Raport: Sprawozdania Budżetowe III kwartał 2008
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2008r.
Sprawozdania dla jednostek:
  1. POKRZYWNICA (G, w)
Jednostka POKRZYWNICA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
  1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
  2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
  3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
  4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
  5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
  6. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
  7. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymane Saldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010100960490 000,0038 119,660,0038 119,6638 119,660,000,000,000,000,000,000,00
010010106298836 475,0083 501,840,0083 501,8483 501,840,000,000,000,000,000,000,00
01001010630050 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
010010106339145 452,0015 452,000,0015 452,0015 452,000,000,000,000,000,000,000,00
01001010209171 521 927,00137 073,500,00137 073,50137 073,500,000,000,000,000,000,000,00
01001095201097 042,0097 042,000,0097 042,0097 042,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095311597 042,0097 042,000,0097 042,0097 042,000,000,000,000,000,000,000,00
0200200107501 200,001 969,420,001 969,421 969,420,000,000,000,000,000,000,00
0200200127711 200,001 969,420,001 969,421 969,420,000,000,000,000,000,000,00
60060016626070 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166298780 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166300100 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166339120 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016858131 070 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,002 978,070,002 978,072 978,070,000,000,000,000,000,000,00
70070005075020 000,0029 373,160,0029 373,1629 373,160,000,000,000,000,000,000,00
700700050870250 000,00109 100,000,00109 100,00109 100,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000572795272 000,00141 451,230,00141 451,23141 451,230,000,000,000,000,000,000,00
75075011201037 964,0029 200,000,0029 200,0029 200,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112360221,00373,680,00373,68373,680,000,000,000,000,000,000,00
750750118013138 185,0029 573,680,0029 573,6829 573,680,000,000,000,000,000,000,00
7507502306903 000,002 912,010,002 912,012 912,010,000,000,000,000,000,000,00
7507502309602 000,005 800,000,005 800,005 800,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097015 000,0023 643,340,0023 643,3423 643,340,000,000,000,000,000,000,00
75075023632060 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238471380 000,0032 355,350,0032 355,3532 355,350,000,000,000,000,000,000,00
751751012010685,00513,000,00513,00513,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510177862685,00513,000,00513,00513,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541227105 836,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541262904 100,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412630013 616,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
754754129146623 552,004 100,000,004 100,004 100,000,000,000,000,000,000,000,00
754754142010500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541478178500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035010 000,004 412,600,004 412,604 412,600,000,000,000,000,000,000,00
756756017670710 000,004 412,600,004 412,604 412,600,000,000,000,000,000,000,00
756756150310448 800,00343 958,000,00259 068,99259 068,9984 889,0011 966,100,0012 141,00166 939,000,000,00
756756150320475,00539,000,00413,00413,00126,000,000,00102,000,000,000,00
75675615033018 400,0017 679,000,0013 251,0013 251,004 428,000,000,004 094,000,000,000,00
75675615034010 325,007 590,600,007 590,607 590,600,000,000,003 683,000,000,000,00
7567561505001 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561509104 000,00331,000,00331,00331,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 000,003 675,000,003 000,003 000,00675,000,000,000,000,000,000,00
7567561581761486 000,00373 772,600,00283 654,59283 654,5990 118,0011 966,100,0020 020,00166 939,000,000,00
756756160310628 320,00848 116,740,00564 360,16564 360,16283 756,58171 928,387 186,4539 843,0027 117,000,000,00
756756160320564 020,00579 061,990,00395 003,14395 003,14184 058,8571 602,784 488,3839 220,003 533,00555,000,00
75675616033021 713,0021 287,500,0016 460,4016 460,404 827,102 316,10594,300,00123,000,000,00
756756160340105 840,00100 595,500,0075 562,4075 562,4025 033,1025 885,00851,9027 545,009 594,000,001 500,00
75675616036020 000,0034 201,970,0034 201,9734 201,970,000,000,000,000,000,000,00
756756160500200 000,00164 041,880,00164 041,88163 719,880,000,000,000,000,000,000,00
75675616091014 000,0040 659,600,008 101,068 101,0632 558,540,000,000,000,000,000,00
75675616794421 553 893,001 787 965,180,001 257 731,011 257 409,01530 234,17271 732,2613 121,03106 608,0040 367,00555,001 500,00
75675618041035 000,0016 181,000,0016 181,0016 181,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561804301 000,00225,000,00225,00225,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180460250 000,00265 703,770,00265 703,77265 703,770,000,000,000,000,000,000,00
75675618048070 000,0063 043,750,0063 043,7563 043,750,000,000,000,000,000,000,00
75675618049015 000,008 480,800,008 480,808 480,800,000,000,000,000,000,000,00
756756180910500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561879554371 500,00353 634,320,00353 634,32353 634,320,000,000,000,000,000,000,00
756756210010963 779,00723 894,000,00723 894,00666 065,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100203 000,00691,720,00691,72691,720,000,000,000,000,000,000,00
7567562176407966 779,00724 585,720,00724 585,72666 756,720,000,000,000,000,000,000,00
7587580129203 021 663,002 574 029,000,002 574 029,002 364 035,000,000,000,000,000,000,000,00
75875801794793 021 663,002 574 029,000,002 574 029,002 364 035,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580729201 810 174,001 357 632,000,001 357 632,001 357 632,000,000,000,000,000,000,000,00
75875807794851 810 174,001 357 632,000,001 357 632,001 357 632,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409208 000,001 868,010,001 868,011 868,010,000,000,000,000,000,000,00
75875814097045 000,0045 000,000,0045 000,0045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758147846253 000,0046 868,010,0046 868,0146 868,010,000,000,000,000,000,000,00
75875831292065 390,0049 041,000,0049 041,0049 041,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950965 390,0049 041,000,0049 041,0049 041,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862200852 171,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758627862852 171,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101203026 320,0026 320,000,0026 320,0026 320,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018293226 320,0026 320,000,0026 320,0026 320,000,000,000,000,000,000,000,00
801801102710107 500,0037 500,000,0037 500,0037 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801106630465 000,00315 205,610,00315 205,61315 205,610,000,000,000,000,000,000,00
8018011090251572 500,00352 705,610,00352 705,61352 705,610,000,000,000,000,000,000,00
80180195203016 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302616 162,0016 162,000,0016 162,0016 162,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521220101 202 800,00970 900,000,00970 900,00970 900,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223601 000,001 377,380,001 377,381 377,380,000,000,000,000,000,000,00
8528521263104 500,004 500,000,004 500,004 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212967441 208 300,00976 777,380,00976 777,38976 777,380,000,000,000,000,000,000,00
8528521320108 000,006 200,000,006 200,006 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213880758 000,006 200,000,006 200,006 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214201055 000,0047 400,000,0047 400,0047 400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285214203038 000,0029 600,000,0029 600,0029 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852149010693 000,0077 000,000,0077 000,0077 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219203070 900,0057 042,000,0057 042,0057 042,000,000,000,000,000,000,000,00
852852198810170 900,0057 042,000,0057 042,0057 042,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522808301 000,00597,600,00597,60597,600,000,000,000,000,000,000,00
85285228869101 000,00597,600,00597,60597,600,000,000,000,000,000,000,00
85285295203069 000,0057 000,000,0057 000,0057 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852958817769 000,0057 000,000,0057 000,0057 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203056 801,0056 801,000,0056 801,0056 801,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829956 801,0056 801,000,0056 801,0056 801,000,000,000,000,000,000,000,00
900900956648240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009009597643240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 618 969,00234 115,500,00234 115,50234 115,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0201 200,001 969,420,001 969,421 969,420,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 070 000,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział700272 000,00141 451,230,00141 451,23141 451,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750118 185,0061 929,030,0061 929,0361 929,030,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751685,00513,000,00513,00513,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75424 052,004 600,000,004 600,004 600,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7563 388 172,003 244 370,420,002 624 018,242 565 867,24620 352,17283 698,3613 121,03126 628,00207 306,00555,001 500,00
Razem dział7585 002 398,004 027 570,010,004 027 570,013 817 576,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801614 982,00395 187,610,00395 187,61395 187,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 450 200,001 174 616,980,001 174 616,981 174 616,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85456 801,0056 801,000,0056 801,0056 801,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900240 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM13 857 644,009 443 124,200,008 822 772,028 554 627,02620 352,17283 698,3613 121,03126 628,00207 306,00555,001 500,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2) Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001010605030 000,0024 553,6524 553,650,000,000,000,000,00
010010106058780 000,0026 499,1726 499,170,000,000,000,000,00
010010106059552 000,00169 221,87169 221,870,000,000,000,000,00
01001010191871 362 000,00220 274,69220 274,690,000,000,000,000,00
01001030285012 646,005 507,405 507,400,000,000,000,000,00
01001030389012 646,005 507,405 507,400,000,000,000,000,00
01001095421011 903,0011 135,6911 135,690,000,000,000,000,00
01001095430020 000,0019 940,4719 940,470,000,000,000,000,00
01001095443095 139,0095 138,3095 138,300,000,000,000,000,00
0100109514045127 042,00126 214,46126 214,460,000,000,000,000,00
020020014300500,000,000,000,000,000,000,000,00
020020016321500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060011605095 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600116666195 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016421060 000,0058 508,7658 508,760,000,000,000,000,00
60060016427040 000,0032 952,2032 952,200,000,000,000,000,00
60060016430050 000,0049 911,4549 911,450,000,000,000,000,00
600600166050579 000,0038 357,3638 357,360,000,000,000,000,00
600600166058780 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166059725 000,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
60060016915632 234 000,00181 029,77181 029,770,000,000,000,000,00
7007000543003 000,002 510,942 510,940,000,000,000,000,00
7007000560604 100,004 050,004 050,000,000,000,000,000,00
70070005810657 100,006 560,946 560,940,000,000,000,000,00
71071004417018 000,0012 297,6012 297,600,000,000,000,000,00
710710047588418 000,0012 297,6012 297,600,000,000,000,000,00
75075011401030 132,0022 356,2522 356,25969,510,000,000,000,00
7507501140401 550,001 436,681 436,690,000,000,000,000,00
7507501141105 498,004 677,254 677,25508,910,000,000,000,00
750750114120784,00729,81729,8182,080,000,000,000,00
750750119204137 964,0029 199,9929 200,001 560,500,000,000,000,00
75075022303038 000,0033 500,0033 500,000,000,000,000,000,00
7507502242109 500,008 104,688 104,680,000,000,000,000,00
750750224300500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750228731248 000,0041 604,6841 604,680,000,000,000,000,00
750750234010898 000,00666 073,68666 073,7024 338,750,000,000,000,00
75075023404070 000,0067 116,1767 116,170,000,000,000,000,00
750750234110145 000,00105 746,95105 746,9511 743,030,000,000,000,00
75075023412024 000,0018 288,3718 288,372 034,080,000,000,000,00
7507502341408 775,005 615,005 615,000,000,000,000,000,00
7507502341705 000,002 380,002 380,000,000,000,000,000,00
750750234210114 000,0076 412,6076 412,60459,580,000,000,000,00
75075023426011 000,003 374,013 374,01218,820,000,000,000,00
75075023427012 000,005 630,305 630,300,000,000,000,000,00
7507502342801 800,00575,00575,000,000,000,000,000,00
75075023430040 250,0032 536,7432 536,740,000,000,000,000,00
7507502343508 500,005 136,005 136,000,000,000,000,000,00
7507502343603 600,003 303,303 303,30391,860,000,000,000,00
75075023437012 000,007 578,967 578,960,000,000,000,000,00
75075023441016 000,0010 064,0410 064,0474,000,000,000,000,00
7507502344308 000,004 626,474 626,470,000,000,000,000,00
75075023444028 000,0028 000,0028 000,000,000,000,000,000,00
75075023470010 000,006 438,266 438,26160,000,000,000,000,00
75075023474025 000,0014 879,1614 879,160,000,000,000,000,00
75075023475019 000,0012 628,6212 628,620,000,000,000,000,00
750750236050130 000,00128 363,51128 363,51410,370,000,000,000,00
75075023606071 412,0024 271,9024 271,900,000,000,000,000,00
750750231743431 661 337,001 229 039,041 229 039,0639 830,490,000,000,000,00
75075075430028 000,0025 162,7125 162,710,000,000,000,000,00
750750758012528 000,0025 162,7125 162,710,000,000,000,000,00
75075095303012 000,002 050,002 050,000,000,000,000,000,00
750750957887512 000,002 050,002 050,000,000,000,000,000,00
75175101411088,0067,0467,040,000,000,000,000,00
75175101412015,0010,8010,800,000,000,000,000,00
751751014170582,00435,16435,160,000,000,000,000,00
7517510188252685,00513,00513,000,000,000,000,000,00
7547541230302 000,001 217,571 217,570,000,000,000,000,00
7547541241102 000,001 173,231 173,230,000,000,000,000,00
754754124120400,00192,59192,590,000,000,000,000,00
75475412417013 000,006 014,386 014,380,000,000,000,000,00
75475412421030 336,0028 297,3928 297,393 701,400,000,000,000,00
75475412426010 000,009 398,029 398,02679,800,000,000,000,00
7547541242701 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243003 000,002 599,762 599,760,000,000,000,000,00
7547541243701 500,001 305,381 305,380,000,000,000,000,00
7547541244306 500,003 909,003 909,000,000,000,000,000,00
75475412606014 116,009 114,019 114,010,000,000,000,000,00
7547541212349684 452,0063 221,3363 221,334 381,200,000,000,000,00
754754144210300,000,000,000,000,000,000,000,00
754754144300200,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541484678500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547542142105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475421803855 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675647410032 000,0028 111,0428 111,041 345,000,000,000,000,00
75675647421030 000,0026 258,1026 258,100,000,000,000,000,00
7567564747402 000,001 845,361 845,360,000,000,000,000,00
7567564747501 000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756479420365 000,0056 214,5056 214,501 345,000,000,000,000,00
757757028070190 000,00178 290,19178 290,190,000,000,000,000,00
7577570284529190 000,00178 290,19178 290,190,000,000,000,000,00
75875818481065 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138665 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586231196 121,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862401825 652,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586241184 120,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624128628,000,000,000,000,000,000,000,00
75875862417810 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586242186 000,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624268840,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586243084 173,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624378258,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624748300,000,000,000,000,000,000,000,00
758758624758200,000,000,000,000,000,000,000,00
7587586212285958 292,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101302090 000,0071 019,6571 019,652 474,070,000,000,000,00
8018010140101 471 320,001 088 096,791 088 096,7933 014,320,000,000,000,00
801801014040108 500,00106 231,11106 231,110,000,000,000,000,00
801801014110261 000,00190 214,52190 214,5218 500,700,000,000,000,00
80180101412037 000,0030 641,4430 641,442 978,120,000,000,000,00
80180101417017 000,0010 280,0010 280,000,000,000,000,000,00
801801014210209 000,00102 651,55102 651,550,000,000,000,000,00
8018010142404 000,001 927,721 927,720,000,000,000,000,00
80180101426025 000,0018 616,4918 616,490,000,000,000,000,00
801801014270136 042,002 427,842 427,840,000,000,000,000,00
8018010142802 000,001 643,001 643,000,000,000,000,000,00
80180101430018 000,009 432,989 432,980,000,000,000,000,00
8018010143504 000,003 172,073 172,070,000,000,000,000,00
8018010143708 800,003 872,993 872,990,000,000,000,000,00
8018010144104 000,001 213,561 213,560,000,000,000,000,00
8018010144304 800,002 384,002 384,000,000,000,000,000,00
80180101444095 000,0095 000,0095 000,000,000,000,000,000,00
8018010147403 800,00563,90563,900,000,000,000,000,00
8018010147504 000,001 170,741 170,74141,010,000,000,000,00
801801011614222 503 262,001 740 560,351 740 560,3557 108,220,000,000,000,00
80180103302012 000,007 973,257 973,25295,210,000,000,000,00
801801034010126 000,0092 042,0992 042,092 913,740,000,000,000,00
80180103404011 000,0010 369,3310 369,330,000,000,000,000,00
80180103411023 850,0016 903,3016 903,301 708,620,000,000,000,00
8018010341204 200,002 687,232 687,23275,040,000,000,000,00
8018010342101 000,0040,9740,970,000,000,000,000,00
8018010342401 400,0083,9883,980,000,000,000,000,00
801801034410400,0023,7723,770,000,000,000,000,00
8018010344408 500,008 500,008 500,000,000,000,000,000,00
801801034740400,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103122244188 750,00138 623,92138 623,925 192,610,000,000,000,00
8018010423105 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010443002 777,002 539,622 539,620,000,000,000,000,00
80180104875158 277,002 539,622 539,620,000,000,000,000,00
80180110302042 000,0031 109,9831 109,981 029,080,000,000,000,00
801801104010688 000,00501 502,97501 502,9714 641,210,000,000,000,00
80180110404050 000,0049 681,7549 681,750,000,000,000,000,00
801801104110125 000,0087 632,6987 632,697 963,810,000,000,000,00
80180110412017 000,0014 163,6614 163,661 281,940,000,000,000,00
8018011041704 000,003 370,003 370,000,000,000,000,000,00
801801104210186 000,0030 462,8330 462,830,000,000,000,000,00
8018011042404 500,003 028,653 028,650,000,000,000,000,00
80180110426014 000,0010 388,1110 388,110,000,000,000,000,00
801801104270125 500,00120 426,36120 426,360,000,000,000,000,00
801801104280800,00140,00140,000,000,000,000,000,00
8018011043005 000,001 857,581 857,580,000,000,000,000,00
8018011043501 500,001 119,031 119,030,000,000,000,000,00
8018011043703 000,002 232,492 232,490,000,000,000,000,00
8018011044101 500,001 072,721 072,720,000,000,000,000,00
8018011044302 000,001 850,001 850,000,000,000,000,000,00
80180110444041 000,0041 000,0041 000,000,000,000,000,000,00
8018011047402 000,00974,48974,480,000,000,000,000,00
8018011047501 000,00974,00974,000,000,000,000,000,00
8018011060502 900 000,001 948 162,711 948 162,7164 652,870,000,000,000,00
801801101674814 213 800,002 851 150,012 851 150,0189 568,910,000,000,000,00
80180113401057 000,0041 697,3341 697,331 494,530,000,000,000,00
8018011340404 250,004 161,844 161,840,000,000,000,000,00
80180113411010 000,006 355,296 355,29837,830,000,000,000,00
8018011341201 800,001 025,001 025,00135,130,000,000,000,00
801801134170135 000,0074 369,6874 369,6819 009,190,000,000,000,00
80180113421040 000,0028 753,4028 753,40429,000,000,000,000,00
80180113427016 205,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011343004 500,002 637,502 637,500,000,000,000,000,00
8018011343601 500,00450,00450,000,000,000,000,000,00
8018011344302 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011344403 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
8018011347401 000,00655,00655,000,000,000,000,000,00
80180113132114276 955,00163 105,04163 105,0421 905,680,000,000,000,00
80180146430014 200,009 654,009 654,000,000,000,000,000,00
801801464410800,0058,5058,500,000,000,000,000,00
801801468965715 000,009 712,509 712,500,000,000,000,000,00
8018019540108 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019541101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954120220,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542102 500,001 677,121 677,120,000,000,000,000,00
80180195430016 162,0015 712,6015 712,600,000,000,000,000,00
80180195444013 000,0013 000,0013 000,000,000,000,000,000,00
801801954750500,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019511093642 582,0030 389,7230 389,720,000,000,000,000,00
8518515342103 000,00409,08409,080,000,000,000,000,00
85185153902143 000,00409,08409,080,000,000,000,000,00
851851544110300,00134,92134,9211,240,000,000,000,00
851851544120100,0015,4515,451,720,000,000,000,00
85185154417029 500,0019 932,9119 932,91487,090,000,000,000,00
85185154421019 200,0015 376,0815 376,080,000,000,000,000,00
8518515442601 500,00766,37766,370,000,000,000,000,00
85185154430014 000,0013 695,8113 695,810,000,000,000,000,00
8518515443701 400,00700,00700,000,000,000,000,000,00
8518515447401 000,00183,00183,000,000,000,000,000,00
8518515412028567 000,0050 804,5450 804,54500,050,000,000,000,00
8528520243309 200,003 806,923 806,920,000,000,000,000,00
85285202903849 200,003 806,923 806,920,000,000,000,000,00
8528521231101 142 300,00884 172,40884 172,400,000,000,000,000,00
85285212401028 000,0014 765,1314 765,13491,570,000,000,000,00
85285212411011 500,006 986,526 986,52932,160,000,000,000,00
852852124120700,00327,08327,0844,100,000,000,000,00
8528521242105 100,005 087,005 087,000,000,000,000,000,00
8528521243009 193,008 744,958 744,950,000,000,000,000,00
852852124440907,00907,00907,000,000,000,000,000,00
8528521247002 000,001 448,201 448,200,000,000,000,000,00
8528521247403 100,003 057,673 057,670,000,000,000,000,00
8528521260604 500,004 500,004 500,000,000,000,000,000,00
852852121298641 207 300,00929 995,95929 995,951 467,830,000,000,000,00
8528521341308 000,004 314,464 314,46508,700,000,000,000,00
85285213901958 000,004 314,464 314,46508,700,000,000,000,00
852852143110103 000,0060 208,7360 208,730,000,000,000,000,00
8528521489176103 000,0060 208,7360 208,730,000,000,000,000,00
852852194010102 666,0077 610,3877 610,382 565,110,000,000,000,00
8528521940409 220,009 030,449 030,440,000,000,000,000,00
85285219411019 217,0014 493,9914 493,991 437,380,000,000,000,00
8528521941202 607,002 178,082 178,08219,270,000,000,000,00
8528521942106 095,004 427,524 427,520,000,000,000,000,00
8528521942601 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
8528521943002 100,001 676,971 676,970,000,000,000,000,00
8528521943701 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
8528521944101 000,00752,24752,240,000,000,000,000,00
8528521944301 000,0023,9823,980,000,000,000,000,00
8528521944402 415,002 415,002 415,000,000,000,000,000,00
852852194740700,00688,40688,400,000,000,000,000,00
852852194750300,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219142261149 320,00114 297,00114 297,004 221,760,000,000,000,00
852852284110800,00464,32464,3257,040,000,000,000,00
852852284120200,009,809,800,000,000,000,000,00
8528522841704 800,003 199,263 199,26111,900,000,000,000,00
85285228984805 800,003 673,383 673,38168,940,000,000,000,00
85285295311092 500,0063 828,3863 828,380,000,000,000,000,00
852852958925792 500,0063 828,3863 828,380,000,000,000,000,00
85485415324048 485,0048 240,0048 240,000,000,000,000,000,00
8548541532608 316,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159276956 801,0048 240,0048 240,000,000,000,000,000,00
900900016050150 000,0085,0085,000,000,000,000,000,00
9009000196951150 000,0085,0085,000,000,000,000,000,00
90090002630050 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900029720250 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090003430014 000,0010 297,4810 297,480,000,000,000,000,00
900900039520314 000,0010 297,4810 297,480,000,000,000,000,00
9009000442103 000,001 427,881 427,880,000,000,000,000,00
90090004951143 000,001 427,881 427,880,000,000,000,000,00
9009000544301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090005953351 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000644301 500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090006953361 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900154260127 000,0091 391,2291 391,227 626,560,000,000,000,00
90090015427045 000,0019 119,2819 119,282 075,900,000,000,000,00
90090015605050 000,00559,86559,860,000,000,000,000,00
90090015105495222 000,00111 070,36111 070,369 702,460,000,000,000,00
90090095605050 000,00610,00610,000,000,000,000,000,00
900900956058240 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095605910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095109162300 000,00610,00610,000,000,000,000,000,00
921921162480105 000,000,0086 200,000,000,000,000,000,00
9219211695517105 000,000,0086 200,000,000,000,000,000,00
92692605421023 000,0020 155,2420 155,240,000,000,000,000,00
9269260543007 000,006 054,316 054,31201,320,000,000,000,00
9269260510204130 000,0026 209,5526 209,55201,320,000,000,000,00
Razem dział0101 501 688,00351 996,55351 996,550,000,000,000,000,00
Razem dział020500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6002 329 000,00181 029,77181 029,770,000,000,000,000,00
Razem dział7007 100,006 560,946 560,940,000,000,000,000,00
Razem dział71018 000,0012 297,6012 297,600,000,000,000,000,00
Razem dział7501 787 301,001 327 056,421 327 056,4541 390,990,000,000,000,00
Razem dział751685,00513,00513,000,000,000,000,000,00
Razem dział75489 952,0063 221,3363 221,334 381,200,000,000,000,00
Razem dział75665 000,0056 214,5056 214,501 345,000,000,000,000,00
Razem dział757190 000,00178 290,19178 290,190,000,000,000,000,00
Razem dział758123 292,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8017 248 626,004 936 081,164 936 081,16173 775,420,000,000,000,00
Razem dział85170 000,0051 213,6251 213,62500,050,000,000,000,00
Razem dział8521 575 120,001 180 124,821 180 124,826 367,230,000,000,000,00
Razem dział85456 801,0048 240,0048 240,000,000,000,000,000,00
Razem dział900742 000,00123 490,72123 490,729 702,460,000,000,000,00
Razem dział921105 000,000,0086 200,000,000,000,000,000,00
Razem dział92630 000,0026 209,5526 209,55201,320,000,000,000,00
RAZEM15 940 065,008 542 540,178 628 740,20237 663,670,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budż.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowi..dłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)443 675,38443 675,381 510,860,000,001 510,860,000,00442 164,520,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka1 510,861 510,861 510,860,000,001 510,860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie379 404,83379 404,830,000,000,000,000,000,00379 404,830,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe62 759,6962 759,690,000,000,000,000,000,0062 759,690,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)283 698,36283 698,360,000,000,000,000,000,000,000,000,00283 698,360,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe283 698,36283 698,360,000,000,000,000,000,000,000,000,00283 698,360,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)100 369,00100 369,00100 369,00100 369,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.100 369,00100 369,00100 369,00100 369,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
okres sprawozdawczy:
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
14
24
03
2
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
A. DOCHODY (A1+A2)13 857 644,008 822 772,02
A1. Dochody bieżące0,000,00
A2. Dochody majątkowe0,000,00
B. WYDATKI (B1+B2)15 940 065,008 628 740,20
B1. Wydatki bieżące8 724 937,006 249 091,16
B2. Wydatki majątkowe7 215 128,002 379 649,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 082 421,00194 031,82
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego:
2 565 263,00665 395,17
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
726 367,0026 499,17
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,0026 499,17
D12. spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131. na pokrycie deficytu0,000,00
D14. papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141. na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15. prywatyzacja majątku jst1 700 000,00500 000,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w tym:
0,000,00
D161. na pokrycie deficytu0,000,00
D17. inne źródła138 896,00138 896,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM
z tego:
482 842,00385 082,74
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
482 842,00385 082,74
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych56 475,0082 974,40
D22. pożyczki (udzielone)0,000,00
D23. wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24. inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Dane uzupelniajace:
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Wyszczególnienie Plan (po zmianach)2) Wykonanie"3)
123
E. FINANSOWANIE DEFICYTU4)(E1+E2+E3+E4+E5)
z tego:
0,000,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego0,000,00
E2. kredyty i pożyczki0,000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego0,000,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych0,000,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych0,000,00
2)jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
3)jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
4)wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie
123
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym
w tym:
0,000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych0,000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,000,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.0,000,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym0,000,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych0,000,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej0,000,00
5)wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS
Uwagi do pozycji
SymbolWyszczególnienieUwaga JST
ADOCHODY (A1+A2)
Skarbnik
Przewodniczący zarządu
data
data
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)3 865 437,963 865 437,96617 187,960,000,00617 187,960,000,003 248 250,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)1 600 000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe1 600 000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)2 265 437,962 265 437,96617 187,960,000,00617 187,960,000,001 648 250,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe2 265 437,962 265 437,96617 187,960,000,00617 187,960,000,001 648 250,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POKRZYWNICA
Numer identyfikacyjny REGON
130378367
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.
POWIAT
GMINA
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Grupa
część budz.
14
24
03
2
 
 
 
 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)3 862 437,963 862 437,96614 187,960,000,00614 187,960,000,003 248 250,000,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)1 600 000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe1 600 000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,001 600 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)2 262 437,962 262 437,96614 187,960,000,00614 187,960,000,001 648 250,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe2 262 437,962 262 437,96614 187,960,000,00614 187,960,000,001 648 250,000,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)XX0,000,00
C2. Dodatkowe dane uzupełniające
WyszczególnieniePlanWykonanie
123
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym0,000,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczegoX0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym0,000,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym0,000,00
D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
WyszczególnienieKwota zobowiązań ogółem
12
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane0,00
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania
Lp.REGON
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy/Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki