Raport: Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2015
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
II kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, korekta nr 1
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 2
 10. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 11. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 600,002 020,720,002 020,722 020,720,000,000,000,000,000,000,00
010010952010216 322,65216 322,650,00216 322,65216 322,650,000,000,000,000,000,000,00
010010953865218 922,65218 343,370,00218 343,37218 343,370,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 000,003 532,220,003 532,223 532,220,000,000,000,000,000,000,00
60060016663063 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166821667 000,003 532,220,003 532,223 532,220,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,002 479,620,002 128,442 128,44351,18351,180,000,000,000,000,00
700700050750106 876,0049 694,090,0049 694,0949 694,090,000,000,000,000,000,000,00
70070005076014 200,006 926,930,006 926,936 926,930,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,0065,790,0065,7965,790,000,000,000,000,000,000,00
7007000575235629 176,0059 166,430,0058 815,2558 815,25351,18351,180,000,000,000,000,00
72072095200766 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095620950 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209581031116 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 655,0022 339,000,0022 339,0022 339,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,003,100,003,103,100,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 705,0022 342,100,0022 342,1022 342,100,000,000,000,000,000,000,00
7507502306905 000,005 103,090,005 103,095 103,090,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097021 000,0012 589,230,0012 589,2313 429,230,000,000,000,000,000,000,00
750750237839328 000,0017 692,320,0017 692,3218 532,320,000,000,000,000,000,000,00
75075095620789 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
750750958205289 089,0081 734,220,0081 734,2281 734,220,000,000,000,000,000,000,00
751751012010831,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862831,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201022 021,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
751751077786822 021,0017 640,420,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 165,001 165,000,001 165,001 165,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,006 214,000,004 772,594 456,592 048,412 048,41607,000,000,000,000,00
756756017670710 000,006 214,000,004 772,594 456,592 048,412 048,41607,000,000,000,000,00
756756150310720 000,00700 664,760,00342 736,16342 736,16358 100,1026 657,78171,5037 098,00131 249,000,000,00
7567561503205 400,008 796,500,006 598,006 598,002 401,501 400,50203,001 705,000,000,000,00
75675615033024 000,0023 199,300,0011 760,0011 760,0011 449,3023,3010,002 016,740,000,000,00
75675615034011 080,0012 000,000,006 100,006 100,005 900,000,000,002 613,000,000,000,00
7567561505005 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,005 637,400,00460,20460,205 177,200,000,000,000,000,000,00
7567561579081772 480,00750 297,960,00367 654,36367 654,36383 028,1028 081,58384,5043 432,74131 249,000,000,00
7567561603101 100 000,001 186 675,470,00639 062,09639 062,09560 618,34185 889,2513 004,96106 720,0021 000,008 556,501 792,00
756756160320552 000,00558 593,700,00301 109,60301 109,60264 416,9856 846,836 932,88109 143,000,00667,000,00
75675616033031 000,0031 318,570,0018 814,8018 814,8013 274,863 637,13771,090,000,0091,002,00
75675616034086 000,0085 786,900,0045 088,6045 088,6040 698,303 575,000,0021 856,009 317,000,000,00
75675616036025 000,006 895,000,006 673,0014 395,00222,00222,000,000,000,000,000,00
756756160430500,00220,000,00220,00220,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616049029 084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0093 922,000,0093 826,0094 026,0096,000,000,000,000,000,000,00
75675616091030 000,0044 427,530,004 486,334 486,3339 941,200,000,000,000,0055,4044,30
75675616803622 003 584,002 007 839,170,001 109 280,421 117 202,42919 267,68250 170,2120 708,93237 719,0030 317,009 369,901 838,30
75675618041020 000,009 283,000,009 283,009 283,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,00146 320,560,00146 320,56146 320,560,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0045 195,400,0045 195,4045 195,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00411,590,00411,59411,590,000,000,000,000,0043,890,00
7567561878634331 000,00201 210,550,00201 210,55201 210,550,000,000,000,000,0043,890,00
7567562100101 811 791,00812 790,000,00812 790,00745 033,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 500,001 954,940,002 247,893 789,890,000,00292,950,000,000,000,00
75675621764071 815 291,00814 744,940,00815 037,89748 822,890,000,00292,950,000,000,000,00
7587580129203 394 245,002 088 768,000,002 088 768,001 825 732,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 394 245,002 088 768,000,002 088 768,001 825 732,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 077 280,001 038 642,000,001 038 642,001 038 642,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 077 280,001 038 642,000,001 038 642,001 038 642,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00169,300,00169,30169,300,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00169,300,00169,30169,300,000,000,000,000,000,000,00
80180101201014 463,0014 463,000,0014 463,0014 463,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018291214 463,0014 463,000,0014 463,0014 463,000,000,000,000,000,000,000,00
801801032030143 849,0071 922,000,0071 922,0071 922,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934143 849,0071 922,000,0071 922,0071 922,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406900,001 147,000,001 147,001 147,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104815950,001 147,000,001 147,001 147,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 000,0070 160,000,0070 160,0070 160,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110201011 341,0011 341,000,0011 341,0011 341,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011083751111 341,0081 501,000,0081 501,0081 501,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 515 000,00902 654,000,00902 654,00902 654,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,005 919,580,005 919,585 919,580,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 530 000,00908 573,580,00908 573,58908 573,580,000,000,000,000,000,000,00
85285213201014 850,0010 755,000,0010 755,0010 755,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 800,002 441,000,002 441,002 441,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010520 650,0013 196,000,0013 196,0013 196,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203021 000,009 092,000,009 092,009 092,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809621 000,009 092,000,009 092,009 092,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203040 600,0027 102,000,0027 102,0027 102,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809840 600,0027 102,000,0027 102,0027 102,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 900,0035 333,000,0035 333,0035 333,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 900,0035 333,000,0035 333,0035 333,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201017 200,008 160,000,008 160,008 160,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809017 200,008 160,000,008 160,008 160,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010362,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030159 000,0065 400,000,0065 400,0065 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187159 362,0065 500,000,0065 500,0065 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200751 850,0021 717,460,0021 717,4621 717,460,000,000,000,000,000,000,00
8538539520091 150,001 125,570,001 125,571 125,570,000,000,000,000,000,000,00
853853959026453 000,0022 843,030,0022 843,0322 843,030,000,000,000,000,000,000,00
85485415203021 806,0021 806,000,0021 806,0021 806,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829921 806,0021 806,000,0021 806,0021 806,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000108306 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900010960744 000,00297 885,780,00297 885,78297 885,780,000,000,000,000,000,000,00
9009000162072 393 276,00545 314,000,00545 314,00545 314,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001988983 143 276,00843 199,780,00843 199,78843 199,780,000,000,000,000,000,000,00
900900020490520 000,00499 135,330,00175 298,66175 298,66335 231,07157 831,6711 394,400,000,006 756,600,00
9009000291392520 000,00499 135,330,00175 298,66175 298,66335 231,07157 831,6711 394,400,000,006 756,600,00
9009001906906 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,003 880,410,003 880,413 880,410,000,000,000,000,000,000,00
9009009509608 200,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
900900956207656 144,0012 748,610,0012 748,6112 748,610,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162664 344,0018 390,930,0018 390,9318 390,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010218 922,65218 343,370,00218 343,37218 343,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60067 000,003 532,220,003 532,223 532,220,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700629 176,0059 166,430,0058 815,2558 815,25351,18351,180,000,000,000,000,00
Razem dział720116 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750158 794,00121 768,640,00121 768,64122 608,640,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75122 852,0018 054,420,0018 054,4218 054,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 565,001 565,000,001 565,001 565,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 932 355,003 780 306,620,002 497 955,812 439 346,811 304 344,19280 300,2021 993,38281 151,74161 566,009 413,791 838,30
Razem dział7585 472 525,003 127 579,300,003 127 579,302 864 543,300,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801269 653,00169 033,000,00169 033,00169 033,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 861 712,001 066 956,580,001 066 956,581 066 956,580,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85353 000,0022 843,030,0022 843,0322 843,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85421 806,0021 806,000,0021 806,0021 806,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 333 620,001 364 606,450,001 040 769,781 040 769,78335 231,07157 831,6711 394,400,000,006 756,600,00
RAZEM18 159 480,659 976 061,060,008 369 522,408 048 717,401 639 926,44438 483,0533 387,78281 151,74161 566,0016 170,391 838,30
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2014

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
RAZEM0,000,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,006 132,626 132,620,000,000,000,000,00
01001030389011 500,006 132,626 132,620,000,000,000,000,00
01001095430024 241,624 102,284 102,280,000,000,000,000,00
010010954430212 081,03212 081,03212 081,030,000,000,000,000,00
010010959835236 322,65216 183,31216 183,310,000,000,000,000,00
1501501166397 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
15015011218007 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,0026 933,2426 933,240,000,000,000,000,00
60060016427020 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
600600164300150 000,0026 845,8926 845,890,000,000,000,000,00
600600166050133 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001679446433 000,0054 025,1354 025,130,000,000,000,000,00
70070005430015 000,001 258,661 258,660,000,000,000,000,00
70070005605030 000,0026 000,0026 000,000,000,000,000,000,00
700700058105545 000,0027 258,6627 258,660,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
710710047601430 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
72072095401744 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541177 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541271 200,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095436713 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095606750 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209595510116 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401030 000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
7507501140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
7507501141106 027,002 500,002 500,00500,000,000,000,000,00
750750114120800,00350,00350,0070,000,000,000,000,00
7507501142102 328,001 355,211 355,210,000,000,000,000,00
750750119625141 655,0021 705,2121 705,21570,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0029 100,0029 100,00600,000,000,000,000,00
75075022421010 000,00847,27847,270,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0029 947,2729 947,27600,000,000,000,000,00
7507502340101 220 000,00672 827,95672 827,9536 376,920,000,000,000,00
750750234040105 000,0098 513,4698 513,460,000,000,000,000,00
75075023410060 000,0021 097,6921 097,69210,000,000,000,000,00
750750234110210 000,00127 753,01127 753,0118 286,130,000,000,000,00
75075023412030 000,0013 529,2013 529,202 136,170,000,000,000,00
75075023414015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,003 660,063 660,06293,410,000,000,000,00
750750234210208 157,00165 237,44165 237,440,000,000,000,000,00
75075023426050 000,0032 448,2132 448,210,000,000,000,000,00
75075023427020 000,00614,50614,500,000,000,000,000,00
7507502342805 000,002 720,002 720,000,000,000,000,000,00
750750234300145 000,0070 399,7170 399,710,000,000,000,000,00
75075023436027 000,0013 982,6413 982,640,000,000,000,000,00
75075023441010 000,003 233,073 233,070,000,000,000,000,00
75075023443016 000,0012 116,2112 116,210,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0037 000,0037 000,000,000,000,000,000,00
75075023470014 000,0010 645,0010 645,000,000,000,000,000,00
75075023606020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231541832 203 445,001 285 778,151 285 778,1557 302,630,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303015 000,007 200,007 200,000,000,000,000,000,00
75075095663913 675,0011 233,2811 233,280,000,000,000,000,00
750750958551428 675,0018 433,2818 433,280,000,000,000,000,00
751751014110113,0029,7129,710,000,000,000,000,00
75175101412018,004,264,260,000,000,000,000,00
751751014170700,00173,78173,780,000,000,000,000,00
7517510188252831,00207,75207,750,000,000,000,000,00
75175107303011 800,0011 800,0011 800,000,000,000,000,000,00
7517510741703 900,003 553,503 553,500,000,000,000,000,00
7517510742103 921,002 109,562 109,560,000,000,000,000,00
7517510743001 900,0011,0411,040,000,000,000,000,00
751751074410500,00166,32166,320,000,000,000,000,00
751751079597822 021,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,00
752752124210500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280174500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475404617018 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
754754048232818 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
75475412303013 050,004 110,164 110,160,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00328,32328,320,000,000,000,000,00
75475412417014 000,002 470,002 470,000,000,000,000,000,00
75475412421032 165,0015 315,7615 315,760,000,000,000,000,00
75475412426025 000,0018 775,5818 775,580,000,000,000,000,00
75475412427035 000,0032 595,0032 595,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,004 972,404 972,400,000,000,000,000,00
7547541243602 000,00839,29839,290,000,000,000,000,00
75475412443010 000,002 334,502 334,500,000,000,000,000,00
75475412113306139 215,0081 741,0181 741,010,000,000,000,000,00
754754144210400,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7547541480378400,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,00110 926,14110 926,140,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,00110 926,14110 926,140,000,000,000,000,00
758758184810224 771,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386224 771,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020113 286,0064 489,0864 489,083 447,840,000,000,000,00
8018010140101 614 091,001 027 967,121 027 967,1247 017,550,000,000,000,00
801801014040152 363,00142 599,92142 599,920,000,000,000,000,00
801801014110337 226,00205 904,39208 048,5230 137,900,000,000,000,00
80180101412053 928,0023 551,9923 551,993 421,660,000,000,000,00
801801014210237 178,0066 886,4166 886,410,000,000,000,000,00
80180101424014 713,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426046 812,0021 543,1221 543,120,000,000,000,000,00
8018010142709 415,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430034 369,0015 151,4715 151,470,000,000,000,000,00
80180101436010 318,004 221,524 221,520,000,000,000,000,00
8018010144102 817,00874,59874,590,000,000,000,000,00
8018010144304 689,001 904,001 904,000,000,000,000,000,00
801801014440103 080,0077 518,0077 518,000,000,000,000,000,00
8018010160592 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011494612 737 085,001 652 611,611 654 755,7484 024,950,000,000,000,00
80180103302013 700,006 940,696 940,69313,870,000,000,000,00
801801034010212 600,0096 371,9296 371,923 312,290,000,000,000,00
80180103404016 250,0015 195,2915 195,290,000,000,000,000,00
80180103411044 380,0020 296,5620 296,562 130,080,000,000,000,00
80180103412015 469,002 226,422 226,42207,120,000,000,000,00
80180103444011 520,008 640,008 640,000,000,000,000,000,00
80180103104644313 919,00149 670,88149 670,885 963,360,000,000,000,00
80180104290012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430080 000,0062 981,9762 981,970,000,000,000,000,00
801801048810592 000,0062 981,9762 981,970,000,000,000,000,00
80180110302045 844,0026 748,6626 748,661 377,000,000,000,000,00
801801104010832 016,00466 717,09463 717,0920 295,290,000,000,000,00
80180110404067 956,0062 273,2361 073,230,000,000,000,000,00
801801104110156 064,0094 150,3893 550,3812 974,120,000,000,000,00
80180110412021 459,009 661,839 561,831 353,350,000,000,000,00
8018011041405 951,002 789,222 789,220,000,000,000,000,00
801801104210217 233,0094 016,5493 016,540,000,000,000,000,00
80180110424011 341,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426034 139,0016 962,7116 862,710,000,000,000,000,00
8018011042709 754,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110430010 729,0010 333,2810 333,280,000,000,000,000,00
8018011043604 389,001 914,801 914,800,000,000,000,000,00
801801104410781,00777,81777,810,000,000,000,000,00
8018011044303 902,00890,00890,000,000,000,000,000,00
80180110444049 550,0037 309,0037 309,000,000,000,000,000,00
801801101432711 471 108,00824 544,55818 544,5535 999,760,000,000,000,00
801801134010100 000,0043 042,3243 042,321 682,240,000,000,000,00
8018011340406 500,006 375,376 375,370,000,000,000,000,00
80180113411016 000,009 031,179 031,17297,750,000,000,000,00
8018011341202 300,00742,93742,93104,930,000,000,000,00
80180113421026 000,0013 791,8913 791,890,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300150 000,0090 629,9590 629,950,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,002 475,002 475,000,000,000,000,000,00
80180113118844312 100,00166 088,63166 088,632 084,920,000,000,000,00
80180146430016 000,002 780,002 780,000,000,000,000,000,00
801801468524716 000,002 780,002 780,000,000,000,000,000,00
801801484010104 400,0033 042,2033 042,201 502,210,000,000,000,00
8018014840405 700,005 641,765 641,760,000,000,000,000,00
80180148411018 000,006 403,766 403,76962,710,000,000,000,00
8018014841201 900,00210,81210,8135,390,000,000,000,00
80180148421012 000,00969,31969,310,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0024 014,5824 014,580,000,000,000,000,00
80180148426030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00943,00943,000,000,000,000,000,00
8018014844403 404,002 553,002 553,000,000,000,000,000,00
80180148118659226 404,0073 778,4273 778,422 500,310,000,000,000,00
8018015030208 870,004 057,004 057,000,000,000,000,000,00
801801504010130 893,0067 047,0067 047,000,000,000,000,000,00
80180150404012 031,0011 917,5011 917,500,000,000,000,000,00
80180150411026 710,0013 603,5513 603,550,000,000,000,000,00
8018015041204 213,001 976,261 976,260,000,000,000,000,00
80180150414049,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150421020 313,0010 140,0010 140,000,000,000,000,000,00
801801504240750,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015042604 049,002 261,002 261,000,000,000,000,000,00
801801504270831,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015043002 604,001 199,501 199,500,000,000,000,000,00
801801504360793,00300,00300,000,000,000,000,000,00
801801504410202,000,000,000,000,000,000,000,00
801801504430409,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015044407 840,005 880,005 880,000,000,000,000,000,00
80180150143311220 557,00118 381,81118 381,810,000,000,000,000,00
8018019540108 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 280,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,0011 250,0011 250,000,000,000,000,000,00
8018019510188626 480,0011 250,0011 250,000,000,000,000,000,00
8518515342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00236,45236,45126,430,000,000,000,00
851851544120100,0019,3619,368,580,000,000,000,00
85185154417020 000,009 994,869 994,86565,140,000,000,000,00
85185154421024 500,0023 705,5523 705,550,000,000,000,000,00
85185154430014 400,0012 745,2012 745,200,000,000,000,000,00
8518515410691560 000,0046 701,4246 701,42700,150,000,000,000,00
85285202433055 000,0039 754,5039 754,500,000,000,000,000,00
852852029038455 000,0039 754,5039 754,500,000,000,000,000,00
852852042900800,00792,00792,000,000,000,000,000,00
8528520488956800,00792,00792,000,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,00175,99175,990,000,000,000,000,00
85285205944373 000,00175,99175,990,000,000,000,000,00
8528521231101 424 069,00840 465,50840 465,500,000,000,000,000,00
85285212401031 000,0013 500,0013 500,000,000,000,000,000,00
8528521240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85285212411048 250,0038 552,9638 552,96496,000,000,000,000,00
852852124120720,00327,25327,2565,450,000,000,000,00
8528521242102 861,001 768,651 768,650,000,000,000,000,00
8528521243002 500,001 768,261 768,260,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
852852124580300,00279,47279,470,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121276841 515 000,00900 662,09900 662,09561,450,000,000,000,00
85285213413020 650,0012 970,4412 970,440,000,000,000,000,00
852852139019520 650,0012 970,4412 970,440,000,000,000,000,00
85285214311030 994,0011 215,7811 215,780,000,000,000,000,00
852852148917630 994,0011 215,7811 215,780,000,000,000,000,00
85285216311040 600,0027 102,0027 102,000,000,000,000,000,00
852852168917840 600,0027 102,0027 102,000,000,000,000,000,00
852852194010156 000,0071 140,2271 140,224 417,000,000,000,000,00
85285219404013 500,0013 208,2513 208,250,000,000,000,000,00
85285219411026 000,0013 124,1513 124,152 344,660,000,000,000,00
8528521941203 500,001 764,491 764,49251,290,000,000,000,00
8528521941701 000,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8528521942109 000,006 369,316 369,310,000,000,000,000,00
8528521942601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943007 000,004 641,214 641,210,000,000,000,000,00
852852194360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00207,00207,000,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219141631225 500,00113 914,63113 914,637 012,950,000,000,000,00
852852284110950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228412050,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417018 000,007 660,207 660,20159,800,000,000,000,00
852852289848019 000,007 660,207 660,20159,800,000,000,000,00
852852953110221 000,00111 774,28111 774,280,000,000,000,000,00
85285295411044,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954170300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295421018,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295101747221 362,00111 774,28111 774,280,000,000,000,000,00
8538539531191 650,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
85385395401712 000,008 806,108 806,100,000,000,000,000,00
8538539541172 200,001 599,531 599,530,000,000,000,000,00
853853954127294,00215,73215,730,000,000,000,000,00
8538539541773 000,002 863,202 863,20206,800,000,000,000,00
85385395421717 356,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430717 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539511432953 500,0014 984,5614 984,56206,800,000,000,000,00
85485415324027 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
854854158950927 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
90090001430050 000,006 052,836 052,830,000,000,000,000,00
9009000160571 847 962,001 847 962,001 847 962,000,000,000,000,000,00
9009000160591 387 123,001 228 081,31849 119,07378 962,240,000,000,000,00
900900011073173 285 085,003 082 096,142 703 133,90378 962,240,000,000,000,00
900900024300476 000,00251 536,78251 536,780,000,000,000,000,00
9009000295202476 000,00251 536,78251 536,780,000,000,000,000,00
9009000442102 500,002 271,572 271,570,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 271,572 271,570,000,000,000,000,00
90090013430010 000,006 715,806 715,800,000,000,000,000,00
900900139521310 000,006 715,806 715,800,000,000,000,000,00
900900154260180 000,0092 036,9892 036,980,000,000,000,000,00
90090015427090 000,0044 028,0944 028,090,000,000,000,000,00
90090015605060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495330 000,00136 065,07136 065,070,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421080 300,0029 940,8129 940,810,000,000,000,000,00
9009009543009 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956057519 360,00519 355,00519 355,000,000,000,000,000,00
900900956059600 000,00555 061,86302 091,00252 970,860,000,000,000,00
9009009560609 200,009 200,009 200,000,000,000,000,000,00
900900951237311 237 860,001 113 557,67860 586,81252 970,860,000,000,000,00
921921162480200 000,0094 800,0094 800,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,0094 800,0094 800,000,000,000,000,000,00
92192195421013 500,005 569,885 569,880,000,000,000,000,00
921921959732613 500,005 569,885 569,880,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010297 822,65236 815,93236 815,930,000,000,000,000,00
Razem dział1507 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
Razem dział600608 000,0054 025,1354 025,130,000,000,000,000,00
Razem dział70045 000,0027 258,6627 258,660,000,000,000,000,00
Razem dział71030 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
Razem dział720116 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 378 775,001 355 863,911 355 863,9158 472,630,000,000,000,00
Razem dział75122 852,0017 848,1717 848,170,000,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754162 615,0099 841,0199 841,010,000,000,000,000,00
Razem dział757195 000,00110 926,14110 926,140,000,000,000,000,00
Razem dział758224 771,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 415 653,003 062 087,873 058 232,00130 573,300,000,000,000,00
Razem dział85161 000,0046 701,4246 701,42700,150,000,000,000,00
Razem dział8522 131 906,001 226 021,911 226 021,917 734,200,000,000,000,00
Razem dział85353 500,0014 984,5614 984,56206,800,000,000,000,00
Razem dział85427 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
Razem dział9005 346 445,004 592 243,033 960 309,93631 933,100,000,000,000,00
Razem dział921213 500,00100 369,88100 369,880,000,000,000,000,00
Razem dział92650 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 388 293,6511 014 327,8510 378 538,88829 620,180,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,006 132,626 132,620,000,000,000,000,00
01001030389011 500,006 132,626 132,620,000,000,000,000,00
01001095430024 241,624 102,284 102,280,000,000,000,000,00
010010954430212 081,03212 081,03212 081,030,000,000,000,000,00
010010959835236 322,65216 183,31216 183,310,000,000,000,000,00
1501501166397 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
15015011218007 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,0026 933,2426 933,240,000,000,000,000,00
60060016427020 000,00246,00246,000,000,000,000,000,00
600600164300150 000,0026 845,8926 845,890,000,000,000,000,00
600600166050133 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001679446433 000,0054 025,1354 025,130,000,000,000,000,00
70070005430015 000,001 258,661 258,660,000,000,000,000,00
70070005605030 000,0026 000,0026 000,000,000,000,000,000,00
700700058105545 000,0027 258,6627 258,660,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
710710047601430 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
72072095401744 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541177 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541271 200,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095436713 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095606750 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209595510116 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401030 000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
7507501140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
7507501141106 027,002 500,002 500,00500,000,000,000,000,00
750750114120800,00350,00350,0070,000,000,000,000,00
7507501142102 328,001 355,211 355,210,000,000,000,000,00
750750119625141 655,0021 705,2121 705,21570,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0029 100,0029 100,00600,000,000,000,000,00
75075022421010 000,00847,27847,270,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0029 947,2729 947,27600,000,000,000,000,00
7507502340101 220 000,00672 827,95672 827,9536 376,920,000,000,000,00
750750234040105 000,0098 513,4698 513,460,000,000,000,000,00
75075023410060 000,0021 097,6921 097,69210,000,000,000,000,00
750750234110210 000,00127 753,01127 753,0118 286,130,000,000,000,00
75075023412030 000,0013 529,2013 529,202 136,170,000,000,000,00
75075023414015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,003 660,063 660,06293,410,000,000,000,00
750750234210208 157,00165 237,44165 237,440,000,000,000,000,00
75075023426050 000,0032 448,2132 448,210,000,000,000,000,00
75075023427020 000,00614,50614,500,000,000,000,000,00
7507502342805 000,002 720,002 720,000,000,000,000,000,00
750750234300145 000,0070 399,7170 399,710,000,000,000,000,00
75075023436027 000,0013 982,6413 982,640,000,000,000,000,00
75075023441010 000,003 233,073 233,070,000,000,000,000,00
75075023443016 000,0012 116,2112 116,210,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0037 000,0037 000,000,000,000,000,000,00
75075023470014 000,0010 645,0010 645,000,000,000,000,000,00
75075023606020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231541832 203 445,001 285 778,151 285 778,1557 302,630,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303015 000,007 200,007 200,000,000,000,000,000,00
75075095663913 675,0011 233,2811 233,280,000,000,000,000,00
750750958551428 675,0018 433,2818 433,280,000,000,000,000,00
751751014110113,0029,7129,710,000,000,000,000,00
75175101412018,004,264,260,000,000,000,000,00
751751014170700,00173,78173,780,000,000,000,000,00
7517510188252831,00207,75207,750,000,000,000,000,00
75175107303011 800,0011 800,0011 800,000,000,000,000,000,00
7517510741703 900,003 553,503 553,500,000,000,000,000,00
7517510742103 921,002 109,562 109,560,000,000,000,000,00
7517510743001 900,0011,0411,040,000,000,000,000,00
751751074410500,00166,32166,320,000,000,000,000,00
751751079597822 021,0017 640,4217 640,420,000,000,000,000,00
752752124210500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280174500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475404617018 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
754754048232818 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
75475412303013 050,004 110,164 110,160,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00328,32328,320,000,000,000,000,00
75475412417014 000,002 470,002 470,000,000,000,000,000,00
75475412421032 165,0015 315,7615 315,760,000,000,000,000,00
75475412426025 000,0018 775,5818 775,580,000,000,000,000,00
75475412427035 000,0032 595,0032 595,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,004 972,404 972,400,000,000,000,000,00
7547541243602 000,00839,29839,290,000,000,000,000,00
75475412443010 000,002 334,502 334,500,000,000,000,000,00
75475412113306139 215,0081 741,0181 741,010,000,000,000,000,00
754754144210400,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7547541480378400,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,00110 926,14110 926,140,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,00110 926,14110 926,140,000,000,000,000,00
758758184810224 771,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386224 771,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020113 286,0064 489,0864 489,083 447,840,000,000,000,00
8018010140101 614 091,001 027 967,121 027 967,1247 017,550,000,000,000,00
801801014040152 363,00142 599,92142 599,920,000,000,000,000,00
801801014110337 226,00205 904,39208 048,5230 137,900,000,000,000,00
80180101412053 928,0023 551,9923 551,993 421,660,000,000,000,00
801801014210237 178,0066 886,4166 886,410,000,000,000,000,00
80180101424014 713,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426046 812,0021 543,1221 543,120,000,000,000,000,00
8018010142709 415,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430034 369,0015 151,4715 151,470,000,000,000,000,00
80180101436010 318,004 221,524 221,520,000,000,000,000,00
8018010144102 817,00874,59874,590,000,000,000,000,00
8018010144304 689,001 904,001 904,000,000,000,000,000,00
801801014440103 080,0077 518,0077 518,000,000,000,000,000,00
8018010160592 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011494612 737 085,001 652 611,611 654 755,7484 024,950,000,000,000,00
80180103302013 700,006 940,696 940,69313,870,000,000,000,00
801801034010212 600,0096 371,9296 371,923 312,290,000,000,000,00
80180103404016 250,0015 195,2915 195,290,000,000,000,000,00
80180103411044 380,0020 296,5620 296,562 130,080,000,000,000,00
80180103412015 469,002 226,422 226,42207,120,000,000,000,00
80180103444011 520,008 640,008 640,000,000,000,000,000,00
80180103104644313 919,00149 670,88149 670,885 963,360,000,000,000,00
80180104290012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430080 000,0062 981,9762 981,970,000,000,000,000,00
801801048810592 000,0062 981,9762 981,970,000,000,000,000,00
80180110302045 844,0026 748,6626 748,661 377,000,000,000,000,00
801801104010832 016,00466 717,09463 717,0920 295,290,000,000,000,00
80180110404067 956,0062 273,2361 073,230,000,000,000,000,00
801801104110156 064,0094 150,3893 550,3812 974,120,000,000,000,00
80180110412021 459,009 661,839 561,831 353,350,000,000,000,00
8018011041405 951,002 789,222 789,220,000,000,000,000,00
801801104210217 233,0094 016,5493 016,540,000,000,000,000,00
80180110424011 341,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426034 139,0016 962,7116 862,710,000,000,000,000,00
8018011042709 754,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110430010 729,0010 333,2810 333,280,000,000,000,000,00
8018011043604 389,001 914,801 914,800,000,000,000,000,00
801801104410781,00777,81777,810,000,000,000,000,00
8018011044303 902,00890,00890,000,000,000,000,000,00
80180110444049 550,0037 309,0037 309,000,000,000,000,000,00
801801101432711 471 108,00824 544,55818 544,5535 999,760,000,000,000,00
801801134010100 000,0043 042,3243 042,321 682,240,000,000,000,00
8018011340406 500,006 375,376 375,370,000,000,000,000,00
80180113411016 000,009 031,179 031,17297,750,000,000,000,00
8018011341202 300,00742,93742,93104,930,000,000,000,00
80180113421026 000,0013 791,8913 791,890,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300150 000,0090 629,9590 629,950,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,002 475,002 475,000,000,000,000,000,00
80180113118844312 100,00166 088,63166 088,632 084,920,000,000,000,00
80180146430016 000,002 780,002 780,000,000,000,000,000,00
801801468524716 000,002 780,002 780,000,000,000,000,000,00
801801484010104 400,0033 042,2033 042,201 502,210,000,000,000,00
8018014840405 700,005 641,765 641,760,000,000,000,000,00
80180148411018 000,006 403,766 403,76962,710,000,000,000,00
8018014841201 900,00210,81210,8135,390,000,000,000,00
80180148421012 000,00969,31969,310,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0024 014,5824 014,580,000,000,000,000,00
80180148426030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00943,00943,000,000,000,000,000,00
8018014844403 404,002 553,002 553,000,000,000,000,000,00
80180148118659226 404,0073 778,4273 778,422 500,310,000,000,000,00
8018015030208 870,004 057,004 057,000,000,000,000,000,00
801801504010130 893,0067 047,0067 047,000,000,000,000,000,00
80180150404012 031,0011 917,5011 917,500,000,000,000,000,00
80180150411026 710,0013 603,5513 603,550,000,000,000,000,00
8018015041204 213,001 976,261 976,260,000,000,000,000,00
80180150414049,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150421020 313,0010 140,0010 140,000,000,000,000,000,00
801801504240750,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015042604 049,002 261,002 261,000,000,000,000,000,00
801801504270831,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015043002 604,001 199,501 199,500,000,000,000,000,00
801801504360793,00300,00300,000,000,000,000,000,00
801801504410202,000,000,000,000,000,000,000,00
801801504430409,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015044407 840,005 880,005 880,000,000,000,000,000,00
80180150143311220 557,00118 381,81118 381,810,000,000,000,000,00
8018019540108 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 280,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,0011 250,0011 250,000,000,000,000,000,00
8018019510188626 480,0011 250,0011 250,000,000,000,000,000,00
8518515342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00236,45236,45126,430,000,000,000,00
851851544120100,0019,3619,368,580,000,000,000,00
85185154417020 000,009 994,869 994,86565,140,000,000,000,00
85185154421024 500,0023 705,5523 705,550,000,000,000,000,00
85185154430014 400,0012 745,2012 745,200,000,000,000,000,00
8518515410691560 000,0046 701,4246 701,42700,150,000,000,000,00
85285202433055 000,0039 754,5039 754,500,000,000,000,000,00
852852029038455 000,0039 754,5039 754,500,000,000,000,000,00
852852042900800,00792,00792,000,000,000,000,000,00
8528520488956800,00792,00792,000,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,00175,99175,990,000,000,000,000,00
85285205944373 000,00175,99175,990,000,000,000,000,00
8528521231101 424 069,00840 465,50840 465,500,000,000,000,000,00
85285212401031 000,0013 500,0013 500,000,000,000,000,000,00
8528521240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85285212411048 250,0038 552,9638 552,96496,000,000,000,000,00
852852124120720,00327,25327,2565,450,000,000,000,00
8528521242102 861,001 768,651 768,650,000,000,000,000,00
8528521243002 500,001 768,261 768,260,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
852852124580300,00279,47279,470,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121276841 515 000,00900 662,09900 662,09561,450,000,000,000,00
85285213413020 650,0012 970,4412 970,440,000,000,000,000,00
852852139019520 650,0012 970,4412 970,440,000,000,000,000,00
85285214311030 994,0011 215,7811 215,780,000,000,000,000,00
852852148917630 994,0011 215,7811 215,780,000,000,000,000,00
85285216311040 600,0027 102,0027 102,000,000,000,000,000,00
852852168917840 600,0027 102,0027 102,000,000,000,000,000,00
852852194010156 000,0071 140,2271 140,224 417,000,000,000,000,00
85285219404013 500,0013 208,2513 208,250,000,000,000,000,00
85285219411026 000,0013 124,1513 124,152 344,660,000,000,000,00
8528521941203 500,001 764,491 764,49251,290,000,000,000,00
8528521941701 000,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8528521942109 000,006 369,316 369,310,000,000,000,000,00
8528521942601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943007 000,004 641,214 641,210,000,000,000,000,00
852852194360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00207,00207,000,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219141631225 500,00113 914,63113 914,637 012,950,000,000,000,00
852852284110950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228412050,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417018 000,007 660,207 660,20159,800,000,000,000,00
852852289848019 000,007 660,207 660,20159,800,000,000,000,00
852852953110221 000,00111 774,28111 774,280,000,000,000,000,00
85285295411044,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954170300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295421018,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295101747221 362,00111 774,28111 774,280,000,000,000,000,00
8538539531191 650,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
85385395401712 000,008 806,108 806,100,000,000,000,000,00
8538539541172 200,001 599,531 599,530,000,000,000,000,00
853853954127294,00215,73215,730,000,000,000,000,00
8538539541773 000,002 863,202 863,20206,800,000,000,000,00
85385395421717 356,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430717 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539511432953 500,0014 984,5614 984,56206,800,000,000,000,00
85485415324027 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
854854158950927 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
90090001430050 000,006 052,836 052,830,000,000,000,000,00
9009000160571 847 962,001 847 962,001 847 962,000,000,000,000,000,00
9009000160591 387 123,001 228 081,31849 119,07378 962,240,000,000,000,00
900900011073173 285 085,003 082 096,142 703 133,90378 962,240,000,000,000,00
900900024300476 000,00251 536,78251 536,780,000,000,000,000,00
9009000295202476 000,00251 536,78251 536,780,000,000,000,000,00
9009000442102 500,002 271,572 271,570,000,000,000,000,00
90090004951142 500,002 271,572 271,570,000,000,000,000,00
90090013430010 000,006 715,806 715,800,000,000,000,000,00
900900139521310 000,006 715,806 715,800,000,000,000,000,00
900900154260180 000,0092 036,9892 036,980,000,000,000,000,00
90090015427090 000,0044 028,0944 028,090,000,000,000,000,00
90090015605060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495330 000,00136 065,07136 065,070,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421080 300,0029 940,8129 940,810,000,000,000,000,00
9009009543009 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956057519 360,00519 355,00519 355,000,000,000,000,000,00
900900956059600 000,00555 061,86302 091,00252 970,860,000,000,000,00
9009009560609 200,009 200,009 200,000,000,000,000,000,00
900900951237311 237 860,001 113 557,67860 586,81252 970,860,000,000,000,00
921921162480200 000,00104 800,00104 800,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,00104 800,00104 800,000,000,000,000,000,00
92192195421013 500,005 569,885 569,880,000,000,000,000,00
921921959732613 500,005 569,885 569,880,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010297 822,65236 815,93236 815,930,000,000,000,000,00
Razem dział1507 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
Razem dział600608 000,0054 025,1354 025,130,000,000,000,000,00
Razem dział70045 000,0027 258,6627 258,660,000,000,000,000,00
Razem dział71030 000,0020 387,2520 387,250,000,000,000,000,00
Razem dział720116 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 378 775,001 355 863,911 355 863,9158 472,630,000,000,000,00
Razem dział75122 852,0017 848,1717 848,170,000,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754162 615,0099 841,0199 841,010,000,000,000,000,00
Razem dział757195 000,00110 926,14110 926,140,000,000,000,000,00
Razem dział758224 771,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 415 653,003 062 087,873 058 232,00130 573,300,000,000,000,00
Razem dział85161 000,0046 701,4246 701,42700,150,000,000,000,00
Razem dział8522 131 906,001 226 021,911 226 021,917 734,200,000,000,000,00
Razem dział85353 500,0014 984,5614 984,56206,800,000,000,000,00
Razem dział85427 306,0027 305,6027 305,600,000,000,000,000,00
Razem dział9005 346 445,004 592 243,033 960 309,93631 933,100,000,000,000,00
Razem dział921213 500,00110 369,88110 369,880,000,000,000,000,00
Razem dział92650 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 388 293,6511 024 327,8510 388 538,88829 620,180,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
Korekta dotyczy zwiększenia wydatków w dziale 921 rdz 92116 § 2480
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108302 500,001 950,00
G80180110083030 000,0012 700,00
HRAZEM 16347332 500,0014 650,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)32 500,0014 650,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142102 000,00676,50
M801801014300500,004,88
M80180110421010 000,003 370,20
M8018011042206 000,000,00
M80180110426010 000,000,00
M8018011043004 000,003 695,63
NRAZEM 51094832 500,007 747,21
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,006 902,79
S190 Ogółem (N+P150)32 500,0014 650,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)489 200,91489 200,910,000,000,000,000,000,00489 200,910,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie489 200,91489 200,910,000,000,000,000,000,00489 200,910,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)676 715,42676 715,420,000,000,000,000,000,000,000,0028 081,58648 633,840,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe676 715,42676 715,420,000,000,000,000,000,000,000,0028 081,58648 633,840,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 395 147,591 395 147,59120 486,00120 486,000,000,000,000,000,000,00349 384,82925 276,770,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 123 837,161 123 837,160,000,000,000,000,000,000,000,00349 384,82774 452,340,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.271 310,43271 310,43120 486,00120 486,000,000,000,000,000,000,000,00150 824,430,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)18 159 480,658 369 522,40
A1. Dochody bieżące14 388 771,657 722 798,64
A2. Dochody majątkowe3 770 709,00646 723,76
B. WYDATKI (B1+B2)17 388 293,6510 378 538,88
B1. Wydatki bieżące12 445 325,656 773 431,15
B2. Wydatki majątkowe4 942 968,003 605 107,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,00-2 009 016,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,003 767 200,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,003 743 162,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,002 347 962,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,001 139 137,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 366 387,001 039 137,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,00771 187,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
300 000,00100 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)18 159 480,658 369 522,40
A1. Dochody bieżące14 388 771,657 722 798,64
A2. Dochody majątkowe3 770 709,00646 723,76
B. WYDATKI (B1+B2)17 388 293,6510 388 538,88
B1. Wydatki bieżące12 445 325,656 783 431,15
B2. Wydatki majątkowe4 942 968,003 605 107,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,00-2 019 016,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,003 767 200,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,003 743 162,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,002 347 962,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,001 139 137,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 366 387,001 039 137,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,00771 187,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
300 000,00100 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Korekta wynika z poprawy sprawozdania Rb-28S
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)18 159 480,658 369 522,40
A1. Dochody bieżące14 388 771,657 722 798,64
A2. Dochody majątkowe3 770 709,00646 723,76
B. WYDATKI (B1+B2)17 388 293,6510 388 538,88
B1. Wydatki bieżące12 445 325,656 783 431,15
B2. Wydatki majątkowe4 942 968,003 605 107,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,00-2 019 016,48
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,003 767 200,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,003 743 162,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,002 347 962,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,001 139 137,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 666 387,001 139 137,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,00771 187,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Korekta dotyczy przeniesienia po stronie planu kwoty 300.000 zł z rubryki D23 do rubryki D21 oraz po stronie wykonania kwoty 100.000 zł z rubryki D23 do rubryki D21. Powyższe dotyczy wykupu obligacji komunalnych dla których nie istnieje płynny rynek wtórny.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)9 288 925,009 288 925,0012 250,000,000,0012 250,000,000,009 276 675,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,00