000,00
801801104410781,00758,81758,810,000,000,000,000,00
8018011044303 902,00890,00890,000,000,000,000,000,00
80180110444049 550,0049 550,0049 550,000,000,000,000,000,00
801801101432711 464 952,001 116 945,581 116 945,5829 925,020,000,000,000,00
801801134010100 000,0056 926,2356 926,232 109,690,000,000,000,00
8018011340406 500,006 375,376 375,370,000,000,000,000,00
80180113411016 000,0010 508,8210 508,821 267,350,000,000,000,00
8018011341202 300,001 037,321 037,3284,530,000,000,000,00
80180113421026 000,0016 514,9816 514,980,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300150 000,00116 959,93116 959,930,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
80180113118844312 100,00211 622,65211 622,653 461,570,000,000,000,00
80180146430016 000,006 030,006 030,000,000,000,000,000,00
801801468524716 000,006 030,006 030,000,000,000,000,000,00
80180148401080 400,0052 621,7052 621,701 502,210,000,000,000,00
8018014840405 700,005 641,765 641,760,000,000,000,000,00
80180148411012 000,009 292,169 292,16962,800,000,000,000,00
8018014841203 900,00316,98316,9835,390,000,000,000,00
80180148421012 000,001 149,761 149,760,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0027 946,0027 946,000,000,000,000,000,00
80180148426013 170,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843002 000,001 767,101 767,100,000,000,000,000,00
8018014844403 404,003 404,003 404,000,000,000,000,000,00
80180148118659182 574,00102 139,46102 139,462 500,400,000,000,000,00
8018015030208 870,006 662,006 662,000,000,000,000,000,00
801801504010130 893,0098 167,0098 167,000,000,000,000,000,00
80180150404012 031,0011 917,5011 917,500,000,000,000,000,00
80180150411026 710,0019 658,5519 658,550,000,000,000,000,00
8018015041204 213,003 146,263 146,260,000,000,000,000,00
80180150414049,0049,0049,000,000,000,000,000,00
80180150421020 313,0015 164,7915 164,790,000,000,000,000,00
801801504240750,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015042604 049,003 051,003 051,000,000,000,000,000,00
801801504270831,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015043002 604,001 959,501 959,500,000,000,000,000,00
801801504360793,00604,00604,000,000,000,000,000,00
801801504410202,0019,0019,000,000,000,000,000,00
801801504430409,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8018015044407 840,007 840,007 840,000,000,000,000,000,00
80180150143311220 557,00168 288,60168 288,600,000,000,000,000,00
80180195324013 500,0013 350,0013 350,000,000,000,000,000,00
8018019540108 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 280,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
8018019510512639 980,0028 350,0028 350,000,000,000,000,000,00
8518515342101 000,00400,00400,000,000,000,000,000,00
85185153902141 000,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00556,12556,12272,710,000,000,000,00
851851544120100,0045,0945,0917,160,000,000,000,00
85185154417020 000,0014 380,3614 380,36449,640,000,000,000,00
85185154421027 500,0024 405,5524 405,550,000,000,000,000,00
85185154430014 400,0012 745,2012 745,200,000,000,000,000,00
8518515410691563 000,0052 132,3252 132,32739,510,000,000,000,00
85285202433080 000,0059 676,7559 676,750,000,000,000,000,00
852852029038480 000,0059 676,7559 676,750,000,000,000,000,00
8528520429001 000,00759,00759,000,000,000,000,000,00
85285204889561 000,00759,00759,000,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 700,00760,66760,660,000,000,000,000,00
85285205944373 500,00760,66760,660,000,000,000,000,00
85285206401013 400,006 635,976 635,97537,350,000,000,000,00
8528520641102 841,00932,74932,74362,730,000,000,000,00
852852064120309,00126,54126,5449,210,000,000,000,00
852852069829816 550,007 695,257 695,25949,290,000,000,000,00
8528521231101 692 393,001 288 186,181 288 186,180,000,000,000,000,00
85285212401031 000,0020 250,0020 250,000,000,000,000,000,00
8528521240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85285212411078 250,0060 614,7860 614,78496,000,000,000,000,00
852852124120720,00523,60523,6065,450,000,000,000,00
8528521242105 361,002 657,822 657,820,000,000,000,000,00
8528521243004 558,001 907,151 907,150,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
852852124580300,00279,47279,470,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121276841 817 882,001 378 719,001 378 719,00561,450,000,000,000,00
85285213413026 878,0020 175,2120 175,210,000,000,000,000,00
852852139019526 878,0020 175,2120 175,210,000,000,000,000,00
85285214311037 643,0017 990,9817 990,980,000,000,000,000,00
852852148917637 643,0017 990,9817 990,980,000,000,000,000,00
85285216311042 240,0039 595,0039 595,000,000,000,000,000,00
852852168917842 240,0039 595,0039 595,000,000,000,000,000,00
852852194010153 500,00107 738,37107 738,374 149,050,000,000,000,00
85285219404013 500,0013 208,2513 208,250,000,000,000,000,00
85285219411026 000,0019 629,6919 629,692 173,510,000,000,000,00
8528521941203 500,002 434,002 434,00227,430,000,000,000,00
8528521941701 000,00850,00850,000,000,000,000,000,00
8528521942109 000,008 463,008 463,000,000,000,000,000,00
8528521942601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943007 000,006 837,606 837,600,000,000,000,000,00
852852194360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00554,80554,800,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,001 059,001 059,000,000,000,000,000,00
85285219141631223 000,00164 074,71164 074,716 549,990,000,000,000,00
852852284110950,00166,15166,15158,930,000,000,000,00
85285228412050,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417018 000,0011 030,0311 030,03289,970,000,000,000,00
852852289848019 000,0011 196,1811 196,18448,900,000,000,000,00
852852953110250 000,00124 595,43124 595,430,000,000,000,000,00
85285295411044,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954170300,00126,80126,8047,400,000,000,000,00
85285295421018,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295101747250 362,00124 722,23124 722,2347,400,000,000,000,00
8538539531194 060,003 872,773 872,770,000,000,000,000,00
85385395401712 000,008 373,478 373,470,000,000,000,000,00
8538539541172 200,001 510,801 510,800,000,000,000,000,00
853853954127294,00215,73215,730,000,000,000,000,00
8538539541773 000,002 820,002 820,000,000,000,000,000,00
85385395421717 356,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430717 000,009 594,939 594,930,000,000,000,000,00
8538539511432955 910,0026 387,7026 387,700,000,000,000,000,00
85485415324027 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
8548541532606 619,006 070,706 070,700,000,000,000,000,00
854854159276933 925,0033 376,3033 376,300,000,000,000,000,00
90090001430050 000,0026 155,3226 155,320,000,000,000,000,00
9009000160571 847 962,001 847 962,001 847 962,000,000,000,000,000,00
900900016059901 123,00759 369,31759 369,310,000,000,000,000,00
900900011073172 799 085,002 633 486,632 633 486,630,000,000,000,000,00
900900024300468 413,00344 230,06344 230,060,000,000,000,000,00
9009000295202468 413,00344 230,06344 230,060,000,000,000,000,00
9009000442102 500,002 475,262 475,260,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 475,262 475,260,000,000,000,000,00
90090005430040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900059520540 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430010 000,009 544,809 544,800,000,000,000,000,00
900900139521310 000,009 544,809 544,800,000,000,000,000,00
900900154260180 000,00131 797,99131 797,990,000,000,000,000,00
90090015427090 000,0069 585,6069 585,600,000,000,000,000,00
90090015605060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495330 000,00201 383,59201 383,590,000,000,000,000,00
9009001942105 000,00392,03392,030,000,000,000,000,00
90090019951295 000,00392,03392,030,000,000,000,000,00
90090095421080 300,0063 154,8363 154,830,000,000,000,000,00
9009009543009 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956057519 360,00519 355,00519 355,000,000,000,000,000,00
900900956059580 000,00569 288,73569 288,730,000,000,000,000,00
9009009560609 200,009 200,009 200,000,000,000,000,000,00
900900951237311 207 860,001 160 998,561 160 998,560,000,000,000,000,00
921921162480216 000,00153 800,00153 800,000,000,000,000,000,00
9219211695517216 000,00153 800,00153 800,000,000,000,000,000,00
92192195421013 500,008 714,568 714,560,000,000,000,000,00
921921959732613 500,008 714,568 714,560,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010267 822,65257 706,38257 706,38864,000,000,000,000,00
Razem dział1507 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
Razem dział600853 000,00427 969,27427 969,27507,160,000,000,000,00
Razem dział70045 000,0028 972,9228 972,920,000,000,000,000,00
Razem dział71030 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
Razem dział720189 160,0092 666,0592 666,051 410,690,000,000,000,00
Razem dział7502 578 867,221 955 375,491 955 375,4962 487,840,000,000,000,00
Razem dział75134 993,0025 059,6925 059,69674,810,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754162 615,00126 047,65126 047,650,000,000,000,000,00
Razem dział757195 000,00171 542,67171 542,670,000,000,000,000,00
Razem dział758143 271,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 770 233,004 329 655,484 329 655,48134 294,400,000,000,000,00
Razem dział85164 000,0052 532,3252 532,32739,510,000,000,000,00
Razem dział8522 518 055,001 825 364,971 825 364,978 557,030,000,000,000,00
Razem dział85355 910,0026 387,7026 387,700,000,000,000,000,00
Razem dział85433 925,0033 376,3033 376,300,000,000,000,000,00
Razem dział9004 862 858,004 352 510,934 352 510,930,000,000,000,000,00
Razem dział921229 500,00162 514,56162 514,560,000,000,000,000,00
Razem dział92650 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM18 092 357,8713 913 717,0113 913 717,01209 535,440,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108302 500,002 895,00
G80180110083030 000,0012 960,00
HRAZEM 16347332 500,0015 855,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)32 500,0015 855,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142102 000,00676,50
M801801014300500,007,24
M80180110421010 000,004 090,20
M8018011042206 000,000,00
M80180110426010 000,000,00
M8018011043004 000,003 695,63
NRAZEM 51094832 500,008 469,57
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,007 385,43
S190 Ogółem (N+P150)32 500,0015 855,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)310 011,38310 011,380,000,000,000,000,000,00310 011,380,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie310 011,38310 011,380,000,000,000,000,000,00310 011,380,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)785 545,05785 545,050,000,000,000,000,000,000,000,0052 164,66733 380,390,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe785 545,05785 545,050,000,000,000,000,000,000,000,0052 164,66733 380,390,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)825 068,28825 068,28163 991,00163 991,000,000,000,000,000,000,00180 796,71480 280,570,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.495 246,14495 246,140,000,000,000,000,000,000,000,00180 796,71314 449,430,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.329 822,14329 822,14163 991,00163 991,000,000,000,000,000,000,000,00165 831,140,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)18 863 544,8711 897 923,86
A1. Dochody bieżące15 064 542,9711 190 887,02
A2. Dochody majątkowe3 799 001,90707 036,84
B. WYDATKI (B1+B2)18 092 357,8713 913 717,01
B1. Wydatki bieżące13 395 389,879 776 010,64
B2. Wydatki majątkowe4 696 968,004 137 706,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,00-2 015 793,15
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,003 767 200,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,003 743 162,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,002 347 962,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,001 340 262,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 666 387,001 340 262,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,00771 187,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)9 087 800,009 087 800,006 125,000,000,006 125,000,000,009 081 675,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)9 087 800,009 087 800,006 125,000,000,006 125,000,000,009 081 675,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe2 847 962,002 847 962,000,000,000,000,000,000,002 847 962,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 239 838,006 239 838,006 125,000,000,006 125,000,000,006 233 713,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,002 347 962,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki