Raport: Sprawozdania Budżetowe I kwartał 2013
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2013r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-28s, korekta nr 1
  4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518552 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166207909 024,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001666823909 024,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,002 796,330,00520,95520,952 275,382 275,380,000,000,000,000,00
70070005075060 000,0026 342,550,0026 342,5526 342,550,000,000,000,000,000,000,00
700700050770627 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,005 022,000,005 022,005 022,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050920200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575395695 765,0034 160,880,0031 885,5031 885,502 275,382 275,380,000,000,000,000,00
720720952007130 902,0427 861,620,0027 861,6227 861,620,000,000,000,000,000,000,00
72072095200923 100,354 916,760,004 916,764 916,760,000,000,000,000,000,000,00
720720956207130 283,7533 904,130,0033 904,1333 904,130,000,000,000,000,000,000,00
72072095620922 991,265 983,080,005 983,085 983,080,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247307 277,4072 665,590,0072 665,5972 665,590,000,000,000,000,000,000,00
75075011201037 015,0011 388,000,0011 388,0011 388,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,001,550,001,551,550,000,000,000,000,000,000,00
750750118013137 115,0011 389,550,0011 389,5511 389,550,000,000,000,000,000,000,00
7507502306906 000,96725,770,00725,77725,770,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,001 192,280,001 192,281 192,280,000,000,000,000,000,000,00
75075023200724 080,0024 080,000,0024 080,0024 080,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238040075 080,9625 998,050,0025 998,0525 998,050,000,000,000,000,000,000,00
7507509520076 043,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509562071 965 017,240,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095840591 971 060,240,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010821,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862821,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,0035,000,0035,0035,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,0035,000,0035,0035,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310588 700,00464 806,650,00123 841,06123 841,06341 268,5921 029,59303,007 987,0065 624,500,000,00
756756150320553,00363,000,00195,00195,00169,000,001,00131,750,000,000,00
75675615033024 000,0022 576,000,005 654,005 654,0016 922,007,000,000,00999,500,000,00
75675615034011 000,0011 300,000,005 650,005 650,005 650,000,000,001 190,000,000,000,00
7567561504905 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561505002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561579571636 253,00499 045,650,00135 340,06135 340,06364 009,5921 036,59304,009 308,7566 624,000,000,00
7567561603101 145 000,001 151 343,090,00401 494,90401 494,90753 487,63149 178,213 639,4425 920,259 408,002 250,001 545,40
756756160320540 000,00553 237,840,00185 567,83185 567,83372 982,7152 122,005 312,7042 110,000,00601,00346,00
75675616033028 000,0030 577,960,0013 069,9013 069,9017 770,803 337,00262,740,000,000,000,00
756756160340130 000,0073 451,200,0032 934,1032 934,1040 517,106 351,100,008 081,504 350,000,003 096,70
75675616036020 000,0012 676,000,0012 676,0012 676,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,0040,000,0040,0040,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160490880 600,0010,000,0010,0010,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0062 469,060,0062 469,0661 585,060,000,000,000,000,000,000,00
75675616091031 000,0048 356,300,00542,00542,0047 814,300,000,000,000,001 012,30240,20
75675616803622 975 600,001 932 161,450,00708 803,79707 919,791 232 572,54210 988,319 214,8876 111,7513 758,003 863,305 228,30
75675618041020 000,0015 836,000,0015 836,0015 836,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460460 000,00102 416,930,00102 416,93102 416,930,000,000,000,000,000,000,00
75675618048094 500,0026 551,890,0026 551,8926 551,890,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809105 000,002 541,690,002 541,692 541,690,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044585 500,00147 346,510,00147 346,51147 346,510,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 736 963,00366 778,000,00366 778,00319 131,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,00591,510,00591,511 025,620,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 739 963,00367 369,510,00367 369,51320 156,620,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 444 629,001 324 855,000,001 324 855,001 049 417,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 444 629,001 324 855,000,001 324 855,001 049 417,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 574 111,00393 528,000,00393 528,00393 528,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 574 111,00393 528,000,00393 528,00393 528,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409202 000,00100,090,00100,09100,090,000,000,000,000,000,000,00
75875814774922 000,00100,090,00100,09100,090,000,000,000,000,000,000,00
80180110083090 000,0028 282,000,0028 282,0028 282,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108174190 000,0028 282,000,0028 282,0028 282,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200716 456,0016 456,000,0016 456,0016 456,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520092 904,002 904,000,002 904,002 904,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501219 360,0019 360,000,0019 360,0019 360,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 421 000,00372 370,000,00372 370,00372 370,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,003 205,360,003 205,363 205,360,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 431 000,00375 575,360,00375 575,36375 575,360,000,000,000,000,000,000,00
8528521320105 800,002 740,000,002 740,002 740,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 800,001 749,000,001 749,001 749,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010511 600,004 489,000,004 489,004 489,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203013 000,005 043,000,005 043,005 043,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809613 000,005 043,000,005 043,005 043,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203060 000,0019 431,000,0019 431,0019 431,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809860 000,0019 431,000,0019 431,0019 431,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203071 600,0021 310,000,0021 310,0021 310,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810171 600,0021 310,000,0021 310,0021 310,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201022 400,005 000,000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288892023 400,005 000,000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203090 000,0041 454,000,0041 454,0041 454,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817790 000,0041 454,000,0041 454,0041 454,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200785 037,7585 012,750,0085 012,7585 012,750,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 475,674 500,670,004 500,674 500,670,000,000,000,000,000,000,00
853853959026489 513,4289 513,420,0089 513,4289 513,420,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 000,001 773,290,001 773,291 773,290,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 000,001 773,290,001 773,291 773,290,000,000,000,000,000,000,00
900900952440150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642650 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520079 885,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520091 744,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754711 630,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0102 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600909 024,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700695 765,0034 160,880,0031 885,5031 885,502 275,382 275,380,000,000,000,000,00
Razem dział720307 277,4072 665,590,0072 665,5972 665,590,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 083 256,2037 387,600,0037 387,6037 387,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751821,00207,000,00207,00207,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7565 944 316,002 945 958,120,001 358 894,871 310 797,981 596 582,13232 024,909 518,8885 420,5080 382,003 863,305 228,30
Razem dział7585 020 740,001 718 483,090,001 718 483,091 443 045,090,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801109 360,0047 642,000,0047 642,0047 642,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 700 600,00472 302,360,00472 302,36472 302,360,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85389 513,4289 513,420,0089 513,4289 513,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900655 000,001 773,290,001 773,291 773,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92611 630,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 529 803,345 420 093,350,003 830 754,723 507 219,831 598 857,51234 300,289 518,8885 420,5080 382,003 863,305 228,30
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001010707070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001030285010 850,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389010 850,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095961520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
1501501166393 285,000,000,000,000,000,000,000,00
15015011218003 285,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,002 491,512 491,510,000,000,000,000,00
60060016427046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300120 000,0027 058,5927 058,590,000,000,000,000,00
600600166057909 024,520,000,000,000,000,000,000,00
600600166059235 502,486 150,006 150,000,000,000,000,000,00
60060016855121 440 527,0035 700,1035 700,100,000,000,000,000,00
70070005430020 000,003 310,803 310,800,000,000,000,000,00
70070005459010 000,003 695,003 695,000,000,000,000,000,00
700700057959530 000,007 005,807 005,800,000,000,000,000,00
71071004430040 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
710710047601440 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
71071013271020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710137443320 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095401736 828,4015 096,4815 096,480,000,000,000,000,00
7207209540199 605,602 664,092 664,090,000,000,000,000,00
7207209541176 397,132 581,502 581,500,000,000,000,000,00
7207209541191 660,50455,55455,550,000,000,000,000,00
720720954127796,60245,73245,730,000,000,000,000,00
720720954129195,0043,3543,350,000,000,000,000,00
7207209542171 962,901 410,831 410,830,000,000,000,000,00
720720954219754,00248,97248,970,000,000,000,000,00
72072095430710 664,101 620,521 620,520,000,000,000,000,00
7207209543094 096,00285,98285,980,000,000,000,000,00
72072095435710 797,506 906,576 906,570,000,000,000,000,00
7207209543594 147,001 218,811 218,810,000,000,000,000,00
72072095606733 904,1333 904,1333 904,130,000,000,000,000,00
7207209560695 983,085 983,085 983,080,000,000,000,000,00
72072095135247127 791,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
75075011401031 000,007 750,027 750,020,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141102 765,00502,72502,72251,360,000,000,000,00
750750114120800,00145,46145,4672,730,000,000,000,00
750750119204137 015,0010 848,2010 848,20324,090,000,000,000,00
75075022303070 000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,00
75075022421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,00
7507502340101 300 000,00297 072,56297 072,5632 853,390,000,000,000,00
750750234040100 000,0099 960,5899 960,580,000,000,000,000,00
75075023410040 000,009 593,359 593,351 615,000,000,000,000,00
750750234110260 821,0062 130,1262 130,1210 601,630,000,000,000,00
75075023412030 000,006 583,586 583,581 652,510,000,000,000,00
75075023414010 000,003 124,003 124,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,002 170,812 170,81322,490,000,000,000,00
750750234210220 000,0078 686,2278 686,220,000,000,000,000,00
75075023426010 000,003 881,623 881,620,000,000,000,000,00
7507502342703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342802 000,001 920,001 920,000,000,000,000,000,00
750750234300200 000,0055 106,8755 106,87173,000,000,000,000,00
7507502343504 000,001 247,681 247,680,000,000,000,000,00
7507502343606 000,00798,97798,970,000,000,000,000,00
7507502343705 000,001 248,341 248,340,000,000,000,000,00
75075023441010 000,001 542,291 542,290,000,000,000,000,00
75075023443013 000,0011 360,9311 360,930,000,000,000,000,00
75075023444038 288,008 100,008 100,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,00
750750231568432 272 109,00646 477,92646 477,9247 218,020,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529007 751,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303017 000,003 680,003 680,000,000,000,000,000,00
7507509543076 043,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509543091 066,400,000,000,000,000,000,000,00
7507509560571 952 488,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956059344 557,0019 108,6019 108,600,000,000,000,000,00
75075095663911 640,000,000,000,000,000,000,000,00
750750951091462 340 545,4022 788,6022 788,600,000,000,000,000,00
751751014110106,0029,3629,360,000,000,000,000,00
75175101412017,004,214,210,000,000,000,000,00
751751014170698,00171,69171,690,000,000,000,000,00
7517510188252821,00205,26205,260,000,000,000,000,00
7547541230308 000,00636,16636,160,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00345,42345,420,000,000,000,000,00
75475412417017 000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,00
75475412421043 000,002 876,362 876,360,000,000,000,000,00
75475412426018 000,003 153,853 153,850,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,00284,16284,160,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00327,48327,480,000,000,000,000,00
7547541244309 000,001 621,001 621,000,000,000,000,000,00
75475412113316110 000,0012 364,4312 364,430,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,0081 565,6581 565,650,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,0081 565,6581 565,650,000,000,000,000,00
758758184810163 938,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386163 938,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0031 117,0031 117,003 118,610,000,000,000,00
8018010140101 800 000,00483 848,20483 798,2042 924,020,000,000,000,00
801801014040160 250,00109 498,07109 498,0749 616,650,000,000,000,00
801801014110300 000,0085 939,6385 939,6355 195,990,000,000,000,00
80180101412046 000,0011 357,6511 357,657 213,370,000,000,000,00
801801014210262 000,00131 768,80131 768,800,000,000,000,000,00
8018010142402 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426041 364,0014 508,6414 565,880,000,000,000,000,00
80180101427050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430025 000,005 888,185 888,180,000,000,000,000,00
801801014350800,00129,15129,150,000,000,000,000,00
8018010143704 400,001 587,851 587,850,000,000,000,000,00
8018010144103 200,00227,13227,130,000,000,000,000,00
8018010144305 000,00372,00372,000,000,000,000,000,00
801801014440109 670,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101605931 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011538212 961 984,00876 242,30876 249,54158 068,640,000,000,000,00
80180103302013 900,003 482,703 482,70351,320,000,000,000,00
801801034010180 000,0048 094,0448 094,044 867,390,000,000,000,00
80180103404016 960,0011 533,1111 533,115 224,970,000,000,000,00
80180103411035 000,008 288,578 288,575 628,490,000,000,000,00
8018010341205 100,001 181,341 181,34802,400,000,000,000,00
80180103444011 846,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644262 806,0072 579,7672 579,7616 874,570,000,000,000,00
80180104231020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430030 000,0011 913,2811 913,280,000,000,000,000,00
801801048751550 000,0011 913,2811 913,280,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0015 277,3915 277,391 524,560,000,000,000,00
801801104010920 000,00244 602,37243 989,3721 859,680,000,000,000,00
80180110404081 650,0056 155,3856 155,3825 448,330,000,000,000,00
801801104110180 000,0042 069,9042 069,9027 120,450,000,000,000,00
80180110412025 000,005 302,995 302,993 447,510,000,000,000,00
8018011041405 000,002 355,002 355,000,000,000,000,000,00
801801104210180 000,00145 879,37145 879,370,000,000,000,000,00
8018011042401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426030 000,0019 972,8519 972,850,000,000,000,000,00
8018011042705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043007 000,005 123,125 123,120,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00175,44175,440,000,000,000,000,00
8018011043703 000,00778,69778,690,000,000,000,000,00
8018011044101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011044304 000,00880,00880,000,000,000,000,000,00
80180110444055 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101476311 555 150,00538 572,50537 959,5079 400,530,000,000,000,00
80180113401084 000,0021 081,8321 081,831 809,920,000,000,000,00
8018011340406 800,005 830,185 830,180,000,000,000,000,00
80180113411015 000,004 387,894 387,891 113,560,000,000,000,00
8018011341202 000,00635,66635,66159,560,000,000,000,00
80180113421023 000,009 306,589 306,580,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300157 400,0040 744,3640 744,360,000,000,000,000,00
801801134360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
80180113123204300 000,0084 586,5084 586,503 083,040,000,000,000,00
80180146430012 620,000,000,000,000,000,000,000,00
801801468524712 620,000,000,000,000,000,000,000,00
801801484010104 000,0027 722,6327 722,632 118,750,000,000,000,00
8018014840408 900,005 838,665 838,662 646,240,000,000,000,00
80180148411020 000,004 361,184 361,181 767,240,000,000,000,00
8018014841202 500,00427,27427,27253,840,000,000,000,00
8018014842101 500,0093,0093,000,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0019 048,0419 048,040,000,000,000,000,00
80180148426015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844404 400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659207 300,0057 490,7857 490,786 786,070,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 118,00959,64959,640,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127574,00113,75113,750,000,000,000,000,00
80180195417711 764,007 727,217 727,210,000,000,000,000,00
8018019541792 904,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542103 740,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511848651 600,008 800,608 800,600,000,000,000,000,00
8518515342101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00256,47256,470,000,000,000,000,00
851851544120500,0025,0025,000,000,000,000,000,00
85185154417020 000,004 085,874 085,87150,400,000,000,000,00
85185154421024 400,006 895,666 895,660,000,000,000,000,00
851851544260500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430016 000,002 416,202 416,200,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0013 679,2013 679,20150,400,000,000,000,00
85285202433018 000,006 236,526 236,520,000,000,000,000,00
852852029038418 000,006 236,526 236,520,000,000,000,000,00
852852054170800,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,001 463,991 463,990,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 213,992 213,990,000,000,000,000,00
8528521231101 349 274,00349 456,70349 456,700,000,000,000,000,00
85285212401024 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 600,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
85285212411035 000,009 804,229 804,22425,450,000,000,000,00
852852124120637,00115,82115,8257,910,000,000,000,00
8528521242103 300,001 306,171 306,170,000,000,000,000,00
8528521243003 889,00858,59858,590,000,000,000,000,00
8528521244401 300,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00968,00968,000,000,000,000,000,00
852852121231041 421 000,00371 159,50371 159,50483,360,000,000,000,00
85285213413011 600,004 227,634 227,630,000,000,000,000,00
852852139019511 600,004 227,634 227,630,000,000,000,000,00
85285214311022 000,0010 658,3010 658,300,000,000,000,000,00
852852148917622 000,0010 658,3010 658,300,000,000,000,000,00
85285216311060 000,0019 431,0019 431,000,000,000,000,000,00
852852168917860 000,0019 431,0019 431,000,000,000,000,000,00
852852194010145 000,0034 900,8834 900,883 768,810,000,000,000,00
85285219404013 000,0012 594,0112 594,010,000,000,000,000,00
85285219411028 000,009 202,339 202,332 004,370,000,000,000,00
8528521941203 500,001 238,301 238,30269,380,000,000,000,00
8528521942107 500,00636,98636,980,000,000,000,000,00
8528521942601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943003 500,001 383,641 383,640,000,000,000,000,00
852852194370500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00367,74367,740,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,00990,00990,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219137471210 000,0061 673,8861 673,886 042,560,000,000,000,00
852852284110800,00218,28218,2872,760,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417027 400,004 050,984 050,98350,990,000,000,000,00
852852289848028 400,004 269,264 269,26423,750,000,000,000,00
852852953110115 000,0054 596,8054 596,800,000,000,000,000,00
8528529589257115 000,0054 596,8054 596,800,000,000,000,000,00
85385395311910 502,001 600,001 600,000,000,000,000,000,00
85385395401729 500,002 717,132 717,131 181,190,000,000,000,00
8538539540194 808,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 095,000,000,00709,110,000,000,000,00
853853954127694,000,000,0095,510,000,000,000,00
85385395417721 000,00590,00590,00110,000,000,000,000,00
8538539542178 166,0050,0150,010,000,000,000,000,00
85385395430720 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954377250,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395122725100 015,004 957,144 957,142 095,810,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900024300750 320,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665048 930,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002101852799 250,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000442103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951143 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430014 670,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
900900139521314 670,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
900900154260190 000,0059 742,2159 742,210,000,000,000,000,00
90090015427060 000,0024 681,0224 681,020,000,000,000,000,00
90090015605060 000,0059 803,4559 803,450,000,000,000,000,00
90090015105495310 000,00144 226,68144 226,680,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421070 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095427025 000,002 020,002 020,000,000,000,000,000,00
900900954300180 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059994 396,000,000,000,000,000,000,000,00
900900951098341 269 396,002 020,002 020,000,000,000,000,000,00
921921162480200 000,0048 700,0048 700,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,0048 700,0048 700,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
9269260541171 190,000,000,000,000,000,000,000,00
926926054119210,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260541775 950,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260541791 050,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260542105 000,00298,00298,000,000,000,000,000,00
9269260542472 745,502 744,452 744,450,000,000,000,000,00
926926054249484,50484,32484,320,000,000,000,000,00
9269260543005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260512994971 630,005 526,775 526,770,000,000,000,000,00
Razem dział010100 850,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
Razem dział1503 285,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 445 527,0035 700,1035 700,100,000,000,000,000,00
Razem dział70030 000,007 005,807 005,800,000,000,000,000,00
Razem dział71060 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
Razem dział720127 791,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
Razem dział7504 749 669,40696 314,72696 314,7247 542,110,000,000,000,00
Razem dział751821,00205,26205,260,000,000,000,000,00
Razem dział754115 000,0012 364,4312 364,430,000,000,000,000,00
Razem dział757195 000,0081 565,6581 565,650,000,000,000,000,00
Razem dział758163 938,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 401 460,001 650 185,721 649 579,96264 212,850,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0013 679,2013 679,20150,400,000,000,000,00
Razem dział8521 889 000,00534 466,88534 466,886 949,670,000,000,000,00
Razem dział853100 015,004 957,144 957,142 095,810,000,000,000,00
Razem dział9002 411 316,00148 460,68148 460,680,000,000,000,000,00
Razem dział921200 000,0048 700,0048 700,000,000,000,000,000,00
Razem dział92671 630,005 526,775 526,770,000,000,000,000,00
RAZEM17 129 803,343 397 663,223 397 057,46320 950,840,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001010707070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001030285010 850,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389010 850,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095961520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
1501501166393 285,000,000,000,000,000,000,000,00
15015011218003 285,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,002 491,512 491,510,000,000,000,000,00
60060016427046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300120 000,0027 058,5927 058,590,000,000,000,000,00
600600166057909 024,520,000,000,000,000,000,000,00
600600166059235 502,486 150,006 150,000,000,000,000,000,00
60060016855121 440 527,0035 700,1035 700,100,000,000,000,000,00
70070005430020 000,003 310,803 310,800,000,000,000,000,00
70070005459010 000,003 695,003 695,000,000,000,000,000,00
700700057959530 000,007 005,807 005,800,000,000,000,000,00
71071004430040 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
710710047601440 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
71071013271020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710137443320 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095401736 828,4015 096,4815 096,480,000,000,000,000,00
7207209540199 605,602 664,092 664,090,000,000,000,000,00
7207209541176 397,132 581,502 581,500,000,000,000,000,00
7207209541191 660,50455,55455,550,000,000,000,000,00
720720954127796,60245,73245,730,000,000,000,000,00
720720954129195,0043,3543,350,000,000,000,000,00
7207209542171 962,901 410,831 410,830,000,000,000,000,00
720720954219754,00248,97248,970,000,000,000,000,00
72072095430710 664,101 620,521 620,520,000,000,000,000,00
7207209543094 096,00285,98285,980,000,000,000,000,00
72072095435710 797,506 906,576 906,570,000,000,000,000,00
7207209543594 147,001 218,811 218,810,000,000,000,000,00
72072095606733 904,1333 904,1333 904,130,000,000,000,000,00
7207209560695 983,085 983,085 983,080,000,000,000,000,00
72072095135247127 791,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
75075011401031 000,007 750,027 750,020,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141102 765,00502,72502,72251,360,000,000,000,00
750750114120800,00145,46145,4672,730,000,000,000,00
750750119204137 015,0010 848,2010 848,20324,090,000,000,000,00
75075022303070 000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,00
75075022421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0016 200,0016 200,000,000,000,000,000,00
7507502340101 300 000,00297 072,56297 072,5632 853,390,000,000,000,00
750750234040100 000,0099 960,5899 960,580,000,000,000,000,00
75075023410040 000,009 593,359 593,351 615,000,000,000,000,00
750750234110260 821,0062 130,1262 130,1210 601,630,000,000,000,00
75075023412030 000,006 583,586 583,581 652,510,000,000,000,00
75075023414010 000,003 124,003 124,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,002 170,812 170,81322,490,000,000,000,00
750750234210220 000,0078 686,2278 686,220,000,000,000,000,00
75075023426010 000,003 881,623 881,620,000,000,000,000,00
7507502342703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342802 000,001 920,001 920,000,000,000,000,000,00
750750234300200 000,0055 106,8755 106,87173,000,000,000,000,00
7507502343504 000,001 247,681 247,680,000,000,000,000,00
7507502343606 000,00798,97798,970,000,000,000,000,00
7507502343705 000,001 248,341 248,340,000,000,000,000,00
75075023441010 000,001 542,291 542,290,000,000,000,000,00
75075023443013 000,0011 360,9311 360,930,000,000,000,000,00
75075023444038 288,008 100,008 100,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,00
750750231568432 272 109,00646 477,92646 477,9247 218,020,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529007 751,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303017 000,003 680,003 680,000,000,000,000,000,00
7507509543076 043,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509543091 066,400,000,000,000,000,000,000,00
7507509560571 952 488,000,000,000,000,000,000,000,00
750750956059344 557,0019 108,6019 108,600,000,000,000,000,00
75075095663911 640,000,000,000,000,000,000,000,00
750750951091462 340 545,4022 788,6022 788,600,000,000,000,000,00
751751014110106,0029,3629,360,000,000,000,000,00
75175101412017,004,214,210,000,000,000,000,00
751751014170698,00171,69171,690,000,000,000,000,00
7517510188252821,00205,26205,260,000,000,000,000,00
7547541230308 000,00636,16636,160,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00345,42345,420,000,000,000,000,00
75475412417017 000,003 120,003 120,000,000,000,000,000,00
75475412421043 000,002 876,362 876,360,000,000,000,000,00
75475412426018 000,003 153,853 153,850,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,00284,16284,160,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00327,48327,480,000,000,000,000,00
7547541244309 000,001 621,001 621,000,000,000,000,000,00
75475412113316110 000,0012 364,4312 364,430,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,0081 565,6581 565,650,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,0081 565,6581 565,650,000,000,000,000,00
758758184810163 938,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386163 938,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0031 117,0031 117,003 118,610,000,000,000,00
8018010140101 800 000,00483 848,20483 798,2042 924,020,000,000,000,00
801801014040160 250,00109 498,07109 498,0749 616,650,000,000,000,00
801801014110300 000,0085 939,6385 939,6355 195,990,000,000,000,00
80180101412046 000,0011 357,6511 357,657 213,370,000,000,000,00
801801014210260 000,00131 768,80131 768,800,000,000,000,000,00
8018010142404 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426041 364,0014 508,6414 565,880,000,000,000,000,00
80180101427050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430025 000,005 888,185 888,180,000,000,000,000,00
801801014350800,00129,15129,150,000,000,000,000,00
8018010143704 400,001 587,851 587,850,000,000,000,000,00
8018010144103 200,00227,13227,130,000,000,000,000,00
8018010144305 000,00372,00372,000,000,000,000,000,00
801801014440109 670,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101605931 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011538212 961 984,00876 242,30876 249,54158 068,640,000,000,000,00
80180103302013 900,003 482,703 482,70351,320,000,000,000,00
801801034010180 000,0048 094,0448 094,044 867,390,000,000,000,00
80180103404016 960,0011 533,1111 533,115 224,970,000,000,000,00
80180103411035 000,008 288,578 288,575 628,490,000,000,000,00
8018010341205 100,001 181,341 181,34802,400,000,000,000,00
80180103444011 846,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103104644262 806,0072 579,7672 579,7616 874,570,000,000,000,00
80180104231020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430030 000,0011 913,2811 913,280,000,000,000,000,00
801801048751550 000,0011 913,2811 913,280,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0015 277,3915 277,391 524,560,000,000,000,00
801801104010920 000,00244 602,37243 989,3721 859,680,000,000,000,00
80180110404081 650,0056 155,3856 155,3825 448,330,000,000,000,00
801801104110180 000,0042 069,9042 069,9027 120,450,000,000,000,00
80180110412025 000,005 302,995 302,993 447,510,000,000,000,00
8018011041405 000,002 355,002 355,000,000,000,000,000,00
801801104210180 000,00145 879,37145 879,370,000,000,000,000,00
8018011042401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426030 000,0019 972,8519 972,850,000,000,000,000,00
8018011042705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043007 000,005 123,125 123,120,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00175,44175,440,000,000,000,000,00
8018011043703 000,00778,69778,690,000,000,000,000,00
8018011044101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011044304 000,00880,00880,000,000,000,000,000,00
80180110444055 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801101476311 555 150,00538 572,50537 959,5079 400,530,000,000,000,00
80180113401084 000,0021 081,8321 081,831 809,920,000,000,000,00
8018011340406 800,005 830,185 830,180,000,000,000,000,00
80180113411015 000,004 387,894 387,891 113,560,000,000,000,00
8018011341202 000,00635,66635,66159,560,000,000,000,00
80180113421023 000,009 306,589 306,580,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300157 400,0040 744,3640 744,360,000,000,000,000,00
801801134360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
80180113123204300 000,0084 586,5084 586,503 083,040,000,000,000,00
80180146430012 620,000,000,000,000,000,000,000,00
801801468524712 620,000,000,000,000,000,000,000,00
801801484010104 000,0027 722,6327 722,632 118,750,000,000,000,00
8018014840408 900,005 838,665 838,662 646,240,000,000,000,00
80180148411020 000,004 361,184 361,181 767,240,000,000,000,00
8018014841202 500,00427,27427,27253,840,000,000,000,00
8018014842101 500,0093,0093,000,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0019 048,0419 048,040,000,000,000,000,00
80180148426015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844404 400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180148118659207 300,0057 490,7857 490,786 786,070,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 118,00959,64959,640,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127574,00113,75113,750,000,000,000,000,00
80180195417711 764,007 727,217 727,210,000,000,000,000,00
8018019541792 904,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542103 740,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511848651 600,008 800,608 800,600,000,000,000,000,00
8518515342101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00256,47256,470,000,000,000,000,00
851851544120500,0025,0025,000,000,000,000,000,00
85185154417020 000,004 085,874 085,87150,400,000,000,000,00
85185154421024 400,006 895,666 895,660,000,000,000,000,00
851851544260500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430016 000,002 416,202 416,200,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0013 679,2013 679,20150,400,000,000,000,00
85285202433018 000,006 236,526 236,520,000,000,000,000,00
852852029038418 000,006 236,526 236,520,000,000,000,000,00
852852054170800,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,001 463,991 463,990,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 213,992 213,990,000,000,000,000,00
8528521231101 349 274,00349 456,70349 456,700,000,000,000,000,00
85285212401024 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 600,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
85285212411035 000,009 804,229 804,22425,450,000,000,000,00
852852124120637,00115,82115,8257,910,000,000,000,00
8528521242103 300,001 306,171 306,170,000,000,000,000,00
8528521243003 889,00858,59858,590,000,000,000,000,00
8528521244401 300,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00968,00968,000,000,000,000,000,00
852852121231041 421 000,00371 159,50371 159,50483,360,000,000,000,00
85285213413011 600,004 227,634 227,630,000,000,000,000,00
852852139019511 600,004 227,634 227,630,000,000,000,000,00
85285214311022 000,0010 658,3010 658,300,000,000,000,000,00
852852148917622 000,0010 658,3010 658,300,000,000,000,000,00
85285216311060 000,0019 431,0019 431,000,000,000,000,000,00
852852168917860 000,0019 431,0019 431,000,000,000,000,000,00
852852194010145 000,0034 900,8834 900,883 768,810,000,000,000,00
85285219404013 000,0012 594,0112 594,010,000,000,000,000,00
85285219411028 000,009 202,339 202,332 004,370,000,000,000,00
8528521941203 500,001 238,301 238,30269,380,000,000,000,00
8528521942107 500,00636,98636,980,000,000,000,000,00
8528521942601 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943003 500,001 383,641 383,640,000,000,000,000,00
852852194370500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00367,74367,740,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,00990,00990,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219137471210 000,0061 673,8861 673,886 042,560,000,000,000,00
852852284110800,00218,28218,2872,760,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417027 400,004 050,984 050,98350,990,000,000,000,00
852852289848028 400,004 269,264 269,26423,750,000,000,000,00
852852953110115 000,0054 596,8054 596,800,000,000,000,000,00
8528529589257115 000,0054 596,8054 596,800,000,000,000,000,00
85385395311910 502,001 600,001 600,000,000,000,000,000,00
85385395401729 500,002 717,132 717,131 181,190,000,000,000,00
8538539540194 808,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 095,000,000,00709,110,000,000,000,00
853853954127694,000,000,0095,510,000,000,000,00
85385395417721 000,00590,00590,00110,000,000,000,000,00
8538539542178 166,0050,0150,010,000,000,000,000,00
85385395430720 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954377250,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395122725100 015,004 957,144 957,142 095,810,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900024300750 320,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665048 930,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002101852799 250,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000442103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951143 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013430014 670,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
900900139521314 670,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
900900154260190 000,0059 742,2159 742,210,000,000,000,000,00
90090015427060 000,0024 681,0224 681,020,000,000,000,000,00
90090015605060 000,0059 803,4559 803,450,000,000,000,000,00
90090015105495310 000,00144 226,68144 226,680,000,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421070 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095427025 000,002 020,002 020,000,000,000,000,000,00
900900954300180 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059994 396,000,000,000,000,000,000,000,00
900900951098341 269 396,002 020,002 020,000,000,000,000,000,00
921921162480200 000,0048 700,0048 700,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,0048 700,0048 700,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
9269260541171 190,000,000,000,000,000,000,000,00
926926054119210,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260541775 950,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260541791 050,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260542105 000,00298,00298,000,000,000,000,000,00
9269260542472 745,502 744,452 744,450,000,000,000,000,00
926926054249484,50484,32484,320,000,000,000,000,00
9269260543005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260512994971 630,005 526,775 526,770,000,000,000,000,00
Razem dział010100 850,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
Razem dział1503 285,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 445 527,0035 700,1035 700,100,000,000,000,000,00
Razem dział70030 000,007 005,807 005,800,000,000,000,000,00
Razem dział71060 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
Razem dział720127 791,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
Razem dział7504 749 669,40696 314,72696 314,7247 542,110,000,000,000,00
Razem dział751821,00205,26205,260,000,000,000,000,00
Razem dział754115 000,0012 364,4312 364,430,000,000,000,000,00
Razem dział757195 000,0081 565,6581 565,650,000,000,000,000,00
Razem dział758163 938,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 401 460,001 650 185,721 649 579,96264 212,850,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0013 679,2013 679,20150,400,000,000,000,00
Razem dział8521 889 000,00534 466,88534 466,886 949,670,000,000,000,00
Razem dział853100 015,004 957,144 957,142 095,810,000,000,000,00
Razem dział9002 411 316,00148 460,68148 460,680,000,000,000,000,00
Razem dział921200 000,0048 700,0048 700,000,000,000,000,000,00
Razem dział92671 630,005 526,775 526,770,000,000,000,000,00
RAZEM17 129 803,343 397 663,223 397 057,46320 950,840,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)445 369,07445 369,070,000,000,000,000,000,00445 369,070,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie445 369,07445 369,070,000,000,000,000,000,00445 369,070,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)345 501,62345 501,620,000,000,000,000,000,000,000,000,00345 501,620,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe345 501,62345 501,620,000,000,000,000,000,000,000,000,00345 501,620,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 493 426,931 493 426,93168 092,0084 046,0084 046,000,000,000,000,000,000,001 325 334,930,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.1 316 742,931 316 742,930,000,000,000,000,000,000,000,000,001 316 742,930,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.176 684,00176 684,00168 092,0084 046,0084 046,000,000,000,000,000,000,008 592,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)17 529 803,343 830 754,72
A1. Dochody bieżące13 370 486,773 785 845,51
A2. Dochody majątkowe4 159 316,5744 909,21
B. WYDATKI (B1+B2)17 129 803,343 397 057,46
B1. Wydatki bieżące12 414 093,133 202 651,12
B2. Wydatki majątkowe4 715 710,21194 406,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)400 000,00433 697,26
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
495 700,00400 000,00
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
495 700,00400 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 700,00154 675,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
395 700,0054 675,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00100 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 709 038,006 709 038,0092 038,000,000,0092 038,000,000,006 617 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 709 038,006 709 038,0092 038,000,000,0092 038,000,000,006 617 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe400 000,00400 000,000,000,000,000,000,000,00400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 309 038,006 309 038,0092 038,000,000,0092 038,000,000,006 217 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki