Raport: Sprawozdania Budżetowe II kwartał 2012
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-34s, korekta nr 1
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-N, korekta nr 1
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
 10. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010106207740 789,00712 101,000,00712 101,00712 101,000,000,000,000,000,000,000,00
010010107227740 789,00712 101,000,00712 101,00712 101,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010170 834,13170 834,130,00170 834,13170 834,130,000,000,000,000,000,000,00
010010953115170 834,13170 834,130,00170 834,13170 834,130,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,002 232,060,002 232,062 232,060,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,002 232,060,002 232,062 232,060,000,000,000,000,000,000,00
600600166207779 021,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001666823779 021,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 306,990,002 633,942 633,942 673,052 673,050,000,000,000,000,00
70070005075047 000,0037 729,700,0037 729,7037 729,700,000,000,000,000,000,000,00
70070005077050 000,0010 447,000,0010 447,0010 447,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087018 000,0018 666,440,0018 666,4418 666,440,000,000,000,000,000,000,00
7007000509100,0041,670,0041,6741,670,000,000,000,000,000,000,00
7007000574475118 265,0072 191,800,0069 518,7569 518,752 673,052 673,050,000,000,000,000,00
720720952007186 788,9442 500,000,0042 500,0042 500,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095200932 962,757 500,000,007 500,007 500,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956207562 643,980,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095620999 290,120,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247881 685,7950 000,000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0021 238,000,0021 238,0021 238,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,0036,200,0036,2036,200,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0021 274,200,0021 274,2021 274,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502306904 000,002 794,600,002 794,602 794,600,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0023 522,830,0023 522,8323 522,830,000,000,000,000,000,000,00
750750237839339 000,0026 317,430,0026 317,4326 317,430,000,000,000,000,000,000,00
751751012010823,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862823,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,001 387,000,001 387,001 387,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,001 387,000,001 387,001 387,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310497 800,00521 570,250,00281 172,64281 172,64240 467,7813 655,7870,1730 845,00130 554,0059,008 036,00
756756150320235,00284,500,00253,50253,50111,001,0080,00202,000,000,000,00
75675615033018 500,0022 426,000,0011 212,0011 212,0011 214,001,000,000,003 451,000,000,00
7567561503408 800,008 800,000,004 400,004 400,004 400,000,000,002 413,000,000,000,00
7567561505002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561578171527 335,00553 080,750,00297 038,14297 038,14256 192,7813 657,78150,1733 460,00134 005,0059,008 036,00
756756160310935 600,00958 406,840,00526 346,03526 346,03439 760,42118 380,847 699,61138 219,0017 248,001 681,000,00
756756160320540 000,00549 738,370,00296 479,97296 479,97257 600,7649 124,164 342,3678 664,000,00976,002 450,00
75675616033024 000,0029 004,180,0018 224,7818 224,7811 075,002 389,50295,600,000,0028,000,00
75675616034095 000,0083 582,700,0043 811,5543 811,5539 771,153 871,150,0021 924,008 050,000,004 600,00
75675616036020 000,005 506,000,005 506,008 187,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00330,000,00330,00330,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500208 033,4271 999,000,0071 999,0074 787,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,00188,000,00188,00226,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561626803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616825521 828 233,421 702 355,090,00966 485,33971 992,33748 207,33173 765,6512 337,57238 807,0025 298,002 685,007 050,00
75675618041020 000,009 100,000,009 100,009 100,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460490 000,00164 097,190,00145 467,39145 467,3918 629,8018 629,800,000,000,000,000,00
75675618048064 500,0045 276,050,0045 276,0545 276,050,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00217,000,00217,00217,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618091035 000,0051 307,960,007 748,367 748,3643 559,600,000,000,000,0017,800,00
7567561809201 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044615 500,00269 998,200,00207 808,80207 808,8062 189,4018 629,800,000,000,0017,800,00
7567562100101 484 855,00628 003,000,00628 003,00582 809,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,001 459,660,001 459,662 034,230,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 487 855,00629 462,660,00629 462,66584 843,230,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 576 402,002 200 864,000,002 200 864,001 917 014,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 576 402,002 200 864,000,002 200 864,001 917 014,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 666 237,00833 118,000,00833 118,00833 118,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 666 237,00833 118,000,00833 118,00833 118,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409203 000,00126,740,00126,74126,740,000,000,000,000,000,000,00
75875814203019 678,070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814633016 337,310,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758148585239 015,38126,740,00126,74126,740,000,000,000,000,000,000,00
7587583129202 808,001 404,000,001 404,001 404,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795092 808,001 404,000,001 404,001 404,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010181732500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083090 000,0057 387,000,0057 387,0057 387,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108174190 000,0057 387,000,0057 387,0057 387,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200729 172,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520095 148,008 148,000,008 148,008 148,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019562090,001 800,000,001 800,001 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801959122134 320,009 948,000,009 948,009 948,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 392 000,00700 028,000,00700 028,00700 028,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,002 893,360,002 893,362 893,360,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 402 000,00702 921,360,00702 921,36702 921,360,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 200,003 200,000,003 200,003 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 000,003 110,000,003 110,003 110,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 200,006 310,000,006 310,006 310,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203025 000,008 040,000,008 040,008 040,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809625 000,008 040,000,008 040,008 040,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203067 000,0033 700,000,0033 700,0033 700,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809867 000,0033 700,000,0033 700,0033 700,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203071 900,0030 800,000,0030 800,0030 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810171 900,0030 800,000,0030 800,0030 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00450,000,00450,00450,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228201010 720,00720,000,00720,00720,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288892011 720,001 170,000,001 170,001 170,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529520105 200,0010 600,000,0010 600,0010 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030105 000,0061 620,000,0061 620,0061 620,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187110 200,0072 220,000,0072 220,0072 220,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200792 354,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 861,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853959026497 215,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203023 948,0023 948,000,0023 948,0023 948,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829923 948,0023 948,000,0023 948,0023 948,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,002 032,310,002 032,312 032,310,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,002 032,310,002 032,312 032,310,000,000,000,000,000,000,00
90090095244081 478,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095620772 427,0072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642153 905,8072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116620716 656,0116 656,010,0016 656,0116 656,010,000,000,000,000,000,000,00
921921169924416 656,0116 656,010,0016 656,0116 656,010,000,000,000,000,000,000,00
92692695620717 969,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926956209946,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510603718 915,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010911 623,13882 935,130,00882 935,13882 935,130,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,002 232,060,002 232,062 232,060,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600779 021,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700118 265,0072 191,800,0069 518,7569 518,752 673,052 673,050,000,000,000,000,00
Razem dział720881 685,7950 000,000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75078 545,0047 591,630,0047 591,6347 591,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751823,00414,000,00414,00414,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 465 923,423 156 283,700,002 102 181,932 063 069,501 066 589,51206 053,2312 487,74272 267,00159 303,002 761,8015 086,00
Razem dział7585 284 462,383 035 512,740,003 035 512,742 751 662,740,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801124 820,0067 335,000,0067 335,0067 335,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 698 020,00855 161,360,00855 161,36855 161,360,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85397 215,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85423 948,0023 948,000,0023 948,0023 948,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900158 405,8074 459,310,0074 459,3174 459,310,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92116 656,0116 656,010,0016 656,0116 656,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92618 915,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 659 729,138 284 920,740,007 228 145,926 905 183,491 069 262,56208 726,2812 487,74272 267,00159 303,002 761,8015 086,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
01001010707050 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
01001030285011 000,005 600,065 600,060,000,000,000,000,00
01001030389011 000,005 600,065 600,060,000,000,000,000,00
01001095430027 349,693 349,693 349,690,000,000,000,000,00
010010954430167 484,44167 484,44167 484,440,000,000,000,000,00
010010959835194 834,13170 834,13170 834,130,000,000,000,000,00
15015011663910 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
150150112180010 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
6006001160505 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666615 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210100 000,0059 610,9759 610,9752 730,110,000,000,000,00
60060016427040 000,0010 407,4010 407,400,000,000,000,000,00
600600164300100 044,0092 377,0592 377,051 783,500,000,000,000,00
600600166057779 021,600,000,000,000,000,000,000,00
600600166059172 478,408 659,208 659,200,000,000,000,000,00
60060016855121 191 544,00171 054,62171 054,6254 513,610,000,000,000,00
70070005430010 000,006 039,446 039,440,000,000,000,000,00
70070005459010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058565530 000,006 039,446 039,440,000,000,000,000,00
71071004430028 000,0024 354,0024 354,000,000,000,000,000,00
71071004606096 000,0095 940,0095 940,000,000,000,000,000,00
7107100482074124 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
72072095401759 853,3413 450,6013 450,601 512,650,000,000,000,00
72072095401922 988,665 166,185 166,18580,950,000,000,000,00
72072095411710 234,941 705,811 705,81852,900,000,000,000,00
7207209541193 931,06655,18655,18327,590,000,000,000,00
7207209541271 252,82208,86208,8687,020,000,000,000,00
720720954129481,1880,2280,2233,430,000,000,000,00
7207209542174 798,851 199,181 199,180,000,000,000,000,00
7207209542191 843,85460,59460,590,000,000,000,000,00
72072095430769 947,6825 377,8825 377,880,000,000,000,000,00
72072095430926 867,069 747,239 747,230,000,000,000,000,00
72072095435721 594,800,000,000,000,000,000,000,00
7207209543598 295,200,000,000,000,000,000,000,00
7207209544376 220,720,000,000,000,000,000,000,00
7207209544392 389,780,000,000,000,000,000,000,00
720720956067562 643,980,000,000,000,000,000,000,00
720720956069216 102,120,000,000,000,000,000,000,00
720720951441231 019 446,0458 051,7358 051,733 394,540,000,000,000,00
75075011401031 000,0016 290,0816 290,080,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,002 164,572 164,570,000,000,000,000,00
750750114120800,00333,35333,350,000,000,000,000,00
750750119204139 445,0021 238,0021 238,000,000,000,000,000,00
75075022303050 000,0025 036,3725 036,370,000,000,000,000,00
75075022421010 000,001 934,061 934,060,000,000,000,000,00
750750228301260 000,0026 970,4326 970,430,000,000,000,000,00
7507502340101 220 000,00570 360,17570 360,1730 591,200,000,000,000,00
75075023404086 000,0083 136,4983 136,490,000,000,000,000,00
75075023410045 000,0018 037,6518 037,650,000,000,000,000,00
750750234110149 000,00101 946,01101 946,0118 436,430,000,000,000,00
75075023412030 000,0012 349,7412 349,741 972,150,000,000,000,00
75075023414015 000,003 103,003 103,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,0086,3086,300,000,000,000,000,00
750750234210125 836,39100 377,96100 377,963 331,800,000,000,000,00
75075023426010 000,004 873,444 873,440,000,000,000,000,00
7507502342705 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
7507502342805 000,00850,00850,000,000,000,000,000,00
750750234300117 819,6479 294,4879 294,4812 805,500,000,000,000,00
7507502343505 000,001 951,221 951,220,000,000,000,000,00
7507502343607 000,002 524,382 524,38134,070,000,000,000,00
7507502343706 000,002 568,762 568,760,000,000,000,000,00
75075023441020 000,005 103,525 103,520,000,000,000,000,00
75075023443018 000,002 294,482 294,480,000,000,000,000,00
75075023444040 000,0030 300,0030 300,000,000,000,000,000,00
75075023470015 000,003 589,003 589,001 002,000,000,000,000,00
75075023605080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231628932 009 656,031 023 946,601 023 946,6068 273,150,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529007 752,001 943,001 943,000,000,000,000,000,00
75075095303010 000,005 990,005 990,000,000,000,000,000,00
7507509560597 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566396 375,006 375,006 375,000,000,000,000,000,00
750750959447331 127,0014 308,0014 308,000,000,000,000,000,00
751751014110106,0029,6129,6129,610,000,000,000,00
75175101412017,004,244,244,240,000,000,000,00
751751014170700,00299,13299,1347,190,000,000,000,00
7517510188252823,00332,98332,9881,040,000,000,000,00
7547541230308 000,001 659,841 659,840,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00562,41562,410,000,000,000,000,00
75475412417010 000,005 610,005 610,000,000,000,000,000,00
75475412421050 000,0014 364,5014 364,501 625,490,000,000,000,00
75475412426018 000,008 325,658 325,650,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,001 155,701 155,7061,500,000,000,000,00
7547541243702 000,00670,02670,020,000,000,000,000,00
7547541244309 000,004 252,004 252,000,000,000,000,000,00
75475412113316110 000,0036 600,1236 600,121 686,990,000,000,000,00
754754144210200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541480378200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803854 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110300 000,00233 686,91233 686,910,000,000,000,000,00
7577570284569300 000,00233 686,91233 686,910,000,000,000,000,00
75875818481076 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138676 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020119 000,0062 264,5562 264,553 096,810,000,000,000,00
8018010140101 803 000,00972 910,22972 910,2242 268,300,000,000,000,00
801801014040153 330,00153 166,69153 166,690,000,000,000,000,00
801801014110293 670,00191 615,87191 615,8727 389,300,000,000,000,00
80180101412047 000,0027 513,6427 513,643 754,230,000,000,000,00
801801014210238 815,00170 755,55170 755,550,000,000,000,000,00
8018010142404 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180101426031 000,0015 937,1315 937,130,000,000,000,000,00
8018010142708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142801 000,0050,0050,000,000,000,000,000,00
80180101430027 000,0015 332,6815 332,680,000,000,000,000,00
8018010143502 200,00258,30258,300,000,000,000,000,00
8018010143706 000,002 482,472 482,470,000,000,000,000,00
8018010144104 000,001 818,681 818,680,000,000,000,000,00
8018010144305 500,001 876,001 876,000,000,000,000,000,00
801801014440109 000,0081 750,0081 750,000,000,000,000,000,00
8018010160595 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011538212 857 515,001 699 731,781 699 731,7876 508,640,000,000,000,00
80180103302019 200,009 062,149 062,14456,550,000,000,000,00
801801034010228 300,00106 822,88106 822,884 550,260,000,000,000,00
80180103404015 950,0013 505,1613 505,160,000,000,000,000,00
80180103411039 600,0021 189,6321 189,633 031,420,000,000,000,00
8018010341206 150,003 152,023 152,02432,340,000,000,000,00
801801034240500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444012 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
80180103108884321 700,00162 731,83162 731,838 470,570,000,000,000,00
80180104231020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430025 000,006 640,646 640,640,000,000,000,000,00
801801048751545 000,006 640,646 640,640,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0031 159,9031 159,901 566,890,000,000,000,00
801801104010950 000,00498 488,42498 488,4221 048,300,000,000,000,00
80180110404070 100,0070 006,6670 006,660,000,000,000,000,00
801801104110130 000,0088 412,5588 412,5513 626,010,000,000,000,00
80180110412020 000,0012 774,4912 774,491 704,910,000,000,000,00
8018011041405 000,001 350,001 350,000,000,000,000,000,00
8018011041703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210166 685,00152 407,73152 407,730,000,000,000,000,00
8018011042402 000,00937,01937,010,000,000,000,000,00
80180110426028 000,0023 295,9623 295,960,000,000,000,000,00
8018011042701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104280500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043007 000,006 445,696 445,690,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00344,98344,980,000,000,000,000,00
8018011043703 000,001 710,261 710,260,000,000,000,000,00
8018011044101 000,00773,53773,530,000,000,000,000,00
8018011044304 000,001 995,001 995,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0045 000,0045 000,000,000,000,000,000,00
801801101560811 508 285,00935 102,18935 102,1837 946,110,000,000,000,00
80180113401080 000,0040 000,2240 000,222 224,060,000,000,000,00
8018011340406 500,005 993,445 993,440,000,000,000,000,00
80180113411013 000,008 868,328 868,320,000,000,000,000,00
8018011341202 000,00943,45943,4587,600,000,000,000,00
80180113421040 000,0018 909,4718 909,471 254,300,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,0099 816,6099 816,600,000,000,000,000,00
801801134360700,00175,00175,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,00299,00299,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,002 700,002 700,000,000,000,000,000,00
80180113123204323 800,00177 705,50177 705,503 565,960,000,000,000,00
80180146430015 000,005 270,005 270,000,000,000,000,000,00
801801468524715 000,005 270,005 270,000,000,000,000,000,00
801801484010100 000,0051 999,9051 999,902 389,050,000,000,000,00
8018014840408 700,008 626,558 626,550,000,000,000,000,00
80180148411017 000,009 209,249 209,241 503,330,000,000,000,00
8018014841202 500,001 013,611 013,61149,530,000,000,000,00
8018014842102 000,00188,16188,160,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0015 800,6515 800,65107,810,000,000,000,00
80180148426015 000,0011 647,5211 647,520,000,000,000,000,00
8018014843001 000,0065,0065,000,000,000,000,000,00
8018014844404 500,003 375,003 375,000,000,000,000,000,00
80180148118659200 700,00101 925,63101 925,634 149,720,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 409,002 889,032 889,03676,460,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127715,00435,93435,9396,410,000,000,000,00
80180195417729 196,0019 916,1119 916,111 071,710,000,000,000,00
8018019542102 280,0065,0265,020,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
8018019511430765 000,0035 306,0935 306,091 844,580,000,000,000,00
8518515342101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00211,91211,9150,920,000,000,000,00
851851544120500,0017,1517,153,430,000,000,000,00
85185154417020 000,007 943,187 943,18261,000,000,000,000,00
85185154421024 400,0015 106,0515 106,05351,750,000,000,000,00
851851544260500,0018,1618,160,000,000,000,000,00
85185154430016 000,009 701,909 701,900,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0032 998,3532 998,35667,100,000,000,000,00
85285202433017 600,005 616,475 616,470,000,000,000,000,00
852852029038417 600,005 616,475 616,470,000,000,000,000,00
852852054170750,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 250,001 644,851 644,850,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 394,852 394,850,000,000,000,000,00
8528521231101 333 194,00661 644,60661 644,600,000,000,000,000,00
85285212401024 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411020 869,0016 577,8516 577,85375,000,000,000,000,00
852852124120637,00265,41265,4153,080,000,000,000,00
8528521242103 000,002 329,432 329,430,000,000,000,000,00
8528521243006 000,002 461,372 461,37258,300,000,000,000,00
8528521244401 100,00825,00825,000,000,000,000,000,00
8528521247001 200,00390,00390,000,000,000,000,000,00
852852121231041 392 000,00698 493,66698 493,66686,380,000,000,000,00
85285213413012 900,007 175,767 175,760,000,000,000,000,00
852852139019512 900,007 175,767 175,760,000,000,000,000,00
85285214311041 250,0019 080,3519 080,350,000,000,000,000,00
852852148917641 250,0019 080,3519 080,350,000,000,000,000,00
85285216311083 750,0042 555,2642 555,260,000,000,000,000,00
852852168917883 750,0042 555,2642 555,260,000,000,000,000,00
852852194010126 000,0072 475,5672 475,564 662,810,000,000,000,00
85285219404015 000,0011 379,0811 379,080,000,000,000,000,00
85285219411022 000,0014 431,3214 431,322 054,820,000,000,000,00
8528521941203 500,001 619,801 619,80211,290,000,000,000,00
8528521942109 500,002 512,902 512,900,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943005 000,001 443,221 443,220,000,000,000,000,00
852852194370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 900,00359,00359,000,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,002 875,002 875,000,000,000,000,000,00
8528521947003 000,00300,00300,000,000,000,000,000,00
85285219137471191 900,00107 395,88107 395,886 928,920,000,000,000,00
852852284110800,00415,36415,3672,760,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417015 720,002 737,002 737,00163,990,000,000,000,00
852852289848016 720,003 152,363 152,36236,750,000,000,000,00
852852953110138 950,0096 084,1596 084,151 011,570,000,000,000,00
8528529589257138 950,0096 084,1596 084,151 011,570,000,000,000,00
85385395311915 113,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395401725 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539540194 861,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 287,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954127720,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395417717 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539542174 147,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430730 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954377200,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395122725102 328,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415324029 935,0029 935,0029 935,000,000,000,000,000,00
854854158950929 935,0029 935,0029 935,000,000,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665049 060,0012 265,0012 265,000,000,000,000,000,00
900900029755249 060,0012 265,0012 265,000,000,000,000,000,00
90090003430017 000,004 912,444 912,441 273,500,000,000,000,00
900900039520317 000,004 912,444 912,441 273,500,000,000,000,00
9009000442103 000,002 141,092 141,090,000,000,000,000,00
90090004951143 000,002 141,092 141,090,000,000,000,000,00
900900154260180 000,00102 730,01102 730,010,000,000,000,000,00
90090015427061 866,0031 565,0731 565,075 932,750,000,000,000,00
900900156050121 134,0058 075,6858 075,680,000,000,000,000,00
90090015105495363 000,00192 370,76192 370,765 932,750,000,000,000,00
9009001942105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019951295 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095421027 516,0011 781,2711 781,270,000,000,000,000,00
90090095427035 484,0011 032,2911 032,290,000,000,000,000,00
900900954300110 733,9348,9448,940,000,000,000,000,00
900900956059220 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
90090095109834393 733,9325 862,5025 862,500,000,000,000,000,00
921921162480191 656,00126 500,00126 500,000,000,000,000,000,00
9219211695517191 656,00126 500,00126 500,000,000,000,000,000,00
92692605282030 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
92692605417010 000,008 723,438 723,43143,350,000,000,000,00
92692605421010 000,00755,38755,380,000,000,000,000,00
92692605430010 000,005 755,625 755,620,000,000,000,000,00
9269260510903160 000,0020 234,4320 234,43143,350,000,000,000,00
92692695605718 915,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695605916 085,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510573735 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010255 834,13176 598,77176 598,770,000,000,000,000,00
Razem dział15010 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 196 544,00171 054,62171 054,6254 513,610,000,000,000,00
Razem dział70030 000,006 039,446 039,440,000,000,000,000,00
Razem dział710124 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
Razem dział7201 019 446,0458 051,7358 051,733 394,540,000,000,000,00
Razem dział7502 160 228,031 086 463,031 086 463,0368 273,150,000,000,000,00
Razem dział751823,00332,98332,9881,040,000,000,000,00
Razem dział754114 200,0036 600,1236 600,121 686,990,000,000,000,00
Razem dział757300 000,00233 686,91233 686,910,000,000,000,000,00
Razem dział75876 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 337 000,003 124 413,653 124 413,65132 485,580,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0032 998,3532 998,35667,100,000,000,000,00
Razem dział8521 898 070,00981 948,74981 948,748 863,620,000,000,000,00
Razem dział853102 328,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85429 935,0029 935,0029 935,000,000,000,000,000,00
Razem dział900840 793,93237 551,79237 551,797 206,250,000,000,000,00
Razem dział921191 656,00126 500,00126 500,000,000,000,000,000,00
Razem dział92695 000,0020 234,4320 234,43143,350,000,000,000,00
RAZEM13 846 513,136 452 858,566 452 858,56277 315,230,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
HRAZEM 00,000,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)0,000,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
NRAZEM 00,000,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)0,000,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108301 500,00720,00
G80180110083040 000,0015 395,00
HRAZEM 16347341 500,0016 115,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)41 500,0016 115,00
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142101 500,000,00
M80180110421015 000,0013 658,72
M80180110422015 000,000,00
M80180110426010 000,000,00
NRAZEM 34053541 500,0013 658,72
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,002 456,28
S190 Ogółem (N+P150)41 500,0016 115,00
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)66 810,3866 810,380,000,000,000,000,000,0066 810,380,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe66 810,3866 810,380,000,000,000,000,000,0066 810,380,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)299 530,33299 530,330,000,000,000,000,000,000,000,000,00299 530,330,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe299 530,33299 530,330,000,000,000,000,000,000,000,000,00299 530,330,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)908 389,96908 389,9693 058,0093 058,000,000,000,000,000,000,000,00815 331,960,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.804 488,94804 488,940,000,000,000,000,000,000,000,000,00804 488,940,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.103 901,02103 901,0293 058,0093 058,000,000,000,000,000,000,000,0010 843,020,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)14 659 729,137 228 145,92
A1. Dochody bieżące12 285 649,116 396 048,47
A2. Dochody majątkowe2 374 080,02832 097,45
B. WYDATKI (B1+B2)13 846 513,136 452 858,56
B1. Wydatki bieżące11 411 543,036 258 224,10
B2. Wydatki majątkowe2 434 970,10194 634,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)813 216,00775 287,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 366,58517 546,55
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
877 820,03500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła17 546,5517 546,55
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 708 582,581 235 899,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 208 582,581 035 899,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych813 216,00813 216,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00200 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 559 396,246 559 396,24126 396,240,00126 396,240,000,000,006 433 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 559 396,246 559 396,24126 396,240,00126 396,240,000,000,006 433 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe500 000,00500 000,000,000,000,000,000,000,00500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 059 396,246 059 396,24126 396,240,00126 396,240,000,000,005 933 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki