Raport: Sprawozdania Budżetowe II kwartał 2013
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2013r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507502 500,002 561,790,002 561,792 561,790,000,000,000,000,000,000,00
010010952010177 806,86177 806,860,00177 806,86177 806,860,000,000,000,000,000,000,00
010010953865180 306,86180 368,650,00180 368,65180 368,650,000,000,000,000,000,000,00
600600166207909 024,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001666823909 024,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,002 796,330,001 631,051 631,051 165,281 165,280,000,000,000,000,00
70070005075060 000,0052 921,480,0052 921,4852 921,480,000,000,000,000,000,000,00
700700050770627 000,003 039,570,003 039,573 039,570,000,000,000,000,000,000,00
7007000508705 000,009 234,000,009 234,009 234,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050910300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050920200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575395695 765,0067 991,380,0066 826,1066 826,101 165,281 165,280,000,000,000,000,00
720720952007130 902,0442 956,560,0042 956,5642 956,560,000,000,000,000,000,000,00
72072095200923 100,357 580,570,007 580,577 580,570,000,000,000,000,000,000,00
720720956207130 283,7533 904,130,0033 904,1333 904,130,000,000,000,000,000,000,00
72072095620922 991,265 983,080,005 983,085 983,080,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247307 277,4090 424,340,0090 424,3490 424,340,000,000,000,000,000,000,00
75075011201037 015,0019 929,000,0019 929,0019 929,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,001,550,001,551,550,000,000,000,000,000,000,00
750750118013137 115,0019 930,550,0019 930,5519 930,550,000,000,000,000,000,000,00
7507502306906 000,962 949,090,002 949,092 949,090,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097040 000,0012 327,200,0012 327,2012 327,200,000,000,000,000,000,000,00
75075023200724 080,0024 080,000,0024 080,0024 080,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238040075 080,9639 356,290,0039 356,2939 356,290,000,000,000,000,000,000,00
7507509520076 043,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509562071 965 017,24262 925,870,00262 925,87262 925,870,000,000,000,000,000,000,00
75075095840591 971 060,24262 925,870,00262 925,87262 925,870,000,000,000,000,000,000,00
751751012010821,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862821,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,001 660,000,001 660,001 660,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,001 660,000,001 660,001 660,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310588 700,00481 189,650,00234 908,58234 908,58246 281,0724 926,070,0015 974,00131 249,000,000,00
756756150320553,00363,000,00235,00235,00129,004,001,00263,500,000,000,00
75675615033024 000,0022 576,000,0011 309,0011 309,0011 267,001,000,000,001 999,000,000,00
75675615034011 000,009 967,000,005 650,005 650,004 317,000,000,002 197,000,000,000,00
7567561504905 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561505002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509105 000,004 022,200,000,000,004 022,200,000,000,000,000,000,00
7567561579571636 253,00518 117,850,00252 102,58252 102,58266 016,2724 931,071,0018 434,50133 248,000,000,00
7567561603101 145 000,001 193 447,380,00618 002,61618 002,61580 576,68158 484,285 131,9151 840,5018 818,003 653,002 488,00
756756160320540 000,00552 667,840,00297 061,13297 061,13260 563,1150 805,164 956,4084 220,000,00884,000,00
75675616033028 000,0030 932,460,0018 786,7018 786,7012 563,303 037,90417,540,000,001,500,00
756756160340130 000,0073 451,200,0034 634,1034 634,1038 817,104 651,100,0016 474,008 700,000,000,00
75675616036030 000,0017 818,400,0017 818,4017 818,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00190,000,00190,00190,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160490880 600,00110,000,00110,00110,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500210 000,0080 781,070,0080 781,0779 666,060,000,000,000,000,000,000,00
75675616091031 000,0048 876,200,001 449,301 449,3047 426,900,000,000,000,001 022,3090,70
75675616803622 995 600,001 998 274,550,001 068 833,311 067 718,30939 947,09216 978,4410 505,85152 534,5027 518,005 560,802 578,70
75675618041030 000,008 702,000,008 702,008 702,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460460 000,00102 416,930,00102 416,93102 416,930,000,000,000,000,000,000,00
75675618048064 500,0041 912,020,0041 912,0241 912,020,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809105 000,003 841,000,003 841,003 841,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044565 500,00156 871,950,00156 871,95156 871,950,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 736 963,00724 741,000,00724 741,00654 035,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,001 269,250,001 269,251 174,380,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 739 963,00726 010,250,00726 010,25655 209,380,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 444 629,002 119 768,000,002 119 768,001 844 330,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 444 629,002 119 768,000,002 119 768,001 844 330,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 574 111,00787 056,000,00787 056,00787 056,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 574 111,00787 056,000,00787 056,00787 056,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409202 000,00182,960,00182,96182,960,000,000,000,000,000,000,00
75875814774922 000,00182,960,00182,96182,960,000,000,000,000,000,000,00
80180110083090 000,0078 670,000,0078 670,0078 670,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108174190 000,0078 670,000,0078 670,0078 670,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200716 456,0016 456,000,0016 456,0016 456,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520092 904,002 904,000,002 904,002 904,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501219 360,0019 360,000,0019 360,0019 360,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206203014 402,0014 402,000,0014 402,0014 402,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808814 402,0014 402,000,0014 402,0014 402,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 421 000,00748 744,000,00748 744,00748 744,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,004 532,520,004 532,524 532,520,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 431 000,00753 276,520,00753 276,52753 276,520,000,000,000,000,000,000,00
8528521320105 800,004 819,000,004 819,004 819,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 800,003 342,000,003 342,003 342,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010511 600,008 161,000,008 161,008 161,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203013 000,009 721,000,009 721,009 721,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809613 000,009 721,000,009 721,009 721,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203060 000,0037 135,000,0037 135,0037 135,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809860 000,0037 135,000,0037 135,0037 135,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203071 600,0035 135,000,0035 135,0035 135,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810171 600,0035 135,000,0035 135,0035 135,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201024 400,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288892025 400,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295201024 514,0010 200,000,0010 200,0010 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203090 000,0076 810,000,0076 810,0076 810,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187114 514,0087 010,000,0087 010,0087 010,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200785 037,7585 012,750,0085 012,7585 012,750,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 475,674 500,670,004 500,674 500,670,000,000,000,000,000,000,00
853853959026489 513,4289 513,420,0089 513,4289 513,420,000,000,000,000,000,000,00
85485415203030 448,0030 448,000,0030 448,0030 448,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829930 448,0030 448,000,0030 448,0030 448,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906905 000,001 773,290,001 773,291 773,290,000,000,000,000,000,000,00
90090019916095 000,001 773,290,001 773,291 773,290,000,000,000,000,000,000,00
9009009509600,0065 000,000,0065 000,0065 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900952440150 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207500 000,0029 606,220,0029 606,2229 606,220,000,000,000,000,000,000,00
90090095100602650 000,0094 606,220,0094 606,2294 606,220,000,000,000,000,000,000,00
9269260520079 885,5010 368,770,0010 368,7710 368,770,000,000,000,000,000,000,00
9269260520091 744,501 260,000,001 260,001 260,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754711 630,0011 628,770,0011 628,7711 628,770,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010180 306,86180 368,650,00180 368,65180 368,650,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600909 024,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700695 765,0067 991,380,0066 826,1066 826,101 165,281 165,280,000,000,000,000,00
Razem dział720307 277,4090 424,340,0090 424,3490 424,340,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 083 256,20322 212,710,00322 212,71322 212,710,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751821,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 500,001 500,000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7565 944 316,003 400 934,600,002 205 478,092 133 562,211 205 963,36241 909,5110 506,85170 969,00160 766,005 560,802 578,70
Razem dział7585 020 740,002 907 006,960,002 907 006,962 631 568,960,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801109 360,0098 030,000,0098 030,0098 030,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 741 516,00954 840,520,00954 840,52954 840,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85389 513,4289 513,420,0089 513,4289 513,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85430 448,0030 448,000,0030 448,0030 448,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900655 000,0096 379,510,0096 379,5196 379,510,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92611 630,0011 628,770,0011 628,7711 628,770,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM17 780 474,208 251 692,860,007 055 071,076 707 717,191 207 128,64243 074,7910 506,85170 969,00160 766,005 560,802 578,70
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001010707070 000,0069 457,0869 457,080,000,000,000,000,00
01001030285010 850,006 047,336 047,330,000,000,000,000,00
01001030389010 850,006 047,336 047,330,000,000,000,000,00
01001095421010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095430013 486,413 486,413 486,410,000,000,000,000,00
010010954430174 320,45174 320,45174 320,450,000,000,000,000,00
0100109514045197 806,86177 806,86177 806,860,000,000,000,000,00
1501501166393 285,002 715,922 715,920,000,000,000,000,00
15015011218003 285,002 715,922 715,920,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210130 000,0018 202,2418 202,24801,950,000,000,000,00
60060016427046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300120 000,0049 062,1249 062,120,000,000,000,000,00
600600166057909 024,520,000,000,000,000,000,000,00
600600166059235 502,486 150,006 150,000,000,000,000,000,00
60060016855121 440 527,0073 414,3673 414,36801,950,000,000,000,00
70070005430020 000,006 006,406 006,4045,480,000,000,000,00
70070005459010 000,003 695,003 695,000,000,000,000,000,00
700700057959530 000,009 701,409 701,4045,480,000,000,000,00
71071004430040 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
710710047601440 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
71071013271020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710137443320 000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095401736 828,4015 096,4815 096,480,000,000,000,000,00
7207209540199 605,602 664,092 664,090,000,000,000,000,00
7207209541176 397,132 581,502 581,500,000,000,000,000,00
7207209541191 660,50455,55455,550,000,000,000,000,00
720720954127796,60245,73245,730,000,000,000,000,00
720720954129195,0043,3543,350,000,000,000,000,00
7207209542171 962,901 410,831 410,830,000,000,000,000,00
720720954219754,00248,97248,970,000,000,000,000,00
72072095430710 664,101 620,521 620,520,000,000,000,000,00
7207209543094 096,00285,98285,980,000,000,000,000,00
72072095435710 797,506 906,576 906,570,000,000,000,000,00
7207209543594 147,001 218,811 218,810,000,000,000,000,00
72072095606733 904,1333 904,1333 904,130,000,000,000,000,00
7207209560695 983,085 983,085 983,080,000,000,000,000,00
72072095135247127 791,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
75075011401031 000,0015 500,0415 500,040,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141102 765,001 256,801 256,80251,360,000,000,000,00
750750114120800,00363,65363,6572,730,000,000,000,00
750750119204137 015,0019 570,4919 570,49324,090,000,000,000,00
75075022303070 000,0023 850,0023 850,00300,000,000,000,000,00
75075022421010 000,00600,01600,010,000,000,000,000,00
750750228301280 000,0024 450,0124 450,01300,000,000,000,000,00
7507502340101 291 000,00583 293,84583 293,8428 644,580,000,000,000,00
750750234040100 000,0099 960,5899 960,580,000,000,000,000,00
75075023410040 000,0019 295,6919 295,690,000,000,000,000,00
750750234110260 821,00108 809,74108 809,7412 058,740,000,000,000,00
75075023412030 000,0011 726,8811 726,881 760,240,000,000,000,00
75075023414010 000,003 166,003 166,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,004 847,304 847,300,000,000,000,000,00
750750234210189 000,00114 373,98114 373,98405,040,000,000,000,00
75075023426015 000,007 036,157 036,150,000,000,000,000,00
75075023427023 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342803 000,001 950,001 950,000,000,000,000,000,00
750750234300200 000,0083 998,3583 998,35455,170,000,000,000,00
7507502343509 000,004 782,654 782,650,000,000,000,000,00
7507502343606 000,001 801,441 801,440,000,000,000,000,00
7507502343705 000,002 667,152 667,150,000,000,000,000,00
75075023441010 000,003 737,663 737,660,000,000,000,000,00
75075023443013 000,0012 083,9312 083,930,000,000,000,000,00
75075023444038 288,0029 100,0029 100,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,004 114,004 114,000,000,000,000,000,00
7507502360609 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
750750231629032 272 109,001 105 745,341 105 745,3443 323,770,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529007 751,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095303017 000,005 360,005 360,000,000,000,000,000,00
7507509543076 043,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509543091 066,400,000,000,000,000,000,000,00
7507509560571 952 488,00234 154,56234 154,560,000,000,000,000,00
750750956059344 557,0060 429,9960 429,990,000,000,000,000,00
75075095663911 640,003 274,023 274,020,000,000,000,000,00
750750951091462 340 545,40303 218,57303 218,570,000,000,000,000,00
751751014110106,0058,7258,720,000,000,000,000,00
75175101412017,008,428,420,000,000,000,000,00
751751014170698,00343,38343,380,000,000,000,000,00
7517510188252821,00410,52410,520,000,000,000,000,00
7547541230308 000,004 417,844 417,840,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00439,47439,470,000,000,000,000,00
75475412417017 000,003 670,003 670,000,000,000,000,000,00
75475412421044 500,0015 497,7215 497,720,000,000,000,000,00
75475412426018 000,006 491,946 491,940,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,00849,86849,8661,500,000,000,000,00
7547541243702 000,00654,95654,950,000,000,000,000,00
7547541244309 000,003 901,003 901,000,000,000,000,000,00
75475412113316111 500,0035 922,7835 922,7861,500,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110195 000,00186 165,30186 165,300,000,000,000,000,00
7577570284569195 000,00186 165,30186 165,300,000,000,000,000,00
758758184810152 378,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386152 378,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0062 303,8362 303,833 099,560,000,000,000,00
8018010140101 800 000,00959 605,18953 982,1843 809,140,000,000,000,00
801801014040160 250,00159 114,72159 114,720,000,000,000,000,00
801801014110300 000,00197 454,28197 021,7127 314,050,000,000,000,00
80180101412046 000,0025 468,8825 468,883 512,460,000,000,000,00
801801014210260 000,00156 904,06156 714,570,000,000,000,000,00
8018010142404 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101426041 364,0023 476,8723 476,870,000,000,000,000,00
80180101427031 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
801801014280800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430025 000,007 825,347 741,340,000,000,000,000,00
801801014350800,00258,30258,300,000,000,000,000,00
8018010143704 400,003 477,043 304,110,000,000,000,000,00
8018010144103 200,00227,13227,130,000,000,000,000,00
8018010144305 000,001 806,001 806,000,000,000,000,000,00
801801014440109 670,0084 060,0084 060,000,000,000,000,000,00
80180101605931 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011538212 942 984,001 683 211,631 676 709,6477 735,210,000,000,000,00
80180103302013 900,006 965,406 965,40351,320,000,000,000,00
801801034010180 000,0092 765,9692 765,964 070,610,000,000,000,00
80180103404016 960,0016 758,0816 758,080,000,000,000,000,00
80180103411035 000,0019 393,9019 393,902 663,650,000,000,000,00
8018010341205 100,002 764,352 764,35379,650,000,000,000,00
80180103444011 846,009 040,009 040,000,000,000,000,000,00
80180103104644262 806,00147 687,69147 687,697 465,230,000,000,000,00
80180104231020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430030 000,0020 161,3420 161,340,000,000,000,000,00
801801048751550 000,0020 161,3420 161,340,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0030 811,4330 811,431 652,770,000,000,000,00
801801104010920 000,00480 237,32479 624,3223 011,670,000,000,000,00
80180110404081 650,0081 603,7181 603,710,000,000,000,000,00
801801104110180 000,0090 197,8190 197,8113 086,660,000,000,000,00
80180110412025 000,0012 227,1012 227,101 864,590,000,000,000,00
8018011041405 000,004 920,004 920,000,000,000,000,000,00
801801104210190 000,00188 106,83188 106,830,000,000,000,000,00
8018011042401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110426030 000,0027 811,6227 811,620,000,000,000,000,00
80180110427010 000,006 206,806 206,800,000,000,000,000,00
80180110430011 000,007 382,277 382,270,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00350,88350,880,000,000,000,000,00
8018011043703 000,001 496,501 496,500,000,000,000,000,00
8018011044101 000,0035,0035,000,000,000,000,000,00
8018011044304 000,001 824,001 824,000,000,000,000,000,00
80180110444055 500,0041 700,0041 700,000,000,000,000,000,00
801801101476311 574 150,00974 911,27974 298,2739 615,690,000,000,000,00
80180113401084 000,0070 069,8570 069,851 817,030,000,000,000,00
8018011340406 800,005 830,185 830,180,000,000,000,000,00
80180113411015 000,007 769,597 769,591 104,260,000,000,000,00
8018011341202 000,001 120,221 120,22158,220,000,000,000,00
80180113421023 000,0018 080,5518 080,55583,860,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300157 400,0071 523,6871 523,680,000,000,000,000,00
801801134360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 300,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
80180113123204300 000,00176 994,07176 994,073 663,370,000,000,000,00
80180146430012 620,001 080,001 080,00486,000,000,000,000,00
801801468524712 620,001 080,001 080,00486,000,000,000,000,00
801801484010104 000,0049 340,3249 340,321 099,550,000,000,000,00
8018014840408 900,008 484,908 484,900,000,000,000,000,00
80180148411020 000,007 396,137 396,1312,800,000,000,000,00
8018014841202 500,00862,75862,7567,600,000,000,000,00
8018014842101 500,0093,0093,000,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0029 657,2329 097,49932,700,000,000,000,00
80180148426015 000,006 867,316 867,310,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00369,00369,000,000,000,000,000,00
8018014844404 400,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
80180148118659207 300,00106 370,64105 810,902 112,650,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 118,004 043,574 043,570,000,000,000,000,00
801801954120500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127574,00252,80252,800,000,000,000,000,00
80180195417711 764,0011 764,0011 764,000,000,000,000,000,00
8018019541792 904,002 904,002 904,000,000,000,000,000,00
8018019542103 740,000,000,00955,970,000,000,000,00
80180195444016 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
8018019511848651 600,0030 964,3730 964,37955,970,000,000,000,00
8518515342101 500,00233,74233,740,000,000,000,000,00
85185153902141 500,00233,74233,740,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00307,39307,3950,920,000,000,000,00
851851544120500,0028,4328,433,430,000,000,000,00
85185154417020 000,007 636,777 636,77409,500,000,000,000,00
85185154421024 400,0015 037,7615 037,76944,800,000,000,000,00
851851544260500,00250,00250,000,000,000,000,000,00
85185154430016 000,007 338,107 338,100,000,000,000,000,00
851851544370100,0050,0050,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0030 648,4530 648,451 408,650,000,000,000,00
85285202433021 948,0020 998,9020 998,900,000,000,000,000,00
852852029038421 948,0020 998,9020 998,900,000,000,000,000,00
852852054170800,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 200,001 463,991 463,990,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 213,992 213,990,000,000,000,000,00
85285206417014 402,000,000,000,000,000,000,000,00
852852069022814 402,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231101 349 274,00688 185,20688 185,200,000,000,000,000,00
85285212401024 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 600,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
85285212411035 000,0025 220,1325 220,13425,450,000,000,000,00
852852124120637,00289,55289,5557,910,000,000,000,00
8528521242103 300,001 306,171 306,170,000,000,000,000,00
8528521243003 389,001 703,631 703,630,000,000,000,000,00
8528521244401 300,00975,00975,000,000,000,000,000,00
8528521247001 500,00968,00968,000,000,000,000,000,00
852852121231041 421 000,00733 247,68733 247,68483,360,000,000,000,00
85285213413011 600,007 645,747 645,7495,220,000,000,000,00
852852139019511 600,007 645,747 645,7495,220,000,000,000,00
85285214311022 000,0017 772,2317 772,230,000,000,000,000,00
852852148917622 000,0017 772,2317 772,230,000,000,000,000,00
85285216311060 000,0034 630,0034 630,001 058,000,000,000,000,00
852852168917860 000,0034 630,0034 630,001 058,000,000,000,000,00
852852194010136 000,0068 991,7268 991,723 775,960,000,000,000,00
85285219404013 000,0012 594,0112 594,010,000,000,000,000,00
85285219411027 000,0015 215,4415 215,442 008,740,000,000,000,00
8528521941203 500,002 046,442 046,44269,960,000,000,000,00
8528521942106 500,001 665,701 665,700,000,000,000,000,00
8528521942601 200,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8528521943003 500,00939,84939,840,000,000,000,000,00
852852194370500,00250,00250,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00439,62439,620,000,000,000,000,00
8528521944301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 300,002 475,002 475,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219137471199 000,00105 577,77105 577,776 054,660,000,000,000,00
852852284110800,00436,56436,56145,520,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417029 400,0011 868,0011 868,00733,970,000,000,000,00
852852289848030 400,0012 304,5612 304,56879,490,000,000,000,00
852852953110149 800,00125 188,04125 188,042 094,000,000,000,000,00
852852954210714,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529593467150 514,00125 188,04125 188,042 094,000,000,000,000,00
85385395311910 502,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
85385395401729 500,008 476,788 476,78513,500,000,000,000,00
8538539540194 808,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 095,001 326,591 326,59308,740,000,000,000,00
853853954127694,00178,67178,6741,580,000,000,000,00
85385395417721 000,003 145,703 145,70324,300,000,000,000,00
8538539542178 166,00500,01500,010,000,000,000,000,00
85385395430720 000,001 985,821 985,820,000,000,000,000,00
853853954377250,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395122725100 015,0019 213,5719 213,571 188,120,000,000,000,00
85485415324038 060,0038 060,0038 060,000,000,000,000,000,00
854854158950938 060,0038 060,0038 060,000,000,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900024300750 320,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665048 930,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002101852799 250,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000442103 000,001 157,391 157,390,000,000,000,000,00
90090004951143 000,001 157,391 157,390,000,000,000,000,00
90090013430014 670,003 834,303 834,300,000,000,000,000,00
900900139521314 670,003 834,303 834,300,000,000,000,000,00
900900154260190 000,00100 556,68100 556,68357,170,000,000,000,00
90090015427060 000,0038 899,2338 899,237 008,550,000,000,000,00
90090015605060 000,0059 803,4559 803,450,000,000,000,000,00
90090015105495310 000,00199 259,36199 259,367 365,720,000,000,000,00
9009001942105 000,00304,89304,890,000,000,000,000,00
90090019951295 000,00304,89304,890,000,000,000,000,00
90090095421070 000,008 870,018 870,010,000,000,000,000,00
90090095427025 000,0011 561,0011 561,000,000,000,000,000,00
900900954300180 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059994 396,0073 098,6473 098,640,000,000,000,000,00
900900951098341 269 396,0093 529,6593 529,650,000,000,000,000,00
921921162480200 000,0085 900,0085 900,000,000,000,000,000,00
9219211695517200 000,0085 900,0085 900,000,000,000,000,000,00
92692605282050 000,0011 000,0011 000,000,000,000,000,000,00
9269260541171 190,00567,24567,240,000,000,000,000,00
926926054119210,00100,10100,100,000,000,000,000,00
9269260541775 950,002 983,932 983,930,000,000,000,000,00
9269260541791 050,00526,57526,570,000,000,000,000,00
9269260542105 000,001 255,991 255,990,000,000,000,000,00
9269260542472 745,502 744,452 744,450,000,000,000,000,00
926926054249484,50484,32484,320,000,000,000,000,00
9269260543005 000,00107,20107,200,000,000,000,000,00
9269260512994971 630,0019 769,8019 769,800,000,000,000,000,00
Razem dział010278 656,86253 311,27253 311,270,000,000,000,000,00
Razem dział1503 285,002 715,922 715,920,000,000,000,000,00
Razem dział6001 445 527,0073 414,3673 414,36801,950,000,000,000,00
Razem dział70030 000,009 701,409 701,4045,480,000,000,000,00
Razem dział71060 000,0016 408,2016 408,200,000,000,000,000,00
Razem dział720127 791,9472 665,5972 665,590,000,000,000,000,00
Razem dział7504 749 669,401 452 984,411 452 984,4143 947,860,000,000,000,00
Razem dział751821,00410,52410,520,000,000,000,000,00
Razem dział754116 500,0035 922,7835 922,7861,500,000,000,000,00
Razem dział757195 000,00186 165,30186 165,300,000,000,000,000,00
Razem dział758152 378,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 401 460,003 141 381,013 133 706,28132 034,120,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0030 882,1930 882,191 408,650,000,000,000,00
Razem dział8521 933 864,001 059 578,911 059 578,9110 664,730,000,000,000,00
Razem dział853100 015,0019 213,5719 213,571 188,120,000,000,000,00
Razem dział85438 060,0038 060,0038 060,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 411 316,00298 085,59298 085,597 365,720,000,000,000,00
Razem dział921200 000,0085 900,0085 900,000,000,000,000,000,00
Razem dział92671 630,0019 769,8019 769,800,000,000,000,000,00
RAZEM17 380 474,206 796 570,826 788 896,09197 518,130,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108301 500,001 850,00
G80180110083020 000,0016 230,00
HRAZEM 16347321 500,0018 080,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)21 500,0018 080,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142101 500,001 000,00
M80180110421010 000,006 873,77
M8018011042201 000,00749,70
M8018011042605 000,000,00
M8018011043004 000,003 166,73
NRAZEM 42574621 500,0011 790,20
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,006 289,80
S190 Ogółem (N+P150)21 500,0018 080,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)223 293,84223 293,840,000,000,000,000,000,00223 293,840,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie223 293,84223 293,840,000,000,000,000,000,00223 293,840,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)362 212,42362 212,420,000,000,000,000,000,000,000,000,00362 212,420,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe362 212,42362 212,420,000,000,000,000,000,000,000,000,00362 212,420,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)1 023 875,681 023 875,68107 105,00107 105,000,000,000,000,000,000,000,00916 770,680,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.902 097,90902 097,900,000,000,000,000,000,000,000,000,00902 097,900,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.121 777,78121 777,78107 105,00107 105,000,000,000,000,000,000,000,0014 672,780,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)17 780 474,207 055 071,07
A1. Dochody bieżące13 621 157,636 710 378,20
A2. Dochody majątkowe4 159 316,57344 692,87
B. WYDATKI (B1+B2)17 380 474,206 788 896,09
B1. Wydatki bieżące12 655 763,996 230 925,22
B2. Wydatki majątkowe4 724 710,21557 970,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)400 000,00266 174,98
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
495 700,00400 000,00
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
495 700,00400 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 700,00384 350,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
395 700,00184 350,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00200 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 479 363,006 479 363,0082 363,000,000,0082 363,000,000,006 397 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 479 363,006 479 363,0082 363,000,000,0082 363,000,000,006 397 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe400 000,00400 000,000,000,000,000,000,000,00400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 079 363,006 079 363,0082 363,000,000,0082 363,000,000,005 997 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki