Raport: Sprawozdania Budżetowe IV kwartał 2011
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-ST, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 12. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010106207391 532,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010107227391 532,00391 532,000,00391 532,00391 532,000,000,000,000,000,000,000,00
010010952010275 447,47275 447,470,00275 447,47275 447,470,000,000,000,000,000,000,00
010010953115275 447,47275 447,470,00275 447,47275 447,470,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
60060016663058 000,0058 000,000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166724658 000,0058 000,000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504703 265,005 038,590,003 041,223 041,222 267,372 267,37270,000,000,000,000,00
70070005075057 000,0061 829,530,0061 829,5361 829,530,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 050 000,00110 564,700,00110 564,70110 564,700,000,000,000,000,000,000,00
7007000508703 000,002 934,750,002 934,752 934,750,000,000,000,000,000,000,00
70070005096041 000,0041 000,000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005745251 154 265,00221 367,570,00219 370,20219 370,202 267,372 267,37270,000,000,000,000,00
75075011201039 445,0039 445,000,0039 445,0039 445,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360100,004,650,004,654,650,000,000,000,000,000,000,00
750750118013139 545,0039 449,650,0039 449,6539 449,650,000,000,000,000,000,000,00
7507502306905 000,006 059,110,006 059,116 059,110,000,000,000,000,000,000,00
75075023096021 000,0020 550,000,0020 550,0020 550,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0031 109,020,0031 109,0231 109,020,000,000,000,000,000,000,00
75075023200717 310,0017 310,410,0017 310,4117 310,410,000,000,000,000,000,000,00
750750238040073 310,0075 028,540,0075 028,5475 028,540,000,000,000,000,000,000,00
75075056201024 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
750750567781624 749,0024 547,440,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,000,000,00
751751012010789,00789,000,00789,00789,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862789,00789,000,00789,00789,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108201012 192,0011 909,090,0011 909,0911 909,090,000,000,000,000,000,000,00
751751087786912 192,0011 909,090,0011 909,0911 909,090,000,000,000,000,000,000,00
752752122010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7527521277974500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227001 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412788661 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178200,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
7567560103509 000,006 326,900,006 326,906 326,900,000,000,000,000,000,000,00
75675601767079 000,006 326,900,006 326,906 326,900,000,000,000,000,000,000,00
756756150310406 300,00474 019,810,00434 286,56434 286,5639 915,4239 915,42182,1739 683,00224 806,00427,002 048,00
756756150320100,00235,000,00503,50503,500,500,50269,0021,000,000,000,00
75675615033018 400,0018 502,000,0018 503,0018 503,000,000,001,00829,000,000,000,00
75675615034010 600,008 800,000,008 800,008 800,000,000,000,004 269,000,000,000,00
7567561505002 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561580851441 000,00506 156,810,00466 693,06466 693,0639 915,9239 915,92452,1744 802,00224 806,00427,002 048,00
756756160310835 600,00930 480,920,00843 829,48843 829,48100 013,82100 013,8213 362,38224 261,0034 496,002 226,00473,00
756756160320490 000,00445 171,560,00403 980,00403 980,0046 021,9246 021,924 830,3612 898,000,006 225,00157,00
75675616033022 000,0023 989,750,0022 504,5722 504,571 742,381 742,38257,200,000,00154,000,00
75675616034086 300,0094 063,900,0086 998,2086 998,207 365,707 365,70300,0045 393,0016 100,001 333,000,00
75675616036012 667,009 857,000,009 857,009 857,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561604301 000,001 010,000,001 010,001 010,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500260 000,00268 633,160,00268 743,16268 743,160,000,00110,000,000,000,000,00
7567561609101 000,0039 301,570,00728,77728,7738 572,800,000,000,000,000,000,00
75675616798721 708 567,001 812 507,860,001 637 651,181 637 651,18193 716,62155 143,8218 859,94282 552,0050 596,009 938,00630,00
75675618041020 000,0020 618,600,0020 618,6020 618,600,000,000,000,000,000,000,00
756756180460446 054,00602 201,630,00452 556,63452 556,63149 831,8018 629,80186,800,000,000,000,00
75675618048065 000,0067 580,020,0067 580,0267 580,020,000,000,000,000,000,000,00
7567561804905 000,002 014,250,002 014,252 014,250,000,000,000,000,000,000,00
75675618091021 440,0016 988,330,0013 061,8313 061,833 926,500,000,000,000,000,000,00
7567561809201 400,00600,660,00600,66600,660,000,000,000,000,000,000,00
7567561880044558 894,00710 003,490,00556 431,99556 431,99153 758,3018 629,80186,800,000,000,000,00
7567562100101 385 973,001 409 542,000,001 409 604,001 361 740,000,000,0062,000,000,000,000,00
7567562100202 000,001 947,710,001 947,712 211,360,000,000,000,000,000,000,00
75675621764071 387 973,001 411 489,710,001 411 551,711 363 951,360,000,0062,000,000,000,000,00
7587580129203 519 565,003 519 565,000,003 519 565,003 268 529,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 519 565,003 519 565,000,003 519 565,003 268 529,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 701 447,001 701 447,000,001 701 447,001 701 447,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 701 447,001 701 447,000,001 701 447,001 701 447,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409205 000,00962,710,00962,71962,710,000,000,000,000,000,000,00
75875814203030 220,6530 220,650,0030 220,6530 220,650,000,000,000,000,000,000,00
75875814633019 955,8719 955,870,0019 955,8719 955,870,000,000,000,000,000,000,00
758758148585255 176,5251 139,230,0051 139,2351 139,230,000,000,000,000,000,000,00
801801016330127 700,00127 700,000,00127 700,00127 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010187232127 700,00127 700,000,00127 700,00127 700,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110083085 000,00113 113,140,00113 113,14113 113,140,000,000,000,000,000,000,00
801801108174185 000,00113 113,140,00113 113,14113 113,140,000,000,000,000,000,000,00
80180195200788 672,0088 411,960,0088 411,9688 411,960,000,000,000,000,000,000,00
80180195200915 648,007 500,000,007 500,007 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195620710 200,0010 200,000,0010 200,0010 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019562091 800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019597428116 320,00106 111,960,00106 111,96106 111,960,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 398 000,001 393 798,840,001 393 798,841 393 798,840,000,000,000,000,000,000,00
85285212236010 000,006 209,190,006 209,196 209,190,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 408 000,001 400 008,030,001 400 008,031 400 008,030,000,000,000,000,000,000,00
8528521320104 704,004 653,490,004 653,494 653,490,000,000,000,000,000,000,00
8528521320306 151,006 151,000,006 151,006 151,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010510 855,0010 804,490,0010 804,4910 804,490,000,000,000,000,000,000,00
85285214203027 100,0027 100,000,0027 100,0027 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852148809627 100,0027 100,000,0027 100,0027 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285216203065 020,0065 020,000,0065 020,0065 020,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809865 020,0065 020,000,0065 020,0065 020,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203077 388,0077 388,000,0077 388,0077 388,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810177 388,0077 388,000,0077 388,0077 388,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00831,600,00831,60831,600,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00831,600,00831,60831,600,000,000,000,000,000,000,00
85285278201013 299,0013 298,340,0013 298,3413 298,340,000,000,000,000,000,000,00
852852788814013 299,0013 298,340,0013 298,3413 298,340,000,000,000,000,000,000,00
8528529520104 400,004 200,000,004 200,004 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030127 000,00127 000,000,00127 000,00127 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529590187131 400,00131 200,000,00131 200,00131 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395200776 977,0074 177,250,0074 177,2574 177,250,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 076,003 927,050,003 927,053 927,050,000,000,000,000,000,000,00
853853959026481 053,0078 104,300,0078 104,3078 104,300,000,000,000,000,000,000,00
85485415203061 083,0061 083,000,0061 083,0061 083,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829961 083,0061 083,000,0061 083,0061 083,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906904 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090019916094 500,004 034,760,004 034,764 034,760,000,000,000,000,000,000,00
90090095244050 000,0042 212,560,0042 212,5642 212,560,000,000,000,000,000,000,00
900900956207296 409,00295 542,640,00295 542,64295 542,640,000,000,000,000,000,000,00
9009009599642346 409,00337 755,200,00337 755,20337 755,200,000,000,000,000,000,000,00
9219211620203 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116950573 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605200714 504,0514 469,600,0014 469,6014 469,600,000,000,000,000,000,000,00
9269260520092 559,952 558,400,002 558,402 558,400,000,000,000,000,000,000,00
926926059754717 064,0017 028,000,0017 028,0017 028,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział010666 979,47666 979,470,00666 979,47666 979,470,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 880,001 165,630,001 165,631 165,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60058 000,0058 000,000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 154 265,00221 367,570,00219 370,20219 370,202 267,372 267,37270,000,000,000,000,00
Razem dział750137 604,00139 025,630,00139 025,63139 025,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75112 981,0012 698,090,0012 698,0912 698,090,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7541 200,001 200,000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7564 105 434,004 446 484,770,004 078 654,844 031 054,49387 390,84213 689,5419 560,91327 354,00275 402,0010 365,002 678,00
Razem dział7585 276 188,525 272 151,230,005 272 151,235 021 115,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801329 020,00346 925,100,00346 925,10346 925,100,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 734 062,001 725 650,460,001 725 650,461 725 650,460,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85381 053,0078 104,300,0078 104,3078 104,300,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85461 083,0061 083,000,0061 083,0061 083,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900350 909,00341 789,960,00341 789,96341 789,960,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9213 600,003 600,000,003 600,003 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92617 064,0017 028,000,0017 028,0017 028,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM13 991 822,9913 393 753,210,0013 023 925,9112 725 289,56389 658,21215 956,9119 830,91327 354,00275 402,0010 365,002 678,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605050 000,0026 799,9126 799,910,000,000,000,000,00
010010106057740 789,00740 788,97740 788,970,000,000,000,000,00
010010106059352 211,00352 211,00352 211,000,000,000,000,000,00
01001010191861 143 000,001 119 799,881 119 799,880,000,000,000,000,00
01001030285010 000,007 780,407 780,400,000,000,000,000,00
01001030389010 000,007 780,407 780,400,000,000,000,000,00
01001095430030 400,9322 178,0622 178,060,000,000,000,000,00
010010954430270 046,54270 046,54270 046,540,000,000,000,000,00
010010959835300 447,47292 224,60292 224,600,000,000,000,000,00
15015011663913 440,000,000,000,000,000,000,000,00
150150112180013 440,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011605030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600116666130 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164210222 500,00222 500,00222 164,331 009,800,000,0026 092,770,00
6006001642703 000,002 091,002 091,000,000,000,000,000,00
600600164300160 000,00160 000,00159 016,1834 043,250,000,0029 370,800,00
600600166050195 000,00172 713,30172 713,300,000,000,000,000,00
60060016605929 000,007 790,007 790,000,000,000,000,000,00
6006001685505609 500,00565 094,30563 774,8135 053,050,000,0055 463,570,00
70070005430014 000,0012 320,7112 320,710,000,000,000,000,00
70070005459055 000,0043 679,9243 679,920,000,000,000,000,00
700700057959569 000,0056 000,6356 000,630,000,000,000,000,00
71071004430026 000,0026 000,0024 568,9011 906,400,000,000,000,00
710710046060100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107100482074126 000,0026 000,0024 568,9011 906,400,000,000,000,00
710710132710110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107101374433110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011401031 000,0031 000,0031 000,000,000,000,000,000,00
7507501140402 450,002 450,002 450,000,000,000,000,000,00
7507501141105 195,005 195,005 195,000,000,000,000,000,00
750750114120800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
750750119204139 445,0039 445,0039 445,000,000,000,000,000,00
75075022303050 000,0040 700,0040 700,000,000,000,000,000,00
7507502242109 000,006 073,666 073,660,000,000,000,000,00
7507502243001 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
750750228731260 000,0047 773,6647 773,660,000,000,000,000,00
7507502340101 019 900,001 019 572,75991 589,5827 983,170,000,000,000,00
75075023404097 000,0097 000,0096 413,0985 586,490,000,000,000,00
750750234110162 505,00162 505,00146 112,5024 624,390,000,000,000,00
75075023412033 000,0026 042,4822 623,583 418,900,000,000,000,00
75075023414014 000,0013 169,0013 169,000,000,000,000,000,00
75075023417010 000,007 300,317 214,0186,300,000,000,000,00
750750234210214 832,52205 998,26204 742,491 255,770,000,000,000,00
75075023426010 000,005 378,605 378,600,000,000,000,000,00
75075023427020 000,0019 794,5119 794,510,000,000,000,000,00
7507502342806 000,004 242,004 242,000,000,000,000,000,00
750750234300177 432,00176 520,26175 913,35551,110,000,000,000,00
7507502343505 000,002 773,482 773,480,000,000,000,000,00
7507502343609 000,005 642,545 642,540,000,000,000,000,00
7507502343707 000,005 602,475 602,470,000,000,000,000,00
75075023441020 000,0018 830,6218 742,6288,000,000,000,000,00
75075023443013 000,0011 086,8511 086,850,000,000,000,000,00
75075023444044 568,0044 568,0044 568,000,000,000,000,000,00
75075023470019 000,0017 630,4717 630,470,000,000,000,000,00
75075023606030 000,0029 529,8429 529,840,000,000,000,000,00
750750231588031 912 237,521 873 187,441 822 768,98143 594,130,000,000,000,00
75075056302015 630,0015 630,0015 630,000,000,000,000,000,00
7507505641102 118,002 107,102 107,100,000,000,000,000,00
750750564120343,00305,22305,220,000,000,000,000,00
7507505641705 858,005 727,665 727,660,000,000,000,000,00
750750564210300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750564410500,00477,46477,460,000,000,000,000,00
750750569984624 749,0024 547,4424 547,440,000,000,000,000,00
75075075430020 000,0019 212,7419 212,740,000,000,000,000,00
750750758012520 000,0019 212,7419 212,740,000,000,000,000,00
7507509529008 000,007 711,007 711,000,000,000,000,000,00
75075095303010 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
75075095663910 080,000,000,000,000,000,000,000,00
750750958841428 080,0013 711,0013 711,000,000,000,000,000,00
75175101411092,0092,0092,000,000,000,000,000,00
75175101412017,0017,0017,000,000,000,000,000,00
751751014170680,00680,00680,000,000,000,000,000,00
7517510188252789,00789,00789,000,000,000,000,000,00
7517510830305 900,005 900,005 900,000,000,000,000,000,00
751751084110302,00302,00302,000,000,000,000,000,00
75175108412049,0049,0049,000,000,000,000,000,00
7517510841702 001,002 001,002 001,000,000,000,000,000,00
7517510842101 700,001 700,001 700,000,000,000,000,000,00
7517510843001 945,001 662,091 662,090,000,000,000,000,00
751751084410295,00295,00295,000,000,000,000,000,00
7517510810420912 192,0011 909,0911 909,090,000,000,000,000,00
752752124300500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
7527521280264500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
7547540430002 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
75475404791582 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
75475412303018 000,0014 609,5214 609,520,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 292,561 292,560,000,000,000,000,00
75475412417010 000,008 759,898 759,890,000,000,000,000,00
75475412421055 800,0035 771,2735 154,50616,770,000,000,000,00
75475412426021 000,0020 327,0620 327,060,000,000,000,000,00
7547541242703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243008 000,006 506,906 396,2061,500,000,000,000,00
7547541243702 000,001 631,141 631,140,000,000,000,000,00
75475412443011 000,0010 368,5010 368,500,000,000,000,000,00
75475412113316130 800,0099 266,8498 539,37678,270,000,000,000,00
754754144210200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547541480378200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7547542142101 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475421803851 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
75475495630060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
754754958254960 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
75675647410045 000,0026 011,7226 011,720,000,000,000,000,00
7567564742105 000,004 551,254 551,250,000,000,000,000,00
756756478471350 000,0030 562,9730 562,970,000,000,000,000,00
757757028110382 000,00347 840,26347 831,089,180,000,000,000,00
7577570284569382 000,00347 840,26347 831,089,180,000,000,000,00
75875818481024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138624 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020123 100,00122 964,74122 964,743 153,900,000,000,000,00
8018010140101 917 400,001 914 170,941 914 170,9444 173,820,000,000,000,00
801801014040139 600,00139 386,92139 386,92149 765,320,000,000,000,00
801801014110330 100,00328 686,16328 686,1648 107,840,000,000,000,00
80180101412050 855,0050 563,5350 563,537 326,620,000,000,000,00
801801014210221 150,00220 761,36220 761,3647 990,000,000,003 307,000,00
8018010142401 300,00694,62694,620,000,000,000,000,00
80180101426033 945,0029 846,3329 846,33545,080,000,000,000,00
80180101427099 900,0099 187,2499 187,240,000,000,006 823,000,00
8018010142801 000,00340,00340,000,000,000,000,000,00
80180101430028 650,0024 746,6224 746,621 117,160,000,000,000,00
8018010143501 000,00380,12380,120,000,000,000,000,00
8018010143706 700,005 990,125 990,120,000,000,000,000,00
8018010144104 000,002 690,422 690,420,000,000,000,000,00
8018010144306 000,004 081,804 081,800,000,000,000,000,00
801801014440115 000,00115 000,00115 000,000,000,000,000,000,00
801801016050399 000,00396 580,83396 580,830,000,000,000,000,00
80180101605917 500,0017 120,0017 120,000,000,000,000,000,00
801801011598713 496 200,003 473 191,753 473 191,75302 179,740,000,0010 130,000,00
80180103302016 400,0016 304,8116 304,81450,950,000,000,000,00
801801034010200 800,00200 553,47200 553,474 956,630,000,000,000,00
80180103404014 500,0014 377,2014 377,2013 505,160,000,000,000,00
80180103411034 900,0034 721,0634 721,065 153,560,000,000,000,00
8018010341205 800,005 639,815 639,81792,340,000,000,000,00
801801034210400,00255,12255,120,000,000,000,000,00
801801034240150,0069,9969,990,000,000,000,000,00
80180103444012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
80180103113094284 950,00283 921,46283 921,4624 858,640,000,000,000,00
80180104231017 000,0010 467,7210 467,720,000,000,000,000,00
80180104430033 000,0032 401,0332 401,030,000,000,000,000,00
801801048751550 000,0042 868,7542 868,750,000,000,000,000,00
80180110302056 000,0055 936,0255 936,021 542,560,000,000,000,00
801801104010898 500,00898 012,47898 012,4723 122,900,000,000,000,00
80180110404062 600,0062 561,0862 561,0870 006,660,000,000,000,00
801801104110148 000,00146 715,72146 715,7223 457,610,000,000,000,00
80180110412021 000,0020 646,7220 646,723 411,710,000,000,000,00
8018011041405 200,005 037,005 037,000,000,000,000,000,00
801801104170500,00310,00310,000,000,000,000,000,00
801801104210174 000,00173 722,20173 722,2019 940,560,000,000,000,00
8018011042401 000,00863,00863,000,000,000,000,000,00
80180110426036 000,0035 744,6735 744,67278,720,000,000,000,00
8018011042701 000,00862,12862,120,000,000,000,000,00
801801104280500,0086,0086,000,000,000,000,000,00
80180110430013 000,0012 548,2212 548,22442,800,000,000,000,00
8018011043501 000,00715,57715,570,000,000,000,000,00
8018011043704 000,003 694,473 694,470,000,000,000,000,00
8018011044102 000,001 672,771 672,770,000,000,000,000,00
8018011044304 000,003 999,003 999,000,000,000,000,000,00
80180110444060 000,0060 000,0060 000,000,000,000,000,000,00
801801101560811 488 300,001 483 127,031 483 127,03142 203,520,000,000,000,00
80180113401070 000,0070 000,0069 914,131 853,540,000,000,000,00
8018011340405 300,005 300,005 265,375 993,440,000,000,000,00
80180113411011 400,0011 400,0011 393,522 026,480,000,000,000,00
8018011341201 800,001 800,001 694,07309,360,000,000,000,00
80180113421042 724,7742 724,7741 862,211 129,380,000,000,000,00
8018011342701 611,001 444,001 444,000,000,000,000,000,00
801801134300167 000,00167 000,00159 947,1714 020,120,000,000,000,00
801801134360700,00450,00400,0050,000,000,000,000,00
8018011344302 000,001 867,001 867,000,000,000,000,000,00
8018011344403 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
80180113123204306 135,77305 585,77297 387,4725 382,320,000,000,000,00
80180146430010 000,008 533,508 533,500,000,000,000,000,00
801801468524710 000,008 533,508 533,500,000,000,000,000,00
801801484010102 700,00102 636,48102 636,482 385,070,000,000,000,00
8018014840407 200,007 107,867 107,868 626,550,000,000,000,00
80180148411016 500,0016 365,5016 365,502 800,520,000,000,000,00
8018014841202 500,002 478,972 478,97361,100,000,000,000,00
8018014842102 000,001 887,881 887,880,000,000,000,000,00
80180148422062 300,0062 287,1562 287,15268,070,000,000,000,00
80180148426024 000,0022 366,6922 366,690,000,000,000,000,00
8018014843001 000,00240,00240,000,000,000,000,000,00
8018014844404 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
80180148118659222 700,00219 870,53219 870,5314 441,310,000,000,000,00
80180195401013 000,0012 900,0012 900,000,000,000,000,000,00
8018019541102 000,001 947,901 947,900,000,000,000,000,00
8018019541176 123,004 201,004 201,001 167,770,000,000,000,00
801801954120400,00296,45296,450,000,000,000,000,00
801801954127993,00682,00682,00189,460,000,000,000,00
80180195417733 044,0029 245,8729 245,872 104,880,000,000,000,00
8018019541797 500,007 500,007 500,000,000,000,000,000,00
8018019542102 600,00184,80184,800,000,000,000,000,00
80180195421718 358,0016 045,9616 045,960,000,000,000,000,00
80180195424717 114,0017 114,0017 114,000,000,000,000,000,00
8018019542498 148,005 441,805 441,800,000,000,000,000,00
80180195430712 200,0012 200,0012 200,000,000,000,000,000,00
801801954417840,00840,00840,000,000,000,000,000,00
80180195444016 000,0016 000,0016 000,000,000,000,000,000,00
80180195606710 200,008 997,458 997,450,000,000,000,000,00
8018019560691 800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195152059150 320,00133 597,23133 597,233 462,110,000,000,000,00
8518515342102 000,001 978,201 978,200,000,000,000,000,00
85185153902142 000,001 978,201 978,200,000,000,000,000,00
851851544110600,00600,00568,76111,510,000,000,000,00
851851544120200,0061,7651,4710,290,000,000,000,00
85185154417020 900,0020 468,0719 893,89574,180,000,000,000,00
85185154421033 620,0033 559,4433 559,440,000,000,000,000,00
851851544260100,0057,0857,080,000,000,000,000,00
85185154430012 500,0012 202,8812 202,880,000,000,000,000,00
8518515411117567 920,0066 949,2366 333,52695,980,000,000,000,00
85285202433030 600,0030 532,2030 532,200,000,000,000,000,00
852852029038430 600,0030 532,2030 532,200,000,000,000,000,00
8528520542103 000,002 640,892 640,890,000,000,000,000,00
85285205902673 000,002 640,892 640,890,000,000,000,000,00
8528521231101 339 057,001 334 856,411 334 856,410,000,000,000,000,00
85285212401026 306,0026 306,0026 306,000,000,000,000,000,00
8528521240402 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
85285212411022 500,0022 500,0022 500,000,000,000,000,000,00
852852124120723,00723,00723,000,000,000,000,000,00
8528521242102 179,002 178,432 178,430,000,000,000,000,00
8528521243003 935,003 935,003 935,000,000,000,000,000,00
8528521244401 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
852852121184041 398 000,001 393 798,841 393 798,840,000,000,000,000,00
85285213413012 505,0012 163,7912 163,790,000,000,000,000,00
852852139019512 505,0012 163,7912 163,790,000,000,000,000,00
85285214311040 100,0040 023,5240 023,520,000,000,000,000,00
852852148917640 100,0040 023,5240 023,520,000,000,000,000,00
85285216311081 280,0081 280,0081 280,000,000,000,000,000,00
852852168917881 280,0081 280,0081 280,000,000,000,000,000,00
852852194010120 632,00114 624,67110 479,314 145,360,000,000,000,00
85285219404013 000,0013 000,0012 927,6513 379,080,000,000,000,00
85285219411021 296,0021 296,0021 296,004 548,990,000,000,000,00
8528521941202 500,002 500,002 500,00563,360,000,000,000,00
85285219421010 200,009 405,659 405,650,000,000,000,000,00
8528521943003 400,002 286,342 286,340,000,000,000,000,00
8528521944102 000,001 050,461 050,460,000,000,000,000,00
8528521944403 800,003 800,003 800,000,000,000,000,000,00
8528521947001 500,001 310,001 310,000,000,000,000,000,00
85285219124411178 328,00169 273,12165 055,4122 636,790,000,000,000,00
852852284110800,00764,64700,9263,720,000,000,000,00
852852284120200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522841705 000,004 500,994 400,00100,990,000,000,000,00
85285228984806 000,005 265,635 100,92164,710,000,000,000,00
85285278311013 299,0013 298,3413 298,340,000,000,000,000,00
852852788924013 299,0013 298,3413 298,340,000,000,000,000,00
852852953110184 097,00177 621,38177 621,380,000,000,000,000,00
8528529589257184 097,00177 621,38177 621,380,000,000,000,000,00
8538539531199 509,009 508,829 508,820,000,000,000,000,00
85385395401722 000,0021 687,1021 687,100,000,000,000,000,00
8538539540194 076,003 927,053 927,050,000,000,000,000,00
8538539541171 096,00682,72682,720,000,000,000,000,00
853853954127361,00105,00105,000,000,000,000,000,00
8538539541778 000,007 030,007 030,000,000,000,000,000,00
8538539542174 319,003 760,203 760,200,000,000,000,000,00
85385395430741 000,0040 712,2340 712,230,000,000,000,000,00
853853954377200,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8538539512272590 561,0087 613,1287 613,120,000,000,000,000,00
85485415324057 715,0057 715,0057 538,000,000,000,000,000,00
85485415326018 639,0015 535,0015 535,000,000,000,000,000,00
854854159276976 354,0073 250,0073 073,000,000,000,000,000,00
90090001605020 000,001 685,001 685,000,000,000,000,000,00
900900019695120 000,001 685,001 685,000,000,000,000,000,00
90090002630025 000,0024 899,0024 899,000,000,000,000,000,00
90090002665048 700,0048 680,0048 680,000,000,000,000,000,00
9009000210385273 700,0073 579,0073 579,000,000,000,000,000,00
90090003430014 407,0011 124,2510 514,17610,080,000,000,000,00
900900039520314 407,0011 124,2510 514,17610,080,000,000,000,00
9009000442105 000,003 813,903 813,900,000,000,000,000,00
90090004951145 000,003 813,903 813,900,000,000,000,000,00
900900154260190 000,00161 431,31161 431,310,000,000,000,000,00
90090015427055 000,0037 521,4033 217,844 303,560,000,000,000,00
90090015605084 400,0018 780,5118 780,510,000,000,009 468,310,00
90090015105495329 400,00217 733,22213 429,664 303,560,000,009 468,310,00
90090095421030 000,006 247,296 247,290,000,000,000,000,00
90090095427020 000,002 521,502 521,500,000,000,000,000,00
90090095430060 000,0039 148,2539 148,250,000,000,000,000,00
90090095605052 631,0048 931,6448 931,640,000,000,0044 989,380,00
90090095605779 200,0072 427,0072 427,000,000,000,000,000,00
900900956059167 800,0092 555,4392 555,430,000,000,000,000,00
90090095121941409 631,00261 831,11261 831,110,000,000,0044 989,380,00
921921162480173 600,00162 640,03162 640,030,000,000,000,000,00
9219211695517173 600,00162 640,03162 640,030,000,000,000,000,00
9269260541191 896,001 879,941 879,940,000,000,000,000,00
926926054129305,00270,67270,670,000,000,000,000,00
92692605417025 000,0018 246,2018 004,42241,780,000,000,000,00
92692605417712 470,0012 470,0012 470,000,000,000,000,000,00
92692605421015 000,0011 761,1011 761,100,000,000,000,000,00
9269260542472 034,052 034,052 034,050,000,000,000,000,00
926926054249358,95324,75324,750,000,000,000,000,00
9269260542708 000,006 726,416 726,410,000,000,000,000,00
92692605430022 000,0021 134,1821 134,180,000,000,000,000,00
9269260513140287 064,0074 847,3074 605,52241,780,000,000,000,00
Razem dział0101 453 447,471 419 804,881 419 804,880,000,000,000,000,00
Razem dział15013 440,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600639 500,00565 094,30563 774,8135 053,050,000,0055 463,570,00
Razem dział70069 000,0056 000,6356 000,630,000,000,000,000,00
Razem dział710236 000,0026 000,0024 568,9011 906,400,000,000,000,00
Razem dział7502 084 511,522 017 877,281 967 458,82143 594,130,000,000,000,00
Razem dział75112 981,0012 698,0912 698,090,000,000,000,000,00
Razem dział752500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
Razem dział754194 500,00162 306,84161 579,37678,270,000,000,000,00
Razem dział75650 000,0030 562,9730 562,970,000,000,000,000,00
Razem dział757382 000,00347 840,26347 831,089,180,000,000,000,00
Razem dział75824 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 008 605,775 950 696,025 942 497,72512 527,640,000,0010 130,000,00
Razem dział85169 920,0068 927,4368 311,72695,980,000,000,000,00
Razem dział8521 947 209,001 925 897,711 921 515,2922 801,500,000,000,000,00
Razem dział85390 561,0087 613,1287 613,120,000,000,000,000,00
Razem dział85476 354,0073 250,0073 073,000,000,000,000,000,00
Razem dział900852 138,00569 766,48564 852,844 913,640,000,0054 457,690,00
Razem dział921173 600,00162 640,03162 640,030,000,000,000,000,00
Razem dział92687 064,0074 847,3074 605,52241,780,000,000,000,00
RAZEM14 465 331,7613 552 323,3413 479 888,79732 421,570,000,00120 051,260,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34s
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
1424032  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
123456
G8018010108302 500,00587,80
G80180110083080 000,0025 344,59
HRAZEM 16347382 500,0025 932,39
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)82 500,0025 932,39
1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
123456
M8018010142101 500,00587,80
M8018010143001 000,000,00
M80180110421015 000,0011 419,09
M80180110422030 000,00621,04
M80180110426010 000,000,00
M8018011042705 000,000,00
M80180110430020 000,0013 304,46
NRAZEM 59612982 500,0025 932,39
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,000,00
S190 Ogółem (N+P150)82 500,0025 932,39
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
12 34
W020Należności netto 2)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
2) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik
data

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)259 832,10259 832,100,000,000,000,000,000,00259 832,100,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe259 832,10259 832,100,000,000,000,000,000,00259 832,100,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)299 607,98299 607,980,000,000,000,000,000,000,000,000,00299 607,980,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe299 607,98299 607,980,000,000,000,000,000,000,000,000,00299 607,980,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)180 269,77180 269,7749 254,5749 254,570,000,000,000,000,000,000,00131 015,200,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.49 254,5749 254,5749 254,5749 254,570,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.131 015,20131 015,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00131 015,200,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)13 991 822,9913 023 925,91
A1. Dochody bieżące12 033 226,1212 007 495,95
A2. Dochody majątkowe1 958 596,871 016 429,96
B. WYDATKI (B1+B2)14 465 331,7613 479 888,79
B1. Wydatki bieżące11 948 580,7611 359 398,91
B2. Wydatki majątkowe2 516 751,002 120 489,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-473 508,77-455 962,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 371 775,772 871 775,77
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
2 313 216,002 813 216,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych813 216,00813 216,00
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst0,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła58 559,7758 559,77
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
1 898 267,002 398 266,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 498 267,001 998 266,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych391 532,00391 532,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele400 000,00400 000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Wykonane wyższe przychody o kwotę 500.000 zł i wyższe rozchody o kwotę 500.000 zł dotyczą zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2011 roku, oraz jego spłaty.
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
3 980 202,31327 354,00275 402,0010 365,002 678,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
1 947,71
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
1 409 604,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
404 483,5012 919,000,006 225,00157,00
A5. podatek od nieruchomości
A5
1 278 116,04263 944,00259 302,002 653,002 521,00
A6. podatek leśny
A6
41 007,57829,000,00154,000,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
95 798,2049 662,0016 100,001 333,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
6 326,90
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
269 743,16
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
20 618,60
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
452 556,63
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-ST: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:
na koniec 2011 r.
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
WyszczególnienieKwoty
12
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:259 832,10
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*7 690,12
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*283 850,00
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)0,00
* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST
Wpływ udziałów z tytułu PIT i CIT za 2011 rok w miesiącu styczniu kwota 49.254,57 zł.

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-ST: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-ST
sprawozdanie o stanie środków na rachunkach
bankowych jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:
na koniec 2011 r.
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
WyszczególnienieKwoty
12
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:259 832,10
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*7 690,12
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*252 141,98
Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)0,00
* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
1) niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST
Wpływ udziałów z tytułu PIT i CIT za 2011 rok w miesiącu styczniu kwota 49.254,57 zł. Korekta zawiera zmianę subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 31.708,02 wykorzystaną w 2011 roku.

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UN: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2011 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST

główny księgowy
2012-02-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-UZ: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łącznie1)
na koniec 2011 r.
Adresat:
Nazwa województwa 2)
Nazwa powiatu / związku1) 2)
Nazwa gminy / zwiazku1) 2)
SYMBOLE
WOJ.2)
POWIAT2)
GMINA2)
TYP GM.2)
ZWIĄZEK JST2)
TYP ZW.2)
Grupa2)
część budż.2)
14
24
03
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa finansoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące dostrefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej
WyszczególnienieWaluta
ogółem (kol.3+4+5+6+7)PLZEURUSDCHFPozostałe waluty wg średniego kursu NBPPozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
12345678
B. Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)7 295 295,587 295 295,580,000,000,000,000,00
B1. papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,000,00
B2. kredyty i pożyczki7 295 295,587 295 295,580,000,000,000,000,00
B3. przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,00
B4. wymagalne zobowiązania0,000,000,000,000,000,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
2)Wypełnić gdy dotyczy
C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Papiery wartościowe Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)0,000,000,000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III0,000,000,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki0,000,000,000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Kredyty i pożyczki Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)7 295 295,580,00963 216,006 332 079,58
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III151 079,580,000,00151 079,58
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki7 144 216,000,00963 216,006 181 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)
Kredyty i pożyczki Zapadalność w latach
wierzycielełącznie (kol. 3+4+5)(0;1>(1;5>pow. 5
12345
1. łącznie (w. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)7 295 295,58889 882,581 555 413,004 850 000,00
2. grupa I0,000,000,000,00
3. grupa II0,000,000,000,00
4. grupa III151 079,5810 666,58140 413,000,00
5. grupa IV0,000,000,000,00
6. bank centralny0,000,000,000,00
7. banki7 144 216,00879 216,001 415 000,004 850 000,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe0,000,000,000,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe0,000,000,000,00
10. gospodarstwa domowe0,000,000,000,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych0,000,000,000,00
12. podmioty należace do strefy euro0,000,000,000,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne0,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-ST
Pozycja B zawiera emisję obligacji jst z lat wcześniejszych w kwocie 3.400.000 zł.

główny księgowy
2012-02-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)7 295 295,587 295 295,58151 079,580,000,00151 079,580,000,007 144 216,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)7 295 295,587 295 295,58151 079,580,000,00151 079,580,000,007 144 216,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe7 295 295,587 295 295,58151 079,580,000,00151 079,580,000,007 144 216,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
1Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,00813 216,00813 216,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1. Zmniejszenie zobowiązań z tytułu umorzenia pożyczek WFOŚiGW o kwotę 143.999,34 zł. 2. Poz. E 2. Zawiera emisję obligacji jst z lat wcześniejszych w kwocie 3.400.000 zł.
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki