Raport: Sprawozdania Budżetowe II kwartał 2011
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  8. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
  9. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
010010953115146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,0061,700,0061,7061,700,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,0061,700,0061,7061,700,000,000,000,000,000,000,00
60060016663058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166724658 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,003 041,223 041,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0033 936,480,0033 936,4833 936,480,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005096041 000,0041 000,000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005745251 137 265,0082 909,820,0080 912,4580 912,451 997,371 997,370,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0021 238,000,0021 238,0021 238,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,003,100,003,103,100,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0021 241,100,0021 241,1021 241,100,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,002 960,300,002 960,302 960,300,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,006 436,070,006 436,076 436,070,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0026 706,780,0026 706,7826 706,780,000,000,000,000,000,000,00
75075056201010 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781610 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00396,000,00396,00396,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00396,000,00396,00396,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,001 941,900,001 941,901 941,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,001 941,900,001 941,901 941,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00447 596,810,00226 011,80226 011,80221 585,0118 771,9524,1719 842,00112 403,00157,000,00
756756150320100,00235,000,00422,50422,50-187,500,00195,0010,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 502,000,009 251,009 251,009 251,000,000,001 658,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,004 400,004 400,004 400,000,000,002 134,000,000,000,00
7567561505002 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561580851411 000,00479 733,810,00244 685,30244 685,30235 048,5118 771,95219,1723 644,00112 403,00157,000,00
756756160310935 600,00924 050,420,00526 295,99526 295,99397 754,43111 795,559 873,06112 131,0017 248,001 018,002 335,00
756756160320490 000,00447 744,560,00237 254,83237 254,83210 489,7345 891,124 208,296 449,000,003 469,000,00
75675616033022 000,0024 085,750,0014 983,3314 983,339 102,422 283,22251,000,000,0089,000,00
75675616034098 300,0099 180,900,0049 225,5549 225,5549 955,354 246,450,0024 331,008 050,000,000,00
75675616036020 000,005 056,000,005 056,003 845,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00540,000,00540,00540,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0090 994,220,0090 994,2290 435,220,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,00672,400,00672,40672,400,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 767 900,001 592 324,250,00925 022,32923 252,32667 301,93164 216,3414 332,35142 911,0025 298,004 576,002 335,00
75675618041020 000,0010 385,000,0010 385,0010 385,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00231 504,880,00231 504,88231 504,880,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0045 956,130,0045 956,1345 956,130,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00149,200,00149,20149,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0043 702,130,006 507,236 507,2337 194,900,000,000,000,000,000,00
7567561809201 400,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044551 894,00332 250,340,00295 055,44295 055,4437 194,900,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00593 763,000,00593 763,00510 673,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,00966,880,00966,88538,250,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00594 729,880,00594 729,88511 211,250,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 359 315,002 067 272,000,002 067 272,001 816 236,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 359 315,002 067 272,000,002 067 272,001 816 236,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,00850 722,000,00850 722,00850 722,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,00850 722,000,00850 722,00850 722,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00143,850,00143,85143,850,000,000,000,000,000,000,00
75875814774925 000,00143,850,00143,85143,850,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016297268 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016330127 700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010194359397 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083035 000,0063 995,500,0063 995,5063 995,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174135 000,0063 995,500,0063 995,5063 995,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 359 000,00684 383,000,00684 383,00684 383,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,002 580,920,002 580,922 580,920,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 369 000,00686 963,920,00686 963,92686 963,920,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,002 259,000,002 259,002 259,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,003 760,000,003 760,003 760,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,006 019,000,006 019,006 019,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,0011 480,000,0011 480,0011 480,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,0011 480,000,0011 480,0011 480,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0042 720,000,0042 720,0042 720,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0042 720,000,0042 720,0042 720,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0042 533,000,0042 533,0042 533,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0042 533,000,0042 533,0042 533,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00378,000,00378,00378,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00378,000,00378,00378,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203080 000,0061 800,000,0061 800,0061 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817780 000,0061 800,000,0061 800,0061 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203024 512,0024 512,000,0024 512,0024 512,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829924 512,0024 512,000,0024 512,0024 512,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,002 082,420,002 082,422 082,420,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,002 082,420,002 082,422 082,420,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 279 063,37538 274,370,00538 274,37538 274,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,0061,700,0061,7061,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 137 265,0082 909,820,0080 912,4580 912,451 997,371 997,370,000,000,000,000,00
Razem dział750104 369,0058 461,880,0058 461,8858 461,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751789,00396,000,00396,00396,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 200,001 200,000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 127 767,003 000 980,180,002 061 434,841 976 146,21939 545,34182 988,2914 551,52166 555,00137 701,004 733,002 335,00
Razem dział7585 065 762,002 918 137,850,002 918 137,852 667 101,850,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801482 500,0063 995,500,0063 995,5063 995,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 622 200,00851 893,920,00851 893,92851 893,920,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85424 512,0024 512,000,0024 512,0024 512,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00287 919,260,00287 919,26287 919,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 431 269,377 829 242,480,006 887 699,776 551 375,14941 542,71184 985,6614 551,52166 555,00137 701,004 733,002 335,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
010010953115146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,0061,700,0061,7061,700,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,0061,700,0061,7061,700,000,000,000,000,000,000,00
60060016663058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166724658 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,003 041,223 041,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0033 936,480,0033 936,4833 936,480,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005096041 000,0041 000,000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005745251 137 265,0082 909,820,0080 912,4580 912,451 997,371 997,370,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0021 238,000,0021 238,0021 238,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,003,100,003,103,100,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0021 241,100,0021 241,1021 241,100,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,002 960,300,002 960,302 960,300,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,006 436,070,006 436,076 436,070,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0026 706,780,0026 706,7826 706,780,000,000,000,000,000,000,00
75075056201010 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781610 514,0010 514,000,0010 514,0010 514,000,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00396,000,00396,00396,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00396,000,00396,00396,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,001 941,900,001 941,901 941,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,001 941,900,001 941,901 941,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00447 596,810,00226 011,80226 011,80221 560,8418 771,9524,1719 842,00112 403,00157,000,00
756756150320100,00235,000,00422,50422,50-382,500,00195,0010,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 502,000,009 251,009 251,009 251,000,000,001 658,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,004 400,004 400,004 400,000,000,002 134,000,000,000,00
7567561505002 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561580851411 000,00479 733,810,00244 685,30244 685,30234 829,3418 771,95219,1723 644,00112 403,00157,000,00
756756160310935 600,00924 050,420,00526 295,99526 295,99387 881,37111 795,559 873,06112 131,0017 248,001 018,002 335,00
756756160320490 000,00447 744,560,00237 254,83237 254,83206 281,4445 891,124 208,296 449,000,003 469,000,00
75675616033022 000,0024 085,750,0014 983,3314 983,338 851,422 283,22251,000,000,0089,000,00
75675616034098 300,0099 180,900,0049 225,5549 225,5549 955,354 246,450,0024 331,008 050,000,000,00
75675616036020 000,005 056,000,005 056,003 845,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00540,000,00540,00540,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0090 994,220,0090 994,2290 435,220,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,00672,400,00672,40672,400,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 767 900,001 592 324,250,00925 022,32923 252,32652 969,58164 216,3414 332,35142 911,0025 298,004 576,002 335,00
75675618041020 000,0010 385,000,0010 385,0010 385,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00231 504,880,00231 504,88231 504,880,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0045 956,130,0045 956,1345 956,130,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,00149,200,00149,20149,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0043 702,130,006 507,236 507,2337 194,900,000,000,000,000,000,00
7567561809201 400,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044551 894,00332 250,340,00295 055,44295 055,4437 194,900,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00593 763,000,00593 763,00510 673,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,00966,880,00966,88538,250,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00594 729,880,00594 729,88511 211,250,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 359 315,002 067 272,000,002 067 272,001 816 236,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 359 315,002 067 272,000,002 067 272,001 816 236,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,00850 722,000,00850 722,00850 722,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,00850 722,000,00850 722,00850 722,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00143,850,00143,85143,850,000,000,000,000,000,000,00
75875814774925 000,00143,850,00143,85143,850,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016297268 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016330127 700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010194359397 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083035 000,0063 995,500,0063 995,5063 995,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174135 000,0063 995,500,0063 995,5063 995,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 359 000,00684 383,000,00684 383,00684 383,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,002 580,920,002 580,922 580,920,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 369 000,00686 963,920,00686 963,92686 963,920,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,002 259,000,002 259,002 259,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,003 760,000,003 760,003 760,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,006 019,000,006 019,006 019,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,0011 480,000,0011 480,0011 480,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,0011 480,000,0011 480,0011 480,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0042 720,000,0042 720,0042 720,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0042 720,000,0042 720,0042 720,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0042 533,000,0042 533,0042 533,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0042 533,000,0042 533,0042 533,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00378,000,00378,00378,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00378,000,00378,00378,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203080 000,0061 800,000,0061 800,0061 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817780 000,0061 800,000,0061 800,0061 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203024 512,0024 512,000,0024 512,0024 512,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829924 512,0024 512,000,0024 512,0024 512,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,002 082,420,002 082,422 082,420,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,002 082,420,002 082,422 082,420,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00285 836,840,00285 836,84285 836,840,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 279 063,37538 274,370,00538 274,37538 274,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,0061,700,0061,7061,700,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 137 265,0082 909,820,0080 912,4580 912,451 997,371 997,370,000,000,000,000,00
Razem dział750104 369,0058 461,880,0058 461,8858 461,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751789,00396,000,00396,00396,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 200,001 200,000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 127 767,003 000 980,180,002 061 434,841 976 146,21924 993,82182 988,2914 551,52166 555,00137 701,004 733,002 335,00
Razem dział7585 065 762,002 918 137,850,002 918 137,852 667 101,850,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801482 500,0063 995,500,0063 995,5063 995,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 622 200,00851 893,920,00851 893,92851 893,920,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85424 512,0024 512,000,0024 512,0024 512,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00287 919,260,00287 919,26287 919,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 431 269,377 829 242,480,006 887 699,776 551 375,14926 991,19184 985,6614 551,52166 555,00137 701,004 733,002 335,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,00453,29453,290,000,000,000,000,00
010010106057671 789,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106059421 211,0016 987,5816 987,580,000,000,000,000,00
01001010191861 143 000,0017 440,8717 440,870,000,000,000,000,00
01001030285010 000,004 484,304 484,300,000,000,000,000,00
01001030389010 000,004 484,304 484,300,000,000,000,000,00
01001095430027 877,302 877,302 877,300,000,000,000,000,00
010010954430143 865,07143 865,07143 865,070,000,000,000,000,00
010010959835171 742,37146 742,37146 742,370,000,000,000,000,00
15015011663913 440,0013 440,0013 440,000,000,000,000,000,00
150150112180013 440,0013 440,0013 440,000,000,000,000,000,00
60060011605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600116666130 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421070 000,0037 163,8337 163,830,000,000,000,000,00
60060016427030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164300120 000,0078 014,0378 014,03425,000,000,000,000,00
600600166050195 000,006 830,966 830,960,000,000,000,000,00
60060016605929 000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
6006001685505444 000,00126 008,82126 008,82425,000,000,000,000,00
7007000543008 000,005 485,585 485,580,000,000,000,000,00
70070005459061 000,0043 679,9243 679,920,000,000,000,000,00
700700057959569 000,0049 165,5049 165,500,000,000,000,000,00
71071004430026 000,009 272,009 272,000,000,000,000,000,00
710710046060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100482074126 000,009 272,009 272,000,000,000,000,000,00
710710132710110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107101374433110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,0016 356,7216 356,720,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,002 164,602 164,60432,920,000,000,000,00
750750114120800,00266,68266,6866,670,000,000,000,00
750750119204139 445,0021 238,0021 238,00499,590,000,000,000,00
75075022303050 000,0024 200,0024 200,000,000,000,000,000,00
7507502242109 000,004 454,714 454,710,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228731260 000,0028 654,7128 654,710,000,000,000,000,00
7507502340101 276 000,00514 490,36514 490,3626 869,400,000,000,000,00
750750234040101 000,0096 413,0996 413,090,000,000,000,000,00
750750234110195 505,0086 717,1986 717,1913 377,970,000,000,000,00
75075023412033 000,0011 815,1611 815,161 968,400,000,000,000,00
75075023414010 000,006 727,006 727,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,005 988,385 988,38245,280,000,000,000,00
750750234210172 762,00103 618,96103 618,960,000,000,000,000,00
75075023426010 000,001 335,381 335,380,000,000,000,000,00
75075023427010 000,0032,4732,470,000,000,000,000,00
7507502342806 000,004 152,004 152,000,000,000,000,000,00
750750234300100 000,0048 341,2048 341,2090,000,000,000,000,00
7507502343505 000,002 225,122 225,120,000,000,000,000,00
7507502343607 000,003 051,373 051,370,000,000,000,000,00
7507502343706 000,002 953,602 953,600,000,000,000,000,00
75075023441020 000,008 509,128 509,1276,000,000,000,000,00
75075023443018 000,007 880,397 880,390,000,000,000,000,00
75075023444045 000,0033 750,0033 750,000,000,000,000,000,00
75075023470015 000,0011 034,7011 034,700,000,000,000,000,00
750750231527432 040 267,00949 035,49949 035,4942 627,050,000,000,000,00
7507505630207 530,006 419,756 419,75169,000,000,000,000,00
750750564110280,00280,00280,000,000,000,000,000,00
75075056412046,0045,5245,520,000,000,000,000,00
7507505641701 858,001 727,661 727,660,000,000,000,000,00
750750564210300,00150,00150,000,000,000,000,000,00
750750564410500,00477,46477,460,000,000,000,000,00
750750569984610 514,009 100,399 100,39169,000,000,000,000,00
75075075430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750758012520 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509529008 000,003 856,003 856,000,000,000,000,000,00
75075095303010 000,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
75075095663910 080,0010 080,0010 080,000,000,000,000,000,00
750750958841428 080,0017 236,0017 236,000,000,000,000,000,00
75175101411092,0050,6850,680,000,000,000,000,00
75175101412017,008,228,220,000,000,000,000,00
751751014170680,00335,60335,600,000,000,000,000,00
7517510188252789,00394,50394,500,000,000,000,000,00
752752124300500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280264500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547540430001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475404791581 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412303018 000,009 086,849 086,840,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00721,78721,780,000,000,000,000,00
75475412417014 000,002 979,892 979,890,000,000,000,000,00
75475412421055 800,0011 506,7711 506,770,000,000,000,000,00
75475412426018 000,0010 376,7310 376,730,000,000,000,000,00
7547541242706 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243006 000,005 119,015 119,010,000,000,000,000,00
7547541243702 000,00827,79827,790,000,000,000,000,00
7547541244309 000,003 272,503 272,500,000,000,000,000,00
75475412113316130 800,0043 891,3143 891,310,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541480468200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142101 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475421803851 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475495630060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754958254960 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410045 000,0014 564,8914 564,890,000,000,000,000,00
75675647421015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756478471360 000,0014 564,8914 564,890,000,000,000,000,00
757757028110240 000,00180 933,09180 933,090,000,000,000,000,00
7577570284569240 000,00180 933,09180 933,090,000,000,000,000,00
75875818481046 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138646 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0058 475,9858 475,982 983,160,000,000,000,00
8018010140101 820 000,00939 127,31939 127,3143 168,720,000,000,000,00
801801014040145 000,00139 386,92139 386,920,000,000,000,000,00
801801014110295 000,00177 881,42177 881,4223 889,850,000,000,000,00
80180101412047 000,0027 309,8227 309,823 690,040,000,000,000,00
801801014210161 000,00150 908,85150 908,850,000,000,000,000,00
8018010142404 000,00556,62556,620,000,000,000,000,00
80180101426040 000,0017 521,7817 521,780,000,000,000,000,00
801801014270166 000,0011 955,4611 955,460,000,000,000,000,00
8018010142801 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
80180101430023 400,0015 751,9215 751,920,000,000,000,000,00
8018010143504 000,00204,68204,680,000,000,000,000,00
8018010143706 000,002 860,362 860,360,000,000,000,000,00
8018010144104 000,002 128,682 128,680,000,000,000,000,00
8018010144306 000,002 285,802 285,800,000,000,000,000,00
801801014440115 000,0086 275,0086 275,000,000,000,000,000,00
801801016050395 400,00750,00750,000,000,000,000,000,00
801801016057268 800,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016059115 200,004 920,004 920,000,000,000,000,000,00
801801011659283 736 800,001 638 640,601 638 640,6073 731,770,000,000,000,00
80180103302018 000,007 817,317 817,31380,570,000,000,000,00
801801034010219 000,0097 652,9497 652,944 122,570,000,000,000,00
80180103404017 000,0014 377,2014 377,200,000,000,000,000,00
80180103411034 000,0018 225,3318 225,332 412,450,000,000,000,00
8018010341206 000,002 957,032 957,03391,420,000,000,000,00
8018010342101 400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801034410600,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444012 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
80180103117504309 000,00150 029,81150 029,817 307,010,000,000,000,00
80180104231017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104430020 000,004 252,054 252,050,000,000,000,000,00
801801048751537 000,004 252,054 252,050,000,000,000,000,00
80180110302052 000,0026 225,3226 225,321 324,260,000,000,000,00
801801104010830 000,00431 458,81431 458,8122 116,550,000,000,000,00
80180110404067 000,0062 561,0862 561,080,000,000,000,000,00
801801104110136 500,0076 201,7976 201,7911 710,820,000,000,000,00
80180110412021 000,009 883,259 883,251 722,340,000,000,000,00
8018011041405 000,003 478,003 478,000,000,000,000,000,00
8018011041703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104210122 000,00120 465,09120 465,090,000,000,000,000,00
8018011042404 000,00570,00570,000,000,000,000,000,00
80180110426020 000,0018 863,1718 863,170,000,000,000,000,00
80180110427041 000,00862,12862,120,000,000,000,000,00
801801104280500,0086,0086,000,000,000,000,000,00
80180110430013 000,006 476,066 476,060,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00364,69364,690,000,000,000,000,00
8018011043703 000,002 026,562 026,560,000,000,000,000,00
8018011044101 000,00855,64855,640,000,000,000,000,00
8018011044304 000,002 010,002 010,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0047 750,0047 750,000,000,000,000,000,00
801801101560811 384 000,00810 137,58810 137,5836 873,970,000,000,000,00
80180113401075 000,0037 361,5237 361,521 725,150,000,000,000,00
8018011340406 000,005 265,375 265,370,000,000,000,000,00
80180113411012 000,006 507,406 507,40952,810,000,000,000,00
8018011341202 000,00901,26901,26154,600,000,000,000,00
80180113421050 000,0022 978,4622 978,460,000,000,000,000,00
80180113427011 546,000,000,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,0085 377,3185 377,310,000,000,000,000,00
801801134360700,00150,00150,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
80180113123204333 846,00161 541,32161 541,322 832,560,000,000,000,00
80180146430017 000,004 327,504 327,500,000,000,000,000,00
801801468524717 000,004 327,504 327,500,000,000,000,000,00
80180148401095 000,0048 707,0348 707,032 375,320,000,000,000,00
8018014840407 600,007 107,867 107,860,000,000,000,000,00
80180148411015 000,008 225,358 225,351 320,670,000,000,000,00
8018014841202 200,001 158,221 158,22214,280,000,000,000,00
8018014842101 000,00914,51914,510,000,000,000,000,00
80180148422034 300,0033 831,6833 831,680,000,000,000,000,00
80180148426015 000,009 471,739 471,730,000,000,000,000,00
8018014843001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014844404 500,003 375,003 375,000,000,000,000,000,00
80180148118659175 600,00112 791,38112 791,383 910,270,000,000,000,00
80180195401013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 201,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127682,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195417720 317,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541797 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 600,00184,80184,800,000,000,000,000,00
8018019542174 260,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195430712 200,002 055,782 055,780,000,000,000,000,00
801801954417840,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
8018019513142784 000,0014 240,5814 240,580,000,000,000,000,00
8518515342102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902142 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00267,65267,6555,760,000,000,000,00
851851544120500,0022,3022,305,150,000,000,000,00
85185154417020 000,008 386,928 386,92331,150,000,000,000,00
85185154421024 400,0017 514,5617 514,560,000,000,000,000,00
851851544260500,0028,4028,400,000,000,000,000,00
85185154430016 000,007 867,857 867,850,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554563 000,0034 087,6834 087,68392,060,000,000,000,00
85285202433025 000,0014 835,6014 835,600,000,000,000,000,00
852852029038425 000,0014 835,6014 835,600,000,000,000,000,00
8528520542103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285205902673 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521231101 309 417,00658 654,10658 654,100,000,000,000,000,00
85285212401023 000,009 496,009 496,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411014 000,0011 135,5011 135,50333,310,000,000,000,00
852852124120723,00301,25301,2560,250,000,000,000,00
8528521242102 560,00714,15714,150,000,000,000,000,00
8528521243005 000,001 082,001 082,000,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121231041 359 000,00684 383,00684 383,00393,560,000,000,000,00
85285213413010 000,006 244,976 244,970,260,000,000,000,00
852852139019510 000,006 244,976 244,970,260,000,000,000,00
85285214311037 100,0016 026,1016 026,100,000,000,000,000,00
852852148917637 100,0016 026,1016 026,100,000,000,000,000,00
85285216311063 100,0042 392,5542 392,5597,200,000,000,000,00
852852168917863 100,0042 392,5542 392,5597,200,000,000,000,00
852852194010136 000,0057 841,4257 841,423 497,770,000,000,000,00
85285219404015 000,0012 927,6512 927,650,000,000,000,000,00
85285219411022 000,0011 203,5611 203,561 651,410,000,000,000,00
8528521941203 500,001 370,551 370,55176,660,000,000,000,00
8528521942109 500,003 176,213 176,210,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943005 000,001 394,781 394,780,000,000,000,000,00
852852194370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00620,76620,760,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,002 850,002 850,000,000,000,000,000,00
8528521947003 000,00360,00360,000,000,000,000,000,00
85285219137471202 000,0091 744,9391 744,935 325,840,000,000,000,00
852852284110800,00382,32382,3263,720,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,002 421,002 421,0079,990,000,000,000,00
85285228984806 000,002 803,322 803,32143,710,000,000,000,00
852852953110102 200,0092 383,8192 383,8129,900,000,000,000,00
8528529543070,000,000,00200,000,000,000,000,00
8528529593564102 200,0092 383,8192 383,81229,900,000,000,000,00
85385395311910 233,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
85385395401725 000,007 025,977 025,973 056,250,000,000,000,00
8538539540194 372,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 287,000,000,001 606,100,000,000,000,00
853853954127720,000,000,00247,010,000,000,000,00
85385395417717 000,004 411,304 411,30818,700,000,000,000,00
8538539542174 643,00150,00150,000,000,000,000,000,00
85385395430730 000,001 854,201 854,200,000,000,000,000,00
853853954377200,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539512272597 455,0014 841,4714 841,475 728,060,000,000,000,00
85485415324030 857,0030 680,0030 680,000,000,000,000,000,00
854854158950930 857,0030 680,0030 680,000,000,000,000,000,00
90090001605020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900019695120 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002630025 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090002665048 700,0024 340,0024 340,000,000,000,000,000,00
9009000210385273 700,0024 340,0024 340,000,000,000,000,000,00
90090003430030 000,004 412,824 412,820,000,000,000,000,00
900900039520330 000,004 412,824 412,820,000,000,000,000,00
9009000442105 000,002 774,402 774,400,000,000,000,000,00
90090004951145 000,002 774,402 774,400,000,000,000,000,00
900900154260190 000,0099 695,1999 695,190,000,000,000,000,00
90090015427055 000,0028 375,1128 375,110,000,000,000,000,00
90090015605078 000,00398,70398,700,000,000,000,000,00
90090015105495323 000,00128 469,00128 469,000,000,000,000,000,00
90090095421015 000,008 246,378 246,370,000,000,000,000,00
90090095427015 000,006 021,506 021,500,000,000,000,000,00
90090095430080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605052 631,0020 396,3020 396,300,000,000,000,000,00
90090095605779 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059167 800,0032 317,8032 317,800,000,000,000,000,00
90090095121941409 631,0066 981,9766 981,970,000,000,000,000,00
921921162480160 000,0082 500,0082 500,000,000,000,000,000,00
9219211695517160 000,0082 500,0082 500,000,000,000,000,000,00
9269260541191 896,00597,21597,210,000,000,000,000,00
926926054129305,0080,8980,890,000,000,000,000,00
92692605417025 000,008 443,238 443,23384,970,000,000,000,00
92692605417712 470,004 212,004 212,000,000,000,000,000,00
92692605421015 000,003 755,103 755,100,000,000,000,000,00
9269260542708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605430022 000,009 382,079 382,070,000,000,000,000,00
9269260512290684 671,0026 470,5026 470,50384,970,000,000,000,00
Razem dział0101 324 742,37168 667,54168 667,540,000,000,000,000,00
Razem dział15013 440,0013 440,0013 440,000,000,000,000,000,00
Razem dział600474 000,00126 008,82126 008,82425,000,000,000,000,00
Razem dział70069 000,0049 165,5049 165,500,000,000,000,000,00
Razem dział710236 000,009 272,009 272,000,000,000,000,000,00
Razem dział7502 198 306,001 025 264,591 025 264,5943 295,640,000,000,000,00
Razem dział751789,00394,50394,500,000,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754193 000,0044 231,3144 231,310,000,000,000,000,00
Razem dział75660 000,0014 564,8914 564,890,000,000,000,000,00
Razem dział757240 000,00180 933,09180 933,090,000,000,000,000,00
Razem dział75846 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 077 246,002 895 960,822 895 960,82124 655,580,000,000,000,00
Razem dział85165 000,0034 087,6834 087,68392,060,000,000,000,00
Razem dział8521 807 400,00950 814,28950 814,286 190,470,000,000,000,00
Razem dział85397 455,0014 841,4714 841,475 728,060,000,000,000,00
Razem dział85430 857,0030 680,0030 680,000,000,000,000,000,00
Razem dział900861 331,00226 978,19226 978,190,000,000,000,000,00
Razem dział921160 000,0082 500,0082 500,000,000,000,000,000,00
Razem dział92684 671,0026 470,5026 470,50384,970,000,000,000,00
RAZEM14 039 737,375 894 275,185 894 275,18181 071,780,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108302 500,00720,00
G80180110083080 000,0010 981,41
HRAZEM 16347382 500,0011 701,41
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)82 500,0011 701,41
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142101 500,000,00
M8018010143001 000,000,00
M80180110421015 000,007 158,47
M80180110422030 000,00621,04
M80180110426010 000,000,00
M8018011042705 000,000,00
M80180110430020 000,0014,11
NRAZEM 59612982 500,007 793,62
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,003 907,79
S190 Ogółem (N+P150)82 500,0011 701,41
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)60 310,0760 310,070,000,000,000,000,000,0060 310,070,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe60 310,0760 310,070,000,000,000,000,000,0060 310,070,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)261 778,13261 778,130,000,000,000,000,000,000,000,000,00261 778,130,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe261 778,13261 778,130,000,000,000,000,000,000,000,000,00261 778,130,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)825 095,53825 095,5383 090,0083 090,000,000,000,000,000,000,000,00742 005,530,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.825 095,53825 095,5383 090,0083 090,000,000,000,000,000,000,000,00742 005,530,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)14 431 269,376 887 699,77
A1. Dochody bieżące11 422 612,376 207 396,18
A2. Dochody majątkowe3 008 657,00680 303,59
B. WYDATKI (B1+B2)14 039 737,375 894 275,18
B1. Wydatki bieżące11 208 486,375 759 360,55
B2. Wydatki majątkowe2 831 251,00134 914,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)391 532,00993 424,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 506 735,00308 559,77
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 506 735,00250 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,0058 559,77
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 898 267,001 172 901,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 498 267,00972 901,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych391 532,00391 532,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele400 000,00200 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)5 957 444,925 957 444,92175 762,920,000,00175 762,920,000,005 781 682,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)250 000,00250 000,000,000,000,000,000,000,00250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe250 000,00250 000,000,000,000,000,000,000,00250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty5 707 444,925 707 444,92175 762,920,000,00175 762,920,000,005 531 682,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Zmniejszenie zobowiązań z tytułu umorzenia pożyczek WFOŚiGW o kwotę 143.999,34 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)5 957 444,925 957 444,92175 762,920,000,00175 762,920,000,005 781 682,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)5 957 444,925 957 444,92175 762,920,000,00175 762,920,000,005 781 682,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe250 000,00250 000,000,000,000,000,000,000,00250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe5 707 444,925 707 444,92175 762,920,000,00175 762,920,000,005 531 682,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Zmniejszenie zobowiązań z tytułu umorzenia pożyczek WFOŚiGW o kwotę 143.999,34 zł
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki