Raport: Sprawozdania Budżetowe IV kwartał 2012
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-28s, korekta nr 1
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 8. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 13. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010106207740 789,00712 101,000,00712 101,00712 101,000,000,000,000,000,000,000,00
010010107227740 789,00712 101,000,00712 101,00712 101,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109507502 300,002 482,190,002 482,192 482,190,000,000,000,000,000,000,00
010010952010303 316,18303 316,180,00303 316,18303 316,180,000,000,000,000,000,000,00
010010953865305 616,18305 798,370,00305 798,37305 798,370,000,000,000,000,000,000,00
600600166207779 021,60163 926,080,00163 926,08163 926,080,000,000,000,000,000,000,00
6006001666823779 021,60163 926,080,00163 926,08163 926,080,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 049,480,004 947,364 947,36102,12102,120,000,000,000,000,00
70070005075080 000,0090 910,910,0090 910,9190 910,910,000,000,000,000,000,000,00
70070005077050 000,0028 326,400,0028 326,4028 326,400,000,000,000,000,000,000,00
70070005087019 000,0019 591,440,0019 591,4419 591,440,000,000,000,000,000,000,00
700700050910300,0059,480,0059,4859,480,000,000,000,000,000,000,00
700700050920220,00291,000,00291,00291,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000575395152 785,00144 228,710,00144 126,59144 126,59102,12102,120,000,000,000,000,00
720720952007192 752,0863 819,160,0063 819,1663 819,160,000,000,000,000,000,000,00
72072095200934 015,0811 262,210,0011 262,2111 262,210,000,000,000,000,000,000,00
720720956207556 680,84556 680,840,00556 680,84556 680,840,000,000,000,000,000,000,00
72072095620998 237,7998 237,790,0098 237,7998 237,790,000,000,000,000,000,000,00
7207209589247881 685,79730 000,000,00730 000,00730 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011201039 965,0039 965,000,0039 965,0039 965,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,0037,750,0037,7537,750,000,000,000,000,000,000,00
750750118013140 065,0040 002,750,0040 002,7540 002,750,000,000,000,000,000,000,00
7507502306904 000,006 668,200,006 668,206 668,200,000,000,000,000,000,000,00
7507502309605 000,001 520,000,001 520,001 520,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097037 500,0047 481,660,0047 481,6647 481,660,000,000,000,000,000,000,00
75075023200724 080,0024 080,000,0024 080,0024 080,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238040070 580,0079 749,860,0079 749,8679 749,860,000,000,000,000,000,000,00
751751012010823,00823,000,00823,00823,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862823,00823,000,00823,00823,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103507 000,004 161,000,004 161,004 161,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601767077 000,004 161,000,004 161,004 161,000,000,000,000,000,000,000,00
756756150310497 800,00521 657,820,00509 748,17509 748,1714 190,6514 190,652 281,0061 690,00261 109,0059,000,00
756756150320235,00456,500,00457,50457,500,000,001,00407,000,000,000,00
75675615033018 500,0022 426,000,0022 426,0022 426,000,000,000,000,006 902,000,000,00
7567561503409 300,009 300,000,009 300,009 300,000,000,000,004 949,000,000,000,00
7567561505002 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561578171527 835,00553 840,320,00541 931,67541 931,6714 190,6514 190,652 282,0067 046,00268 011,0059,000,00
756756160310935 600,00958 116,440,00842 807,96842 807,96127 129,57127 129,5711 821,09276 438,0034 496,002 334,003 813,80
756756160320540 000,00545 195,700,00504 514,46504 514,4648 421,9048 421,907 740,66157 328,000,003 909,00346,00
75675616033024 000,0029 201,380,0027 053,4227 053,422 560,902 560,90412,940,000,00108,000,00
75675616034095 000,0080 382,700,0079 165,5079 165,501 573,001 573,00355,8044 849,0016 100,00900,000,00
75675616036020 000,009 797,000,009 797,0012 745,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00490,000,00490,00490,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500208 033,42157 220,920,00157 220,92160 298,920,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,001 205,670,001 205,671 205,670,000,000,000,000,00338,100,00
7567561626803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616825521 828 233,421 785 209,810,001 625 854,931 631 880,93179 685,37179 685,3720 330,49478 615,0050 596,007 589,104 159,80
75675618041020 000,0016 875,000,0016 875,0016 875,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460490 000,00323 838,420,00305 208,62305 208,6218 816,6018 629,80186,800,000,000,000,00
75675618048064 500,0061 103,900,0061 103,9061 103,900,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00217,000,00217,00217,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618091035 000,0061 585,230,0014 913,2314 913,2346 672,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 000,00669,810,00669,81669,810,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044615 500,00464 289,360,00398 987,56398 987,5665 488,6018 629,80186,800,000,000,000,00
7567562100101 484 855,001 443 311,000,001 443 640,001 455 105,000,000,00329,000,000,000,000,00
7567562100203 000,003 051,850,003 051,853 192,310,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 487 855,001 446 362,850,001 446 691,851 458 297,310,000,00329,000,000,000,000,00
7587580129203 657 228,003 657 228,000,003 657 228,003 373 378,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 657 228,003 657 228,000,003 657 228,003 373 378,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580227506 699,006 699,000,006 699,006 699,000,000,000,000,000,000,000,00
75875802793106 699,006 699,000,006 699,006 699,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 666 237,001 666 237,000,001 666 237,001 666 237,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 666 237,001 666 237,000,001 666 237,001 666 237,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409203 000,001 149,160,001 149,161 149,160,000,000,000,000,000,000,00
75875814203019 678,0719 678,070,0019 678,0719 678,070,000,000,000,000,000,000,00
75875814633016 337,3116 337,310,0016 337,3116 337,310,000,000,000,000,000,000,00
758758148585239 015,3837 164,540,0037 164,5437 164,540,000,000,000,000,000,000,00
7587583129202 808,002 808,000,002 808,002 808,000,000,000,000,000,000,000,00
75875831795092 808,002 808,000,002 808,002 808,000,000,000,000,000,000,000,00
801801010830500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010181732500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100830100 174,0095 855,000,0095 855,0095 855,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011081741100 174,0095 855,000,0095 855,0095 855,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200729 172,0029 172,000,0029 172,0029 172,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195200913 296,008 220,410,008 220,418 220,410,000,000,000,000,000,000,00
8018019562091 800,001 800,000,001 800,001 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801959122144 268,0039 192,410,0039 192,4139 192,410,000,000,000,000,000,000,00
8528520620307 584,007 584,000,007 584,007 584,000,000,000,000,000,000,000,00
85285206880887 584,007 584,000,007 584,007 584,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 441 669,001 440 874,690,001 440 874,691 440 874,690,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,008 788,900,008 788,908 788,900,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 451 669,001 449 663,590,001 449 663,591 449 663,590,000,000,000,000,000,000,00
8528521320108 075,008 075,000,008 075,008 075,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 694,006 694,000,006 694,006 694,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010514 769,0014 769,000,0014 769,0014 769,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203031 500,0031 500,000,0031 500,0031 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809631 500,0031 500,000,0031 500,0031 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203077 843,0077 843,000,0077 843,0077 843,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809877 843,0077 843,000,0077 843,0077 843,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203077 691,0077 691,000,0077 691,0077 691,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810177 691,0077 691,000,0077 691,0077 691,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00733,200,00733,20733,200,000,000,000,000,000,000,00
85285228201010 720,0010 720,000,0010 720,0010 720,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288892011 720,0011 453,200,0011 453,2011 453,200,000,000,000,000,000,000,00
85285295201021 400,0021 400,000,0021 400,0021 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030130 000,00130 000,000,00130 000,00130 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187151 400,00151 400,000,00151 400,00151 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200792 354,0076 120,560,0076 120,5676 120,560,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 861,004 029,910,004 029,914 029,910,000,000,000,000,000,000,00
853853959026497 215,0080 150,470,0080 150,4780 150,470,000,000,000,000,000,000,00
85485415203062 854,0061 169,000,0061 169,0061 169,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829962 854,0061 169,000,0061 169,0061 169,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,003 416,600,003 416,603 416,600,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,003 416,600,003 416,603 416,600,000,000,000,000,000,000,00
90090095244081 478,8042 560,990,0042 560,9942 560,990,000,000,000,000,000,000,00
90090095620772 427,0072 427,000,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642153 905,80114 987,990,00114 987,99114 987,990,000,000,000,000,000,000,00
9219211620205 500,005 500,000,005 500,005 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116620716 656,0116 656,010,0016 656,0116 656,010,000,000,000,000,000,000,00
9219211610126422 156,0122 156,010,0022 156,0122 156,010,000,000,000,000,000,000,00
9269260520075 434,905 379,220,005 379,225 379,220,000,000,000,000,000,000,00
926926052009959,10949,280,00949,28949,280,000,000,000,000,000,000,00
92692605975476 394,006 328,500,006 328,506 328,500,000,000,000,000,000,000,00
92692695620717 969,0012 918,820,0012 918,8212 918,820,000,000,000,000,000,000,00
926926956209946,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510603718 915,0012 918,820,0012 918,8212 918,820,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 046 405,181 017 899,370,001 017 899,371 017 899,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600779 021,60163 926,080,00163 926,08163 926,080,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700152 785,00144 228,710,00144 126,59144 126,59102,12102,120,000,000,000,000,00
Razem dział720881 685,79730 000,000,00730 000,00730 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750110 645,00119 752,610,00119 752,61119 752,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751823,00823,000,00823,00823,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 466 423,424 253 863,340,004 017 627,014 035 258,47259 364,62212 505,8223 128,29545 661,00318 607,007 648,104 159,80
Razem dział7585 371 987,385 370 136,540,005 370 136,545 086 286,540,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801144 942,00135 547,410,00135 547,41135 547,410,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 824 176,001 821 903,790,001 821 903,791 821 903,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85397 215,0080 150,470,0080 150,4780 150,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85462 854,0061 169,000,0061 169,0061 169,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900158 405,80118 404,590,00118 404,59118 404,590,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92122 156,0122 156,010,0022 156,0122 156,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92625 309,0019 247,320,0019 247,3219 247,320,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM15 145 034,1814 059 408,240,0013 823 069,7913 556 851,25259 466,74212 607,9423 128,29545 661,00318 607,007 648,104 159,80
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605072 000,0069 639,19182,1169 457,080,000,000,000,00
01001010707072 000,0069 639,19182,1169 457,080,000,000,000,00
01001030285011 000,009 821,969 821,960,000,000,000,000,00
01001030389011 000,009 821,969 821,960,000,000,000,000,00
01001095291018,9018,8418,840,000,000,000,000,00
01001095421010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
01001095430019 947,3819 342,1819 342,180,000,000,000,000,00
010010954430297 368,80297 368,80297 368,800,000,000,000,000,00
0100109516955327 335,08326 729,82326 729,820,000,000,000,000,00
15015011663910 155,006 062,386 062,380,000,000,000,000,00
150150112180010 155,006 062,386 062,380,000,000,000,000,00
6006001160501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666611 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210190 000,00189 454,50189 454,500,000,000,0049 118,900,00
60060016427015 000,0014 979,4014 979,400,000,000,004 466,380,00
600600164300159 044,00157 692,60157 692,600,000,000,009 586,490,00
600600166057779 021,60110 194,86110 194,860,000,000,000,000,00
60060016605954 478,4031 929,9831 929,980,000,000,000,000,00
60060016855121 197 544,00504 251,34504 251,340,000,000,0063 171,770,00
70070005430014 500,0014 140,4614 140,460,000,000,000,000,00
70070005606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058106524 500,0014 140,4614 140,460,000,000,000,000,00
71071004430031 000,0024 354,0024 354,000,000,000,000,000,00
71071004606096 000,0095 940,0095 940,000,000,000,000,000,00
7107100482074127 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
72072095401759 853,3443 068,5043 068,500,000,000,000,000,00
72072095401922 988,6616 541,8716 541,870,000,000,000,000,00
72072095411710 234,947 364,687 364,680,000,000,000,000,00
7207209541193 931,062 828,682 828,680,000,000,000,000,00
7207209541271 252,82773,40773,400,000,000,000,000,00
720720954129481,18297,07297,070,000,000,000,000,00
7207209542174 798,853 587,313 587,310,000,000,000,000,00
7207209542191 843,851 377,831 377,830,000,000,000,000,00
72072095430769 947,6830 408,4030 408,400,000,000,000,000,00
72072095430926 867,0611 679,3811 679,380,000,000,000,000,00
72072095435721 594,803 913,723 913,720,000,000,000,000,00
7207209543598 295,201 503,201 503,200,000,000,000,000,00
7207209544376 220,720,000,000,000,000,000,000,00
7207209544392 389,780,000,000,000,000,000,000,00
720720956067562 643,98583 919,91558 539,0125 380,900,000,000,000,00
720720956069216 102,12224 273,73209 767,4214 506,310,000,000,000,00
720720951441231 019 446,04931 537,68891 650,4739 887,210,000,000,000,00
75075011401031 000,0031 000,0031 000,000,000,000,000,000,00
7507501140402 450,004 900,002 450,002 450,000,000,000,000,00
7507501141105 715,005 715,005 715,000,000,000,000,000,00
750750114120800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
750750119204139 965,0042 415,0039 965,002 450,000,000,000,000,00
75075022303050 000,0043 186,3743 186,370,000,000,000,000,00
75075022421010 000,003 598,883 598,880,000,000,000,000,00
750750228301260 000,0046 785,2546 785,250,000,000,000,000,00
7507502340101 160 000,001 176 405,671 153 566,2122 839,460,000,000,000,00
75075023404083 200,00183 097,0783 136,4999 960,580,000,000,000,00
75075023410033 000,0032 039,6932 039,690,000,000,000,000,00
750750234110200 000,00222 645,45196 517,9126 127,540,000,000,000,00
75075023412027 000,0026 299,0522 793,413 505,640,000,000,000,00
7507502341408 000,007 495,007 495,000,000,000,000,000,00
75075023417014 000,0011 656,0811 223,78432,300,000,000,000,00
750750234210171 827,49166 004,25166 004,250,000,000,000,000,00
75075023426010 000,008 229,438 229,430,000,000,000,000,00
7507502342703 000,002 050,002 050,000,000,000,000,000,00
7507502342801 100,001 030,001 030,000,000,000,000,000,00
750750234300193 808,64194 324,28190 121,994 202,290,000,000,000,00
7507502343504 000,003 890,643 890,640,000,000,000,000,00
7507502343605 000,004 497,154 497,150,000,000,000,000,00
7507502343705 000,003 897,153 897,150,000,000,000,000,00
75075023441010 000,008 553,278 553,270,000,000,000,000,00
75075023443012 000,009 783,229 783,220,000,000,000,000,00
75075023444040 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,009 516,409 516,400,000,000,000,000,00
750750231568431 990 936,132 111 413,801 954 345,99157 067,810,000,000,000,00
75075075430020 000,0019 034,0019 034,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,0019 034,0019 034,000,000,000,000,000,00
7507509529007 752,005 829,005 829,000,000,000,000,000,00
75075095303010 700,009 270,009 270,000,000,000,000,000,00
7507509560595 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566396 375,002 897,382 897,380,000,000,000,000,00
750750959447329 827,0017 996,3817 996,380,000,000,000,000,00
751751014110106,00106,00106,000,000,000,000,000,00
75175101412017,0017,0017,000,000,000,000,000,00
751751014170700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
7517510188252823,00823,00823,000,000,000,000,000,00
7547541230303 350,002 535,402 535,400,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 253,251 253,250,000,000,000,000,00
75475412417013 000,0011 850,0011 850,000,000,000,000,000,00
75475412421027 000,0023 772,9623 772,960,000,000,000,000,00
75475412426020 000,0019 617,6319 617,630,000,000,000,000,00
7547541243003 000,002 183,602 183,600,000,000,000,000,00
7547541243702 000,001 421,361 421,360,000,000,000,000,00
7547541244309 700,009 578,009 578,000,000,000,000,000,00
7547541210904680 050,0072 212,2072 212,200,000,000,000,000,00
754754144210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547541480378200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547542142104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803854 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110415 600,00415 033,15415 033,150,000,000,000,000,00
7577570284569415 600,00415 033,15415 033,150,000,000,000,000,00
75875818481023 400,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138623 400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020123 550,00123 501,57123 501,573 067,830,000,000,000,00
8018010140101 996 000,001 995 062,601 995 062,6045 057,470,000,000,000,00
801801014040153 330,00153 166,69153 166,69158 057,550,000,000,000,00
801801014110370 500,00370 369,32370 369,3255 515,870,000,000,000,00
80180101412051 350,0051 245,9951 216,597 263,170,000,000,000,00
801801014210218 458,00210 446,06210 446,0639 851,830,000,003 491,500,00
8018010142404 000,002 000,002 000,000,000,000,002 000,000,00
80180101426041 000,0039 120,3939 120,397 558,390,000,000,000,00
801801014280150,00110,00110,000,000,000,000,000,00
80180101430025 500,0022 618,7822 618,781 126,000,000,000,000,00
8018010143501 000,00806,51806,510,000,000,000,000,00
8018010143705 500,005 202,375 202,370,000,000,000,000,00
8018010144103 400,003 204,693 204,690,000,000,000,000,00
8018010144304 000,003 320,003 320,000,000,000,000,000,00
801801014440109 000,00109 000,00109 000,000,000,000,000,000,00
80180101605045 000,0041 253,8041 253,800,000,000,000,000,00
8018010160591 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011556013 152 738,003 130 428,773 130 399,37317 498,110,000,005 491,500,00
80180103302017 310,0016 833,5516 833,55351,320,000,000,000,00
801801034010208 200,00207 651,42207 651,424 392,180,000,000,000,00
80180103404013 650,0013 505,1613 505,1616 758,080,000,000,000,00
80180103411039 180,0038 960,1638 960,165 586,890,000,000,000,00
8018010341205 740,005 685,615 685,61796,460,000,000,000,00
80180103444012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180103104644296 080,00294 635,90294 635,9027 884,930,000,000,000,00
80180104231010 400,0010 306,5010 306,500,000,000,000,000,00
80180104430040 600,0044 424,7640 274,364 150,400,000,000,000,00
801801048751551 000,0054 731,2650 580,864 150,400,000,000,000,00
80180110302062 120,0061 814,4061 814,401 518,990,000,000,000,00
8018011040101 012 000,001 011 533,891 011 533,8922 661,660,000,000,000,00
80180110404070 100,0070 006,6670 006,6681 603,710,000,000,000,00
801801104110180 600,00180 505,29180 505,2927 829,720,000,000,000,00
80180110412023 700,0023 696,1523 696,153 442,780,000,000,000,00
8018011041404 700,004 676,004 676,000,000,000,000,000,00
801801104210200 685,00200 580,76200 580,7639 618,400,000,000,000,00
8018011042401 000,00937,01937,010,000,000,000,000,00
80180110426050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
8018011042708 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
80180110430015 500,0015 249,0215 249,02809,400,000,000,000,00
801801104350800,00695,86695,860,000,000,000,000,00
8018011043703 350,003 180,453 180,450,000,000,000,000,00
8018011044101 250,001 204,231 204,230,000,000,000,000,00
8018011044304 250,004 014,004 014,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
801801101476311 698 055,001 696 093,721 696 093,72177 484,660,000,000,000,00
80180113401071 000,0072 887,4170 602,732 284,680,000,000,000,00
8018011340406 000,0011 823,625 993,445 830,180,000,000,000,00
80180113411014 700,0016 633,4614 506,192 127,270,000,000,000,00
8018011341201 600,001 856,961 552,16304,800,000,000,000,00
80180113421036 200,0035 736,9235 736,920,000,000,000,000,00
801801134300148 000,00159 486,85147 842,5511 644,300,000,000,000,00
801801134360700,00175,00175,000,000,000,000,000,00
8018011344302 500,002 378,002 378,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
80180113118934284 300,00304 578,22282 386,9922 191,230,000,000,000,00
8018014643006 100,006 051,006 051,000,000,000,000,000,00
80180146852476 100,006 051,006 051,000,000,000,000,000,00
801801484010104 800,00104 640,08104 640,082 403,780,000,000,000,00
8018014840408 700,008 626,558 626,558 484,900,000,000,000,00
80180148411016 650,0016 613,0016 613,002 962,010,000,000,000,00
8018014841201 870,001 869,651 869,65293,140,000,000,000,00
8018014842102 000,001 831,231 831,230,000,000,000,000,00
80180148422065 000,0057 206,9857 206,982 195,630,000,000,000,00
80180148426015 000,0014 767,8514 767,850,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00778,40778,400,000,000,000,000,00
8018014844404 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
80180148118659219 520,00210 833,74210 833,7416 339,460,000,000,000,00
8018019540103 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 000,00342,00342,000,000,000,000,000,00
8018019541174 409,004 409,004 409,000,000,000,000,000,00
801801954119691,00628,40628,400,000,000,000,000,00
801801954120400,0049,0049,000,000,000,000,000,00
801801954127715,00708,36708,360,000,000,000,000,00
80180195417724 048,0024 048,0024 048,000,000,000,000,000,00
8018019541791 705,00606,53606,530,000,000,000,000,00
8018019542102 280,0065,0265,020,000,000,000,000,00
8018019542191 200,001 156,001 156,000,000,000,000,000,00
80180195430911 557,0011 537,5011 537,500,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
8018019560691 800,001 800,001 800,000,000,000,000,000,00
8018019513720268 805,0063 349,8163 349,810,000,000,000,000,00
8518515342101 140,001 138,251 138,250,000,000,000,000,00
851851534300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85185153945141 500,001 498,251 498,250,000,000,000,000,00
851851544110700,00588,41473,82114,590,000,000,000,00
851851544120200,0048,5236,5112,010,000,000,000,00
85185154417017 500,0017 984,1817 487,91496,270,000,000,000,00
85185154421032 400,0031 689,0731 689,070,000,000,000,000,00
851851544260100,0018,1618,160,000,000,000,000,00
85185154430012 000,0011 998,6011 998,600,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0062 326,9461 704,07622,870,000,000,000,00
8528520243308 842,008 842,008 842,000,000,000,000,000,00
85285202903848 842,008 842,008 842,000,000,000,000,000,00
852852054170750,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 250,001 904,071 904,070,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 654,072 654,070,000,000,000,000,00
85285206417010 842,0010 834,2010 834,200,000,000,000,000,00
852852069022810 842,0010 834,2010 834,200,000,000,000,000,00
8528521231101 368 067,001 368 066,601 368 066,600,000,000,000,000,00
85285212401024 587,0024 587,0024 587,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,004 000,002 000,002 000,000,000,000,000,00
85285212411035 900,0035 106,0935 106,090,000,000,000,000,00
852852124120637,00637,00637,000,000,000,000,000,00
8528521242104 300,004 300,004 300,000,000,000,000,000,00
8528521243005 078,005 078,005 078,000,000,000,000,000,00
8528521244401 100,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
852852121184041 441 669,001 442 874,691 440 874,692 000,000,000,000,000,00
85285213413014 830,0014 787,4714 787,470,000,000,000,000,00
852852139019514 830,0014 787,4714 787,470,000,000,000,000,00
85285214311047 750,0047 160,5747 160,570,000,000,000,000,00
852852148917647 750,0047 160,5747 160,570,000,000,000,000,00
85285216311077 932,0077 898,2677 898,260,000,000,000,000,00
852852168917877 932,0077 898,2677 898,260,000,000,000,000,00
852852194010143 179,00146 858,45143 111,363 747,090,000,000,000,00
85285219404011 400,0024 573,0911 379,0813 194,010,000,000,000,00
85285219411028 000,0032 041,3326 847,725 193,610,000,000,000,00
8528521941203 500,003 600,482 900,94699,540,000,000,000,00
8528521942107 500,007 498,047 498,040,000,000,000,000,00
8528521942601 000,00913,79913,790,000,000,000,000,00
8528521943003 000,002 311,732 311,730,000,000,000,000,00
852852194370200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8528521944101 400,00713,04713,040,000,000,000,000,00
8528521944301 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
8528521947001 000,00950,00950,000,000,000,000,000,00
85285219137471204 979,00224 459,95201 625,7022 834,250,000,000,000,00
852852284110900,00997,44851,92145,520,000,000,000,00
85285228417015 720,0015 921,9715 720,00201,970,000,000,000,00
852852289436016 620,0016 919,4116 571,92347,490,000,000,000,00
852852953110192 750,00191 171,72191 171,720,000,000,000,000,00
8528529589257192 750,00191 171,72191 171,720,000,000,000,000,00
8538539531199 404,009 403,139 403,130,000,000,000,000,00
85385395401714 288,0014 288,0014 288,000,000,000,000,000,00
8538539540194 030,004 029,914 029,910,000,000,000,000,00
8538539541173 353,003 352,833 352,830,000,000,000,000,00
853853954127452,00451,52451,520,000,000,000,000,00
8538539541776 120,006 120,006 120,000,000,000,000,000,00
8538539542173 141,003 140,543 140,540,000,000,000,000,00
85385395430748 800,0050 795,6748 767,672 028,000,000,000,000,00
8538539511834889 588,0091 581,6089 553,602 028,000,000,000,000,00
85485415324059 693,0059 693,0059 693,000,000,000,000,000,00
85485415326015 100,0013 415,0013 415,000,000,000,000,000,00
854854159276974 793,0073 108,0073 108,000,000,000,000,000,00
9009000160591 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001969601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665049 060,0036 795,0036 795,000,000,000,000,000,00
900900029755249 060,0036 795,0036 795,000,000,000,000,000,00
90090003430011 700,0011 581,1711 581,170,000,000,000,000,00
900900039520311 700,0011 581,1711 581,170,000,000,000,000,00
9009000442103 000,002 935,392 935,390,000,000,000,000,00
90090004951143 000,002 935,392 935,390,000,000,000,000,00
900900154260180 000,00179 737,72179 737,720,000,000,000,000,00
90090015427068 366,0067 121,4067 121,400,000,000,000,000,00
900900156050121 134,0063 759,6863 759,680,000,000,005 684,000,00
90090015105495369 500,00310 618,80310 618,800,000,000,005 684,000,00
9009001942103 800,001 507,051 507,050,000,000,000,000,00
90090019951293 800,001 507,051 507,050,000,000,000,000,00
90090095421027 516,0027 247,6027 247,600,000,000,0022 017,580,00
90090095427035 484,0035 000,3735 000,370,000,000,0034 978,280,00
90090095430050 733,9348 446,6548 446,650,000,000,000,000,00
90090095605920 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
90090095109834133 733,93113 694,62113 694,620,000,000,0056 995,860,00
921921162480203 156,00196 542,72196 542,720,000,000,000,000,00
9219211695517203 156,00196 542,72196 542,720,000,000,000,000,00
92692605282030 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
926926054117683,93683,93683,930,000,000,000,000,00
926926054119120,69120,69120,690,000,000,000,000,00
92692605412797,4797,4797,470,000,000,000,000,00
92692605412917,2017,2017,200,000,000,000,000,00
92692605417010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
9269260541773 978,603 978,603 978,600,000,000,000,000,00
926926054179702,11702,11702,110,000,000,000,000,00
9269260542101 200,001 118,981 118,980,000,000,000,000,00
926926054217674,90619,22619,220,000,000,000,000,00
926926054219119,10109,28109,280,000,000,000,000,00
9269260543005 800,005 755,625 755,620,000,000,000,000,00
9269260514231553 394,0043 203,1043 203,100,000,000,000,000,00
92692695605718 915,0017 969,0017 969,000,000,000,000,000,00
9269269560595 085,004 731,214 731,210,000,000,000,000,00
9269269510573724 000,0022 700,2122 700,210,000,000,000,000,00
Razem dział010410 335,08406 190,97336 733,8969 457,080,000,000,000,00
Razem dział15010 155,006 062,386 062,380,000,000,000,000,00
Razem dział6001 198 544,00504 251,34504 251,340,000,000,0063 171,770,00
Razem dział70024 500,0014 140,4614 140,460,000,000,000,000,00
Razem dział710127 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
Razem dział7201 019 446,04931 537,68891 650,4739 887,210,000,000,000,00
Razem dział7502 140 728,132 237 644,432 078 126,62159 517,810,000,000,000,00
Razem dział751823,00823,00823,000,000,000,000,000,00
Razem dział75484 250,0072 412,2072 412,200,000,000,000,000,00
Razem dział757415 600,00415 033,15415 033,150,000,000,000,000,00
Razem dział75823 400,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 776 598,005 760 702,425 734 331,39565 548,790,000,005 491,500,00
Razem dział85164 500,0063 825,1963 202,32622,870,000,000,000,00
Razem dział8522 019 214,002 037 602,342 012 420,6025 181,740,000,000,000,00
Razem dział85389 588,0091 581,6089 553,602 028,000,000,000,000,00
Razem dział85474 793,0073 108,0073 108,000,000,000,000,000,00
Razem dział900571 793,93477 132,03477 132,030,000,000,0062 679,860,00
Razem dział921203 156,00196 542,72196 542,720,000,000,000,000,00
Razem dział92677 394,0065 903,3165 903,310,000,000,000,000,00
RAZEM14 331 818,1813 474 787,2213 151 721,48862 243,500,000,00131 343,130,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605072 000,00182,11182,1169 457,080,000,000,000,00
01001010707072 000,00182,11182,1169 457,080,000,000,000,00
01001030285011 000,009 821,969 821,960,000,000,000,000,00
01001030389011 000,009 821,969 821,960,000,000,000,000,00
01001095291018,9018,8418,840,000,000,000,000,00
01001095421010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
01001095430019 947,3819 342,1819 342,180,000,000,000,000,00
010010954430297 368,80297 368,80297 368,800,000,000,000,000,00
0100109516955327 335,08326 729,82326 729,820,000,000,000,000,00
15015011663910 155,006 062,386 062,380,000,000,000,000,00
150150112180010 155,006 062,386 062,380,000,000,000,000,00
6006001160501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011666611 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210190 000,00189 454,50189 454,500,000,000,0049 118,900,00
60060016427015 000,0014 979,4014 979,400,000,000,004 466,380,00
600600164300159 044,00157 692,60157 692,600,000,000,009 586,490,00
600600166057779 021,60110 194,86110 194,860,000,000,000,000,00
60060016605954 478,4031 929,9831 929,980,000,000,000,000,00
60060016855121 197 544,00504 251,34504 251,340,000,000,0063 171,770,00
70070005430014 500,0014 140,4614 140,460,000,000,000,000,00
70070005606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700058106524 500,0014 140,4614 140,460,000,000,000,000,00
71071004430031 000,0024 354,0024 354,000,000,000,000,000,00
71071004606096 000,0095 940,0095 940,000,000,000,000,000,00
7107100482074127 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
72072095401759 853,3443 068,5043 068,500,000,000,000,000,00
72072095401922 988,6616 541,8716 541,870,000,000,000,000,00
72072095411710 234,947 364,687 364,680,000,000,000,000,00
7207209541193 931,062 828,682 828,680,000,000,000,000,00
7207209541271 252,82773,40773,400,000,000,000,000,00
720720954129481,18297,07297,070,000,000,000,000,00
7207209542174 798,853 587,313 587,310,000,000,000,000,00
7207209542191 843,851 377,831 377,830,000,000,000,000,00
72072095430769 947,6830 408,4030 408,400,000,000,000,000,00
72072095430926 867,0611 679,3811 679,380,000,000,000,000,00
72072095435721 594,803 913,723 913,720,000,000,000,000,00
7207209543598 295,201 503,201 503,200,000,000,000,000,00
7207209544376 220,720,000,000,000,000,000,000,00
7207209544392 389,780,000,000,000,000,000,000,00
720720956067562 643,98558 539,01558 539,0125 380,900,000,000,000,00
720720956069216 102,12209 767,42209 767,4214 506,310,000,000,000,00
720720951441231 019 446,04891 650,47891 650,4739 887,210,000,000,000,00
75075011401031 000,0031 000,0031 000,000,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,002 450,000,000,000,000,00
7507501141105 715,005 715,005 715,000,000,000,000,000,00
750750114120800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
750750119204139 965,0039 965,0039 965,002 450,000,000,000,000,00
75075022303050 000,0043 186,3743 186,370,000,000,000,000,00
75075022421010 000,003 598,883 598,880,000,000,000,000,00
750750228301260 000,0046 785,2546 785,250,000,000,000,000,00
7507502340101 160 000,001 153 566,211 153 566,2122 839,460,000,000,000,00
75075023404083 200,0083 136,4983 136,4999 960,580,000,000,000,00
75075023410033 000,0032 039,6932 039,690,000,000,000,000,00
750750234110200 000,00196 517,91196 517,9126 127,540,000,000,000,00
75075023412027 000,0022 793,4122 793,413 505,640,000,000,000,00
7507502341408 000,007 495,007 495,000,000,000,000,000,00
75075023417014 000,0011 223,7811 223,78432,300,000,000,000,00
750750234210171 827,49166 004,25166 004,250,000,000,000,000,00
75075023426010 000,008 229,438 229,430,000,000,000,000,00
7507502342703 000,002 050,002 050,000,000,000,000,000,00
7507502342801 100,001 030,001 030,000,000,000,000,000,00
750750234300193 808,64190 121,99190 121,994 202,290,000,000,000,00
7507502343504 000,003 890,643 890,640,000,000,000,000,00
7507502343605 000,004 497,154 497,150,000,000,000,000,00
7507502343705 000,003 897,153 897,150,000,000,000,000,00
75075023441010 000,008 553,278 553,270,000,000,000,000,00
75075023443012 000,009 783,229 783,220,000,000,000,000,00
75075023444040 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,009 516,409 516,400,000,000,000,000,00
750750231568431 990 936,131 954 345,991 954 345,99157 067,810,000,000,000,00
75075075430020 000,0019 034,0019 034,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,0019 034,0019 034,000,000,000,000,000,00
7507509529007 752,005 829,005 829,000,000,000,000,000,00
75075095303010 700,009 270,009 270,000,000,000,000,000,00
7507509560595 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509566396 375,002 897,382 897,380,000,000,000,000,00
750750959447329 827,0017 996,3817 996,380,000,000,000,000,00
751751014110106,00106,00106,000,000,000,000,000,00
75175101412017,0017,0017,000,000,000,000,000,00
751751014170700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
7517510188252823,00823,00823,000,000,000,000,000,00
7547541230303 350,002 535,402 535,400,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 253,251 253,250,000,000,000,000,00
75475412417013 000,0011 850,0011 850,000,000,000,000,000,00
75475412421027 000,0023 772,9623 772,960,000,000,000,000,00
75475412426020 000,0019 617,6319 617,630,000,000,000,000,00
7547541243003 000,002 183,602 183,600,000,000,000,000,00
7547541243702 000,001 421,361 421,360,000,000,000,000,00
7547541244309 700,009 578,009 578,000,000,000,000,000,00
7547541210904680 050,0072 212,2072 212,200,000,000,000,000,00
754754144210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547541480378200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547542142104 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803854 000,000,000,000,000,000,000,000,00
757757028110415 600,00415 033,15415 033,150,000,000,000,000,00
7577570284569415 600,00415 033,15415 033,150,000,000,000,000,00
75875818481023 400,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138623 400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020123 550,00123 501,57123 501,573 067,830,000,000,000,00
8018010140101 996 000,001 995 062,601 995 062,6045 057,470,000,000,000,00
801801014040153 330,00153 166,69153 166,69158 057,550,000,000,000,00
801801014110370 500,00370 369,32370 369,3255 515,870,000,000,000,00
80180101412051 350,0051 216,5951 216,597 263,170,000,000,000,00
801801014210218 458,00210 446,06210 446,0639 851,830,000,003 491,500,00
8018010142404 000,002 000,002 000,000,000,000,002 000,000,00
80180101426041 000,0039 120,3939 120,397 558,390,000,000,000,00
801801014280150,00110,00110,000,000,000,000,000,00
80180101430025 500,0022 618,7822 618,781 126,000,000,000,000,00
8018010143501 000,00806,51806,510,000,000,000,000,00
8018010143705 500,005 202,375 202,370,000,000,000,000,00
8018010144103 400,003 204,693 204,690,000,000,000,000,00
8018010144304 000,003 320,003 320,000,000,000,000,000,00
801801014440109 000,00109 000,00109 000,000,000,000,000,000,00
80180101605045 000,0041 253,8041 253,800,000,000,000,000,00
8018010160591 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011556013 152 738,003 130 399,373 130 399,37317 498,110,000,005 491,500,00
80180103302017 310,0016 833,5516 833,55351,320,000,000,000,00
801801034010208 200,00207 651,42207 651,424 392,180,000,000,000,00
80180103404013 650,0013 505,1613 505,1616 758,080,000,000,000,00
80180103411039 180,0038 960,1638 960,165 586,890,000,000,000,00
8018010341205 740,005 685,615 685,61796,460,000,000,000,00
80180103444012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180103104644296 080,00294 635,90294 635,9027 884,930,000,000,000,00
80180104231010 400,0010 306,5010 306,500,000,000,000,000,00
80180104430040 600,0040 274,3640 274,364 150,400,000,000,000,00
801801048751551 000,0050 580,8650 580,864 150,400,000,000,000,00
80180110302062 120,0061 814,4061 814,401 518,990,000,000,000,00
8018011040101 012 000,001 011 533,891 011 533,8922 661,660,000,000,000,00
80180110404070 100,0070 006,6670 006,6681 603,710,000,000,000,00
801801104110180 600,00180 505,29180 505,2927 829,720,000,000,000,00
80180110412023 700,0023 696,1523 696,153 442,780,000,000,000,00
8018011041404 700,004 676,004 676,000,000,000,000,000,00
801801104210200 685,00200 580,76200 580,7639 618,400,000,000,000,00
8018011042401 000,00937,01937,010,000,000,000,000,00
80180110426050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
8018011042708 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
80180110430015 500,0015 249,0215 249,02809,400,000,000,000,00
801801104350800,00695,86695,860,000,000,000,000,00
8018011043703 350,003 180,453 180,450,000,000,000,000,00
8018011044101 250,001 204,231 204,230,000,000,000,000,00
8018011044304 250,004 014,004 014,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
801801101476311 698 055,001 696 093,721 696 093,72177 484,660,000,000,000,00
80180113401071 000,0070 602,7370 602,732 284,680,000,000,000,00
8018011340406 000,005 993,445 993,445 830,180,000,000,000,00
80180113411014 700,0014 506,1914 506,192 127,270,000,000,000,00
8018011341201 600,001 552,161 552,16304,800,000,000,000,00
80180113421036 200,0035 736,9235 736,920,000,000,000,000,00
801801134300148 000,00147 842,55147 842,5511 644,300,000,000,000,00
801801134360700,00175,00175,000,000,000,000,000,00
8018011344302 500,002 378,002 378,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
80180113118934284 300,00282 386,99282 386,9922 191,230,000,000,000,00
8018014643006 100,006 051,006 051,000,000,000,000,000,00
80180146852476 100,006 051,006 051,000,000,000,000,000,00
801801484010104 800,00104 640,08104 640,082 403,780,000,000,000,00
8018014840408 700,008 626,558 626,558 484,900,000,000,000,00
80180148411016 650,0016 613,0016 613,002 962,010,000,000,000,00
8018014841201 870,001 869,651 869,65293,140,000,000,000,00
8018014842102 000,001 831,231 831,230,000,000,000,000,00
80180148422065 000,0057 206,9857 206,982 195,630,000,000,000,00
80180148426015 000,0014 767,8514 767,850,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00778,40778,400,000,000,000,000,00
8018014844404 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
80180148118659219 520,00210 833,74210 833,7416 339,460,000,000,000,00
8018019540103 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 000,00342,00342,000,000,000,000,000,00
8018019541174 409,004 409,004 409,000,000,000,000,000,00
801801954119691,00628,40628,400,000,000,000,000,00
801801954120400,0049,0049,000,000,000,000,000,00
801801954127715,00708,36708,360,000,000,000,000,00
80180195417724 048,0024 048,0024 048,000,000,000,000,000,00
8018019541791 705,00606,53606,530,000,000,000,000,00
8018019542102 280,0065,0265,020,000,000,000,000,00
8018019542191 200,001 156,001 156,000,000,000,000,000,00
80180195430911 557,0011 537,5011 537,500,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
8018019560691 800,001 800,001 800,000,000,000,000,000,00
8018019513720268 805,0063 349,8163 349,810,000,000,000,000,00
8518515342101 140,001 138,251 138,250,000,000,000,000,00
851851534300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85185153945141 500,001 498,251 498,250,000,000,000,000,00
851851544110700,00473,82473,82114,590,000,000,000,00
851851544120200,0036,5136,5112,010,000,000,000,00
85185154417017 500,0017 487,9117 487,91496,270,000,000,000,00
85185154421032 400,0031 689,0731 689,070,000,000,000,000,00
851851544260100,0018,1618,160,000,000,000,000,00
85185154430012 000,0011 998,6011 998,600,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0061 704,0761 704,07622,870,000,000,000,00
8528520243308 842,008 842,008 842,000,000,000,000,000,00
85285202903848 842,008 842,008 842,000,000,000,000,000,00
852852054170750,00750,00750,000,000,000,000,000,00
8528520542102 250,001 904,071 904,070,000,000,000,000,00
85285205944373 000,002 654,072 654,070,000,000,000,000,00
85285206417010 842,0010 834,2010 834,200,000,000,000,000,00
852852069022810 842,0010 834,2010 834,200,000,000,000,000,00
8528521231101 368 067,001 368 066,601 368 066,600,000,000,000,000,00
85285212401024 587,0024 587,0024 587,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,002 000,000,000,000,000,00
85285212411035 900,0035 106,0935 106,090,000,000,000,000,00
852852124120637,00637,00637,000,000,000,000,000,00
8528521242104 300,004 300,004 300,000,000,000,000,000,00
8528521243005 078,005 078,005 078,000,000,000,000,000,00
8528521244401 100,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
852852121184041 441 669,001 440 874,691 440 874,692 000,000,000,000,000,00
85285213413014 830,0014 787,4714 787,470,000,000,000,000,00
852852139019514 830,0014 787,4714 787,470,000,000,000,000,00
85285214311047 750,0047 160,5747 160,570,000,000,000,000,00
852852148917647 750,0047 160,5747 160,570,000,000,000,000,00
85285216311077 932,0077 898,2677 898,260,000,000,000,000,00
852852168917877 932,0077 898,2677 898,260,000,000,000,000,00
852852194010143 179,00143 111,36143 111,363 747,090,000,000,000,00
85285219404011 400,0011 379,0811 379,0813 194,010,000,000,000,00
85285219411028 000,0026 847,7226 847,725 193,610,000,000,000,00
8528521941203 500,002 900,942 900,94699,540,000,000,000,00
8528521942107 500,007 498,047 498,040,000,000,000,000,00
8528521942601 000,00913,79913,790,000,000,000,000,00
8528521943003 000,002 311,732 311,730,000,000,000,000,00
852852194370200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8528521944101 400,00713,04713,040,000,000,000,000,00
8528521944301 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
8528521947001 000,00950,00950,000,000,000,000,000,00
85285219137471204 979,00201 625,70201 625,7022 834,250,000,000,000,00
852852284110900,00851,92851,92145,520,000,000,000,00
85285228417015 720,0015 720,0015 720,00201,970,000,000,000,00
852852289436016 620,0016 571,9216 571,92347,490,000,000,000,00
852852953110192 750,00191 171,72191 171,720,000,000,000,000,00
8528529589257192 750,00191 171,72191 171,720,000,000,000,000,00
8538539531199 404,009 403,139 403,130,000,000,000,000,00
85385395401714 288,0014 288,0014 288,000,000,000,000,000,00
8538539540194 030,004 029,914 029,910,000,000,000,000,00
8538539541173 353,003 352,833 352,830,000,000,000,000,00
853853954127452,00451,52451,520,000,000,000,000,00
8538539541776 120,006 120,006 120,000,000,000,000,000,00
8538539542173 141,003 140,543 140,540,000,000,000,000,00
85385395430748 800,0048 767,6748 767,672 028,000,000,000,000,00
8538539511834889 588,0089 553,6089 553,602 028,000,000,000,000,00
85485415324059 693,0059 693,0059 693,000,000,000,000,000,00
85485415326015 100,0013 415,0013 415,000,000,000,000,000,00
854854159276974 793,0073 108,0073 108,000,000,000,000,000,00
9009000160591 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001969601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665049 060,0036 795,0036 795,000,000,000,000,000,00
900900029755249 060,0036 795,0036 795,000,000,000,000,000,00
90090003430011 700,0011 581,1711 581,170,000,000,000,000,00
900900039520311 700,0011 581,1711 581,170,000,000,000,000,00
9009000442103 000,002 935,392 935,390,000,000,000,000,00
90090004951143 000,002 935,392 935,390,000,000,000,000,00
900900154260180 000,00179 737,72179 737,720,000,000,000,000,00
90090015427068 366,0067 121,4067 121,400,000,000,000,000,00
900900156050121 134,0063 759,6863 759,680,000,000,005 684,000,00
90090015105495369 500,00310 618,80310 618,800,000,000,005 684,000,00
9009001942103 800,001 507,051 507,050,000,000,000,000,00
90090019951293 800,001 507,051 507,050,000,000,000,000,00
90090095421027 516,0027 247,6027 247,600,000,000,0022 017,580,00
90090095427035 484,0035 000,3735 000,370,000,000,0034 978,280,00
90090095430050 733,9348 446,6548 446,650,000,000,000,000,00
90090095605920 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
90090095109834133 733,93113 694,62113 694,620,000,000,0056 995,860,00
921921162480203 156,00196 542,72196 542,720,000,000,000,000,00
9219211695517203 156,00196 542,72196 542,720,000,000,000,000,00
92692605282030 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
926926054117683,93683,93683,930,000,000,000,000,00
926926054119120,69120,69120,690,000,000,000,000,00
92692605412797,4797,4797,470,000,000,000,000,00
92692605412917,2017,2017,200,000,000,000,000,00
92692605417010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
9269260541773 978,603 978,603 978,600,000,000,000,000,00
926926054179702,11702,11702,110,000,000,000,000,00
9269260542101 200,001 118,981 118,980,000,000,000,000,00
926926054217674,90619,22619,220,000,000,000,000,00
926926054219119,10109,28109,280,000,000,000,000,00
9269260543005 800,005 755,625 755,620,000,000,000,000,00
9269260514231553 394,0043 203,1043 203,100,000,000,000,000,00
92692695605718 915,0017 969,0017 969,000,000,000,000,000,00
9269269560595 085,004 731,214 731,210,000,000,000,000,00
9269269510573724 000,0022 700,2122 700,210,000,000,000,000,00
Razem dział010410 335,08336 733,89336 733,8969 457,080,000,000,000,00
Razem dział15010 155,006 062,386 062,380,000,000,000,000,00
Razem dział6001 198 544,00504 251,34504 251,340,000,000,0063 171,770,00
Razem dział70024 500,0014 140,4614 140,460,000,000,000,000,00
Razem dział710127 000,00120 294,00120 294,000,000,000,000,000,00
Razem dział7201 019 446,04891 650,47891 650,4739 887,210,000,000,000,00
Razem dział7502 140 728,132 078 126,622 078 126,62159 517,810,000,000,000,00
Razem dział751823,00823,00823,000,000,000,000,000,00
Razem dział75484 250,0072 412,2072 412,200,000,000,000,000,00
Razem dział757415 600,00415 033,15415 033,150,000,000,000,000,00
Razem dział75823 400,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 776 598,005 734 331,395 734 331,39565 548,790,000,005 491,500,00
Razem dział85164 500,0063 202,3263 202,32622,870,000,000,000,00
Razem dział8522 019 214,002 012 420,602 012 420,6025 181,740,000,000,000,00
Razem dział85389 588,0089 553,6089 553,602 028,000,000,000,000,00
Razem dział85474 793,0073 108,0073 108,000,000,000,000,000,00
Razem dział900571 793,93477 132,03477 132,030,000,000,0062 679,860,00
Razem dział921203 156,00196 542,72196 542,720,000,000,000,000,00
Razem dział92677 394,0065 903,3165 903,310,000,000,000,000,00
RAZEM14 331 818,1813 151 721,4813 151 721,48862 243,500,000,00131 343,130,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
Korekty dokonano w związku ze zmniejszeniem zaangażowania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz pochodnych.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108301 500,00880,00
G80180110083040 000,0022 623,96
HRAZEM 16347341 500,0023 503,96
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)41 500,0023 503,96
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142101 500,00880,00
M80180110421022 000,0017 094,14
M8018011042208 000,005 529,82
M80180110426010 000,000,00
NRAZEM 34053541 500,0023 503,96
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)41 500,0023 503,96
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)96 931,8696 931,860,000,000,000,000,000,0096 931,860,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie96 931,8696 931,860,000,000,000,000,000,0096 931,860,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)318 974,35318 974,350,000,000,000,000,000,000,000,000,00318 974,350,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe318 974,35318 974,350,000,000,000,000,000,000,000,000,00318 974,350,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)46 407,0046 407,0036 399,0036 399,000,000,000,000,000,000,000,0010 008,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.46 407,0046 407,0036 399,0036 399,000,000,000,000,000,000,000,0010 008,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)15 145 034,1813 823 069,79
A1. Dochody bieżące12 775 169,6312 124 067,10
A2. Dochody majątkowe2 369 864,551 699 002,69
B. WYDATKI (B1+B2)14 331 818,1813 151 721,48
B1. Wydatki bieżące12 256 048,0811 966 899,65
B2. Wydatki majątkowe2 075 770,101 184 821,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)813 216,00671 348,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 366,581 394 546,55
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
877 820,031 377 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła17 546,5517 546,55
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 708 582,582 208 582,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 208 582,581 708 582,58
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych813 216,00813 216,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00500 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wyższe wykonanie przychodów irozchodów związane jest z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 zł oraz jego spłatą na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2012 roku zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok. Rozchody w wysokości 820,03 zł pokryto środkami własnymi z 2012 r. -Brak wpływu środków UE i BP w 2012r. w wysokości 161.650,47 zł w realizacji projektu "Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica" POIG.08.03 Powyższe środki wpłyną w 2013 roku-kontynuacja projektu
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)15 145 034,1813 823 069,79
A1. Dochody bieżące12 775 169,6312 124 067,10
A2. Dochody majątkowe2 369 864,551 699 002,69
B. WYDATKI (B1+B2)14 331 818,1813 151 721,48
B1. Wydatki bieżące12 256 048,0811 966 899,65
B2. Wydatki majątkowe2 075 770,101 184 821,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)813 216,00671 348,31
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
895 366,581 394 546,55
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
877 820,031 377 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła17 546,5517 546,55
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 708 582,582 208 582,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 208 582,581 708 582,58
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych813 216,00813 216,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele500 000,00500 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wyższe wykonanie przychodów irozchodów związane jest z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 zł oraz jego spłatą na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2012 roku zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok. Rozchody w wysokości 820,03 zł pokryto środkami własnymi z 2012 r. -Brak wpływu środków UE i BP w 2012r. w wysokości 161.650,47 zł w realizacji projektu "Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica" POIG.08.03 Powyższe środki wpłyną w 2013 roku-kontynuacja projektu Korekta dotyczy dopisania w wyjaśnieniach: Środki na zbilansowanie budżetu w wysokości 142.687,72 zł pochodzą z wpływu w grudniu 2012 r.części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2013 r.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
3 925 630,40545 661,00318 607,007 310,004 159,80
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
3 051,85
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
1 443 640,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
504 971,96157 735,000,003 909,00346,00
A5. podatek od nieruchomości
A5
1 352 556,13338 128,00295 605,002 393,003 813,80
A6. podatek leśny
A6
49 479,420,006 902,00108,000,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
88 465,5049 798,0016 100,00900,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
4 161,00
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
157 220,92
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
16 875,00
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
305 208,62
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-ST: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:
na koniec 2012 r.
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
WyszczególnienieKwoty
12
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:96 931,86
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*1 747,69
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*95 184,17
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)953,38
* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST
-Wpływ udziałów z tytułu PIT za 2012r. w miesiącu styczniu 2013r. - 36.399 zł -Brak wpływu środków UE i BP w 2012r. w wysokości 161.650,47 zł w realizacji projektu "Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica" POIG.08.03 Powyższe środki wpłyną w 2013 roku-kontynuacja projektu

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UN: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2012 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

główny księgowy
2013-02-21

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UZ: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2012 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej
WyszczególnienieWaluta
ogółem (kol.3+4+5+6+7)PLZEURUSDCHFPozostałe waluty wg średniego kursu NBPPozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
12345678
B. Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)6 463 713,006 463 713,000,000,000,000,000,00
B1. papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,00
B2. kredyty i pożyczki6 463 713,006 463 713,000,000,000,000,000,00
B3. przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,00
B4. wymagalne zobowiązania0,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,00