Raport: Sprawozdania Budżetowe III kwartał 2012
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010106207740 789,00712 101,000,00712 101,00712 101,000,000,000,000,000,000,000,00
010010107227740 789,00712 101,000,00712 101,00712 101,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507502 300,002 232,060,002 232,062 232,060,000,000,000,000,000,000,00
010010952010170 834,13170 834,130,00170 834,13170 834,130,000,000,000,000,000,000,00
010010953865173 134,13173 066,190,00173 066,19173 066,190,000,000,000,000,000,000,00
600600166207779 021,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001666823779 021,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 306,990,003 132,963 132,962 174,032 174,030,000,000,000,000,00
70070005075053 000,0060 507,800,0060 507,8060 507,800,000,000,000,000,000,000,00
70070005077050 000,0019 018,000,0019 018,0019 018,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005087019 000,0018 666,440,0018 666,4418 666,440,000,000,000,000,000,000,00
700700050910300,0059,480,0059,4859,480,000,000,000,000,000,000,00
70070005092020,00200,980,00200,98200,980,000,000,000,000,000,000,00
7007000575395125 585,00103 759,690,00101 585,66101 585,662 174,032 174,030,000,000,000,000,00
720720952007186 788,9442 500,000,0042 500,0042 500,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095200932 962,757 500,000,007 500,007 500,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956207562 643,980,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095620999 290,120,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247881 685,7950 000,000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0030 340,000,0030 340,0030 340,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,0036,200,0036,2036,200,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0030 376,200,0030 376,2030 376,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502306904 000,003 555,900,003 555,903 555,900,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,001 400,000,001 400,001 400,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097035 500,0036 657,890,0036 657,8936 657,890,000,000,000,000,000,000,00
75075023200724 080,0024 080,000,0024 080,0024 080,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238040068 580,0065 693,790,0065 693,7965 693,790,000,000,000,000,000,000,00
751751012010823,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862823,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,002 865,000,002 865,002 865,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,002 865,000,002 865,002 865,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310497 800,00521 637,250,00400 985,65400 985,65120 825,7710 221,95174,1746 267,50195 831,7559,000,00
756756150320235,00280,500,00305,50305,50102,0051,00127,00305,250,000,000,00
75675615033018 500,0022 426,000,0016 819,0016 819,005 607,001,000,000,005 176,500,000,00
7567561503408 800,009 300,000,009 300,009 300,000,000,000,003 681,000,000,000,00
7567561505002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561578171527 335,00553 643,750,00427 410,15427 410,15126 534,7710 273,95301,1750 253,75201 008,2559,000,00
756756160310935 600,00960 863,140,00668 262,26668 262,26293 146,31161 742,40545,43207 328,5025 872,001 967,000,00
756756160320540 000,00547 494,150,00389 153,15389 153,15165 166,5165 280,716 825,51117 996,000,001 481,005 474,20
75675616033024 000,0029 383,380,0022 543,4222 543,427 246,903 022,20406,940,000,0031,000,00
75675616034095 000,0081 032,700,0068 355,8568 355,8512 676,8512 676,850,0033 620,5012 075,00900,000,00
75675616036020 000,006 252,000,006 252,008 933,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00480,000,00480,00480,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500208 033,42121 555,070,00121 555,07124 516,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,003 368,270,00846,471 010,472 601,600,000,000,000,0017,800,00
7567561626803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616825521 828 233,421 754 028,710,001 281 048,221 286 854,22480 838,17242 722,167 777,88358 945,0037 947,004 396,805 474,20
75675618041020 000,0013 388,000,0013 388,0013 388,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460490 000,00305 208,620,00305 208,62305 208,620,000,000,000,000,000,000,00
75675618048064 500,0059 747,650,0059 747,6559 747,650,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00217,000,00217,00217,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618091035 000,0053 166,680,0010 295,6810 295,6842 871,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 000,00669,810,00669,81669,810,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044615 500,00432 397,760,00389 526,76389 526,7642 871,000,000,000,000,000,000,00
7567562100101 484 855,001 010 244,000,001 010 244,00923 329,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,002 069,440,002 069,442 644,010,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 487 855,001 012 313,440,001 012 313,44925 973,010,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 576 402,003 026 188,000,003 026 188,002 742 338,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 576 402,003 026 188,000,003 026 188,002 742 338,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 666 237,001 249 677,000,001 249 677,001 249 677,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 666 237,001 249 677,000,001 249 677,001 249 677,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409203 000,001 068,330,001 068,331 068,330,000,000,000,000,000,000,00
75875814203019 678,0719 678,070,0019 678,0719 678,070,000,000,000,000,000,000,00
75875814633016 337,3116 337,310,0016 337,3116 337,310,000,000,000,000,000,000,00
758758148585239 015,3837 083,710,0037 083,7137 083,710,000,000,000,000,000,000,00
7587583129202 808,002 106,000,002 106,002 106,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795092 808,002 106,000,002 106,002 106,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010120076 394,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101837396 894,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083090 000,0060 263,000,0060 263,0060 263,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108174190 000,0060 263,000,0060 263,0060 263,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200729 172,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520095 148,008 148,000,008 148,008 148,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019562090,001 800,000,001 800,001 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801959122134 320,009 948,000,009 948,009 948,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520620307 584,007 584,000,007 584,007 584,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206880887 584,007 584,000,007 584,007 584,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 428 790,001 076 293,000,001 076 293,001 076 293,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,004 580,660,004 580,664 580,660,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 438 790,001 080 873,660,001 080 873,661 080 873,660,000,000,000,000,000,000,00
8528521320106 600,005 705,000,005 705,005 705,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 536,004 014,000,004 014,004 014,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010515 136,009 719,000,009 719,009 719,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203025 000,0010 740,000,0010 740,0010 740,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809625 000,0010 740,000,0010 740,0010 740,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203067 000,0047 172,000,0047 172,0047 172,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809867 000,0047 172,000,0047 172,0047 172,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203071 900,0050 426,000,0050 426,0050 426,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810171 900,0050 426,000,0050 426,0050 426,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00733,200,00733,20733,200,000,000,000,000,000,000,00
85285228201010 720,008 120,000,008 120,008 120,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288892011 720,008 853,200,008 853,208 853,200,000,000,000,000,000,000,00
85285295201021 400,0016 000,000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030125 000,0090 478,000,0090 478,0090 478,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187146 400,00106 478,000,00106 478,00106 478,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200792 354,0076 120,560,0076 120,5676 120,560,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 861,004 029,910,004 029,914 029,910,000,000,000,000,000,000,00
853853959026497 215,0080 150,470,0080 150,4780 150,470,000,000,000,000,000,000,00
85485415203039 048,0039 048,000,0039 048,0039 048,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829939 048,0039 048,000,0039 048,0039 048,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,003 416,600,003 416,603 416,600,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,003 416,600,003 416,603 416,600,000,000,000,000,000,000,00
90090095244081 478,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095620772 427,0072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642153 905,8072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
9219211620205 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116620716 656,0116 656,010,0016 656,0116 656,010,000,000,000,000,000,000,00
9219211610126422 156,0122 156,010,0022 156,0122 156,010,000,000,000,000,000,000,00
92692695620717 969,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926956209946,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510603718 915,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010913 923,13885 167,190,00885 167,19885 167,190,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600779 021,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700125 585,00103 759,690,00101 585,66101 585,662 174,032 174,030,000,000,000,000,00
Razem dział720881 685,7950 000,000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750108 125,0096 069,990,0096 069,9996 069,990,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751823,00621,000,00621,00621,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 465 923,423 755 248,660,003 113 163,573 032 629,14650 243,94252 996,118 079,05409 198,75238 955,254 455,805 474,20
Razem dział7585 284 462,384 315 054,710,004 315 054,714 031 204,710,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801131 214,0070 211,000,0070 211,0070 211,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 783 530,001 321 845,860,001 321 845,861 321 845,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85397 215,0080 150,470,0080 150,4780 150,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85439 048,0039 048,000,0039 048,0039 048,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900158 405,8075 843,600,0075 843,6075 843,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92122 156,0122 156,010,0022 156,0122 156,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92618 915,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 810 233,1310 815 376,180,0010 171 117,069 806 732,63652 417,97255 170,148 079,05409 198,75238 955,254 455,805 474,20
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605080 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
01001010707080 000,00164,58164,580,000,000,000,000,00
01001030285011 000,005 600,065 600,060,000,000,000,000,00
01001030389011 000,005 600,065 600,060,000,000,000,000,00
01001095291018,900,000,000,000,000,000,000,00
01001095421010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
01001095430017 349,6916 744,4916 744,490,000,000,000,000,00
010010954430167 484,44167 484,44167 484,440,000,000,000,000,00
0100109516955194 853,03194 228,93194 228,930,000,000,000,000,00
15015011663910 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
150150112180010 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
6006001160501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666611 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210188 000,00147 749,70147 749,700,000,000,000,000,00
60060016427016 000,0011 475,9011 475,900,000,000,000,000,00
600600164300150 044,00123 077,15123 077,150,000,000,000,000,00
600600166057779 021,600,000,000,000,000,000,000,00
600600166059172 478,409 619,209 619,200,000,000,000,000,00
60060016855121 305 544,00291 921,95291 921,950,000,000,000,000,00
70070005430014 000,0012 433,1212 433,120,000,000,000,000,00
7007000545903 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058565527 000,0012 433,1212 433,120,000,000,000,000,00
71071004430031 000,0024 354,0024 354,000,000,000,000,000,00
71071004606096 000,0095 940,0095 940,000,000,000,000,000,00
7107100482074127 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
72072095401759 853,3428 248,1228 248,121 512,630,000,000,000,00
72072095401922 988,6610 849,6110 849,61580,970,000,000,000,00
72072095411710 234,944 236,164 236,16852,900,000,000,000,00
7207209541193 931,061 627,061 627,06327,590,000,000,000,00
7207209541271 252,82465,87465,8787,020,000,000,000,00
720720954129481,18178,94178,9433,430,000,000,000,00
7207209542174 798,852 393,362 393,360,000,000,000,000,00
7207209542191 843,85919,26919,260,000,000,000,000,00
72072095430769 947,6825 875,5425 875,5427 673,340,000,000,000,00
72072095430926 867,0615 683,7015 683,704 883,530,000,000,000,00
72072095435721 594,800,000,000,000,000,000,000,00
7207209543598 295,200,000,000,000,000,000,000,00
7207209544376 220,720,000,000,000,000,000,000,00
7207209544392 389,780,000,000,000,000,000,000,00
720720956067562 643,988 531,288 531,28509 946,600,000,000,000,00
720720956069216 102,12109 147,99109 147,9989 990,570,000,000,000,00
720720951441231 019 446,04208 156,89208 156,89635 888,580,000,000,000,00
75075011401031 000,0024 040,0724 040,070,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,003 030,413 030,41432,920,000,000,000,00
750750114120800,00466,69466,6966,670,000,000,000,00
750750119204139 445,0029 987,1729 987,17499,590,000,000,000,00
75075022303050 000,0028 936,3728 936,370,000,000,000,000,00
75075022421010 000,002 855,302 855,300,000,000,000,000,00
750750228301260 000,0031 791,6731 791,670,000,000,000,000,00
7507502340101 196 000,00882 326,02882 326,0229 963,680,000,000,000,00
75075023404086 000,0083 136,4983 136,490,000,000,000,000,00
75075023410045 000,0023 850,5023 850,501 270,900,000,000,000,00
750750234110169 000,00152 775,25152 775,2516 265,410,000,000,000,00
75075023412030 000,0017 936,2017 936,201 694,880,000,000,000,00
75075023414010 000,004 404,004 404,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,008 829,088 829,08172,000,000,000,000,00
750750234210165 817,49132 707,77132 707,770,000,000,000,000,00
75075023426010 000,006 679,486 679,480,000,000,000,000,00
7507502342703 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
7507502342802 000,00970,00970,000,000,000,000,000,00
750750234300154 819,64132 692,62132 692,628 829,580,000,000,000,00
7507502343504 000,002 878,152 878,150,000,000,000,000,00
7507502343606 000,003 542,163 542,160,000,000,000,000,00
7507502343705 000,003 401,933 401,930,000,000,000,000,00
75075023441010 000,006 232,556 232,550,000,000,000,000,00
75075023443013 000,003 618,973 618,970,000,000,000,000,00
75075023444040 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,006 806,406 806,400,000,000,000,000,00
750750231568431 969 637,131 513 987,571 513 987,5758 196,450,000,000,000,00
75075075430020 000,0019 034,0019 034,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,0019 034,0019 034,000,000,000,000,000,00
7507509529007 752,005 829,005 829,000,000,000,000,000,00
7507509530308 000,005 990,005 990,000,000,000,000,000,00
75075095605921 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566396 375,006 375,006 375,000,000,000,000,000,00
750750959447343 127,0018 194,0018 194,000,000,000,000,000,00
751751014110106,0088,8088,800,000,000,000,000,00
75175101412017,0012,7212,720,000,000,000,000,00
751751014170700,00519,48519,480,000,000,000,000,00
7517510188252823,00621,00621,000,000,000,000,000,00
7547541230308 000,002 235,242 235,240,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00907,83907,830,000,000,000,000,00
75475412417017 000,008 730,008 730,000,000,000,000,000,00
75475412421043 000,0020 281,0320 281,030,000,000,000,000,00
75475412426018 000,0014 211,7714 211,770,000,000,000,000,00
7547541242705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,001 340,201 340,200,000,000,000,000,00
7547541243702 000,001 035,521 035,520,000,000,000,000,00
7547541244309 000,005 415,005 415,000,000,000,000,000,00
75475412113316110 000,0054 156,5954 156,590,000,000,000,000,00
754754144210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547541480378200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547542142104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803854 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110342 600,00341 727,43341 727,430,000,000,000,000,00
7577570284569342 600,00341 727,43341 727,430,000,000,000,000,00
75875818481023 400,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138623 400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020119 000,0093 015,4793 015,473 095,650,000,000,000,00
8018010140101 828 000,001 509 709,821 509 709,8262 258,100,000,000,000,00
8018010140174 307,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014040153 330,00153 166,69153 166,690,000,000,000,000,00
801801014110293 670,00277 747,56277 747,5634 982,590,000,000,000,00
8018010141171 200,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101412047 000,0039 180,8239 180,824 407,270,000,000,000,00
80180101412793,000,000,000,000,000,000,000,00
801801014210268 815,00174 957,55174 957,550,000,000,000,000,00
801801014217794,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142404 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180101426045 000,0032 377,2132 377,210,000,000,000,000,00
8018010142702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142801 000,00110,00110,000,000,000,000,000,00
80180101430027 000,0018 449,8318 449,830,000,000,000,000,00
8018010143501 500,00387,45387,450,000,000,000,000,00
8018010143704 300,003 728,973 728,970,000,000,000,000,00
8018010144103 400,002 894,062 894,060,000,000,000,000,00
8018010144305 500,002 266,002 266,000,000,000,000,000,00
801801014440109 000,00109 000,00109 000,000,000,000,000,000,00
80180101605045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010160591 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011763492 964 909,002 418 991,432 418 991,43104 743,610,000,000,000,00
80180103302019 200,0013 350,8513 350,85351,320,000,000,000,00
801801034010228 300,00158 196,69158 196,694 617,990,000,000,000,00
80180103404015 950,0013 505,1613 505,160,000,000,000,000,00
80180103411039 600,0030 626,0430 626,042 712,840,000,000,000,00
8018010341206 150,004 497,784 497,78386,650,000,000,000,00
801801034240500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180103108884321 700,00232 176,52232 176,528 068,800,000,000,000,00
80180104231020 000,0017 292,6617 292,660,000,000,000,000,00
80180104430025 000,0017 100,7517 100,750,000,000,000,000,00
801801048751545 000,0034 393,4134 393,410,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0046 648,1546 648,151 528,040,000,000,000,00
801801104010950 000,00767 163,47767 163,4731 169,100,000,000,000,00
80180110404070 100,0070 006,6670 006,660,000,000,000,000,00
801801104110150 000,00132 930,49132 930,4919 414,670,000,000,000,00
80180110412020 000,0018 292,6818 292,681 877,520,000,000,000,00
8018011041405 000,002 328,002 328,000,000,000,000,000,00
801801104210186 685,00162 024,25162 024,250,000,000,000,000,00
8018011042401 500,00937,01937,010,000,000,000,000,00
80180110426038 000,0035 280,3135 280,310,000,000,000,000,00
80180110427010 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
8018011043007 000,006 957,496 957,490,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00520,42520,420,000,000,000,000,00
8018011043703 000,002 365,352 365,350,000,000,000,000,00
8018011044101 000,00824,73824,730,000,000,000,000,00
8018011044304 000,002 125,002 125,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
801801101476311 563 285,001 316 404,011 316 404,0153 989,330,000,000,000,00
80180113401080 000,0049 326,0949 326,092 242,320,000,000,000,00
8018011340406 500,005 993,445 993,440,000,000,000,000,00
80180113411013 000,0010 930,4010 930,400,000,000,000,000,00
8018011341202 000,001 067,211 067,21161,300,000,000,000,00
80180113421031 000,0023 720,0823 720,080,000,000,000,000,00
8018011342705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,00119 399,30119 399,300,000,000,000,000,00
801801134360700,00175,00175,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,00299,00299,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
80180113123204314 800,00214 510,52214 510,522 403,620,000,000,000,00
80180146430015 000,005 670,005 670,000,000,000,000,000,00
801801468524715 000,005 670,005 670,000,000,000,000,000,00
801801484010100 000,0078 252,3178 252,312 323,090,000,000,000,00
8018014840408 700,008 626,558 626,550,000,000,000,000,00
80180148411017 000,0012 532,0312 532,031 065,940,000,000,000,00
8018014841202 500,001 431,251 431,25138,140,000,000,000,00
8018014842102 000,00199,38199,380,000,000,000,000,00
80180148422050 000,0038 398,1838 398,180,000,000,000,000,00
80180148426015 000,0013 712,5213 712,520,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00778,40778,400,000,000,000,000,00
8018014844404 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
80180148118659200 700,00158 430,62158 430,623 527,170,000,000,000,00
80180195401010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 409,003 565,493 565,490,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127715,00532,34532,340,000,000,000,000,00
80180195417729 196,0022 472,8222 472,820,000,000,000,000,00
8018019542102 280,0065,0265,020,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
8018019511430765 000,0042 635,6742 635,670,000,000,000,000,00
8518515342101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902141 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00333,78333,7850,920,000,000,000,00
851851544120500,0026,2226,223,430,000,000,000,00
85185154417020 000,0011 604,7811 604,78129,400,000,000,000,00
85185154421024 400,0017 309,3617 309,360,000,000,000,000,00
851851544260500,0018,1618,160,000,000,000,000,00
85185154430016 000,009 701,909 701,900,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0038 994,2038 994,20183,750,000,000,000,00
8528520243306 342,005 616,475 616,470,000,000,000,000,00
85285202903846 342,005 616,475 616,470,000,000,000,000,00
852852054170750,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 250,001 644,851 644,850,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 394,852 394,850,000,000,000,000,00
85285206417010 842,000,000,000,000,000,000,000,00
852852069022810 842,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231101 355 775,001 021 659,801 021 659,800,000,000,000,000,00
85285212401024 000,0018 000,0018 000,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411035 900,0025 873,8925 873,89375,000,000,000,000,00
852852124120637,00424,65424,6553,080,000,000,000,00
8528521242103 000,002 999,782 999,780,000,000,000,000,00
8528521243005 578,003 580,143 580,140,000,000,000,000,00
8528521244401 100,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
852852124700800,00390,00390,000,000,000,000,000,00
852852121231041 428 790,001 076 028,261 076 028,26428,080,000,000,000,00
85285213413017 836,0010 877,2310 877,230,000,000,000,000,00
852852139019517 836,0010 877,2310 877,230,000,000,000,000,00
85285214311041 250,0023 791,4023 791,400,000,000,000,000,00
852852148917641 250,0023 791,4023 791,400,000,000,000,000,00
85285216311083 750,0057 753,2657 753,261 212,000,000,000,000,00
852852168917883 750,0057 753,2657 753,261 212,000,000,000,000,00
852852194010126 000,00107 781,00107 781,003 747,090,000,000,000,00
85285219404015 000,0011 379,0811 379,080,000,000,000,000,00
85285219411028 000,0020 653,2020 653,202 054,820,000,000,000,00
8528521941203 500,002 261,462 261,46211,290,000,000,000,00
8528521942107 500,006 292,626 292,620,000,000,000,000,00
8528521942601 000,0013,7913,790,000,000,000,000,00
8528521943003 000,002 321,162 321,160,000,000,000,000,00
852852194370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 400,00435,70435,700,000,000,000,000,00
8528521944301 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
8528521947002 000,00560,00560,000,000,000,000,000,00
85285219137471192 400,00156 498,01156 498,016 013,200,000,000,000,00
852852284110800,00633,64633,6472,760,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228417015 720,0010 388,0010 388,00632,990,000,000,000,00
852852289848016 720,0011 021,6411 021,64705,750,000,000,000,00
852852953110182 650,00124 507,22124 507,220,000,000,000,000,00
8528529589257182 650,00124 507,22124 507,220,000,000,000,000,00
85385395311915 113,003 200,003 200,000,000,000,000,000,00
85385395401725 000,0012 944,1312 944,13502,880,000,000,000,00
8538539540194 861,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 287,002 143,712 143,71302,280,000,000,000,00
853853954127720,00288,68288,6840,720,000,000,000,00
85385395417717 000,004 637,204 637,20582,800,000,000,000,00
8538539542174 147,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430730 000,007 897,507 897,500,000,000,000,000,00
853853954377200,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395122725102 328,0031 111,2231 111,221 428,680,000,000,000,00
85485415324029 935,0029 935,0029 935,000,000,000,000,000,00
85485415326015 100,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159276945 035,0029 935,0029 935,000,000,000,000,000,00
90090001605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019696010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665049 060,0036 795,0036 795,000,000,000,000,000,00
900900029755249 060,0036 795,0036 795,000,000,000,000,000,00
90090003430017 000,008 643,548 643,540,000,000,000,000,00
900900039520317 000,008 643,548 643,540,000,000,000,000,00
9009000442103 000,002 902,392 902,390,000,000,000,000,00
90090004951143 000,002 902,392 902,390,000,000,000,000,00
900900154260180 000,00142 863,61142 863,610,000,000,000,000,00
90090015427061 866,0050 112,3350 112,330,000,000,000,000,00
900900156050121 134,0058 075,6858 075,680,000,000,000,000,00
90090015105495363 000,00251 051,62251 051,620,000,000,000,000,00
9009001942105 000,001 160,451 160,450,000,000,000,000,00
90090019951295 000,001 160,451 160,450,000,000,000,000,00
90090095421027 516,0021 576,5721 576,570,000,000,000,000,00
90090095427035 484,0030 669,2230 669,220,000,000,000,000,00
900900954300110 733,9348,9448,940,000,000,000,000,00
90090095605920 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
90090095109834193 733,9355 294,7355 294,730,000,000,000,000,00
921921162480197 156,00166 000,00166 000,000,000,000,000,000,00
9219211695517197 156,00166 000,00166 000,000,000,000,000,000,00
92692605282030 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
92692605417010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
92692605421010 000,00755,38755,380,000,000,000,000,00
92692605430010 000,005 755,625 755,620,000,000,000,000,00
9269260510903160 000,0026 511,0026 511,000,000,000,000,000,00
92692695605718 915,0017 969,0017 969,000,000,000,000,000,00
9269269560595 085,004 731,214 731,210,000,000,000,000,00
9269269510573724 000,0022 700,2122 700,210,000,000,000,000,00
Razem dział010285 853,03199 993,57199 993,570,000,000,000,000,00
Razem dział15010 155,0010 155,0010 155,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 306 544,00291 921,95291 921,950,000,000,000,000,00
Razem dział70027 000,0012 433,1212 433,120,000,000,000,000,00
Razem dział710127 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
Razem dział7201 019 446,04208 156,89208 156,89635 888,580,000,000,000,00
Razem dział7502 132 209,131 612 994,411 612 994,4158 696,040,000,000,000,00
Razem dział751823,00621,00621,000,000,000,000,000,00
Razem dział754114 200,0054 356,5954 356,590,000,000,000,000,00
Razem dział757342 600,00341 727,43341 727,430,000,000,000,000,00
Razem dział75823 400,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 490 394,004 423 212,184 423 212,18172 732,530,000,000,000,00
Razem dział85164 500,0038 994,2038 994,20183,750,000,000,000,00
Razem dział8521 983 580,001 468 488,341 468 488,348 359,030,000,000,000,00
Razem dział853102 328,0031 111,2231 111,221 428,680,000,000,000,00
Razem dział85445 035,0029 935,0029 935,000,000,000,000,000,00
Razem dział900640 793,93355 847,73355 847,730,000,000,000,000,00
Razem dział921197 156,00166 000,00166 000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92684 000,0049 211,2149 211,210,000,000,000,000,00
RAZEM13 997 017,139 415 453,849 415 453,84877 288,610,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)307 060,73307 060,730,000,000,000,000,000,00307 060,730,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe307 060,73307 060,730,000,000,000,000,000,00307 060,730,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)354 357,25354 357,250,000,000,000,000,000,000,000,000,00354 357,250,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe354 357,25354 357,250,000,000,000,000,000,000,000,000,00354 357,250,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)488 683,18488 683,18134 779,00134 779,000,000,000,000,000,000,000,00353 904,180,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.343 696,18343 696,180,000,000,000,000,000,000,000,000,00343 696,180,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.144 987,00144 987,00134 779,00134 779,000,000,000,000,000,000,000,0010 208,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)14 810 233,1310 171 117,06
A1. Dochody bieżące12 435 153,119 314 111,30
A2. Dochody majątkowe2 375 080,02857 005,76
B. WYDATKI (B1+B2)13 997 017,139 415 453,84
B1. Wydatki bieżące11 772 047,039 054 949,90
B2. Wydatki majątkowe2 224 970,10360 503,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)813 216,00755 663,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 366,581 394 546,55
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
877 820,031 377 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła17 546,5517 546,55
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 708 582,581 707 074,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 208 582,581 307 074,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych813 216,00813 216,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00400 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 965 221,246 965 221,24116 721,240,00116 721,240,000,000,006 848 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 965 221,246 965 221,24116 721,240,00116 721,240,000,000,006 848 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe300 000,00300 000,000,000,000,000,000,000,00300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe6 665 221,246 665 221,24116 721,240,00116 721,240,000,000,006 548 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki