Raport: Sprawozdania Budżetowe III kwartał 2011
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
  3. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 2
  4. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
010010953115146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
60060016663058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166724658 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,003 041,223 041,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0047 696,950,0047 696,9547 696,950,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,0075 780,300,0075 780,3075 780,300,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005096041 000,0041 000,000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005745251 137 265,00172 450,590,00170 453,22170 453,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0030 340,000,0030 340,0030 340,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0030 344,650,0030 344,6530 344,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,003 642,100,003 642,103 642,100,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0024 094,860,0024 094,8624 094,860,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0060 047,370,0060 047,3760 047,370,000,000,000,000,000,000,00
75075056201024 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
750750567781624 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00594,000,00594,00594,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00594,000,00594,00594,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510820106 292,006 292,000,006 292,006 292,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108778696 292,006 292,000,006 292,006 292,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,004 440,900,004 440,904 440,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,004 440,900,004 440,904 440,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00474 331,810,00327 800,08327 800,08146 507,5625 514,0324,1729 762,00168 604,00265,000,00
756756150320100,00235,000,00466,50466,50-463,500,00232,0016,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 502,000,0013 877,0013 877,004 625,000,000,002 487,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,008 800,008 800,000,000,000,003 201,000,000,000,00
7567561505002 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561580851411 000,00506 468,810,00355 543,58355 543,58150 669,0625 514,03256,1735 466,00168 604,00265,000,00
756756160310935 600,00929 667,920,00696 361,83696 361,83223 375,63114 585,679 930,46168 195,0025 872,001 343,00158,00
756756160320490 000,00446 136,560,00309 377,70309 377,70132 260,6660 245,264 498,209 673,000,005 142,00772,00
75675616033022 000,0024 007,750,0018 305,1718 305,175 452,582 655,50250,000,000,00130,005,00
75675616034098 300,0094 963,900,0077 085,7777 085,7717 878,1317 878,130,0035 164,0012 075,001 333,005 084,00
75675616036020 000,009 857,000,009 857,009 857,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00690,000,00690,00690,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,00193 526,220,00193 526,22193 197,220,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,00707,400,00707,40707,400,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 767 900,001 699 556,750,001 305 911,091 305 582,09378 967,00195 364,5614 678,66213 032,0037 947,007 948,006 019,00
75675618041020 000,0014 971,300,0014 971,3014 971,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00336 059,950,00336 059,95336 059,950,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0064 036,270,0064 036,2764 036,270,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,002 014,250,002 014,252 014,250,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0049 376,300,009 497,709 497,7039 878,600,000,000,000,000,000,00
7567561809201 400,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044551 894,00467 011,070,00427 132,47427 132,4739 878,600,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00961 759,000,00961 759,00827 359,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 678,850,001 678,851 678,850,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00963 437,850,00963 437,85829 037,850,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 519 565,003 002 749,000,003 002 749,002 751 713,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 519 565,003 002 749,000,003 002 749,002 751 713,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,001 276 083,000,001 276 083,001 276 083,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,001 276 083,000,001 276 083,001 276 083,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00245,280,00245,28245,280,000,000,000,000,000,000,00
75875814203030 220,6530 220,650,0030 220,6530 220,650,000,000,000,000,000,000,00
75875814633019 955,8719 955,870,0019 955,8719 955,870,000,000,000,000,000,000,00
758758148585255 176,5250 421,800,0050 421,8050 421,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016330127 700,0063 850,000,0063 850,0063 850,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010188062128 700,0063 850,000,0063 850,0063 850,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083075 000,0068 007,500,0068 007,5068 007,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174175 000,0068 007,500,0068 007,5068 007,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 371 000,001 058 613,000,001 058 613,001 058 613,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,004 430,390,004 430,394 430,390,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 381 000,001 063 043,390,001 063 043,391 063 043,390,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,003 359,000,003 359,003 359,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,005 540,000,005 540,005 540,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,008 899,000,008 899,008 899,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,0016 310,000,0016 310,0016 310,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,0016 310,000,0016 310,0016 310,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0062 940,000,0062 940,0062 940,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0062 940,000,0062 940,0062 940,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0056 438,000,0056 438,0056 438,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0056 438,000,0056 438,0056 438,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00608,400,00608,40608,400,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00608,400,00608,40608,400,000,000,000,000,000,000,00
852852952030117 000,0094 000,000,0094 000,0094 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529588177117 000,0094 000,000,0094 000,0094 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,0076 976,160,0076 976,1676 976,160,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,004 075,210,004 075,214 075,210,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,0081 051,370,0081 051,3781 051,370,000,000,000,000,000,000,00
85485415203038 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829938 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9219211624400,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116954770,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,008 313,000,008 313,008 313,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,001 467,000,001 467,001 467,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,009 780,000,009 780,009 780,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 279 063,37538 274,370,00538 274,37538 274,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 137 265,00172 450,590,00170 453,22170 453,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
Razem dział750118 604,00114 939,460,00114 939,46114 939,460,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7517 081,006 886,000,006 886,006 886,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 200,001 200,000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 127 767,003 640 915,380,003 056 465,892 921 736,89569 514,66220 878,5914 934,83248 498,00206 551,008 213,006 019,00
Razem dział7585 276 188,524 329 253,800,004 329 253,804 078 217,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801253 700,00131 857,500,00131 857,50131 857,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 671 200,001 302 238,790,001 302 238,791 302 238,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,0081 051,370,0081 051,3781 051,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85438 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00299 577,400,00299 577,40299 577,400,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,009 780,000,009 780,009 780,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 496 622,8910 672 402,290,0010 085 955,439 700 190,43571 512,03222 875,9614 934,83248 498,00206 551,008 213,006 019,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
010010953115146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
60060016663058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166724658 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,003 041,223 041,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0047 696,950,0047 696,9547 696,950,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,0075 780,300,0075 780,3075 780,300,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005096041 000,0041 000,000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005745251 137 265,00172 450,590,00170 453,22170 453,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0030 340,000,0030 340,0030 340,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0030 344,650,0030 344,6530 344,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,003 642,100,003 642,103 642,100,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0024 094,860,0024 094,8624 094,860,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0060 047,370,0060 047,3760 047,370,000,000,000,000,000,000,00
75075056201024 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
750750567781624 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00594,000,00594,00594,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00594,000,00594,00594,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510820106 292,006 292,000,006 292,006 292,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108778696 292,006 292,000,006 292,006 292,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,004 440,900,004 440,904 440,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,004 440,900,004 440,904 440,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00474 331,810,00327 800,08327 800,08146 555,9025 514,0324,1729 762,00168 604,00265,000,00
756756150320100,00235,000,00466,50466,500,500,00232,0016,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 502,000,0013 877,0013 877,004 625,000,000,002 487,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,008 800,008 800,000,000,000,003 201,000,000,000,00
7567561505002 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561580851411 000,00506 468,810,00355 543,58355 543,58151 181,4025 514,03256,1735 466,00168 604,00265,000,00
756756160310935 600,00929 667,920,00696 361,83696 361,83243 236,55114 585,679 930,46168 195,0025 872,001 343,00158,00
756756160320490 000,00446 136,560,00309 377,70309 377,70141 257,0660 245,264 498,209 673,000,005 142,00772,00
75675616033022 000,0024 007,750,0018 305,1718 305,175 952,582 655,50250,000,000,00130,005,00
75675616034098 300,0094 963,900,0077 085,7777 085,7717 878,1317 878,130,0035 164,0012 075,001 333,005 084,00
75675616036020 000,009 857,000,009 857,009 857,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00690,000,00690,00690,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,00193 526,220,00193 526,22193 197,220,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,00707,400,00707,40707,400,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 767 900,001 699 556,750,001 305 911,091 305 582,09408 324,32195 364,5614 678,66213 032,0037 947,007 948,006 019,00
75675618041020 000,0014 971,300,0014 971,3014 971,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00336 059,950,00336 059,95336 059,950,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0064 036,270,0064 036,2764 036,270,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,002 014,250,002 014,252 014,250,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0049 376,300,009 497,709 497,7039 878,600,000,000,000,000,000,00
7567561809201 400,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044551 894,00467 011,070,00427 132,47427 132,4739 878,600,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00961 759,000,00961 759,00827 359,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 678,850,001 678,851 678,850,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00963 437,850,00963 437,85829 037,850,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 519 565,003 002 749,000,003 002 749,002 751 713,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 519 565,003 002 749,000,003 002 749,002 751 713,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,001 276 083,000,001 276 083,001 276 083,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,001 276 083,000,001 276 083,001 276 083,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00245,280,00245,28245,280,000,000,000,000,000,000,00
75875814203030 220,6530 220,650,0030 220,6530 220,650,000,000,000,000,000,000,00
75875814633019 955,8719 955,870,0019 955,8719 955,870,000,000,000,000,000,000,00
758758148585255 176,5250 421,800,0050 421,8050 421,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016330127 700,0063 850,000,0063 850,0063 850,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010188062128 700,0063 850,000,0063 850,0063 850,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083075 000,0068 007,500,0068 007,5068 007,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174175 000,0068 007,500,0068 007,5068 007,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 371 000,001 058 613,000,001 058 613,001 058 613,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,004 430,390,004 430,394 430,390,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 381 000,001 063 043,390,001 063 043,391 063 043,390,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,003 359,000,003 359,003 359,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,005 540,000,005 540,005 540,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,008 899,000,008 899,008 899,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,0016 310,000,0016 310,0016 310,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,0016 310,000,0016 310,0016 310,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0062 940,000,0062 940,0062 940,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0062 940,000,0062 940,0062 940,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0056 438,000,0056 438,0056 438,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0056 438,000,0056 438,0056 438,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00608,400,00608,40608,400,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00608,400,00608,40608,400,000,000,000,000,000,000,00
852852952030117 000,0094 000,000,0094 000,0094 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529588177117 000,0094 000,000,0094 000,0094 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,0076 976,160,0076 976,1676 976,160,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,004 075,210,004 075,214 075,210,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,0081 051,370,0081 051,3781 051,370,000,000,000,000,000,000,00
85485415203038 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829938 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9219211624400,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116954770,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,008 313,000,008 313,008 313,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,001 467,000,001 467,001 467,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,009 780,000,009 780,009 780,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 279 063,37538 274,370,00538 274,37538 274,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 137 265,00172 450,590,00170 453,22170 453,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
Razem dział750118 604,00114 939,460,00114 939,46114 939,460,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7517 081,006 886,000,006 886,006 886,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 200,001 200,000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 127 767,003 640 915,380,003 056 465,892 921 736,89599 384,32220 878,5914 934,83248 498,00206 551,008 213,006 019,00
Razem dział7585 276 188,524 329 253,800,004 329 253,804 078 217,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801253 700,00131 857,500,00131 857,50131 857,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 671 200,001 302 238,790,001 302 238,791 302 238,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,0081 051,370,0081 051,3781 051,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85438 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00299 577,400,00299 577,40299 577,400,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,009 780,000,009 780,009 780,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 496 622,8910 672 402,290,0010 085 955,439 700 190,43601 381,69222 875,9614 934,83248 498,00206 551,008 213,006 019,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 2
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100101062071 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
0100101072271 132 321,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
010010953115146 742,37146 742,370,00146 742,37146 742,370,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
60060016663058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166724658 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,003 041,223 041,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
70070005075040 000,0047 696,950,0047 696,9547 696,950,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,0075 780,300,0075 780,3075 780,300,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005096041 000,0041 000,000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005745251 137 265,00172 450,590,00170 453,22170 453,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0030 340,000,0030 340,0030 340,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0030 344,650,0030 344,6530 344,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,003 642,100,003 642,103 642,100,000,000,000,000,000,000,00
7507502309604 000,0015 000,000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0024 094,860,0024 094,8624 094,860,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040054 310,0060 047,370,0060 047,3760 047,370,000,000,000,000,000,000,00
75075056201024 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
750750567781624 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00594,000,00594,00594,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00594,000,00594,00594,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510820106 292,006 292,000,006 292,006 292,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108778696 292,006 292,000,006 292,006 292,000,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,004 440,900,004 440,904 440,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,004 440,900,004 440,904 440,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310376 300,00474 331,810,00327 800,08327 800,08146 555,9025 514,0324,1729 762,00168 604,00265,000,00
756756150320100,00235,000,00466,50466,500,500,00232,0016,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 502,000,0013 877,0013 877,004 625,000,000,002 487,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,008 800,008 800,000,000,000,003 201,000,000,000,00
7567561505002 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561580851411 000,00506 468,810,00355 543,58355 543,58151 181,4025 514,03256,1735 466,00168 604,00265,000,00
756756160310935 600,00929 667,920,00696 361,83696 361,83243 236,55114 585,679 930,46168 195,0025 872,001 343,00158,00
756756160320490 000,00446 136,560,00309 377,70309 377,70141 257,0660 245,264 498,209 673,000,005 142,00772,00
75675616033022 000,0024 007,750,0018 305,1718 305,175 952,582 655,50250,000,000,00130,005,00
75675616034098 300,0094 963,900,0077 085,7777 085,7717 878,1317 878,130,0035 164,0012 075,001 333,005 084,00
75675616036020 000,009 857,000,009 857,009 857,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,00690,000,00690,00690,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,00193 526,220,00193 526,22193 197,220,000,000,000,000,000,000,00
7567561609101 000,00707,400,00707,40707,400,000,000,000,000,000,000,00
75675616798721 767 900,001 699 556,750,001 305 911,091 305 582,09408 324,32195 364,5614 678,66213 032,0037 947,007 948,006 019,00
75675618041020 000,0014 971,300,0014 971,3014 971,300,000,000,000,000,000,000,00
756756180460439 054,00336 059,950,00336 059,95336 059,950,000,000,000,000,000,000,00
75675618048065 000,0064 036,270,0064 036,2764 036,270,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,002 014,250,002 014,252 014,250,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0049 376,300,009 497,709 497,7039 878,600,000,000,000,000,000,00
7567561809201 400,00553,000,00553,00553,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044551 894,00467 011,070,00427 132,47427 132,4739 878,600,000,000,000,000,000,00
7567562100101 385 973,00961 759,000,00961 759,00827 359,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 678,850,001 678,851 678,850,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,00963 437,850,00963 437,85829 037,850,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 519 565,003 002 749,000,003 002 749,002 751 713,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 519 565,003 002 749,000,003 002 749,002 751 713,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,001 276 083,000,001 276 083,001 276 083,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,001 276 083,000,001 276 083,001 276 083,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00245,280,00245,28245,280,000,000,000,000,000,000,00
75875814203030 220,6530 220,650,0030 220,6530 220,650,000,000,000,000,000,000,00
75875814633019 955,8719 955,870,0019 955,8719 955,870,000,000,000,000,000,000,00
758758148585255 176,5250 421,800,0050 421,8050 421,800,000,000,000,000,000,000,00
8018010108301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801016330127 700,0063 850,000,0063 850,0063 850,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010188062128 700,0063 850,000,0063 850,0063 850,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083075 000,0068 007,500,0068 007,5068 007,500,000,000,000,000,000,000,00
801801108174175 000,0068 007,500,0068 007,5068 007,500,000,000,000,000,000,000,00
80180195200742 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019520097 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958501250 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 371 000,001 058 613,000,001 058 613,001 058 613,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,004 430,390,004 430,394 430,390,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 381 000,001 063 043,390,001 063 043,391 063 043,390,000,000,000,000,000,000,00
8528521320103 400,003 359,000,003 359,003 359,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 600,005 540,000,005 540,005 540,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 000,008 899,000,008 899,008 899,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,0016 310,000,0016 310,0016 310,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,0016 310,000,0016 310,0016 310,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203063 100,0062 940,000,0062 940,0062 940,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 100,0062 940,000,0062 940,0062 940,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203072 000,0056 438,000,0056 438,0056 438,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810172 000,0056 438,000,0056 438,0056 438,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00608,400,00608,40608,400,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00608,400,00608,40608,400,000,000,000,000,000,000,00
852852952030117 000,0094 000,000,0094 000,0094 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529588177117 000,0094 000,000,0094 000,0094 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200783 070,0076 976,160,0076 976,1676 976,160,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 385,004 075,210,004 075,214 075,210,000,000,000,000,000,000,00
853853959026487 455,0081 051,370,0081 051,3781 051,370,000,000,000,000,000,000,00
85485415203038 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829938 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956207368 836,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642418 836,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9219211624400,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116954770,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605200712 470,008 313,000,008 313,008 313,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 201,001 467,000,001 467,001 467,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059754714 671,009 780,000,009 780,009 780,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 279 063,37538 274,370,00538 274,37538 274,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60058 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 137 265,00172 450,590,00170 453,22170 453,221 997,371 997,370,000,000,000,000,00
Razem dział750118 604,00114 939,460,00114 939,46114 939,460,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7517 081,006 886,000,006 886,006 886,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 200,001 200,000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 127 767,003 640 915,380,003 056 465,892 921 736,89599 384,32220 878,5914 934,83248 498,00206 551,008 213,006 019,00
Razem dział7585 276 188,524 329 253,800,004 329 253,804 078 217,800,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801253 700,00131 857,500,00131 857,50131 857,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 671 200,001 302 238,790,001 302 238,791 302 238,790,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85387 455,0081 051,370,0081 051,3781 051,370,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85438 712,0038 712,000,0038 712,0038 712,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900423 336,00299 577,400,00299 577,40299 577,400,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9210,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92614 671,009 780,000,009 780,009 780,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM14 496 622,8910 672 402,290,0010 085 955,439 700 190,43601 381,69222 875,9614 934,83248 498,00206 551,008 213,006 019,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta Nr 2 zawiera uzupełnienie do Korekty Nr 1 tj. w Korekcie Nr 1 poprawiono prawidłowe zbilansowanie "należności pozostałych do zapłaty" w dziale 756 rozdz. 75615 §0310 i §0320; rozdz. 75616 §0310, § 0320 i § 0330.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,00635,23635,230,000,000,000,000,00
010010106057671 789,00471 145,26471 145,260,000,000,000,000,00
010010106059421 211,0016 987,5816 987,580,000,000,000,000,00
01001010191861 143 000,00488 768,07488 768,070,000,000,000,000,00
01001030285010 000,004 484,304 484,300,000,000,000,000,00
01001030389010 000,004 484,304 484,300,000,000,000,000,00
01001095430027 877,3016 073,5716 073,5715,730,000,000,000,00
010010954430143 865,07143 865,07143 865,070,000,000,000,000,00
010010959835171 742,37159 938,64159 938,6415,730,000,000,000,00
15015011663913 440,0013 440,0013 440,000,000,000,000,000,00
150150112180013 440,0013 440,0013 440,000,000,000,000,000,00
60060011605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600116666130 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210140 000,00126 456,38126 456,380,000,000,000,000,00
60060016427010 000,002 091,002 091,000,000,000,000,000,00
600600164300170 000,00141 966,50141 966,50504,000,000,000,000,00
600600166050195 000,0050 814,9650 814,96216,000,000,000,000,00
60060016605929 000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
6006001685505544 000,00325 328,84325 328,84720,000,000,000,000,00
70070005430014 000,006 779,986 779,9884,000,000,000,000,00
70070005459055 000,0043 679,9243 679,920,000,000,000,000,00
700700057959569 000,0050 459,9050 459,9084,000,000,000,000,00
71071004430026 000,0024 568,9024 568,900,000,000,000,000,00
710710046060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100482074126 000,0024 568,9024 568,900,000,000,000,000,00
710710132710110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107101374433110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,0023 406,2823 406,28893,080,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,003 030,443 030,44432,920,000,000,000,00
750750114120800,00400,02400,02133,340,000,000,000,00
750750119204139 445,0029 286,7429 286,741 459,340,000,000,000,00
75075022303050 000,0031 800,0031 800,000,000,000,000,000,00
7507502242109 000,005 553,275 553,270,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228731260 000,0037 353,2737 353,270,000,000,000,000,00
7507502340101 257 500,00754 633,93754 633,9324 482,320,000,000,000,00
75075023404097 000,0096 413,0996 413,090,000,000,000,000,00
750750234110195 505,00119 074,26119 074,268 865,340,000,000,000,00
75075023412033 000,0017 561,1417 561,141 666,340,000,000,000,00
75075023414014 000,0010 185,0010 185,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,006 233,666 233,660,000,000,000,000,00
750750234210164 938,52140 742,97140 742,970,000,000,000,000,00
75075023426010 000,004 141,684 141,680,000,000,000,000,00
75075023427010 000,001 247,711 247,710,000,000,000,000,00
7507502342806 000,004 182,004 182,000,000,000,000,000,00
750750234300100 000,0091 636,3191 636,313 262,000,000,000,000,00
7507502343505 000,002 494,172 494,170,000,000,000,000,00
7507502343607 000,004 511,534 511,530,000,000,000,000,00
7507502343706 000,004 981,014 981,010,000,000,000,000,00
75075023441024 000,0019 366,0519 366,050,000,000,000,000,00
75075023443018 000,009 108,399 108,390,000,000,000,000,00
75075023444045 000,0044 568,0044 568,000,000,000,000,000,00
75075023470015 000,0013 297,4713 297,47345,000,000,000,000,00
75075023606030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231588032 047 943,521 344 378,371 344 378,3738 621,000,000,000,000,00
75075056302015 630,0015 630,0015 630,000,000,000,000,000,00
7507505641102 118,002 107,102 107,100,000,000,000,000,00
750750564120343,00305,22305,220,000,000,000,000,00
7507505641705 858,005 727,665 727,660,000,000,000,000,00
750750564210300,00300,00300,00150,000,000,000,000,00
750750564410500,00477,46477,460,000,000,000,000,00
750750569984624 749,0024 547,4424 547,44150,000,000,000,000,00
75075075430020 000,0019 212,7419 212,740,000,000,000,000,00
750750758012520 000,0019 212,7419 212,740,000,000,000,000,00
7507509529008 000,007 711,007 711,000,000,000,000,000,00
75075095303010 000,006 350,006 350,000,000,000,000,000,00
75075095663910 080,0010 080,0010 080,000,000,000,000,000,00
750750958841428 080,0024 141,0024 141,000,000,000,000,000,00
75175101411092,0050,6850,6825,340,000,000,000,00
75175101412017,008,228,224,110,000,000,000,00
751751014170680,00457,36457,3646,040,000,000,000,00
7517510188252789,00516,26516,2675,490,000,000,000,00
751751084110302,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108412049,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510841702 001,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510842101 700,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510843001 945,000,000,000,000,000,000,000,00
751751084410295,0085,2585,250,000,000,000,000,00
751751081011796 292,0085,2585,250,000,000,000,000,00
752752124300500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521280264500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547540430002 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
75475404791582 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
75475412303018 000,0013 655,2813 655,280,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00721,78721,78353,340,000,000,000,00
75475412417014 000,006 369,366 369,36950,530,000,000,000,00
75475412421055 800,0023 780,7223 780,720,080,000,000,000,00
75475412426018 000,0013 999,5013 999,500,000,000,000,000,00
7547541242704 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243008 000,005 676,205 676,200,000,000,000,000,00
7547541243702 000,001 230,001 230,000,000,000,000,000,00
7547541244309 000,006 945,506 945,500,000,000,000,000,00
75475412113316130 800,0072 378,3472 378,341 303,950,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541480468200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142101 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475421803851 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475495630060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
754754958254960 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
75675647410045 000,0019 498,5219 498,52832,000,000,000,000,00
75675647421015 000,001 229,101 229,100,000,000,000,000,00
756756478471360 000,0020 727,6220 727,62832,000,000,000,000,00
757757028110262 000,00258 032,21258 032,210,000,000,000,000,00
7577570284569262 000,00258 032,21258 032,210,000,000,000,000,00
75875818481024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138624 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020120 000,0087 868,6987 868,693 070,760,000,000,000,00
8018010140101 820 000,001 399 117,541 399 117,5442 796,930,000,000,000,00
801801014040145 000,00139 386,92139 386,9271,340,000,000,000,00
801801014110295 000,00251 449,76251 449,7624 127,220,000,000,000,00
80180101412047 000,0038 636,8538 636,853 715,180,000,000,000,00
801801014210297 000,00169 778,43169 778,430,000,000,000,000,00
8018010142404 000,00625,62625,620,000,000,000,000,00
80180101426040 000,0023 676,4223 676,420,000,000,000,000,00
801801014270143 000,0090 452,2490 452,240,000,000,000,000,00
8018010142801 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
80180101430030 650,0017 982,4217 982,4297,260,000,000,000,00
8018010143504 000,00292,40292,400,000,000,000,000,00
8018010143706 000,004 379,664 379,660,000,000,000,000,00
8018010144104 000,002 269,102 269,100,000,000,000,000,00
8018010144306 000,003 027,803 027,800,000,000,000,000,00
801801014440115 000,00115 000,00115 000,000,000,000,000,000,00
801801016050395 400,006 900,006 900,000,000,000,000,000,00
80180101605910 000,004 920,004 920,000,000,000,000,000,00
801801011598713 483 050,002 356 103,852 356 103,8573 878,690,000,000,000,00
80180103302018 000,0011 825,8811 825,88485,200,000,000,000,00
801801034010219 000,00144 994,81144 994,815 248,060,000,000,000,00
80180103404017 000,0014 377,2014 377,200,000,000,000,000,00
80180103411034 000,0025 515,9225 515,923 061,540,000,000,000,00
8018010341206 000,004 139,944 139,94496,730,000,000,000,00
8018010342101 400,0046,9446,940,000,000,000,000,00
8018010342401 000,0069,9969,990,000,000,000,000,00
801801034410600,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180103117504309 000,00212 970,68212 970,689 291,530,000,000,000,00
80180104231017 000,005 604,085 604,080,000,000,000,000,00
80180104430020 000,0017 361,6717 361,670,000,000,000,000,00
801801048751537 000,0022 965,7522 965,750,000,000,000,000,00
80180110302052 000,0039 481,9039 481,901 525,180,000,000,000,00
801801104010830 000,00651 452,31651 452,3121 952,740,000,000,000,00
80180110404067 000,0062 561,0862 561,080,000,000,000,000,00
801801104110136 500,00110 201,42110 201,4211 684,170,000,000,000,00
80180110412021 000,0014 955,3814 955,381 767,610,000,000,000,00
8018011041405 000,004 338,004 338,000,000,000,000,000,00
8018011041703 000,00310,00310,000,000,000,000,000,00
801801104210162 000,00124 639,15124 639,150,000,000,000,000,00
8018011042402 000,00570,00570,000,000,000,000,000,00
80180110426032 000,0029 999,4729 999,470,000,000,000,000,00
80180110427030 000,00862,12862,120,000,000,000,000,00
801801104280500,0086,0086,000,000,000,000,000,00
80180110430013 000,009 189,009 189,000,000,000,000,000,00
8018011043501 000,00540,13540,130,000,000,000,000,00
8018011043704 000,002 743,662 743,660,000,000,000,000,00
8018011044102 000,00916,44916,440,000,000,000,000,00
8018011044304 000,002 110,002 110,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
801801101560811 425 000,001 114 956,061 114 956,0636 929,700,000,000,000,00
80180113401075 000,0050 048,4850 048,481 820,190,000,000,000,00
8018011340406 000,005 265,375 265,370,000,000,000,000,00
80180113411012 000,008 390,378 390,37999,950,000,000,000,00
8018011341202 000,001 206,781 206,78162,250,000,000,000,00
80180113421050 000,0029 927,1129 927,110,000,000,000,000,00
80180113427011 546,00244,00244,000,000,000,000,000,00
801801134300170 000,00101 031,29101 031,29188,000,000,000,000,00
801801134360700,00250,00250,000,000,000,000,000,00
8018011344303 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
80180113123204333 846,00199 963,40199 963,403 170,390,000,000,000,00
80180146430017 000,005 372,505 372,500,000,000,000,000,00
801801468524717 000,005 372,505 372,500,000,000,000,000,00
80180148401095 000,0074 945,2174 945,212 375,320,000,000,000,00
8018014840407 600,007 107,867 107,860,000,000,000,000,00
80180148411015 000,0012 187,3612 187,361 320,670,000,000,000,00
8018014841202 200,001 801,061 801,06214,280,000,000,000,00
8018014842102 000,00983,61983,610,000,000,000,000,00
80180148422067 300,0039 031,8639 031,862 647,800,000,000,000,00
80180148426020 000,0015 086,7515 086,750,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00240,00240,000,000,000,000,000,00
8018014844404 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
80180148118659214 600,00155 883,71155 883,716 558,070,000,000,000,00
80180195401013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541174 201,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120400,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954127682,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195417720 317,0018 017,9818 017,9817,000,000,000,000,00
8018019541797 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 600,00184,80184,800,000,000,000,000,00
8018019542174 260,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
80180195430712 200,0011 985,7811 985,780,000,000,000,000,00
801801954417840,00217,30217,300,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
8018019513142784 000,0048 405,8648 405,8617,000,000,000,000,00
8518515342102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902142 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,00434,94434,9433,460,000,000,000,00
851851544120500,0039,4639,460,000,000,000,000,00
85185154417020 000,0013 720,0313 720,030,000,000,000,000,00
85185154421029 320,0023 116,4723 116,47248,500,000,000,000,00
851851544260500,0039,0739,070,000,000,000,000,00
85185154430016 000,0010 877,1210 877,120,000,000,000,000,00
851851544370100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515411554567 920,0048 227,0948 227,09281,960,000,000,000,00
85285202433025 000,0022 683,9022 683,900,000,000,000,000,00
852852029038425 000,0022 683,9022 683,900,000,000,000,000,00
8528520542103 000,001 196,891 196,890,000,000,000,000,00
85285205902673 000,001 196,891 196,890,000,000,000,000,00
8528521231101 314 567,001 013 296,671 013 296,670,000,000,000,000,00
85285212401023 000,0015 446,0015 446,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411020 500,0016 381,9016 381,90333,310,000,000,000,00
852852124120723,00421,75421,75120,500,000,000,000,00
8528521242102 910,001 318,131 318,130,000,000,000,000,00
8528521243005 000,003 012,023 012,020,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
8528521247001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852121231041 371 000,001 053 176,471 053 176,47453,810,000,000,000,00
85285213413011 650,009 252,889 252,880,000,000,000,000,00
852852139019511 650,009 252,889 252,880,000,000,000,000,00
85285214311037 100,0024 873,5924 873,590,000,000,000,000,00
852852148917637 100,0024 873,5924 873,590,000,000,000,000,00
85285216311078 900,0063 137,7563 137,750,000,000,000,000,00
852852168917878 900,0063 137,7563 137,750,000,000,000,000,00
852852194010121 000,0086 781,4586 781,453 093,110,000,000,000,00
85285219404013 000,0012 927,6512 927,650,000,000,000,000,00
85285219411022 000,0015 876,7915 876,791 153,150,000,000,000,00
8528521941203 500,001 960,781 960,7861,380,000,000,000,00
8528521942106 500,004 446,274 446,270,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943005 000,00806,53806,5348,360,000,000,000,00
852852194370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944102 000,00729,46729,460,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944403 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
8528521947003 000,00620,00620,000,000,000,000,000,00
85285219137471182 000,00127 948,93127 948,934 356,000,000,000,000,00
852852284110800,00509,76509,7663,720,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,003 200,003 200,00100,990,000,000,000,00
85285228984806 000,003 709,763 709,76164,710,000,000,000,00
852852953110169 697,00105 758,58105 758,580,000,000,000,000,00
8528529589257169 697,00105 758,58105 758,580,000,000,000,000,00
85385395311910 233,001 900,001 900,000,000,000,000,000,00
85385395401725 000,0015 260,9115 260,91582,420,000,000,000,00
8538539540194 372,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541175 287,002 217,962 217,96305,930,000,000,000,00
853853954127720,00341,11341,1147,050,000,000,000,00
85385395417717 000,006 083,006 083,0047,000,000,000,000,00
8538539542174 643,00350,00350,000,000,000,000,000,00
85385395430730 000,008 854,298 854,290,000,000,000,000,00
853853954377200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8538539512272597 455,0035 207,2735 207,27982,400,000,000,000,00
85485415324030 857,0030 680,0030 680,000,000,000,000,000,00
85485415326017 533,0014 560,0014 560,000,000,000,000,000,00
854854159276948 390,0045 240,0045 240,000,000,000,000,000,00
90090001605020 000,001 581,681 581,680,000,000,000,000,00
900900019695120 000,001 581,681 581,680,000,000,000,000,00
90090002630025 000,0024 899,0024 899,000,000,000,000,000,00
90090002665048 700,0048 680,0048 680,000,000,000,000,000,00
9009000210385273 700,0073 579,0073 579,000,000,000,000,000,00
90090003430030 000,007 984,377 984,370,000,000,000,000,00
900900039520330 000,007 984,377 984,370,000,000,000,000,00
9009000442105 000,003 544,403 544,400,000,000,000,000,00
90090004951145 000,003 544,403 544,400,000,000,000,000,00
900900154260190 000,00117 758,82117 758,820,000,000,000,000,00
90090015427055 000,0033 217,8433 217,840,000,000,000,000,00
90090015605088 000,00706,20706,200,000,000,000,000,00
90090015105495333 000,00151 682,86151 682,860,000,000,000,000,00
90090095421030 000,0012 228,6212 228,620,000,000,000,000,00
90090095427030 000,008 021,508 021,500,000,000,000,000,00
90090095430050 000,0030,3030,300,000,000,000,000,00
90090095605052 631,0023 289,1023 289,100,000,000,000,000,00
90090095605779 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956059167 800,0051 837,8051 837,800,000,000,000,000,00
90090095121941409 631,0095 407,3295 407,320,000,000,000,000,00
921921162480160 000,00124 100,00124 100,000,000,000,000,000,00
9219211695517160 000,00124 100,00124 100,000,000,000,000,000,00
9269260541191 896,001 290,291 290,290,000,000,000,000,00
926926054129305,00174,99174,990,000,000,000,000,00
92692605417025 000,0012 385,2012 385,20235,030,000,000,000,00
92692605417712 470,009 102,009 102,000,000,000,000,000,00
92692605421015 000,004 208,134 208,130,000,000,000,000,00
9269260542708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605430022 000,0012 148,2412 148,240,000,000,000,000,00
9269260512290684 671,0039 308,8539 308,85235,030,000,000,000,00
Razem dział0101 324 742,37653 191,01653 191,0115,730,000,000,000,00
Razem dział15013 440,0013 440,0013 440,000,000,000,000,000,00
Razem dział600574 000,00325 328,84325 328,84720,000,000,000,000,00
Razem dział70069 000,0050 459,9050 459,9084,000,000,000,000,00
Razem dział710236 000,0024 568,9024 568,900,000,000,000,000,00
Razem dział7502 220 217,521 478 919,561 478 919,5640 230,340,000,000,000,00
Razem dział7517 081,00601,51601,5175,490,000,000,000,00
Razem dział752500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754194 500,00135 218,34135 218,341 303,950,000,000,000,00
Razem dział75660 000,0020 727,6220 727,62832,000,000,000,000,00
Razem dział757262 000,00258 032,21258 032,210,000,000,000,000,00
Razem dział75824 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 903 496,004 116 621,814 116 621,81129 845,380,000,000,000,00
Razem dział85169 920,0048 227,0948 227,09281,960,000,000,000,00
Razem dział8521 884 347,001 411 738,751 411 738,754 974,520,000,000,000,00
Razem dział85397 455,0035 207,2735 207,27982,400,000,000,000,00
Razem dział85448 390,0045 240,0045 240,000,000,000,000,000,00
Razem dział900871 331,00333 779,63333 779,630,000,000,000,000,00
Razem dział921160 000,00124 100,00124 100,000,000,000,000,000,00
Razem dział92684 671,0039 308,8539 308,85235,030,000,000,000,00
RAZEM14 105 090,899 114 711,299 114 711,29179 580,800,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)408 314,23408 314,230,000,000,000,000,000,00408 314,230,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe408 314,23408 314,230,000,000,000,000,000,00408 314,230,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)303 857,26303 857,260,000,000,000,000,000,000,000,000,00303 857,260,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe303 857,26303 857,260,000,000,000,000,000,000,000,000,00303 857,260,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)468 101,24468 101,24134 400,00134 400,000,000,000,000,000,000,000,00333 701,240,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.428 222,64428 222,64134 400,00134 400,000,000,000,000,000,000,000,00293 822,640,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.39 878,6039 878,600,000,000,000,000,000,000,000,000,0039 878,600,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)14 496 622,8910 085 955,43
A1. Dochody bieżące11 736 810,029 236 359,87
A2. Dochody majątkowe2 759 812,87849 595,56
B. WYDATKI (B1+B2)14 105 090,899 114 711,29
B1. Wydatki bieżące11 607 839,898 324 794,48
B2. Wydatki majątkowe2 497 251,00789 916,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)391 532,00971 244,14
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 506 735,001 029 704,77
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
1 506 735,00971 145,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,00471 145,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,0058 559,77
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 898 267,001 520 417,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 498 267,001 220 417,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych391 532,00391 532,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele400 000,00300 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)6 331 073,926 331 073,92166 087,920,000,00166 087,920,000,006 164 986,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)6 331 073,926 331 073,92166 087,920,000,00166 087,920,000,006 164 986,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe971 145,00971 145,000,000,000,000,000,000,00971 145,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe5 359 928,925 359 928,92166 087,920,000,00166 087,920,000,005 193 841,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,00471 145,000,00
2na współfinansowanie (udział własny)XX471 145,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Zmniejszenie zobowiązań z tytułu umorzenia pożyczek WFOŚiGW o kwotę 143.999,34 zł.
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki