Raport: Sprawozdania Budżetowe II kwartał 2008
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2008r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 3. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-33, wersja pierwotna (325, 900, 90011)
 5. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80101)
 6. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80110)
 7. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-N, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-N, korekta nr 2
 10. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 12. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 2
 13. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 14. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 15. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
 16. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010100960490 000,0025 474,660,0025 474,6625 474,660,000,000,000,000,000,000,00
010010106298836 475,0083 501,840,0083 501,8483 501,840,000,000,000,000,000,000,00
01001010630050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106339135 002,005 002,000,005 002,005 002,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010209171 511 477,00113 978,500,00113 978,50113 978,500,000,000,000,000,000,000,00
01001095201097 042,0097 042,000,0097 042,0097 042,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095311597 042,0097 042,000,0097 042,0097 042,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,00245,850,00245,85245,850,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,00245,850,00245,85245,850,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166298780 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166300100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166339120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016858131 060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,002 978,070,002 978,072 978,070,000,000,000,000,000,000,00
70070005075020 000,0019 104,960,0019 104,9619 104,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050870250 000,00109 100,000,00109 100,00109 100,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572795272 000,00131 183,030,00131 183,03131 183,030,000,000,000,000,000,000,00
75075011201037 964,0020 440,000,0020 440,0020 440,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360221,00289,640,00289,64289,640,000,000,000,000,000,000,00
750750118013138 185,0020 729,640,0020 729,6420 729,640,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,001 738,730,001 738,731 738,730,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097015 000,0010 739,260,0010 739,2610 739,260,000,000,000,000,000,000,00
750750237839320 000,0012 477,990,0012 477,9912 477,990,000,000,000,000,000,000,00
751751012010685,00342,000,00342,00342,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862685,00342,000,00342,00342,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541262804 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412824464 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,002 196,600,002 196,602 196,600,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,002 196,600,002 196,602 196,600,000,000,000,000,000,000,00
756756150310448 800,00329 503,000,00169 824,83169 824,83159 678,1711 366,400,008 094,00111 293,000,000,00
756756150320475,00539,000,00287,00287,00252,000,000,0067,780,000,000,00
75675615033018 400,0017 679,000,008 823,008 823,008 856,000,000,002 729,400,000,000,00
75675615034010 325,006 890,600,002 808,002 808,00408 260,000,000,002 421,380,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,003 400,000,00108,00108,003 292,003 292,000,000,000,000,000,00
7567561579081483 000,00358 011,600,00181 850,83181 850,83580 338,1714 658,400,0013 312,56111 293,000,000,00
756756160310628 320,00848 814,740,00418 833,54418 833,54434 833,15155 983,104 851,9526 562,0017 248,00483,000,00
756756160320564 020,00583 882,390,00289 978,64289 978,64297 813,0351 288,683 909,2826 147,000,002 074,501 662,70
75675616033021 713,0021 291,500,0013 203,0013 203,008 652,801 813,10564,300,000,00119,900,00
756756160340105 840,00103 712,200,0040 527,0040 527,0063 185,201 881,100,0018 382,656 322,200,000,00
75675616036020 000,002 345,000,002 345,002 345,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0097 423,490,0097 423,4997 101,490,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,0042 406,260,005 465,365 465,3636 940,9036 940,900,000,000,000,000,00
75675616794421 553 893,001 699 875,580,00867 776,03867 454,03841 425,08247 906,889 325,5371 091,6523 570,202 677,401 662,70
75675618041035 000,0011 152,000,0011 152,0011 152,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561804301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,00154 572,470,00154 572,47154 572,470,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0047 293,750,0047 293,7547 293,750,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,002 550,000,002 550,002 550,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180910500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561879554371 500,00215 568,220,00215 568,22215 568,220,000,000,000,000,000,000,00
756756210010963 779,00447 883,000,00447 883,00390 054,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,00635,960,00635,96635,960,000,000,000,000,000,000,00
7567562176407966 779,00448 518,960,00448 518,96390 689,960,000,000,000,000,000,000,00
7587580129202 909 621,001 790 536,000,001 790 536,001 580 542,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794792 909 621,001 790 536,000,001 790 536,001 580 542,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 810 174,00905 088,000,00905 088,00905 088,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 810 174,00905 088,000,00905 088,00905 088,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409208 000,001 079,030,001 079,031 079,030,000,000,000,000,000,000,00
75875814774928 000,001 079,030,001 079,031 079,030,000,000,000,000,000,000,00
75875831292065 390,0032 694,000,0032 694,0032 694,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950965 390,0032 694,000,0032 694,0032 694,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862200852 171,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758627862852 171,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101203026 320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018293226 320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801102710107 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801106630465 000,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011090251572 500,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195203016 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302616 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 190 000,00694 200,000,00694 200,00694 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223601 000,00938,140,00938,14938,140,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 191 000,00695 138,140,00695 138,14695 138,140,000,000,000,000,000,000,00
8528521320107 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201055 000,0029 800,000,0029 800,0029 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203038 000,0021 200,000,0021 200,0021 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010693 000,0051 000,000,0051 000,0051 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203070 900,0042 942,000,0042 942,0042 942,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810170 900,0042 942,000,0042 942,0042 942,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00367,200,00367,20367,200,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00367,200,00367,20367,200,000,000,000,000,000,000,00
85285295203052 700,0041 600,000,0041 600,0041 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817752 700,0041 600,000,0041 600,0041 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203048 485,0048 485,000,0048 485,0048 485,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829948 485,0048 485,000,0048 485,0048 485,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 608 519,00211 020,500,00211 020,50211 020,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,00245,850,00245,85245,850,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700272 000,00131 183,030,00131 183,03131 183,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75058 185,0033 207,630,0033 207,6333 207,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751685,00342,000,00342,00342,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7544 600,004 600,000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 385 172,002 724 170,960,001 715 910,641 657 759,641 421 763,25262 565,289 325,5384 404,21134 863,202 677,401 662,70
Razem dział7584 845 356,002 729 397,030,002 729 397,032 519 403,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801614 982,0096 162,000,0096 162,0096 162,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 415 700,00835 147,340,00835 147,34835 147,340,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85448 485,0048 485,000,0048 485,0048 485,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM13 554 884,006 813 961,340,005 805 701,025 537 556,021 421 763,25262 565,289 325,5384 404,21134 863,202 677,401 662,70
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010100960490 000,0025 474,660,0025 474,6625 474,660,000,000,000,000,000,000,00
010010106298836 475,0083 501,840,0083 501,8483 501,840,000,000,000,000,000,000,00
01001010630050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106339135 002,005 002,000,005 002,005 002,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010209171 511 477,00113 978,500,00113 978,50113 978,500,000,000,000,000,000,000,00
01001095201097 042,0097 042,000,0097 042,0097 042,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095311597 042,0097 042,000,0097 042,0097 042,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,00245,850,00245,85245,850,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,00245,850,00245,85245,850,000,000,000,000,000,000,00
60060016626060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166298780 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166300100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166339120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016858131 060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,002 978,070,002 978,072 978,070,000,000,000,000,000,000,00
70070005075020 000,0019 104,960,0019 104,9619 104,960,000,000,000,000,000,000,00
700700050870250 000,00109 100,000,00109 100,00109 100,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572795272 000,00131 183,030,00131 183,03131 183,030,000,000,000,000,000,000,00
75075011201037 964,0020 440,000,0020 440,0020 440,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360221,00289,640,00289,64289,640,000,000,000,000,000,000,00
750750118013138 185,0020 729,640,0020 729,6420 729,640,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,001 738,730,001 738,731 738,730,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097015 000,0010 739,260,0010 739,2610 739,260,000,000,000,000,000,000,00
750750237839320 000,0012 477,990,0012 477,9912 477,990,000,000,000,000,000,000,00
751751012010685,00342,000,00342,00342,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862685,00342,000,00342,00342,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541262804 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412824464 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,002 196,600,002 196,602 196,600,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,002 196,600,002 196,602 196,600,000,000,000,000,000,000,00
756756150310448 800,00329 503,000,00169 824,83169 824,83159 678,1711 366,400,008 094,00111 293,000,000,00
756756150320475,00539,000,00287,00287,00252,000,000,0067,780,000,000,00
75675615033018 400,0017 679,000,008 823,008 823,008 856,000,000,002 729,400,000,000,00
75675615034010 325,006 890,600,002 808,002 808,00408 260,000,000,002 421,380,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,003 400,000,00108,00108,003 292,000,000,000,000,000,000,00
7567561579081483 000,00358 011,600,00181 850,83181 850,83580 338,1711 366,400,0013 312,56111 293,000,000,00
756756160310628 320,00848 814,740,00418 833,54418 833,54434 833,15155 983,104 851,9526 562,0017 248,00483,000,00
756756160320564 020,00583 882,390,00289 978,64289 978,64297 813,0351 288,683 909,2826 147,000,002 074,501 662,70
75675616033021 713,0021 291,500,0013 203,0013 203,008 652,801 813,10564,300,000,00119,900,00
756756160340105 840,00103 712,200,0040 527,0040 527,0063 185,201 881,100,0018 382,656 322,200,000,00
75675616036020 000,002 345,000,002 345,002 345,000,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,0097 423,490,0097 423,4997 101,490,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,0042 406,260,005 465,365 465,3636 940,900,000,000,000,000,000,00
75675616794421 553 893,001 699 875,580,00867 776,03867 454,03841 425,08210 965,989 325,5371 091,6523 570,202 677,401 662,70
75675618041035 000,0011 152,000,0011 152,0011 152,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561804301 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,00154 572,470,00154 572,47154 572,470,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0047 293,750,0047 293,7547 293,750,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,002 550,000,002 550,002 550,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180910500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561879554371 500,00215 568,220,00215 568,22215 568,220,000,000,000,000,000,000,00
756756210010963 779,00447 883,000,00447 883,00390 054,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,00635,960,00635,96635,960,000,000,000,000,000,000,00
7567562176407966 779,00448 518,960,00448 518,96390 689,960,000,000,000,000,000,000,00
7587580129202 909 621,001 790 536,000,001 790 536,001 580 542,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794792 909 621,001 790 536,000,001 790 536,001 580 542,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 810 174,00905 088,000,00905 088,00905 088,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 810 174,00905 088,000,00905 088,00905 088,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409208 000,001 079,030,001 079,031 079,030,000,000,000,000,000,000,00
75875814774928 000,001 079,030,001 079,031 079,030,000,000,000,000,000,000,00
75875831292065 390,0032 694,000,0032 694,0032 694,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950965 390,0032 694,000,0032 694,0032 694,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862200852 171,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758627862852 171,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101203026 320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018293226 320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801102710107 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801106630465 000,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011090251572 500,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195203016 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302616 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 190 000,00694 200,000,00694 200,00694 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223601 000,00938,140,00938,14938,140,000,000,000,000,000,000,00
85285212904341 191 000,00695 138,140,00695 138,14695 138,140,000,000,000,000,000,000,00
8528521320107 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880757 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201055 000,0029 800,000,0029 800,0029 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203038 000,0021 200,000,0021 200,0021 200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010693 000,0051 000,000,0051 000,0051 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203070 900,0042 942,000,0042 942,0042 942,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810170 900,0042 942,000,0042 942,0042 942,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00367,200,00367,20367,200,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00367,200,00367,20367,200,000,000,000,000,000,000,00
85285295203052 700,0041 600,000,0041 600,0041 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817752 700,0041 600,000,0041 600,0041 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203048 485,0048 485,000,0048 485,0048 485,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829948 485,0048 485,000,0048 485,0048 485,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 608 519,00211 020,500,00211 020,50211 020,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,00245,850,00245,85245,850,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700272 000,00131 183,030,00131 183,03131 183,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75058 185,0033 207,630,0033 207,6333 207,630,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751685,00342,000,00342,00342,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7544 600,004 600,000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 385 172,002 724 170,960,001 715 910,641 657 759,641 421 763,25222 332,389 325,5384 404,21134 863,202 677,401 662,70
Razem dział7584 845 356,002 729 397,030,002 729 397,032 519 403,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801614 982,0096 162,000,0096 162,0096 162,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 415 700,00835 147,340,00835 147,34835 147,340,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85448 485,0048 485,000,0048 485,0048 485,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM13 554 884,006 813 961,340,005 805 701,025 537 556,021 421 763,25222 332,389 325,5384 404,21134 863,202 677,401 662,70
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605030 000,0022 135,3522 135,350,000,000,000,000,00
010010106058780 000,0026 499,1726 499,170,000,000,000,000,00
010010106059470 000,00103 646,87103 646,870,000,000,000,000,00
01001010191871 280 000,00152 281,39152 281,390,000,000,000,000,00
01001030285012 646,005 507,405 507,400,000,000,000,000,00
01001030389012 646,005 507,405 507,400,000,000,000,000,00
01001095421011 903,001 903,001 903,000,000,000,000,000,00
01001095430020 000,00255,47255,470,000,000,000,000,00
01001095443095 139,0095 138,3095 138,300,000,000,000,000,00
0100109514045127 042,0097 296,7797 296,770,000,000,000,000,00
020020014300500,000,000,000,000,000,000,000,00
020020016321500,000,000,000,000,000,000,000,00
600600116050175 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001166661175 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146300371 777,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914371 777,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421060 000,0042 197,3642 197,360,000,000,000,000,00
60060016427040 000,000,000,0017 397,200,000,000,000,00
60060016430050 000,0033 115,9533 115,950,000,000,000,000,00
600600166050400 000,0015 817,6515 817,651 517,000,000,000,000,00
600600166058780 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059698 412,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016915632 028 412,0091 130,9691 130,9618 914,200,000,000,000,00
7007000543003 000,002 424,132 424,130,000,000,000,000,00
7007000560604 100,004 050,004 050,000,000,000,000,000,00
70070005810657 100,006 474,136 474,130,000,000,000,000,00
71071004417018 000,005 270,405 270,400,000,000,000,000,00
710710047588418 000,005 270,405 270,400,000,000,000,000,00
75075011401030 132,0015 369,2215 369,22969,510,000,000,000,00
7507501140401 550,001 436,681 436,690,000,000,000,000,00
7507501141105 498,003 150,523 150,52508,910,000,000,000,00
750750114120784,00483,57483,5782,080,000,000,000,00
750750119204137 964,0020 439,9920 440,001 560,500,000,000,000,00
75075022303038 000,0024 300,0024 300,000,000,000,000,000,00
7507502242107 000,003 880,363 880,360,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502247401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502247501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750229680248 000,0028 180,3628 180,360,000,000,000,000,00
750750234010898 000,00439 985,21439 985,2323 909,220,000,000,000,00
75075023404070 000,0067 116,1767 116,170,000,000,000,000,00
750750234110170 000,0074 485,0774 485,0711 356,530,000,000,000,00
75075023412024 000,0012 301,5912 301,591 995,620,000,000,000,00
7507502341408 775,005 343,005 343,000,000,000,000,000,00
7507502341705 000,002 380,002 380,000,000,000,000,000,00
750750234210114 000,0065 365,4865 365,48534,800,000,000,000,00
75075023426011 000,003 623,793 623,79585,560,000,000,000,00
75075023427012 000,004 961,744 961,740,000,000,000,000,00
7507502342801 800,00425,00425,000,000,000,000,000,00
75075023430026 000,0021 506,6321 512,63340,980,000,000,000,00
7507502343508 500,005 136,005 136,000,000,000,000,000,00
7507502343603 600,002 171,562 171,56278,220,000,000,000,00
75075023437022 000,005 835,925 835,920,000,000,000,000,00
75075023441016 000,005 843,245 843,240,000,000,000,000,00
7507502344308 000,001 587,871 587,870,000,000,000,000,00
75075023444028 000,0021 000,0021 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,004 760,004 760,00160,000,000,000,000,00
75075023474025 000,0011 002,4611 002,460,000,000,000,000,00
75075023475019 000,004 617,704 617,700,000,000,000,000,00
750750236050100 000,001 373,701 373,703 164,680,000,000,000,00
75075023606010 000,005 714,485 714,480,000,000,000,000,00
750750231743431 590 675,00766 536,61766 542,6342 325,610,000,000,000,00
75075075430028 000,00987,13987,130,000,000,000,000,00
750750758012528 000,00987,13987,130,000,000,000,000,00
75075095303012 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
750750957887512 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
75175101411088,0044,9644,960,000,000,000,000,00
75175101412015,007,247,240,000,000,000,000,00
751751014170582,00289,80289,800,000,000,000,000,00
7517510188252685,00342,00342,000,000,000,000,000,00
7547541230302 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541241102 000,00426,01426,01747,220,000,000,000,00
754754124120400,0064,2164,21128,380,000,000,000,00
75475412417013 000,004 725,024 725,021 463,330,000,000,000,00
75475412421025 000,0018 367,4818 367,48253,960,000,000,000,00
75475412426010 000,005 239,555 239,551 065,310,000,000,000,00
7547541242701 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243003 000,002 599,762 599,760,000,000,000,000,00
7547541243701 500,00902,30902,300,000,000,000,000,00
7547541244306 500,003 122,003 122,000,000,000,000,000,00
7547541211743665 000,0035 446,3335 446,333 658,200,000,000,000,00
754754144210300,000,000,000,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541484678500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410032 000,0020 608,9420 608,940,000,000,000,000,00
75675647421025 000,0024 858,1024 858,100,000,000,000,000,00
7567564747402 000,001 395,361 395,360,000,000,000,000,00
7567564747506 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756479420365 000,0046 862,4046 862,400,000,000,000,000,00
757757028070160 000,00111 932,87111 932,870,000,000,000,000,00
7577570284529160 000,00111 932,87111 932,870,000,000,000,000,00
75875818481065 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138665 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586231196 121,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862401825 652,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586241184 120,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624128628,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862417810 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586242186 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624268840,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586243084 173,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624378258,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624748300,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624758200,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586212285958 292,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101302090 000,0046 903,4646 903,462 513,420,000,000,000,00
8018010140101 471 320,00725 894,62725 894,6233 747,930,000,000,000,00
801801014040108 500,00106 231,11106 231,110,000,000,000,000,00
801801014110261 000,00133 006,56133 006,5618 882,210,000,000,000,00
80180101412037 000,0021 184,0521 184,053 039,510,000,000,000,00
80180101417016 000,005 870,005 870,000,000,000,000,000,00
801801014210166 500,0089 183,5689 183,56328,300,000,000,000,00
8018010142404 000,001 649,721 649,720,000,000,000,000,00
80180101426022 500,0014 109,4714 109,470,000,000,000,000,00
801801014270130 000,002 006,002 006,000,000,000,000,000,00
8018010142802 000,0078,0078,000,000,000,000,000,00
80180101430018 000,006 076,576 076,57524,170,000,000,000,00
8018010143504 000,002 994,642 994,640,000,000,000,000,00
8018010143708 800,002 722,192 722,190,000,000,000,000,00
8018010144104 000,00754,07754,070,000,000,000,000,00
8018010144304 800,001 727,001 727,000,000,000,000,000,00
80180101444095 000,0071 250,0071 250,000,000,000,000,000,00
8018010147403 800,00321,91321,910,000,000,000,000,00
8018010147504 000,00955,19955,190,000,000,000,000,00
801801011614222 451 220,001 232 918,121 232 918,1259 035,540,000,000,000,00
80180103302012 000,005 220,265 220,26283,300,000,000,000,00
801801034010126 000,0063 384,2063 384,203 056,790,000,000,000,00
80180103404011 000,0010 369,3310 369,330,000,000,000,000,00
80180103411023 850,0012 079,3612 079,361 771,800,000,000,000,00
8018010341203 200,001 910,731 910,73285,190,000,000,000,00
8018010342101 000,0040,9740,970,000,000,000,000,00
8018010342401 400,0083,9883,980,000,000,000,000,00
801801034410400,0023,7723,770,000,000,000,000,00
8018010344408 500,006 375,006 375,000,000,000,000,000,00
801801034740400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103122244187 750,0099 487,6099 487,605 397,080,000,000,000,00
8018010423105 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104832155 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110302042 000,0020 694,2120 694,211 154,650,000,000,000,00
801801104010688 000,00331 890,45331 890,4516 395,460,000,000,000,00
80180110404050 000,0049 681,7549 681,750,000,000,000,000,00
801801104110125 000,0059 753,8359 753,839 388,880,000,000,000,00
80180110412017 000,009 593,119 593,111 511,330,000,000,000,00
8018011041704 000,002 020,002 020,000,000,000,000,000,00
801801104210126 000,0027 793,6327 793,63631,550,000,000,000,00
8018011042404 500,002 438,592 438,590,000,000,000,000,00
80180110426014 000,007 996,517 996,510,000,000,000,000,00
80180110427080 500,00710,04710,040,000,000,000,000,00
801801104280800,00140,00140,000,000,000,000,000,00
8018011043005 000,001 368,341 368,3485,400,000,000,000,00
8018011043501 500,00923,44923,440,000,000,000,000,00
8018011043703 000,001 489,541 489,540,000,000,000,000,00
8018011044101 500,001 051,721 051,720,000,000,000,000,00
8018011044302 000,001 850,001 850,000,000,000,000,000,00
80180110444041 000,0030 750,0030 750,000,000,000,000,000,00
8018011047402 000,00383,30383,300,000,000,000,000,00
8018011047501 000,00974,00974,000,000,000,000,000,00
8018011060502 770 000,00719 301,85719 301,8544 000,000,000,000,000,00
801801101674813 978 800,001 270 804,311 270 804,3173 167,270,000,000,000,00
80180113401057 000,0031 255,8731 255,871 509,190,000,000,000,00
8018011340404 250,004 161,844 161,840,000,000,000,000,00
8018011341109 500,005 638,845 638,84845,380,000,000,000,00
8018011341201 300,00909,46909,46136,340,000,000,000,00
801801134170135 000,0078 079,6878 079,680,000,000,000,000,00
80180113421040 000,0021 602,6721 602,670,000,000,000,000,00
80180113427021 205,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011343002 500,002 396,502 396,500,000,000,000,000,00
801801134360500,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8018011344302 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 000,002 250,002 250,000,000,000,000,000,00
8018011347401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180113132114277 955,00146 694,86146 694,862 490,910,000,000,000,00
80180146430014 200,003 234,003 234,00215,000,000,000,000,00
801801464410800,0058,5058,500,000,000,000,000,00
801801468965715 000,003 292,503 292,50215,000,000,000,000,00
8018019540108 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120220,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 500,001 131,611 131,610,000,000,000,000,00
80180195430016 162,0015 712,6015 712,600,000,000,000,000,00
80180195444013 000,009 750,009 750,000,000,000,000,000,00
801801954750500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511093642 582,0026 594,2126 594,210,000,000,000,000,00
8518515342103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153902143 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515441101 500,0067,4667,460,000,000,000,000,00
851851544120600,0010,3010,300,000,000,000,000,00
85185154417017 000,0011 652,3511 652,35442,650,000,000,000,00
85185154421027 000,009 360,249 360,240,000,000,000,000,00
8518515442601 500,0016,3716,370,000,000,000,000,00
85185154430016 000,009 562,609 562,600,000,000,000,000,00
8518515443701 400,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544410400,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515447401 000,00183,00183,000,000,000,000,000,00
851851544750600,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515412944567 000,0030 852,3230 852,32442,650,000,000,000,00
8528521231101 142 300,00599 778,90599 778,900,000,000,000,000,00
85285212401028 000,009 365,139 365,13491,570,000,000,000,00
85285212411012 000,004 836,574 836,57289,080,000,000,000,00
852852124120700,00194,78194,7844,100,000,000,000,00
8528521243004 093,003 002,753 002,750,000,000,000,000,00
852852124440907,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8528521247002 000,00410,00410,000,000,000,000,000,00
852852121148541 190 000,00618 188,13618 188,13824,750,000,000,000,00
8528521341307 100,003 135,783 135,7858,320,000,000,000,00
85285213901957 100,003 135,783 135,7858,320,000,000,000,00
852852143110103 000,0038 756,9738 756,970,000,000,000,000,00
8528521489176103 000,0038 756,9738 756,970,000,000,000,000,00
852852194010102 666,0050 760,4050 760,402 565,110,000,000,000,00
8528521940409 220,009 030,449 030,440,000,000,000,000,00
85285219411019 217,0010 181,8610 181,861 437,380,000,000,000,00
8528521941202 607,001 520,271 520,27219,270,000,000,000,00
8528521942104 595,002 429,302 429,300,000,000,000,000,00
8528521942601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521943002 100,00936,43936,430,000,000,000,000,00
8528521943701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00479,44479,440,000,000,000,000,00
8528521944301 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521944402 415,001 900,001 900,000,000,000,000,000,00
8528521947401 900,00268,40268,400,000,000,000,000,00
852852194750600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219142261149 320,0077 506,5477 506,544 221,760,000,000,000,00
852852284110800,00293,20293,2057,040,000,000,000,00
852852284120200,009,809,800,000,000,000,000,00
8528522841704 800,001 999,261 999,26111,900,000,000,000,00
85285228984805 800,002 302,262 302,26168,940,000,000,000,00
85285295311076 200,0061 887,3861 887,380,000,000,000,000,00
852852958925776 200,0061 887,3861 887,380,000,000,000,000,00
85485415324048 485,0048 240,0048 240,000,000,000,000,000,00
854854158950948 485,0048 240,0048 240,000,000,000,000,000,00
900900016050150 000,0024,0024,000,000,000,000,000,00
9009000196951150 000,0024,0024,000,000,000,000,000,00
90090002630050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900029720250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000343009 000,006 953,476 953,470,000,000,000,000,00
90090003952039 000,006 953,476 953,470,000,000,000,000,00
9009000442103 000,001 117,881 117,880,000,000,000,000,00
90090004951143 000,001 117,881 117,880,000,000,000,000,00
9009000544301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090005953351 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000644301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090006953361 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260127 000,0067 401,9567 226,429 205,070,000,000,000,00
90090015427045 000,0012 891,5812 891,582 075,900,000,000,000,00
90090015605050 000,00376,86376,860,000,000,000,000,00
90090015105495222 000,0080 670,3980 494,8611 280,970,000,000,000,00
90090095605050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956058240 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109162300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921162480105 000,0065 200,0065 200,000,000,000,000,000,00
9219211695517105 000,0065 200,0065 200,000,000,000,000,000,00
92692605421015 000,0013 009,8013 009,800,000,000,000,000,00
92692605430015 000,004 289,854 289,850,000,000,000,000,00
9269260510204130 000,0017 299,6517 299,650,000,000,000,000,00
Razem dział0101 419 688,00255 085,56255 085,560,000,000,000,000,00
Razem dział020500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6002 575 189,0091 130,9691 130,9618 914,200,000,000,000,00
Razem dział7007 100,006 474,136 474,130,000,000,000,000,00
Razem dział71018 000,005 270,405 270,400,000,000,000,000,00
Razem dział7501 716 639,00817 144,09817 150,1243 886,110,000,000,000,00
Razem dział751685,00342,00342,000,000,000,000,000,00
Razem dział75470 500,0035 446,3335 446,333 658,200,000,000,000,00
Razem dział75665 000,0046 862,4046 862,400,000,000,000,000,00
Razem dział757160 000,00111 932,87111 932,870,000,000,000,000,00
Razem dział758123 292,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8016 958 807,002 779 791,602 779 791,60140 305,800,000,000,000,00
Razem dział85170 000,0030 852,3230 852,32442,650,000,000,000,00
Razem dział8521 531 420,00801 777,06801 777,065 273,770,000,000,000,00
Razem dział85448 485,0048 240,0048 240,000,000,000,000,000,00
Razem dział900737 000,0088 765,7488 590,2111 280,970,000,000,000,00
Razem dział921105 000,0065 200,0065 200,000,000,000,000,000,00
Razem dział92630 000,0017 299,6517 299,650,000,000,000,000,00
RAZEM15 637 305,005 201 615,115 201 445,61223 761,700,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-33: wersja pierwotna (325, 900, 90011)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.funduszu celowego część 1)działrozdział
12345678910
1424032  325 90090011
A.
Kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
11121314
G06902 400,001 045,70
G092050,004,10
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 928462 450,001 049,80
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)3 602,003 601,98
L190 Ogółem (H+K110)6 052,004 651,78
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej
B.
Kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
11121314
M42104 800,000,00
M43001 202,000,00
M855050,000,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 1082966 052,000,00
P130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego0,004 651,78
S190 Ogółem (N+P130)6 052,004 651,78
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieRozliczenie wyniku
Stan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)3 601,984 651,78
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)3 601,984 651,78
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D.
1. Należności
Kod pozycjiParagrafStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
11121314
X100 (Inne)0,000,00
XRAZEM 912360,000,00
2. Zobowiązania
Kod pozycjiParagrafStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
11121314
Y100 (Inne)0,000,00
YRAZEM 912360,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2008-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80101)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw. część 3) symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
1424032    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G8018010109200,000,72
G8018010109602 000,000,00
HRAZEM 827822 000,000,72
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)1 395,921 395,92
L190 Ogółem (H+K150)3 395,921 396,64
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010142103 395,920,00
NRAZEM 851123 395,920,00
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,001 396,64
S190 Ogółem (N+P150)3 395,921 396,64
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2008-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80110)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw. część 3) symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
1424032    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G8018011009200,003,00
G8018011009603 000,004 000,00
HRAZEM 827913 000,004 003,00
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)2 126,912 126,91
L190 Ogółem (H+K150)5 126,916 129,91
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018011042105 126,91191,54
NRAZEM 851215 126,91191,54
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,005 938,37
S190 Ogółem (N+P150)5 126,916 129,91
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2008-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)559 609,30559 609,30843,800,000,00843,800,000,00558 765,500,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka559 609,30559 609,30843,800,000,00843,800,000,00558 765,500,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)280 161,38280 161,3857 829,0057 829,000,000,000,000,000,000,000,00222 332,380,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.280 161,38280 161,3857 829,0057 829,000,000,000,000,000,000,000,00222 332,380,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)559 609,30559 609,30843,800,000,00843,800,000,00558 765,500,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka843,80843,80843,800,000,00843,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie558 765,50558 765,500,000,000,000,000,000,00558 765,500,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)280 161,38280 161,3857 829,0057 829,000,000,000,000,000,000,000,00222 332,380,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.280 161,38280 161,3857 829,0057 829,000,000,000,000,000,000,000,00222 332,380,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: korekta nr 2
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)559 609,30559 609,30843,800,000,00843,800,000,00558 765,500,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka843,80843,80843,800,000,00843,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie558 765,50558 765,500,000,000,000,000,000,00558 765,500,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)222 332,38222 332,380,000,000,000,000,000,000,000,000,00222 332,380,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe222 332,38222 332,380,000,000,000,000,000,000,000,000,00222 332,380,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)57 829,0057 829,0057 829,0057 829,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.57 829,0057 829,0057 829,0057 829,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)13 554 884,005 805 701,02
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)15 637 305,005 201 445,61
B1. Wydatki bieżące8 498 016,004 302 505,68
B2. Wydatki majątkowe7 139 289,00898 939,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 082 421,00604 255,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 565 263,00165 395,16
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
726 367,0026 499,16
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,0026 499,16
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst1 700 000,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła138 896,00138 896,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
482 842,00296 157,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
482 842,00296 157,57
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych56 475,0082 974,23
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)13 554 884,005 805 701,02
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)15 637 305,005 201 445,61
B1. Wydatki bieżące8 498 016,004 302 505,68
B2. Wydatki majątkowe7 139 289,00898 939,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 082 421,00604 255,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 565 263,00165 395,16
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
726 367,0026 499,16
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,0026 499,16
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst1 700 000,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła138 896,00138 896,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
482 842,00296 157,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
482 842,00296 157,57
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych56 475,0082 974,23
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 2
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)13 554 884,005 805 701,02
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)15 637 305,005 201 445,61
B1. Wydatki bieżące8 498 016,004 302 505,68
B2. Wydatki majątkowe7 139 289,00898 939,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 082 421,00604 255,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 565 263,00165 395,17
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
726 367,0026 499,17
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,0026 499,17
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst1 700 000,000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła138 896,00138 896,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
482 842,00296 157,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
482 842,00296 157,57
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych56 475,0082 974,40
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-PDP: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-PDP
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
gminy/miasta na prawach powiatu
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
14
24
03
2
WyszczególnienieWykonanieSkutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
umorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
123456
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
1 658 148,5384 404,21134 863,202 677,401 662,70
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych1)
A2
635,96
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych1)
A3
447 883,00
X
X
X
X
A4. podatek rolny
A4
290 265,6426 214,780,002 074,501 662,70
A5. podatek od nieruchomości
A5
588 658,3734 656,00128 541,00483,000,00
A6. podatek leśny
A6
22 026,002 729,400,00119,900,00
A7. podatek od środków transportowych
A7
43 335,0020 804,036 322,200,000,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
A8
2 196,60
X
0,000,000,00
A9. podatek od czyności cywilnoprawnych
A9
97 423,49
X
0,000,000,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
11 152,00
X
0,000,000,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
154 572,47
X
0,000,000,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego2)
A12
0,00
X
0,000,000,00
1)miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
2)wypałniają gminy górnicze w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
(Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP

Skarbnik
data

Przewodniczący zarządu
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)3 451 462,963 451 462,96623 962,960,000,00623 962,960,000,002 827 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)2 351 462,962 351 462,96623 962,960,000,00623 962,960,000,001 727 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe2 351 462,962 351 462,96623 962,960,000,00623 962,960,000,001 727 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)3 451 362,963 451 362,96623 862,960,000,00623 862,960,000,002 827 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe1 100 000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,001 100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)2 351 362,962 351 362,96623 862,960,000,00623 862,960,000,001 727 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe2 351 362,962 351 362,96623 862,960,000,00623 862,960,000,001 727 500,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki