Raport: Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2015
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
I kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28nws, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,002 479,620,001 814,401 814,40665,22665,220,000,000,000,000,00
700700050750106 876,0023 014,560,0023 014,5623 014,560,000,000,000,000,000,000,00
70070005076014 200,002 671,970,002 671,972 671,970,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575235629 176,0028 166,150,0027 500,9327 500,93665,22665,220,000,000,000,000,00
72072095200766 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095620950 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209581031116 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 655,0012 682,000,0012 682,0012 682,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 705,0012 682,000,0012 682,0012 682,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306905 000,002 051,020,002 051,022 051,020,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097025 000,0012 223,520,0012 223,5213 063,520,000,000,000,000,000,000,00
750750237839332 000,0014 274,540,0014 274,5415 114,540,000,000,000,000,000,000,00
75075095200789 089,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957785289 089,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010831,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862831,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201010 221,006 814,000,006 814,006 814,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786810 221,006 814,000,006 814,006 814,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,001 231,000,001 231,001 231,000,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,001 231,000,001 231,001 231,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310720 000,00704 020,760,00161 192,57161 192,57543 645,2942 404,29817,1016 625,0065 654,000,000,00
7567561503205 400,008 375,500,004 433,004 433,003 953,501 556,5011,00810,000,000,000,00
75675615033024 000,0023 183,300,005 903,005 903,0017 280,3049,300,001 008,370,000,000,00
75675615034011 080,0012 000,000,006 100,006 100,005 900,000,000,001 306,000,000,000,00
7567561505005 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,005 122,820,00124,52124,524 998,300,000,000,000,000,000,00
7567561579081772 480,00752 702,380,00177 753,09177 753,09575 777,3944 010,09828,1019 749,3765 654,000,000,00
7567561603101 100 000,001 187 658,370,00410 214,86410 214,86786 984,95202 046,159 541,4453 390,0010 500,001 952,601 453,80
756756160320552 000,00559 904,700,00191 722,17191 722,17375 612,7256 549,867 430,1954 529,000,0011,000,00
75675616033031 000,0031 409,570,0013 734,8413 734,8418 410,063 347,13735,330,000,000,003,00
75675616034086 000,0080 369,900,0033 014,4033 014,4047 355,508 674,200,0010 932,004 600,000,000,00
75675616036025 000,003 380,000,003 380,0011 102,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616049029 084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0063 558,000,0063 558,0063 911,000,000,000,000,000,0032,2095,80
75675616091030 000,0040 774,590,001 956,891 956,8938 817,700,000,000,000,000,000,00
75675616803622 003 584,001 967 105,130,00717 631,16725 706,161 267 180,93270 617,3417 706,96118 851,0015 100,001 995,801 552,60
75675618041020 000,004 228,000,004 228,004 228,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,00146 320,560,00146 320,56146 320,560,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0030 778,890,0030 778,8930 778,890,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00143,170,00143,17143,170,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634331 000,00181 470,620,00181 470,62181 470,620,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 811 791,00400 108,000,00400 108,00355 005,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 500,002 662,190,002 662,194 252,120,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 815 291,00402 770,190,00402 770,19359 257,120,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 394 245,001 305 480,000,001 305 480,001 042 444,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 394 245,001 305 480,000,001 305 480,001 042 444,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 077 280,00519 321,000,00519 321,00519 321,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 077 280,00519 321,000,00519 321,00519 321,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00106,350,00106,35106,350,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00106,350,00106,35106,350,000,000,000,000,000,000,00
801801032030143 849,0035 961,000,0035 961,0035 961,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934143 849,0035 961,000,0035 961,0035 961,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406900,00403,500,00403,50403,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104815950,00403,500,00403,50403,500,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 000,0030 496,500,0030 496,5030 496,500,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741100 000,0030 496,500,0030 496,5030 496,500,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 515 000,00442 500,000,00442 500,00442 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,002 538,430,002 538,432 538,430,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 530 000,00445 038,430,00445 038,43445 038,430,000,000,000,000,000,000,00
8528521320109 400,005 322,000,005 322,005 322,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 800,001 220,000,001 220,001 220,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010515 200,006 542,000,006 542,006 542,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203018 100,005 592,000,005 592,005 592,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809618 100,005 592,000,005 592,005 592,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203040 600,0013 551,000,0013 551,0013 551,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809840 600,0013 551,000,0013 551,0013 551,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 900,0018 225,000,0018 225,0018 225,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 900,0018 225,000,0018 225,0018 225,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201017 200,004 080,000,004 080,004 080,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809017 200,004 080,000,004 080,004 080,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010362,0090,000,0090,0090,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030109 000,0016 841,000,0016 841,0016 841,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187109 362,0016 931,000,0016 931,0016 931,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200721 850,0021 717,460,0021 717,4621 717,460,000,000,000,000,000,000,00
8538539520091 150,001 125,570,001 125,571 125,570,000,000,000,000,000,000,00
853853959026423 000,0022 843,030,0022 843,0322 843,030,000,000,000,000,000,000,00
900900010960744 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162072 528 579,00545 314,000,00545 314,00545 314,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001980683 272 579,00545 314,000,00545 314,00545 314,000,000,000,000,000,000,000,00
900900020490520 000,00487 625,330,0091 916,4291 916,42404 294,11148 986,618 585,200,000,001 080,000,00
9009000291392520 000,00487 625,330,0091 916,4291 916,42404 294,11148 986,618 585,200,000,001 080,000,00
9009001906906 000,00174,320,00174,32174,320,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,00174,320,00174,32174,320,000,000,000,000,000,000,00
9009009509600,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
900900956207656 144,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162656 144,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700629 176,0028 166,150,0027 500,9327 500,93665,22665,220,000,000,000,000,00
Razem dział720116 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750162 794,0026 956,540,0026 956,5427 796,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75111 052,007 021,000,007 021,007 021,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 932 355,003 305 279,320,001 480 856,061 445 417,991 842 958,32314 627,4318 535,06138 600,3780 754,001 995,801 552,60
Razem dział7585 472 525,001 824 907,350,001 824 907,351 561 871,350,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801243 849,0066 861,000,0066 861,0066 861,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 803 362,00509 959,430,00509 959,43509 959,430,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85323 000,0022 843,030,0022 843,0322 843,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 454 723,001 038 755,970,00643 047,06643 047,06404 294,11148 986,618 585,200,000,001 080,000,00
RAZEM17 852 336,006 831 649,790,004 610 852,404 313 218,332 247 917,65464 279,2627 120,26138 600,3780 754,003 075,801 552,60
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 000,002 479,620,001 814,401 814,40665,22665,220,000,000,000,000,00
700700050750106 876,0023 014,560,0023 014,5623 014,560,000,000,000,000,000,000,00
70070005076014 200,002 671,970,002 671,972 671,970,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575235629 176,0028 166,150,0027 500,9327 500,93665,22665,220,000,000,000,000,00
72072095200766 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095620950 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209581031116 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201041 655,0012 682,000,0012 682,0012 682,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750118013141 705,0012 682,000,0012 682,0012 682,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306905 000,002 051,020,002 051,022 051,020,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097025 000,0012 223,520,0012 223,5213 063,520,000,000,000,000,000,000,00
750750237839332 000,0014 274,540,0014 274,5415 114,540,000,000,000,000,000,000,00
75075095200789 089,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750957785289 089,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010831,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862831,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201010 221,006 814,000,006 814,006 814,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786810 221,006 814,000,006 814,006 814,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,001 586,000,001 306,001 231,00355,00355,0075,000,000,000,000,00
756756017670710 000,001 586,000,001 306,001 231,00355,00355,0075,000,000,000,000,00
756756150310720 000,00704 020,760,00161 192,57161 192,57543 645,2942 404,29817,1016 625,0065 654,000,000,00
7567561503205 400,008 375,500,004 433,004 433,003 953,501 556,5011,00810,000,000,000,00
75675615033024 000,0023 183,300,005 903,005 903,0017 280,3049,300,001 008,370,000,000,00
75675615034011 080,0012 000,000,006 100,006 100,005 900,000,000,001 306,000,000,000,00
7567561505005 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509107 000,005 122,820,00124,52124,524 998,300,000,000,000,000,000,00
7567561579081772 480,00752 702,380,00177 753,09177 753,09575 777,3944 010,09828,1019 749,3765 654,000,000,00
7567561603101 100 000,001 187 658,370,00410 214,86410 214,86786 984,95202 046,159 541,4453 390,0010 500,001 952,601 453,80
756756160320552 000,00559 904,700,00191 722,17191 722,17375 612,7256 549,867 430,1954 529,000,0011,000,00
75675616033031 000,0031 409,570,0013 734,8413 734,8418 410,063 347,13735,330,000,000,003,00
75675616034086 000,0080 369,900,0033 014,4033 014,4047 355,508 674,200,0010 932,004 600,000,000,00
75675616036025 000,005 547,000,003 507,003 380,002 040,000,000,000,000,000,000,00
756756160430500,0050,000,0050,0050,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616049029 084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500150 000,0063 879,000,0063 749,0063 017,00130,000,000,000,000,0032,2095,80
75675616091030 000,0040 774,590,001 956,891 956,8938 817,700,000,000,000,000,000,00
75675616803622 003 584,001 969 593,130,00717 949,16717 090,161 269 350,93270 617,3417 706,96118 851,0015 100,001 995,801 552,60
75675618041020 000,004 228,000,004 228,004 228,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,00146 320,560,00146 320,56146 320,560,000,000,000,000,000,000,00
75675618048060 000,0030 778,890,0030 778,8930 778,890,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 000,00143,170,00143,17143,170,000,000,000,000,000,000,00
7567561878634331 000,00181 470,620,00181 470,62181 470,620,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 811 791,00400 108,000,00400 108,00355 005,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 500,002 928,320,002 928,322 662,320,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 815 291,00403 036,320,00403 036,32357 667,320,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 394 245,001 305 480,000,001 305 480,001 042 444,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 394 245,001 305 480,000,001 305 480,001 042 444,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729202 077 280,00519 321,000,00519 321,00519 321,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794852 077 280,00519 321,000,00519 321,00519 321,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00106,350,00106,35106,350,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00106,350,00106,35106,350,000,000,000,000,000,000,00
801801032030143 849,0035 961,000,0035 961,0035 961,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934143 849,0035 961,000,0035 961,0035 961,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010406900,00403,500,00403,50403,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104815950,00403,500,00403,50403,500,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 000,0030 496,500,0030 496,5030 496,500,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741100 000,0030 496,500,0030 496,5030 496,500,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 515 000,00442 500,000,00442 500,00442 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236015 000,002 538,430,002 538,432 538,430,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 530 000,00445 038,430,00445 038,43445 038,430,000,000,000,000,000,000,00
8528521320109 400,005 322,000,005 322,005 322,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 800,001 220,000,001 220,001 220,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010515 200,006 542,000,006 542,006 542,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203018 100,005 592,000,005 592,005 592,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809618 100,005 592,000,005 592,005 592,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203040 600,0013 551,000,0013 551,0013 551,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809840 600,0013 551,000,0013 551,0013 551,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 900,0018 225,000,0018 225,0018 225,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 900,0018 225,000,0018 225,0018 225,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201017 200,004 080,000,004 080,004 080,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288809017 200,004 080,000,004 080,004 080,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952010362,0090,000,0090,0090,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030109 000,0016 841,000,0016 841,0016 841,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187109 362,0016 931,000,0016 931,0016 931,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200721 850,0021 717,460,0021 717,4621 717,460,000,000,000,000,000,000,00
8538539520091 150,001 125,570,001 125,571 125,570,000,000,000,000,000,000,00
853853959026423 000,0022 843,030,0022 843,0322 843,030,000,000,000,000,000,000,00
900900010960744 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162072 528 579,00545 314,000,00545 314,00545 314,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001980683 272 579,00545 314,000,00545 314,00545 314,000,000,000,000,000,000,000,00
900900020490520 000,00487 625,330,0091 916,4291 916,42404 294,11148 986,618 585,200,000,001 080,000,00
9009000291392520 000,00487 625,330,0091 916,4291 916,42404 294,11148 986,618 585,200,000,001 080,000,00
9009001906906 000,00174,320,00174,32174,320,000,000,000,000,000,000,00
90090019916096 000,00174,320,00174,32174,320,000,000,000,000,000,000,00
9009009509600,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
900900956207656 144,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009598162656 144,005 642,320,005 642,325 642,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700629 176,0028 166,150,0027 500,9327 500,93665,22665,220,000,000,000,000,00
Razem dział720116 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750162 794,0026 956,540,0026 956,5427 796,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75111 052,007 021,000,007 021,007 021,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754400,00400,000,00400,00400,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 932 355,003 308 388,450,001 481 515,191 435 212,191 845 483,32314 982,4318 610,06138 600,3780 754,001 995,801 552,60
Razem dział7585 472 525,001 824 907,350,001 824 907,351 561 871,350,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801243 849,0066 861,000,0066 861,0066 861,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 803 362,00509 959,430,00509 959,43509 959,430,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85323 000,0022 843,030,0022 843,0322 843,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 454 723,001 038 755,970,00643 047,06643 047,06404 294,11148 986,618 585,200,000,001 080,000,00
RAZEM17 852 336,006 834 758,920,004 611 511,534 303 012,532 250 442,65464 634,2627 195,26138 600,3780 754,003 075,801 552,60
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta uwzględnia dane sprawozdań Urzędów Skarbowych ze strony Ministerstwa Finansów, jednocześnie informuję, że § 0910 w rozdz. 75616 jest uwzględniony w powyższym sprawozdaniu.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28NWS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28NWS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
które nie wygasły z upływem roku budżetowego
2014

(zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlanWykonanie
dział
rozdział
paragraf
12345
RAZEM0,000,00
1) Niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001010707050 000,0014 500,0014 500,000,000,000,000,000,00
01001030285011 500,00244,42244,420,000,000,000,000,00
01001030389011 500,00244,42244,420,000,000,000,000,00
01001095430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095540520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
1501501166397 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
15015011218007 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914170 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,0012 393,6812 393,680,000,000,000,000,00
60060016427020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300150 000,0021 255,5421 255,540,000,000,000,000,00
6006001673396300 000,0033 649,2233 649,220,000,000,000,000,00
70070005430015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058105545 000,000,000,000,000,000,000,000,00
71071004430030 000,0010 793,2510 793,250,000,000,000,000,00
710710047601430 000,0010 793,2510 793,250,000,000,000,000,00
72072095401744 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541177 800,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209541271 200,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095436713 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095606750 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209595510116 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401030 000,007 500,007 500,000,000,000,000,000,00
7507501140402 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
7507501141106 027,001 000,001 000,00500,000,000,000,000,00
750750114120800,00140,00140,0070,000,000,000,000,00
7507501142102 328,001 068,621 068,620,000,000,000,000,00
750750119625141 655,0012 208,6212 208,62570,000,000,000,000,00
75075022303070 000,0013 500,0013 500,00200,000,000,000,000,00
75075022421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0013 500,0013 500,00200,000,000,000,000,00
7507502340101 220 000,00340 581,54340 581,5434 978,280,000,000,000,00
750750234040105 000,0098 513,4698 513,460,000,000,000,000,00
75075023410060 000,0010 384,2210 384,221 739,000,000,000,000,00
750750234110210 000,0072 881,1372 881,1315 694,220,000,000,000,00
75075023412030 000,007 268,967 268,961 969,700,000,000,000,00
75075023414015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,00612,47612,470,000,000,000,000,00
750750234210208 157,00130 422,59130 422,590,000,000,000,000,00
75075023426020 000,0014 271,4514 271,450,000,000,000,000,00
75075023427020 000,00430,00430,000,000,000,000,000,00
7507502342805 000,002 670,002 670,000,000,000,000,000,00
750750234300182 000,0036 205,8036 205,800,000,000,000,000,00
75075023436027 000,007 058,287 058,280,000,000,000,000,00
75075023441010 000,001 296,441 296,440,000,000,000,000,00
75075023443013 000,0011 065,4111 065,410,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0027 000,0027 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,003 085,003 085,000,000,000,000,000,00
75075023606020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231541832 203 445,00763 746,75763 746,7554 381,200,000,000,000,00
75075075430025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012525 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303015 000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,00
75075095663913 675,0011 233,2811 233,280,000,000,000,000,00
750750958551428 675,0015 833,2815 833,280,000,000,000,000,00
751751014110113,000,000,0029,710,000,000,000,00
75175101412018,000,000,004,260,000,000,000,00
751751014170700,00126,46126,4647,320,000,000,000,00
7517510188252831,00126,46126,4681,290,000,000,000,00
7517510741703 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510742103 921,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510743002 300,000,000,000,000,000,000,000,00
751751074410500,000,000,000,000,000,000,000,00
751751079294810 221,000,000,000,000,000,000,000,00
752752124210500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280174500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475404617018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754048232818 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412303020 050,001 221,641 221,640,000,000,000,000,00
7547541241102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412417014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412421031 000,009 178,359 178,350,000,000,000,000,00
75475412426018 000,004 088,784 088,780,000,000,000,000,00
75475412427035 000,0032 595,0032 595,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,001 243,401 243,400,000,000,000,000,00
7547541243602 000,00505,36505,360,000,000,000,000,00
75475412443010 000,0054,5054,500,000,000,000,000,00
75475412113306138 050,0048 887,0348 887,030,000,000,000,000,00
754754144210400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541480378400,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,0046 136,3946 136,390,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,0046 136,3946 136,390,000,000,000,000,00
758758184810244 771,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386244 771,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020113 286,0032 476,0832 476,083 385,790,000,000,000,00
8018010140101 614 091,00552 904,40552 904,4046 789,240,000,000,000,00
801801014040152 363,00105 126,95105 126,9546 407,970,000,000,000,00
801801014110337 226,0095 634,4395 634,4356 190,760,000,000,000,00
80180101412053 928,0014 669,3810 722,826 921,410,000,000,000,00
801801014210237 178,0044 654,9448 601,500,000,000,000,000,00
801801014240250,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426046 812,003 139,943 139,940,000,000,000,000,00
8018010142709 415,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430034 369,002 081,352 081,350,000,000,000,000,00
80180101436010 318,002 247,182 247,18100,000,000,000,000,00
8018010144102 817,00403,68403,680,000,000,000,000,00
8018010144304 689,00373,00373,000,000,000,000,000,00
801801014440103 080,0013 000,0013 000,000,000,000,000,000,00
8018010160592 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011494612 722 622,00866 711,33866 711,33159 795,170,000,000,000,00
80180103302013 700,003 452,713 452,71349,150,000,000,000,00
801801034010232 600,0053 568,0553 568,054 576,130,000,000,000,00
80180103404016 250,0010 586,9310 586,934 133,080,000,000,000,00
80180103411054 380,009 792,139 792,135 757,400,000,000,000,00
80180103412015 469,001 104,151 104,15609,090,000,000,000,00
80180103444011 520,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644343 919,0078 503,9778 503,9715 424,850,000,000,000,00
80180104290012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430050 000,0015 231,4415 231,440,000,000,000,000,00
801801048810562 000,0015 231,4415 231,440,000,000,000,000,00
80180110302045 844,0013 378,7513 378,751 360,560,000,000,000,00
801801104010832 016,00246 290,24246 290,2423 980,520,000,000,000,00
80180110404067 956,0043 207,9943 207,9914 182,240,000,000,000,00
801801104110156 064,0043 450,2043 450,2023 407,050,000,000,000,00
80180110412021 459,004 436,174 436,172 554,160,000,000,000,00
8018011041401 951,001 863,221 863,220,000,000,000,000,00
801801104210221 233,0072 457,3972 457,390,000,000,000,000,00
80180110426034 139,008 486,678 486,670,000,000,000,000,00
8018011042709 754,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110430010 729,005 942,625 942,620,000,000,000,000,00
8018011043604 389,00962,51962,510,000,000,000,000,00
801801104410781,00139,86139,860,000,000,000,000,00
8018011044303 902,00412,00412,000,000,000,000,000,00
80180110444049 550,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
801801101390311 459 767,00442 027,62442 027,6265 484,530,000,000,000,00
801801134010100 000,0021 675,6521 675,652 102,570,000,000,000,00
8018011340406 500,006 375,376 375,370,000,000,000,000,00
80180113411016 000,004 740,724 740,721 263,270,000,000,000,00
8018011341202 300,00489,34489,3484,530,000,000,000,00
80180113421026 000,006 522,836 522,830,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300150 000,0061 590,4761 590,470,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
80180113118844312 100,00102 394,38102 394,383 450,370,000,000,000,00
80180146430016 000,001 350,001 350,000,000,000,000,000,00
801801468524716 000,001 350,001 350,000,000,000,000,000,00
801801484010104 400,0016 030,5716 030,571 273,990,000,000,000,00
8018014840405 700,003 930,123 930,121 711,640,000,000,000,00
80180148411018 000,003 239,123 239,12434,540,000,000,000,00
8018014841201 900,0065,0465,0434,780,000,000,000,00
80180148421012 000,00969,31969,310,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0013 245,3413 245,340,000,000,000,000,00
80180148426030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00328,00328,000,000,000,000,000,00
8018014844403 404,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659226 404,0037 807,5037 807,503 454,950,000,000,000,00
8018015030208 870,001 457,001 457,000,000,000,000,000,00
801801504010130 893,0033 547,0033 547,000,000,000,000,000,00
80180150404012 031,001 782,501 782,500,000,000,000,000,00
80180150411026 710,006 603,556 603,550,000,000,000,000,00
8018015041204 213,00901,26901,260,000,000,000,000,00
80180150414049,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150421020 313,005 140,005 140,000,000,000,000,000,00
801801504240750,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015042604 049,00761,00761,000,000,000,000,000,00
801801504270831,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015043002 604,00249,50249,500,000,000,000,000,00
801801504360793,000,000,000,000,000,000,000,00
801801504410202,000,000,000,000,000,000,000,00
801801504430409,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015044407 840,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150143311220 557,0050 441,8150 441,810,000,000,000,000,00
8018019540108 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 280,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019510188626 480,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 000,00172,79172,790,000,000,000,000,00
851851544120100,0014,2114,210,000,000,000,000,00
85185154417020 000,003 858,403 858,4021,600,000,000,000,00
85185154421023 000,0017 376,6117 376,610,000,000,000,000,00
8518515442601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430014 400,0010 957,2010 957,200,000,000,000,000,00
851851544360300,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411553560 000,0032 379,2132 379,2121,600,000,000,000,00
85285202433040 000,0019 787,2519 787,250,000,000,000,000,00
852852029038440 000,0019 787,2519 787,250,000,000,000,000,00
852852042900800,00594,00594,000,000,000,000,000,00
8528520488956800,00594,00594,000,000,000,000,000,00
852852054170800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205944373 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231101 424 369,00412 568,10412 568,100,000,000,000,000,00
85285212401031 000,006 750,006 750,000,000,000,000,000,00
8528521240403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
85285212411051 250,0018 450,5618 450,56496,000,000,000,000,00
852852124120720,00130,90130,9065,450,000,000,000,00
8528521242101 361,00800,00800,000,000,000,000,000,00
8528521243001 000,00618,71618,710,000,000,000,000,00
8528521244401 300,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121231041 515 000,00442 468,27442 468,27561,450,000,000,000,00
85285213413015 200,006 311,256 311,250,000,000,000,000,00
852852139019515 200,006 311,256 311,250,000,000,000,000,00
85285214311025 900,006 845,566 845,560,000,000,000,000,00
852852148917625 900,006 845,566 845,560,000,000,000,000,00
85285216311040 600,0013 551,0013 551,000,000,000,000,000,00
852852168917840 600,0013 551,0013 551,000,000,000,000,000,00
852852194010156 000,0030 606,7930 606,793 357,910,000,000,000,00
85285219404013 500,0013 208,2513 208,250,000,000,000,000,00
85285219411027 000,008 024,478 024,471 646,790,000,000,000,00
8528521941203 500,001 083,541 083,54223,170,000,000,000,00
8528521942106 500,003 874,893 874,890,000,000,000,000,00
8528521942601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943004 500,002 526,482 526,480,000,000,000,000,00
852852194360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,0083,0083,000,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,00850,00850,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219137461220 500,0060 257,4260 257,425 227,870,000,000,000,00
852852284110950,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228412050,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417018 000,003 601,603 601,60478,400,000,000,000,00
852852289848019 000,003 601,603 601,60478,400,000,000,000,00
852852953110171 000,0042 418,4242 418,420,000,000,000,000,00
85285295411044,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954170300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295421018,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295101747171 362,0042 418,4242 418,420,000,000,000,000,00
8538539531191 150,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395401712 000,003 681,963 681,961 601,700,000,000,000,00
8538539541172 200,000,000,00961,090,000,000,000,00
853853954127294,000,000,00129,440,000,000,000,00
8538539541773 000,00885,50885,50164,500,000,000,000,00
8538539542172 356,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539543072 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539511432923 000,004 567,464 567,462 856,730,000,000,000,00
9009000160571 983 265,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000160591 457 117,0021 170,8921 170,890,000,000,000,000,00
900900011030173 440 382,0021 170,8921 170,890,000,000,000,000,00
900900024300520 000,00169 643,50169 643,500,000,000,000,000,00
9009000295202520 000,00169 643,50169 643,500,000,000,000,000,00
9009000442102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951142 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430010 000,003 321,003 321,000,000,000,000,000,00
900900139521310 000,003 321,003 321,000,000,000,000,000,00
900900154260180 000,0041 494,1841 494,180,000,000,000,000,00
90090015427090 000,0019 305,3319 305,330,000,000,000,000,00
90090015605060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090015105495330 000,0060 799,5160 799,510,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421081 800,0014 644,0014 644,000,000,000,000,000,00
9009009543009 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956057519 360,0019 601,0019 601,000,000,000,000,000,00
900900956059600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009560609 200,009 200,009 200,000,000,000,000,000,00
900900951237311 239 360,0043 445,0043 445,000,000,000,000,000,00
921921162480200 000,0058 800,0058 800,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,0058 800,0058 800,000,000,000,000,000,00
92192195421012 000,004 241,364 241,360,000,000,000,000,00
921921959732612 000,004 241,364 241,360,000,000,000,000,00
92692605282050 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
926926059635150 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01081 500,0014 744,4214 744,420,000,000,000,000,00
Razem dział1507 648,007 647,387 647,380,000,000,000,000,00
Razem dział600475 000,0033 649,2233 649,220,000,000,000,000,00
Razem dział70045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział71030 000,0010 793,2510 793,250,000,000,000,000,00
Razem dział720116 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 378 775,00805 288,65805 288,6555 151,200,000,000,000,00
Razem dział75111 052,00126,46126,4681,290,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754161 450,0048 887,0348 887,030,000,000,000,000,00
Razem dział757195 000,0046 136,3946 136,390,000,000,000,000,00
Razem dział758244 771,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 389 849,001 594 468,051 594 468,05247 609,870,000,000,000,00
Razem dział85161 000,0032 379,2132 379,2121,600,000,000,000,00
Razem dział8522 051 362,00595 834,77595 834,776 267,720,000,000,000,00
Razem dział85323 000,004 567,464 567,462 856,730,000,000,000,00
Razem dział9005 547 242,00298 379,90298 379,900,000,000,000,000,00
Razem dział921212 000,0063 041,3663 041,360,000,000,000,000,00
Razem dział92650 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 081 149,003 557 943,553 557 943,55311 988,410,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108302 500,001 950,00
G80180110083030 000,008 732,20
HRAZEM 16347332 500,0010 682,20
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)32 500,0010 682,20
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142102 000,00676,50
M801801014300500,004,88
M80180110421010 000,003 370,20
M8018011042206 000,000,00
M80180110426010 000,000,00
M8018011043004 000,003 693,83
NRAZEM 51094832 500,007 745,41
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,002 936,79
S190 Ogółem (N+P150)32 500,0010 682,20
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)610 430,14610 430,140,000,000,000,000,000,00610 430,140,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie610 430,14610 430,140,000,000,000,000,000,00610 430,140,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)683 655,90683 655,900,000,000,000,000,000,000,000,0044 010,09639 645,810,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe683 655,90683 655,900,000,000,000,000,000,000,000,0044 010,09639 645,810,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 890 237,301 890 237,3097 832,0097 832,000,000,000,000,000,000,00586 012,071 206 393,230,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 712 702,131 712 702,130,000,000,000,000,000,000,000,00525 940,901 186 761,230,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.177 535,17177 535,1797 832,0097 832,000,000,000,000,000,000,0060 071,1719 632,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)17 852 336,004 610 852,40
A1. Dochody bieżące14 098 413,004 062 866,43
A2. Dochody majątkowe3 753 923,00547 985,97
B. WYDATKI (B1+B2)17 081 149,003 557 943,55
B1. Wydatki bieżące12 065 884,003 474 591,00
B2. Wydatki majątkowe5 015 265,0083 352,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,001 052 908,85
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,00524 038,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,00500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,00868 012,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 366 387,00868 012,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,00771 187,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
300 000,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wolne środki roku 2014 wynikają z następujących wyliczeń: NDS 2012r. niezbilansowany wynik budżetu -142.687,72 NDS 2013r. wolne środki +19.639,43 NDS 2014r. wolne środki +147086,75 Faktyczne wolne środki 2014r. +24.038,46 zł
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)17 852 336,004 611 511,53
A1. Dochody bieżące14 098 413,004 063 525,56
A2. Dochody majątkowe3 753 923,00547 985,97
B. WYDATKI (B1+B2)17 081 149,003 557 943,55
B1. Wydatki bieżące12 065 884,003 474 591,00
B2. Wydatki majątkowe5 015 265,0083 352,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)771 187,001 053 567,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 200,00524 038,46
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
895 200,00500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,0024 038,46
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 666 387,00868 012,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 366 387,00868 012,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych771 187,00771 187,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
300 000,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wolne środki roku 2014 wynikają z następujących wyliczeń: NDS 2012r. niezbilansowany wynik budżetu -142.687,72 NDS 2013r. wolne środki +19.639,43 NDS 2014r. wolne środki +147086,75 Faktyczne wolne środki 2014r. +24.038,46 zł Korekta sprawozdania Rb-NDS została wymuszona zmianami w sprawozdaniu Rb-27S
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 316 888,006 316 888,0018 375,000,000,0018 375,000,000,006 298 513,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 316 888,006 316 888,0018 375,000,000,0018 375,000,000,006 298 513,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe500 000,00500 000,000,000,000,000,000,000,00500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe5 816 888,005 816 888,0018 375,000,000,0018 375,000,000,005 798 513,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki