Raport: Sprawozdania Budżetowe I kwartał 2008
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2008r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
  7. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 2
  8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010100960490 000,0017 439,660,0017 439,6617 439,660,000,000,000,000,000,000,00
010010106298836 475,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106339135 002,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010146171 461 477,0017 439,660,0017 439,6617 439,660,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166298780 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166300100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166339120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016858131 060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,004 259,550,00642,72642,723 616,833 616,830,000,000,000,000,00
70070005075020 000,0010 702,010,0010 702,0110 702,010,000,000,000,000,000,000,00
700700050870250 000,007 000,000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572795272 000,0021 961,560,0018 344,7318 344,733 616,833 616,830,000,000,000,000,00
75075011201037 964,0011 680,000,0011 680,0011 680,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360221,00163,600,00163,60163,600,000,000,000,000,000,000,00
750750118013138 185,0011 843,600,0011 843,6011 843,600,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,00351,500,00351,50351,500,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097015 000,007 487,350,007 487,357 487,350,000,000,000,000,000,000,00
750750237839320 000,007 838,850,007 838,857 838,850,000,000,000,000,000,000,00
751751012010685,00171,000,00171,00171,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862685,00171,000,00171,00171,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,00858,380,00-161,40-161,400,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,00858,380,00-161,40-161,400,000,000,000,000,000,000,00
756756150310448 800,00342 771,000,0085 097,4985 097,49257 673,5112 744,930,004 047,0055 646,000,000,00
756756150320475,00539,000,00160,00160,00379,000,000,0034,000,000,000,00
75675615033018 400,0017 679,000,004 395,004 395,0013 284,000,000,001 365,000,000,000,00
75675615034010 325,007 224,000,002 808,002 808,004 416,000,000,001 211,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,0010,000,0010,0010,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561579081483 000,00368 223,000,0092 470,4992 470,49275 752,5112 744,930,006 657,0055 646,000,000,00
756756160310628 320,00693 900,840,00226 484,29226 484,29470 636,95146 844,143 220,4013 281,008 624,000,00214,00
756756160320564 020,00588 305,590,00159 228,01159 228,01431 376,3855 951,212 298,8013 073,0097,000,000,00
75675616033021 713,0021 416,400,008 743,808 743,8012 948,902 667,40276,300,000,000,000,00
756756160340105 840,00105 137,200,0038 427,0038 427,0066 710,2021 419,100,009 162,002 750,000,000,00
75675616036020 000,00732,000,00732,00732,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0032 180,000,0032 180,0031 858,000,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,002 918,160,002 918,162 918,160,000,000,000,000,000,000,00
75675616794421 553 893,001 444 590,190,00468 713,26468 391,26981 672,43226 881,855 795,5035 516,0011 471,000,00214,00
75675618041035 000,004 554,000,004 554,004 554,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561804301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,0066 265,930,0066 265,9366 265,930,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0025 943,750,0025 943,7525 943,750,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,001 450,000,001 450,001 450,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180910500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561879554371 500,0098 213,680,0098 213,6898 213,680,000,000,000,000,000,000,00
756756210010963 779,00198 745,000,00198 745,00140 916,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,0065,420,0065,4265,420,000,000,000,000,000,000,00
7567562176407966 779,00198 810,420,00198 810,42140 981,420,000,000,000,000,000,000,00
7587580129202 909 621,00909 091,000,001 119 085,00909 091,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794792 909 621,00909 091,000,001 119 085,00909 091,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 810 174,00452 544,000,00452 544,00452 544,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 810 174,00452 544,000,00452 544,00452 544,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409208 000,00123,160,00123,16123,160,000,000,000,000,000,000,00
75875814774928 000,00123,160,00123,16123,160,000,000,000,000,000,000,00
75875831292065 390,0016 347,000,0016 347,0016 347,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950965 390,0016 347,000,0016 347,0016 347,000,000,000,000,000,000,000,00
801801106630465 000,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011087541465 000,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195203016 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302616 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 190 000,00386 200,000,00386 200,00386 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223600,00453,280,00453,28453,280,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 190 000,00386 653,280,00386 653,28386 653,280,000,000,000,000,000,000,00
8528521320107 100,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 100,002 000,000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201055 000,0013 600,000,0013 600,0013 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203038 000,0012 800,000,0012 800,0012 800,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010693 000,0026 400,000,0026 400,0026 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203068 100,0026 342,000,0026 342,0026 342,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810168 100,0026 342,000,0026 342,0026 342,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808300,00147,600,00147,60147,600,000,000,000,000,000,000,00
85285228869100,00147,600,00147,60147,600,000,000,000,000,000,000,00
85285295203038 000,0019 100,000,0019 100,0019 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817738 000,0019 100,000,0019 100,0019 100,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 461 477,0017 439,660,0017 439,6617 439,660,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700272 000,0021 961,560,0018 344,7318 344,733 616,833 616,830,000,000,000,000,00
Razem dział75058 185,0019 682,450,0019 682,4519 682,450,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751685,00171,000,00171,00171,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział754500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 385 172,002 110 695,670,00858 046,45799 895,451 257 424,94239 626,785 795,5042 173,0067 117,000,00214,00
Razem dział7584 793 185,001 378 105,160,001 588 099,161 378 105,160,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801481 162,0096 162,000,0096 162,0096 162,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 396 200,00460 642,880,00460 642,88460 642,880,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM13 149 766,004 104 860,380,003 058 588,332 790 443,331 261 041,77243 243,615 795,5042 173,0067 117,000,00214,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
010010106050100 000,00110,06110,060,000,000,000,000,00
010010106058780 000,0026 499,1726 499,170,000,000,000,000,00
010010106059520 000,00103 646,87103 646,870,000,000,000,000,00
01001010191871 400 000,00130 256,10130 256,100,000,000,000,000,00
01001030285012 646,000,000,000,000,000,000,000,00
01001030389012 646,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095421010 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
01001095430020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095961530 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
020020014300500,000,000,000,000,000,000,000,00
020020016321500,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300371 777,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914371 777,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421060 000,00702,72702,720,000,000,000,000,00
60060016427040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016430050 000,0011 272,7611 272,760,000,000,000,000,00
600600166050675 000,003 034,653 034,650,000,000,000,000,00
600600166058780 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059413 412,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016915632 018 412,0015 010,1315 010,130,000,000,000,000,00
7007000543003 000,00923,50923,500,000,000,000,000,00
70070005750053 000,00923,50923,500,000,000,000,000,00
71071004417018 000,005 270,405 270,400,000,000,000,000,00
710710047588418 000,005 270,405 270,400,000,000,000,000,00
75075011401030 132,009 200,519 200,51876,030,000,000,000,00
7507501140401 550,001 436,681 436,690,000,000,000,000,00
7507501141105 498,001 699,621 699,62524,300,000,000,000,00
750750114120784,00259,38259,3874,730,000,000,000,00
750750119204137 964,0012 596,1912 596,201 475,060,000,000,000,00
75075022303050 000,0010 950,0010 950,000,000,000,000,000,00
7507502242107 000,00571,89571,890,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502247401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502247501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750229680260 000,0011 521,8911 521,890,000,000,000,000,00
750750234010898 000,00213 916,85213 916,8721 165,310,000,000,000,00
75075023404070 000,0067 116,1767 116,170,000,000,000,000,00
750750234110170 000,0043 638,5043 638,509 771,300,000,000,000,00
75075023412024 000,007 006,657 006,651 585,880,000,000,000,00
7507502341405 000,001 965,001 965,000,000,000,000,000,00
7507502341705 000,002 051,002 051,00329,000,000,000,000,00
750750234210114 000,0042 961,4042 961,4093,400,000,000,000,00
75075023426011 000,002 908,262 908,26131,000,000,000,000,00
75075023427012 000,004 351,744 351,740,000,000,000,000,00
7507502342801 800,00270,00270,000,000,000,000,000,00
75075023430026 000,0013 184,2813 184,2885,400,000,000,000,00
7507502343508 500,004 642,004 642,00125,000,000,000,000,00
7507502343603 600,001 069,931 069,93185,330,000,000,000,00
75075023437022 000,002 924,212 924,210,000,000,000,000,00
75075023441016 000,002 046,012 046,0176,000,000,000,000,00
7507502344308 000,001 587,871 587,870,000,000,000,000,00
75075023444028 000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,002 115,002 115,00160,000,000,000,000,00
75075023474025 000,005 461,695 461,690,000,000,000,000,00
75075023475019 000,001 159,001 159,000,000,000,000,000,00
750750236050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023606010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750231743431 586 900,00434 375,56434 375,5833 707,620,000,000,000,00
7507507543008 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075801258 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101411088,0022,4822,480,000,000,000,000,00
75175101412015,003,623,620,000,000,000,000,00
751751014170582,00144,90144,900,000,000,000,000,00
7517510188252685,00171,00171,000,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00426,01426,010,000,000,000,000,00
754754124120400,0064,2164,210,000,000,000,000,00
75475412417013 000,00774,38774,380,000,000,000,000,00
75475412421027 000,003 954,733 954,73189,800,000,000,000,00
75475412426010 000,002 564,922 564,92907,930,000,000,000,00
7547541242701 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243003 000,001 999,761 999,760,000,000,000,000,00
7547541243701 500,00434,12434,120,000,000,000,000,00
7547541244306 500,00342,00342,000,000,000,000,000,00
7547541211440665 000,0010 560,1310 560,131 097,730,000,000,000,00
754754144210300,000,000,000,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541484678500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410032 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647421025 000,0017 369,1017 369,100,000,000,000,000,00
7567564747402 000,001 395,361 395,360,000,000,000,000,00
7567564747506 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756479420365 000,0018 764,4618 764,460,000,000,000,000,00
757757028070160 000,0055 245,4755 245,470,000,000,000,000,00
7577570284529160 000,0055 245,4755 245,470,000,000,000,000,00
758758184810155 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386155 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101302090 000,0022 023,3622 023,362 282,820,000,000,000,00
8018010140101 445 000,00329 590,36329 590,3629 845,010,000,000,000,00
801801014040108 500,0073 102,7073 102,7033 128,410,000,000,000,00
801801014110261 000,0054 766,6754 766,6734 638,240,000,000,000,00
80180101412037 000,008 440,598 440,595 575,840,000,000,000,00
80180101417016 000,003 831,963 831,961 338,040,000,000,000,00
801801014210183 000,0084 088,6084 088,60579,000,000,000,000,00
8018010142404 000,001 201,341 201,340,000,000,000,000,00
80180101426028 000,009 284,459 284,450,000,000,000,000,00
80180101427030 000,001 201,941 201,940,000,000,000,000,00
8018010142802 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101430026 000,002 354,392 354,39160,500,000,000,000,00
8018010143504 000,00281,21281,210,000,000,000,000,00
8018010143708 800,001 344,181 344,180,000,000,000,000,00
8018010144104 000,0078,4678,460,000,000,000,000,00
8018010144304 800,00416,00416,000,000,000,000,000,00
80180101444095 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010147403 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010147504 000,00332,99332,990,000,000,000,000,00
801801011614222 354 900,00592 339,20592 339,20107 547,860,000,000,000,00
80180103302012 000,002 515,572 515,57260,090,000,000,000,00
801801034010126 000,0028 814,4828 814,482 631,760,000,000,000,00
80180103404011 000,007 135,417 135,413 233,920,000,000,000,00
80180103411023 850,004 978,204 978,203 131,560,000,000,000,00
8018010341203 200,00767,66767,66504,080,000,000,000,00
8018010342101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 400,0083,9883,980,000,000,000,000,00
801801034410400,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010344408 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801034740400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103122244187 750,0044 295,3044 295,309 761,410,000,000,000,00
80180110302042 000,009 747,169 747,161 002,000,000,000,000,00
801801104010688 000,00149 203,39149 203,3913 812,250,000,000,000,00
80180110404050 000,0034 341,6334 341,6315 340,120,000,000,000,00
801801104110125 000,0023 909,6123 909,6115 496,860,000,000,000,00
80180110412017 000,003 747,503 747,502 520,620,000,000,000,00
8018011041704 000,001 052,701 052,70367,300,000,000,000,00
80180110421056 000,0019 747,2319 747,230,000,000,000,000,00
8018011042404 500,001 374,981 374,980,000,000,000,000,00
80180110426014 000,005 431,315 431,310,000,000,000,000,00
80180110427043 000,00409,92409,920,000,000,000,000,00
801801104280800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043005 000,00267,79267,7985,400,000,000,000,00
8018011043501 500,00155,36155,360,000,000,000,000,00
8018011043703 000,00783,22783,220,000,000,000,000,00
8018011044101 500,00407,92407,920,000,000,000,000,00
8018011044302 000,00857,00857,000,000,000,000,000,00
80180110444041 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011047402 000,00383,30383,300,000,000,000,000,00
8018011047501 000,00364,00364,000,000,000,000,000,00
8018011060502 325 000,00484 734,44484 734,440,000,000,000,000,00
801801101674813 426 300,00736 918,46736 918,4648 624,550,000,000,000,00
80180113401057 000,0014 649,2614 649,261 428,540,000,000,000,00
8018011340404 250,004 161,844 161,840,000,000,000,000,00
8018011341109 500,003 143,373 143,37806,010,000,000,000,00
8018011341201 300,00507,00507,00129,990,000,000,000,00
801801134170135 000,0029 023,1929 023,1912 178,730,000,000,000,00
80180113421040 000,0013 310,7913 310,79460,900,000,000,000,00
80180113427026 705,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011343002 500,002 054,902 054,900,000,000,000,000,00
801801134360500,00225,00225,000,000,000,000,000,00
8018011344302 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 000,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8018011347401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113132114283 455,0067 675,3567 675,3515 004,170,000,000,000,00
80180146430014 200,00513,50513,50240,000,000,000,000,00
801801464410800,0058,5058,500,000,000,000,000,00
801801468965715 000,00572,00572,00240,000,000,000,000,00
8018019540108 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120220,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195430016 162,0015 712,6015 712,600,000,000,000,000,00
80180195444013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954750500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511093642 582,0015 712,6015 712,600,000,000,000,000,00
8518515342103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902143 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544120600,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154417017 000,003 784,353 784,35425,650,000,000,000,00
85185154421027 000,004 175,134 175,130,000,000,000,000,00
8518515442601 500,008,108,100,000,000,000,000,00
85185154430016 000,004 376,004 376,000,000,000,000,000,00
8518515443701 400,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544410400,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515447401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544750600,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515412944567 000,0012 343,5812 343,58425,650,000,000,000,00
8528521231101 142 300,00309 373,50309 373,500,000,000,000,000,00
85285212401028 000,004 101,864 101,86398,140,000,000,000,00
85285212411012 000,002 089,502 089,50270,900,000,000,000,00
852852124120700,0073,5073,5036,750,000,000,000,00
8528521243004 093,001 267,341 267,340,000,000,000,000,00
852852124440907,00300,00300,000,000,000,000,000,00
8528521247002 000,00150,00150,000,000,000,000,000,00
852852121148541 190 000,00317 355,70317 355,70705,790,000,000,000,00
8528521341307 100,001 631,611 631,610,000,000,000,000,00
85285213901957 100,001 631,611 631,610,000,000,000,000,00
852852143110103 000,0016 951,4016 951,400,000,000,000,000,00
8528521489176103 000,0016 951,4016 951,400,000,000,000,000,00
85285219401099 866,0024 503,7624 503,761 971,750,000,000,000,00
8528521940409 220,009 030,449 030,440,000,000,000,000,00
85285219411019 217,006 220,016 220,011 087,120,000,000,000,00
8528521941202 607,00911,31911,31170,420,000,000,000,00
8528521942103 395,001 733,301 733,300,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943002 100,00257,42257,420,000,000,000,000,00
8528521943701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,0078,4078,400,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944402 415,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528521947401 900,00268,40268,400,000,000,000,000,00
852852194750600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219142261145 320,0044 003,0444 003,043 229,290,000,000,000,00
852852284110800,00122,08122,0857,040,000,000,000,00
852852284120200,009,809,800,000,000,000,000,00
8528522841704 000,00799,26799,26111,900,000,000,000,00
85285228984805 000,00931,14931,14168,940,000,000,000,00
85285295311057 500,0023 918,5723 918,570,000,000,000,000,00
852852958925757 500,0023 918,5723 918,570,000,000,000,000,00
900900016050400 000,0024,0024,000,000,000,000,000,00
9009000196951400 000,0024,0024,000,000,000,000,000,00
90090002630050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900029720250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000343009 000,001 925,711 925,710,000,000,000,000,00
90090003952039 000,001 925,711 925,710,000,000,000,000,00
9009000442103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090004951143 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000544301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090005953351 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000644301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090006953361 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260127 000,0037 004,1737 004,178 676,840,000,000,000,00
90090015427045 000,006 175,886 175,882 075,900,000,000,000,00
90090015605050 000,00254,86254,860,000,000,000,000,00
90090015105495222 000,0043 434,9143 434,9110 752,740,000,000,000,00
900900956050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956058240 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605960 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109162400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192116248090 000,000,0034 200,000,000,000,000,000,00
921921169551790 000,000,0034 200,000,000,000,000,000,00
92692605421015 000,006 875,336 875,330,000,000,000,000,00
92692605430015 000,00800,00800,000,000,000,000,000,00
9269260510204130 000,007 675,337 675,330,000,000,000,000,00
Razem dział0101 442 646,00130 756,10130 756,100,000,000,000,000,00
Razem dział020500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6002 390 189,0015 010,1315 010,130,000,000,000,000,00
Razem dział7003 000,00923,50923,500,000,000,000,000,00
Razem dział71018 000,005 270,405 270,400,000,000,000,000,00
Razem dział7501 692 864,00458 493,64458 493,6735 182,680,000,000,000,00
Razem dział751685,00171,00171,000,000,000,000,000,00
Razem dział75470 500,0010 560,1310 560,131 097,730,000,000,000,00
Razem dział75665 000,0018 764,4618 764,460,000,000,000,000,00
Razem dział757160 000,0055 245,4755 245,470,000,000,000,000,00
Razem dział758155 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 309 987,001 457 512,911 457 512,91181 177,990,000,000,000,00
Razem dział85170 000,0012 343,5812 343,58425,650,000,000,000,00
Razem dział8521 507 920,00404 791,46404 791,464 104,020,000,000,000,00
Razem dział9001 087 000,0045 384,6245 384,6210 752,740,000,000,000,00
Razem dział92190 000,000,0034 200,000,000,000,000,000,00
Razem dział92630 000,007 675,337 675,330,000,000,000,000,00
RAZEM15 093 291,002 622 902,732 657 102,76232 740,810,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)243 240,61243 240,610,000,000,000,000,000,000,000,0012 744,93230 495,680,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe243 240,61243 240,610,000,000,000,000,000,000,000,0012 744,93230 495,680,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)13 149 766,003 058 588,33
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)15 093 291,002 657 102,76
B1. Wydatki bieżące8 118 102,002 038 798,71
B2. Wydatki majątkowe6 975 189,00618 304,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-1 943 525,00401 485,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 426 367,00165 395,53
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
726 367,0026 499,17
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,0026 499,17
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst1 700 000,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła0,00138 896,36
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
482 842,0088 925,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
482 842,0088 925,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych56 475,000,00
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)3 632 096,533 632 096,53725 346,5356 475,230,00668 871,300,000,002 906 750,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)2 532 096,532 532 096,53725 346,5356 475,230,00668 871,300,000,001 806 750,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe2 532 096,532 532 096,53725 346,5356 475,230,00668 871,300,000,001 806 750,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 2
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)3 632 096,533 632 096,53668 871,300,000,00668 871,300,000,002 963 225,230,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)2 532 096,532 532 096,53668 871,300,000,00668 871,300,000,001 863 225,230,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe2 532 096,532 532 096,53668 871,300,000,00668 871,300,000,001 863 225,230,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki